ΜΕΡΟΣ Α’ Εισαγωγικές διατάξεις   Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ορθολογική ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, ιδίως ως προς την οργάνωση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος και την τιμολόγησή τους, μέσα από την ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου, στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), όπως μετονομάζεται πλέον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Στο ίδιο πλαίσιο εξορθολογίζονται και επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες των φορέων υδατικής διαχείρισης και πολιτικής, προσαρμόζονται επιμέρους ρυθμίσεις και θεσπίζεται εθνική στρατηγική για τα ύδατα.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 17:01 | ΣΑΡΑΠΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 17:00 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 17:54 | Μαρια

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 17:16 | ΔΗΜΉΤΡΗΣ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 17:34 | Βαγγελάκου Φωτεινή

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 16:07 | Γεράσιμος Ισαακίδης

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.
  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη «αγοράς υδάτων» που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.
  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να «σπάσετε» τον κύκλο του νερού;
  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ, παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 16:10 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 15:39 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 15:09 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 15:29 | Σοφία Στεργουλα

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 15:51 | Μωυσιαδης Χαραλαμποε

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 13:29 | Ιωάννης Κομπατσιαρης

  υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 13:29 | Ευάγγελος κλαδας

  25 Φεβρουαρίου 2023, 12:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘ, ΜΗΤΩΝΑΣΜόνιμος ΣύνδεσμοςΟι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘ, ΜΗΤΩΝΑΣ

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:38 | ΜΗΤΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).
  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΩΝΑΣ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:30 | Ελευθέριος Κενανίδης

  Το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό.

  Η ιδιωτικοποίηση ενός δημόσιου πόρου, η οποία θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση όσων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για καθαρό νερό.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:04 | Μιχάλης Κοκοκύρης

     Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

     Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

      Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ;  Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

      Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

     Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

   

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

   

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

   

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:07 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:05 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:32 | Λάκκης Νικόλαος

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:45 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:21 | Αρχοντόπουλος Γεώργιος

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:55 | Τάνος Βασίλειος

  ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 12:30 | Μιχάλης Κοκοκύρης

  Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).

  Και δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !

  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών ;

  Και μάλιστα για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού !

  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας ; Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 11:33 | ΛΣ

  Καλημέρα , η ανάγκη θέσπισης Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής για τον τομέα Υδάτων, με στόχο την ρύθμιση και βελτιστοποίηση της οργάνωσης, παροχής υπηρεσιών και κοστολόγησης των υπηρεσιών αυτών ήταν από μακρού χρόνου φανερή και μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι έχει αργήσει. Οταν έχεις φαινόμενα, που είναι ήδη παρόντα στην χώρα μας , όπως η κλιματική αλλαγή , η περιβαλλοντική υποβάθμιση , η κατασπατάληση φυσικών πόρων , η δυσλειτουργία φορέων κ εγκαταστάσεων, όφειλες ήδη να κάνεις κάτι πριν είναι αργά. Ο τομέας των υδάτων με την ορθολογική του λειτουργία,για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, απαιτεί,απο χθες, σοβαρές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνογνωσίας, την οικονομία κλίμακος , την εξομάλυνση των ανταγωνιστικών χρήσεων των υδάτων(ιδιαιτερα σε περιόδους συνεχών κρίσεων,σχετικών με την παρεχόμενη ποιότητα κ την ποσότητα των υδάτων, όπως η σημερινή συγκυρία).Ο τομέας των υδάτων της σχεδιαζόμενης Ρυθμιστικής Αρχής αφορά σε παρόχους όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ , οι ΔΕΥΑ , οι υπηρεσίες ύδρευσης Δήμων, οι ΓΟΕΒ κλπ., ο αριθμός των οποίων και η κλίμακα των προβλημάτων τους απαιτεί μία Ρυθμιστική Αρχή από μόνη της. Δεν αντιλαμβάνομαι (πέραν της ανάγκης να περιορισθεί ο αριθμός των Ανεξάρτητων Αρχών,που αφορά ίσως στην συγχώνευση κάποιων άλλων Αρχών) πως θα οργανωθεί και θα διαχειρισθεί μία Αρχή τεραστίου μεγέθους με τις πιθανές μετασεισμικές συνέπειες. Αυτό βέβαια αφορά στην πιθανή μελλοντική αστοχία του σχεδιασμού της συγχώνευσης τριών διακριτών τομέων σε ένα. Το μόνο σημείο διεπαφής με την Αρχή Ενέργειας αφορά στην ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους από την λειτουργία των φορέων,αλλά αυτό αφορά στην ορθολογικοποίηση της διαχείρισης (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, ανακύκλωση επεξεργασμένων λυμάτων , χρήση επεξεργασμένης ιλύος, φωτοβολταϊκά κλπ.) κ δεν σχετίζεται με την συνύπαρξη σε μία Ρυθμιστική Αρχή. Οι απόψεις ότι η σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής συσχετίζεται, κατ ανάγκην, με την ιδιωτικοποίηση των φορέων ύδρευσης (που είναι απευκταίο στις περιπτώσεις αυτές) και την αύξηση της τιμολόγησης, δεν είναι κατ ανάγκην ορθές, δεδομένου ότι , ιδιαίτερα για την δεύτερη, εφόσον προκύψει κοστολογική επιβαρυντική διαφοροποίηση από την ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ διαχείριση των υδάτων, είναι θέμα της πολιτείας , με όλους τους θεσμικούς φορείς (ΔΕΥΑ,Περιφέρειες, ΓΟΕΒ,Υπουργεία),το πως θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της τιμολόγησης(επιδότηση τιμολόγησης;), χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τους χρήστες ή καταναλωτές κ χωρίς κοινωνικές συνέπειες.

