Άρθρο 32: Πιστοποιητικό επιπέδου Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»

Ο κάτοχος αυτού του επιπέδου πρέπει να είναι ικανός να κατανοεί τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ., να μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα, να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά όπως επίσης και να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δίνει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του. Περαιτέρω λεπτομέρειες περιγράφονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλωσσική εκμάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως εκάστοτε ισχύει.