Άρθρο 31: Πιστοποιητικό επιπέδου Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»

Ο κάτοχος πιστοποιητικού αυτού του επιπέδου πρέπει να είναι ικανός να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Να μπορεί επίσης να επικοινωνεί σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας όπως επίσης και να  περιγράφει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. Περαιτέρω λεπτομέρειες περιγράφονται  στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλωσσική εκμάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως εκάστοτε ισχύει.