 • Ως γνωστόν η υπαγωγή του ελέγχου ενός αγαθού κοινής ωφελείας σε ρυθμιστική αρχή έχει νόημα όταν η αγορά παροχής του εν λόγω αγαθού ιδιωτικοποιείται και «απελευθερώνεται». Δηλ., εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται ιδιωτικές εταιρείες και, έτσι, ως αντιστάθμισμα δημοσίου ελέγχου, δημιουργείται μία ρυθμιστική αρχή, ώστε, στο μέτρο που οι κανόνες της «ελεύθερης αγοράς» επιτρέπουν, να υπάρχει ένας στοιχειώδης έλεγχος υπερ του δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, όμως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων ήταν μνημονιακό απαιτούμενο μαζί με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ το 2011 (με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ).
  Δεν φτάνει που προσπαθούν να υπαγάγουν και τον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε ρυθμιστική αρχή, αλλά δεν ιδρύουν καν ρυθμιστική αρχή υδάτων και επιδιώκουν να υπαγάγουν τον εν λόγω τομέα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της οποίας το έργο μόνο επιτυχές δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει. Να κάνουν το νερό σαν το ρεύμα ! Τι άλλο θα σκεφτούν ; Χρηματιστήριο Νερού ; Οι ιδιωτικοί φορείς ενέργειας, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, προσδοκούν προφανώς, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να κερδοσκοπήσουν ακόμη και από το νερό και τα απόβλητα !
  Πώς η εντελώς άσχετη με το έργο των υδάτων και της αποχέτευσης ΡΑΕ θα παρεμβαίνει – και μάλιστα με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και κυρώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – στο έργο των απολύτως εξειδικευμένων δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που με πλήθος εξειδικευμένου προσωπικού, ασχολούνται αποκλειστικώς με την ύδρευση και αποχέτευση εδώ και δεκαετίες ; Με τα τρία άτομα (!) που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προστεθούν στο προσωπικό της ΡΑΕ ; Υπάρχει ειλικρινώς κανείς καλόπιστος που πιστεύει ότι η ΡΑΕ θα μπορεί να παρέμβει στο έργο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σοβαρά και αποτελεσματικά για το καλό των πολιτών;
  Για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους ! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους ! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού
  Η ΡΑΕ θα προτείνει ακόμη και τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδοτικότητα» ! Ότι ακριβώς έκανε και με την Ενέργεια. Επίσης, η ΡΑΕ θα πιστοποιεί τους παρόχους των υπηρεσιών ύδρευσης ! Την ΕΥΔΑΠ κ ΕΥΑΘ κ πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας ;

  Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν Δημόσιες σε όλη την χώρα και δεν επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν μετά από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (1904/2014, 190/2022, 191/2022). Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ, δεν υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας στις υπηρεσίες αυτές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας Αρχής Υδάτων για να ελέγξει τον ανταγωνισμό.

  Η δημιουργία Αρχής για τα Ύδατα προϋποθέτει την ύπαρξη ¨αγοράς υδάτων΄ που σήμερα δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο υποκρύπτει ιδιωτικοποίηση των υδάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχη με αυτήν της ενέργειας.

  Σύμφωνα με την απόφαση 1886/2022 του ΣτΕ, ο κύκλος του νερού είναι ενιαίος από την πηγή μέχρι την βρύση. Ποιος ο λόγος δημιουργίας Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων αν δεν σκοπεύετε να ¨σπάσετε¨ τον κύκλο του νερού ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες;

  Με την ένταξη των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΥΑ στην ΡΑΑΕΥ , παύει ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους προς αυτές όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Η ύδρευση και η αποχέτευση εκατομμυρίων πολιτών, η άρδευση όλης της γεωργικές έκτασης της χώρας γίνεται έρμαιο μια αμφιλεγόμενης Αρχής η οποία όπως αποδείχτηκε και με τις τιμές στην Ενέργεια, είναι ανεπαρκής.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 22:44 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  «24 Φεβρουαρίου 2023, 16:20 | Σύλλογος Εργαζομένων ΡΑΕ
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Υποστελέχωση και Υποαμοιβή της ΑΡΧΗΣ

  Με απογοήτευση και δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε ότι το τελικό σχέδιο νόμου -παρά την παρέμβασή μας με επιστολή στις 26/1/2023 στο ΥΠΕΝ- δεν προνοεί για την επαρκή στελέχωση της Αρχής ώστε να ασκηθούν επαρκώς και αποτελεσματικά, αφενός οι εκτεταμένες αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας, και αφετέρου οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αφορούν στα ύδατα και απόβλητα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες αναμένεται πως θα ασκηθούν από την ήδη δραματικά υποστελεχωμένη Γραμματεία της ΡΑΕ, τα στελέχη της οποίας κατά κύριο λόγο προσλήφθηκαν βάσει της εξειδίκευσης τους σε ζητήματα ενέργειας;;

