Άρθρο 35: Πιστοποιητικό επιπέδου Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας»

Ο κάτοχος αυτού του επιπέδου πρέπει να είναι ικανός να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει, να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση, να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις. Περαιτέρω λεπτομέρειες περιγράφονται  στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλωσσική εκμάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως εκάστοτε ισχύει.