  Η ΡΑΕ και ο Σύλλογος Εργαζομένων της, σε συνεχή βάση και επί σειρά ετών, υπογραμμίζουν τη συρρίκνωση του προσωπικού της, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη των (ενεργειακών) καθηκόντων, με τα οποία έχει επιφορτισθεί. Πράγματι, το μέγεθος του στελεχιακού δυναμικού της ΡΑΕ την κατατάσσει στις έσχατες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχετικώς, επισημαίνεται ότι ο Ρυθμιστής λειτουργεί με συνολικό μόνιμο ενεργό προσωπικό 45 ατόμων, εκ των οποίων οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι 21, οι Έμμισθοι Δικηγόροι 6 και το Διοικητικό Προσωπικό 18, ενώ το απαιτούμενο προσωπικό όλων των κατηγοριών ανέρχεται σε 211 άτομα, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 57/12.01.2023). Η παρούσα κατάσταση αντιστρατεύεται τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 57 της Οδηγίας 2019/944, για την επάρκεια κατάλληλων ανθρώπινων πόρων «5. Για να προστατεύσουν την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι: […] β) η ρυθμιστική αρχή διαθέτει όλους τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό».

  Ως εκ τούτου, κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι όλοι οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι της ΡΑΕ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν αυτοί απασχολούνται (ΙΔΑΧ, Έμμισθοι Δικηγόροι, ΙΔΟΧ, Μετακλητοί), θα συνεχίσουν να απασχολούνται με το αντικείμενο της ενέργειας. Ομοίως, με το αντικείμενο της ενέργειας θα πρέπει να απασχοληθεί το μόνιμο προσωπικό, του οποίου η ΡΑΕ αναμένει την εκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης ήδη από το 2018 (βάσει της απόφασης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085/21.6.2018 της εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006). Ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης, δεν νοείται περαιτέρω αποψίλωση του προσωπικού του Ρυθμιστή της Ενέργειας, πλην ενδεχομένως περιπτώσεων εργαζομένων που επιθυμούν να απασχοληθούν στην εποπτεία και τη ρύθμιση των υδάτων ή / και των αποβλήτων.
  Τονίζουμε τα πάγια αιτήματά μας για 1) την ενδυνάμωση της ΡΑΕ μέσω της άμεσης εκκίνησης των διαδικασιών πρόσληψης του μόνιμου προσωπικού και 2) τη διασφάλιση της κατάλληλης αμοιβής του, σε αντιστοιχία με τα προσόντα του, την εμπειρογνωσία του και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που συνεπάγεται το πολυσύνθετο αντικείμενο του Ρυθμιστή της Ενέργειας. Επισημαίνουμε ότι λόγω της υποαμοιβής των στελεχών της ΡΑΕ, σε σύγκριση με αυτές των εποπτευόμενων από την Αρχή φορέων και επιχειρήσεων, το προσωπικό της συρρικνώνεται συνεχώς. Επομένως είναι ανάγκη να επιτευχθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πλαίσιο αμοιβών που να καθιστά ελκυστική την εργασία στη ΡΑΕ και να ανταποκρίνεται στα υψηλά προσόντα, την ενασχόληση με ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο και απαιτητικό αντικείμενο, την έντονη υπερωριακή απασχόληση και την αφοσίωση την οποία επιδεικνύουν τα στελέχη της Αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ώστε να προστατεύεται και το δημόσιο συμφέρον».

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΡΑΕ

  Ε, αφού σε νοιάζει το δημόσιο συμφέρον, απάντησε μας στα παρακάτω:

  α. Για ποιόν/ους λόγους επιβλήθηκε και αργότερα καταργήθηκε η ρήτρα ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ;
  β. Για ποιόν/ους λόγους προτιμήθηκε η εισαγωγή φυσικού αερίου αντί της χρήσης λιγνιτικών αποθεμάτων;
  γ. Για ποιόν/ους λόγους επιλέχθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαικό χρηματιστήριο ενέργειας.
  δ. Για ποιόν/ους λόγους προμηθευόμαστε με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής την ηλεκτρική ενέργεια (με σύγχρονο υψηλό ποσοστό εγκατεστημένων ΑΠΕ);
  ε. Για ποιόν/ους λόγους προμηθευόμαστε με υψηλές τιμές το φυσικό αέριου.
  στ. Για ποιόν/ους λόγους επιλέχθηκε το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων ΔΕΗ οι οποίες ήταν ικανές στο να μας παρέχουν με φτηνή και επαρκή ηλεκκτρική ενέργεια;
  ζ. Για ποιόν/ους λόγους επιλέχθηκε να χαθούν θέσεις εργασίας στον κλάδο της λιγνιτικής ενέργειας;
  η. Για ποιόν/ους λόγους η Ελλάδα υφίσταται αδικαιολόγητη οικονομική ζημία, με χρήματα τα οποία διαφεύγουν στο εξωτερικό.
  θ. Για ποιόν/ους λόγους επιλέχθηκε η απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όταν όλες οι υπόλοιπες χώρες μεταθέτουν την μετάβαση στο μέλλον;
  ι. Για ποιόν/ους λόγους η κυβέρνηση επιδοτεί την ενέργεια για να μην «ξεσηκωθούν» οι καταναλωτές ενώ παράλληλα διατηρούνται οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα ύψη;

  Θα χαρώ να πάρω απαντήσεις.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 19:53 | Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας

  Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο οι κρατικές αρμοδιότητες ρύθμισης και ελέγχου όλων των φορέων παροχής της δημόσιας υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας αφαιρούνται από το αρμόδιο Υπουργείο και ανατίθενται στην ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η όλη λογική και το πνεύμα του νομοσχεδίου καταστρατηγεί ευθέως τα παγίως κριθέντα από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολ. 1904/2014, 190/2022, 191/2022), ανατρέπει το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας των φορέων αυτών και ενέχει, ως εκ τούτου, σοβαρούς κινδύνους για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών τους υπό όρους δημόσιας υπηρεσίας και εκτός περιβάλλοντος αγοράς και ανταγωνισμού.

  Επισημαίνεται ότι εν προκειμένω δεν συντρέχει η βασική προϋπόθεση που απαιτείται για την υπαγωγή μιας δραστηριότητας στην αρμοδιότητα μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής, δηλ. η ύπαρξη αγοράς. Στον τομέα της υδροδότησης της χώρας δεν νοείται ούτε η ύπαρξη αγοράς ούτε η δραστηριοποίηση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων στο σχετικό πεδίο, ώστε να απαιτείται η ρύθμισή τους από Ανεξάρτητη Αρχή. Αποστολή και λόγος ίδρυσης της ΡΑΕ είναι αντιθέτως η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και η διασφάλιση των αρχών του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Δεδομένου, όμως, ότι η δημόσια υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης, κατ’ αντιδιαστολή προς άλλες υπηρεσίες που έχουν πλέον περιέλθει στο χώρο της αγοράς (ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες, επιβατικές μεταφορές, τηλεπικοινωνίες), ούτε έχει ούτε επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθεί, η υπαγωγή της στη ρυθμιστική αρμοδιότητα ΡΑΕ είναι ασύμβατη προς την αποστολή αμφοτέρων.

  Όπως έχει κριθεί, το κράτος επιτρεπτώς αναθέτει την παροχή των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε φορείς που έχουν ιδρυθεί ακριβώς για το σκοπό αυτό (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ), πλην όμως οι φορείς αυτοί πρέπει να τελούν πάντοτε υπό τον άμεσο και ουσιαστικό έλεγχό του. Τέτοιος άμεσος και ουσιαστικός έλεγχος παύει να υπάρχει από τη στιγμή που το κράτος αναθέτει τις σχετικές αρμοδιότητές του σε έναν άλλο ενδιάμεσο φορέα, εν προκειμένω τη ΡΑΕ, η οποία ασκεί αντ’ αυτού τις κρίσιμες κανονιστικές, αδειοδοτικές, ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες. Η ΡΑΕ (όπως άλλωστε όλες οι ρυθμιστικές αρχές) δεν υπάγεται ούτε καν στην εποπτεία του Δημοσίου, έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες και οι πράξεις της είναι εκτελεστές χωρίς να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο νομιμότητος ή σκοπιμότητος από τον αρμόδιο Υπουργό. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δημόσιο έλεγχο που απαιτεί η νομολογία του ΣτΕ για τις υπηρεσίες υδροδότησης και αποχέτευσης, δεδομένου ότι είναι εξ ορισμού προορισμένη και οργανωμένη ώστε να ρυθμίζει τα ζητήματα που ανακύπτουν στο χώρο της αγοράς και του ανταγωνισμού σύμφωνα με το πνεύμα και τους κανόνες που διέπουν τα πεδία αυτά.

  Με την υπαγωγή των ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ κ.λπ. στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ συντελείται ένα μεγάλο και αμφίβολης συνταγματικότητος βήμα προς την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης, κατά παράκαμψη, για μία ακόμα φορά, των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Για το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας
  Μαρία Καραμανώφ
  Πρόεδρος ΔΣ
  Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 16:20 | Σύλλογος Εργαζομένων ΡΑΕ

  Υποστελέχωση και Υποαμοιβή της ΑΡΧΗΣ

  Με απογοήτευση και δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε ότι το τελικό σχέδιο νόμου -παρά την παρέμβασή μας με επιστολή στις 26/1/2023 στο ΥΠΕΝ- δεν προνοεί για την επαρκή στελέχωση της Αρχής ώστε να ασκηθούν επαρκώς και αποτελεσματικά, αφενός οι εκτεταμένες αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας, και αφετέρου οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αφορούν στα ύδατα και απόβλητα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες αναμένεται πως θα ασκηθούν από την ήδη δραματικά υποστελεχωμένη Γραμματεία της ΡΑΕ, τα στελέχη της οποίας κατά κύριο λόγο προσλήφθηκαν βάσει της εξειδίκευσης τους σε ζητήματα ενέργειας;;

  Η ΡΑΕ και ο Σύλλογος Εργαζομένων της, σε συνεχή βάση και επί σειρά ετών, υπογραμμίζουν τη συρρίκνωση του προσωπικού της, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη των (ενεργειακών) καθηκόντων, με τα οποία έχει επιφορτισθεί. Πράγματι, το μέγεθος του στελεχιακού δυναμικού της ΡΑΕ την κατατάσσει στις έσχατες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχετικώς, επισημαίνεται ότι ο Ρυθμιστής λειτουργεί με συνολικό μόνιμο ενεργό προσωπικό 45 ατόμων, εκ των οποίων οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι 21, οι Έμμισθοι Δικηγόροι 6 και το Διοικητικό Προσωπικό 18, ενώ το απαιτούμενο προσωπικό όλων των κατηγοριών ανέρχεται σε 211 άτομα, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 57/12.01.2023). Η παρούσα κατάσταση αντιστρατεύεται τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 57 της Οδηγίας 2019/944, για την επάρκεια κατάλληλων ανθρώπινων πόρων «5. Για να προστατεύσουν την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι: […] β) η ρυθμιστική αρχή διαθέτει όλους τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό».

  Ως εκ τούτου, κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι όλοι οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι της ΡΑΕ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν αυτοί απασχολούνται (ΙΔΑΧ, Έμμισθοι Δικηγόροι, ΙΔΟΧ, Μετακλητοί), θα συνεχίσουν να απασχολούνται με το αντικείμενο της ενέργειας. Ομοίως, με το αντικείμενο της ενέργειας θα πρέπει να απασχοληθεί το μόνιμο προσωπικό, του οποίου η ΡΑΕ αναμένει την εκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης ήδη από το 2018 (βάσει της απόφασης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085/21.6.2018 της εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006). Ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης, δεν νοείται περαιτέρω αποψίλωση του προσωπικού του Ρυθμιστή της Ενέργειας, πλην ενδεχομένως περιπτώσεων εργαζομένων που επιθυμούν να απασχοληθούν στην εποπτεία και τη ρύθμιση των υδάτων ή / και των αποβλήτων.
  Τονίζουμε τα πάγια αιτήματά μας για 1) την ενδυνάμωση της ΡΑΕ μέσω της άμεσης εκκίνησης των διαδικασιών πρόσληψης του μόνιμου προσωπικού και 2) τη διασφάλιση της κατάλληλης αμοιβής του, σε αντιστοιχία με τα προσόντα του, την εμπειρογνωσία του και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που συνεπάγεται το πολυσύνθετο αντικείμενο του Ρυθμιστή της Ενέργειας. Επισημαίνουμε ότι λόγω της υποαμοιβής των στελεχών της ΡΑΕ, σε σύγκριση με αυτές των εποπτευόμενων από την Αρχή φορέων και επιχειρήσεων, το προσωπικό της συρρικνώνεται συνεχώς. Επομένως είναι ανάγκη να επιτευχθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πλαίσιο αμοιβών που να καθιστά ελκυστική την εργασία στη ΡΑΕ και να ανταποκρίνεται στα υψηλά προσόντα, την ενασχόληση με ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο και απαιτητικό αντικείμενο, την έντονη υπερωριακή απασχόληση και την αφοσίωση την οποία επιδεικνύουν τα στελέχη της Αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ώστε να προστατεύεται και το δημόσιο συμφέρον.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 16:13 | ΔΕΥΑ Λάρισας

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
  ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΑΕ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
  ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

  Με αιφνίδιο τρόπο και λίγο πριν το κλείσιμο της Βουλής τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την καθαρά Δευτέρα (27-02-2023) το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής», στο σχεδιασμό του οποίου δεν μετείχαν θεσμικοί φορείς για τις ΔΕΥΑ, όπως είναι η Επιτροπή Καθοδήγησης ΥΠΕΝ – ΥΠΕΣ – ΥΠΑΝΕ – ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ – ΕΔΕΥΑ της Προγραμματικής Σύμβασης ολοκλήρωσης των υποδομών λυμάτων, δημιουργώντας ένα καινούριο πλαίσιο που πλήττει με άκομψο και βίαιο τρόπο τη λειτουργία των ΔΕΥΑ, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου, που είναι και οι βασικοί πάροχοι ύδατος.
  Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Λάρισας συντασσόμενο πλήρως με τις θέσεις που εκφράστηκαν στη διαβούλευση του συγκεκριμένου νόμου από την ΚΕΔΕ, αλλά και αυτές της ΕΔΕΥΑ και της ΠΟΕ-ΕΔΕΥΑ, ζητάει άμεσα την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για τους ακόλουθους λόγους.

  Η αναφορά στο σχέδιο νόμου μέρος Β΄Κεφάλαιο Α΄ περί ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκών Οδηγιών, αφορούν σε υποχρεώσεις της χώρας μας σχετικά με τους κανόνες του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην επιπρόσθετη ρύθμιση της διαχείρισης του ύδατος και του τρόπου λειτουργίας όλων των παρόχων που λειτουργούν μέχρι σήμερα, κυρίως όμως των ΔΕΥΑ.
  Σχολιάζοντας δε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο προοίμιο χαρακτηριστικά ορίζεται ότι «…Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί εταίροι στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Είναι επομένως σκόπιμη η δέουσα διαβούλευση και συμμετοχή τους σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο…». Σε αυτές λοιπόν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καμία διαβούλευση δεν έγινε με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της (Δημοτικά Συμβούλια, ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ), αντιθέτως δε, προτείνονται γενικά και αόριστα παρεμβάσεις από μία Ανεξάρτητη Αρχή η οποία καλείται να ρυθμίσει το κοινωνικό αγαθό του νερού, όταν ο σκοπός των Ανεξάρτητων Αρχών, είναι να ρυθμίζουν την ελεύθερη αγορά που λειτουργεί υπό συνθήκες ανταγωνισμού.
  Επιπροσθέτως, στο Άρθρο 3 του Κανονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στο Πεδίο εφαρμογής ορίζεται ότι «….Το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού αναφέρεται σε τομείς πολιτικής με ευρωπαϊκή σημασία, διαρθρωμένους σε έξι πυλώνες: α) πράσινη μετάβαση, β) ψηφιακός μετασχηματισμός, γ) έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με οικονομική συνοχή, απασχόληση, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά με ισχυρές ΜΜΕ, δ) κοινωνική και εδαφική συνοχή, ε) υγεία και οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και της ικανότητας αντίδρασης σε κρίσεις, και στ) πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους, όπως η εκπαίδευση και οι δεξιότητες…».
  Με βάση αυτούς τους πυλώνες φυσικά και οι ΔΕΥΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι ίδιες σε ουσιαστικές αναβαθμίσεις του τρόπου λειτουργίας τους χωρίς τη δημιουργία της Νέας Ρυθμιστικής Αρχής. Η δυνατότητα δε της νέας ρυθμιστικής αρχής να προτείνει συγχωνεύσεις υφιστάμενων ΔΕΥΑ (άρθρο 12 του σχεδίου νόμου),που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα, θέτει σε κίνδυνο τις ΔΕΥΑ που λειτουργούν μέχρι και σήμερα χωρίς προβλήματα και αποτελούν πρότυπα Δημοτικών Επιχειρήσεων. Θεωρούμε δε ότι θα έπρεπε αρχικά να προβλεφθεί με το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των ΔΕΥΑ, η προσπάθεια εξυγίανσης όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα των παρόχων ύδατος, είναι η υποστελέχωσή τους, καθώς και η μη αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης του ενεργειακού κόστους στις ΔΕΥΑ τα τελευταία δύο έτη. Εξάλλου η ίδια αρχή η ΡΑΕ, ήταν και είναι αρμόδια για της ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Ακόμη και σε ενδεχόμενο πιθανής συγχώνευσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλέπονται τέτοιες προϋποθέσεις και εχέγγυα, που δεν θα καθιστούν προβληματικές και τις μη προβληματικές συγχωνευθείσες ΔΕΥΑ. Για όλα αυτά δεν υπήρξε μέχρι και σήμερα καμία ουσιαστική διαβούλευση με τα θεσμικά μας όργανα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα σχετικά με τη ορθή διαχείριση των υδάτων.
  Στο μέρος Β’ Κεφάλαιο Α άρθρο 4 του νομοσχεδίου προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 4001/2011 προκειμένου να συμπεριληφθεί στους σκοπούς του νόμου αυτού «η ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων» αναλαμβάνοντας ουσιαστικά η νέα Αρχή τη λειτουργία και τον έλεγχο των ΔΕΥΑ, αντίθετα με όσα ισχύουν στο ν.1069/80 και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
  Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου περί θεσμοθέτησης νέων αρχών κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων επί των υδάτων και των αστικών αποβλήτων, σχετικά με διαφανείς διαδικασίες για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή την μέγιστη δυνατή ποιότητά τους, θεωρούμε ότι τίθεται το άρθρο αυτό εκ του περισσού, καθώς οι αρχές αυτές διέπουν όλα αυτά τα χρόνια τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις ΔΕΥΑ εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για το πόσιμο νερό
  Τονίζουμε ότι ο έλεγχος προβλέπεται ήδη νομοθετικά και για τις ΔΕΥΑ. Ασκείται δε πολλαπλώς έλεγχος που διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στη λήψη των όποιων αποφάσεων των ΔΣ των ΔΕΥΑ, καθώς και των Δημοτικών Συμβουλίων που τις εγκρίνουν πχ. τιμολογιακή πολιτική. Εφαρμόζονται ευθέως διατάξεις που διέπουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τις αναθέσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ελέγχονται τέλος οι αποφάσεις τους από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές, όπως Ελεγκτικό Συνέδριο, Εθνική Αρχή Διαφάνειας κλπ.
  Έχει κριθεί δε και νομολογιακά παγίως από τον ΑΠ ότι με το άρθρο 1 § 1 του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Α’ 191), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 4483/2017, προβλέφθηκε για την άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης οικιστικών κέντρων της χώρας (με εξαίρεση τις πόλεις των Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βόλου και των μειζόνων περιοχών τους), η δυνατότητα της σύστασης σε κάθε δήμο ή κοινότητα ενιαίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) κοινωφελούς χαρακτήρα, διεπόμενα από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, λειτουργούν με τη μορφή δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης και διέπονται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς τους καθώς και τις πηγές της χρηματοδότησής τους από τις διατάξεις του νόμου αυτού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα…. Οι επιχειρήσεις αυτές ύδρευσης και αποχέτευσης, διαθέτουν πλήρη νομική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια…».
  Συνεπώς, με τις διατάξεις που προτείνονται στα άρθρα του νομοσχεδίου σχετικά με τις αρμοδιότητες της νέας αυτής αρχής, τη σύνθεση της και τη λειτουργία της επέρχεται πλήρης κατάργηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων των ΔΣ των ΔΕΥΑ, καθώς και αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Συμβουλίων που τα ελέγχουν, δημιουργούνται δε αντικρουόμενες διατάξεις, οι οποίες έμμεσα επιδιώκουν να καταργήσουν ισχύουσες διατάξεις.
  Επιπροσθέτως, με το εν λόγω νομοσχέδιο, εφόσον ψηφιστεί, θα τεθούν σε ισχύ αντίθετες διατάξεις, που με την πολυνομία αυτή θα δημιουργήσουν εύλογα σύγχυση και θα επιφέρουν σε δεύτερο χρόνο την πλήρη διάλυση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες επιτελούν δια νόμου κοινωφελή σκοπό και διαχειρίζονται δημόσιο αγαθό.
  Ακόμη και αν επιδιώκαμε την κατ’ άρθρο διαβούλευση, σε κανένα σημείο δεν υπάρχει η πρόβλεψη συμμετοχής αρμοδίων εκπροπροσώπων στα όργανα αυτής της αρχής, είτε είναι νομικά πρόσωπα, όπως η ΕΔΕΥΑ, είτε φυσικά πρόσωπα όπως είναι Πρόεδροι και μέλη ΔΣ των ΔΕΥΑ, εκπρόσωποι εργαζομένων, οι οποίοι εξ ορισμού έχουν την τεχνογνωσία να προσφέρουν τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο τις γνώσεις τους.
  Επισημαίνουμε ότι σε όλα τα άρθρα από το 12,13,14,15 έως και το τέλος του νομοσχεδίου διαπιστώνεται μία προχειρότητα στον τρόπο οργάνωσης αυτής της Αρχής, με ασάφειες ως προς τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας της, εντέχνως φυσικά, καθώς είναι αδιανόητο ότι μία αρχή με δεκατρία (13) μέλη στο ΔΣ της και τρεις (3) υπαλλήλους, που θα ασχολούνται με τα ζητήματα των παρόχων ύδατος θα μπορέσει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο, την εποπτεία και διαχείριση τους, ιδιαίτερα των ΔΕΥΑ, που είναι εκατοντάδες.
  Σχετικά με το άρθρο που αφορά τους πόρους της νέας ρυθμιστικής αρχής επισημαίνουμε ότι τα κύρια έσοδα των ΔΕΥΑ είναι τέλη που επιβάλλονται στους δημότες και αποτελούν ανταποδοτικά τέλη. Τα χρήματα αυτά οφείλουν οι ΔΕΥΑ να αποδίδουν με έργα στις χωρικές αρμοδιότητες τους. Συνεπώς, δεν μπορούν να επιβληθούν υπέρογκα και προσχηματικά πρόστιμα επι των ακαθάριστων εσόδων τους ούτε να χρηματοδοτούν κατά το δοκούν και χωρίς κανένα απολύτως πλαίσιο ανεξάρτητες αρχές της χώρας. Ενδεικτικό της προχειρότητας σύνταξης του νομοσχεδίου είναι η αναφορά στο άρθρο 18 για την επιβολή κυρώσεων, ότι θα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ύψους προστίμων η χρηματοοικονομική ευρωστία του παραβάτη και ο συνολικός κύκλος εργασιών του
  Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε στις αποφάσεις 190 και 191 του ΣτΕ, κατά το Σύνταγμα (άρθρα 5 και 21), ότι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, καθώς κρίνει ότι μόνον εάν το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί κατ’ ουσίαν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των δημοσίων αυτών επιχειρήσεων, οι οποίες παρέχουν, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας απολύτως ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό ………….., εξασφαλίζονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου και η εκλογή της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των επιχειρήσεων. Διασφαλίζεται όμως και η διαχείριση των εταιρειών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα, όπως έχει κρίνει το ΣτΕ και σε προηγούμενη απόφαση (1906/2014), καθώς το Δημόσιο «δεν επιτρέπεται να επιδιώκει, προεχόντως ή παραλλήλως, οικονομικούς ή άλλους σκοπούς, έστω και υπαγορευόμενους από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όταν οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την αξιούμενη αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας παροχή των, ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, ώς άνω υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης».
  Αντιβαίνει στο Σύνταγμα κάθε προσπάθεια αλλοίωσης του κοινωνικού και δημόσιου χαρακτήρα διαχείρισης του ύδατος. Έχει κατοχυρωθεί ξεκάθαρα ότι το νερό ανήκει σε όλους τους πολίτες και σε καμία με περίπτωση με το πρόσχημα δήθεν τήρηση αρχών διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, δεν μπορεί κανείς να το στερήσει.
  Όσοι εργάζονται και εργάστηκαν σε ΔΕΥΑ, αλλά και όσοι βρέθηκαν στις διοικήσεις τους, φρόντισαν με τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργία τους, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, ασκώντας κοινωνική πολιτική σε ευάλωτες ομάδες, αλλά δείχνοντας και τον κοινωνικό χαρακτήρα των ΔΕΥΑ, ακθώς μέχρι και σήμερα ακόμη και σε περιόδους κρίσης απορρόφησαν όλες τις ανατιμήσεις χωρίς να επιβαρύνουν τους πολίτες εξασφαλίζοντας την παροχή φθηνού πόσιμου νερού.
  Κανένας δεν αρνείται ότι θα πρέπει να υπάρξει θεσμική και συντονισμένη συζήτηση για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα ποιο εξελιγμένο πλαίσιο λειτουργίας των ΔΕΥΑ, αλλά και θα πρέπει επίσης η πολιτεία να κατανοήσει και να μεθοδεύσει νομοσχέδια που θα επιλύουν και θα αντιμετωπίζουν στοχευμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι ύδατος και αστικών αποβλήτων.
  Σίγουρα, βρισκόμαστε ενάντιοι σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διάλυσης των ΔΕΥΑ, που απέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια τη χρησιμότητά τους και την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών τους στους πολίτες. Με μια βαθύτερη ανάγνωση είναι κατανοητό ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο όπως αυτό διαμορφώθηκε ανοίγεται ο δρόμος της ιδιωτικοποίησης του νερού
  Η ΔΕΥΑ Λάρισας έχοντας ηθική υποχρέωση απέναντι στην ιστορία της και σε όσους υπηρέτησαν διαχρονικά και υπηρετούν το έργο της είτε ως διοίκηση είτε ως εργαζόμενοι, αντιστεκόμαστε σθεναρά μπροστά σε αυτή την απόπειρα διάλυσης των ΔΕΥΑ και ιδιωτικοποίησης του νερού ως δημόσιο αγαθό. Η ΔΕΥΑ Λάρισας υπήρξε όραμα του αείμνηστου Δημάρχου Λαρισαίων Αριστείδη Λαμπρούλη και το ενστερνίστηκαν και διαφύλαξαν με σθένος όλοι οι επόμενοι Δήμαρχοι Λαρισαίων και τα Διοικητικά Συμβούλια της, καθιστώντας την ΔΕΥΑΛ ως την κινητήρια δύναμη έργων πνοής για την πόλη μας
  ΓΙΑ όλους τους παραπάνω λογούς ζητούμε άμεσα την απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού, με ρητή επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος μας.
  Με εντολή της υπ΄αριθμ. 81/9/24-2-2023 ομόφωνης απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 13:15 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ δεδομένων των επιπτώσεων που θα έχει στους Ο.Ε.Β. προκειμένου να εξεταστεί και να αξιολογηθεί το θέμα της άρδευσης εν ευθέτω χρόνω, για να μην αποτελέσουν επιπλέον επιβάρυνση για τους αγρότες και την γεωργική παραγωγή, το κόστος της οποίας είναι ήδη δυσβάσταχτο.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 12:46 | ΤΟΕΒ ΒΟΡ ΠΕΡ ΑΡΔΑ

  Στο εν λόγω νομοσχέδιο πρέπει ναι προστεθεί πρόβλεψη ρύθμισης για την παράταση ισχύος των προσφορών σύνδεσης από τον ΔΕΔΗΕ για Φ/Β που θα τοποθετηθούν σε ΤΟΕΒ και είναι δημόσια έργα ενταγμένα στο ΠΑΑ ή το νέο ΣΣΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπράτησης του Φ/Β και εντός της χρονικής διάρκειας της σχετικής προγραμματικής περιόδου. Ειδικά για το ΠΑΑ 2014-2022 να δοθεί παράταση μέχρι 31/12/2025.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 12:13 | Εμμανουήλ Αναστάσιος (Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης)

  Οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον Ν.1069/1980. Με το άρθρο 2 του νόμου έγινε διεύρυνση του αντικειμένου και επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας των επιχειρήσεων. Σήμερα πανελλαδικά λειτουργούν 4 επιχειρήσεις το αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, εκ των οποίων στις 3 αποτελεί το αποκλειστικό αντικείμενο δραστηριότητας και 1 η οποία το ασκεί παράλληλα με την ύδρευση και την αποχέτευση. Τα έσοδα του αντικειμένου της τηλεθέρμανσης είναι πολλαπλάσια των εσόδων των αντικειμένων ύδρευσης αποχέτευσης, στην επιχείρηση που ασκεί παράλληλα τις δραστηριότητες. Επίσης σημαντικό μέρος των λειτουργικών δαπανών, της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι κοινό.
  Το νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 1, αναθέτει την εποπτεία του κόστους και της τιμολόγησης στην Ρ.Α.Α.Ε.Υ. και των Δ.Ε.Υ.Α.. Δεν υπάρχει σε κανένα άρθρο του νομοσχεδίου αναφορά στο αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, παρά το γεγονός ότι αυτό συμβάλει στο μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της επιχείρησης η οποία το ασκεί παράλληλα. Ο προβληματισμός που προκύπτει έχει να κάνει:
  1.Παρά την πρόβλεψη στον Ν.1069/1980, για παράλληλη άσκηση της δραστηριότητας τηλεθέρμανσης, αυτή μπορεί να συνεχίσει μετά την ψήφιση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου;
  2.Υπάρχει θέμα διάσπασης της επιχείρησης που ασκεί παράλληλα την δραστηριότητα τηλεθέρμανσης με βάση τα αντικείμενα;
  3.Αν μπορεί να ασκείτε παράλληλα η δραστηριότητα τηλεθέρμανσης, αυτή θα εποπτεύεται σε επίπεδο κοστολόγησης και τιμολόγησης ή όχι;
  4.Σε κάθε περίπτωση πως αυτό θα γίνεται;
  5.Θα υπάρχει για παράδειγμα αρμόδιος αντιπρόεδρος;
  6.Οι επιχειρήσεις του Ν.1069/1980, οι οποίες αμιγώς ασχολούνται με την τηλεθέρμανση θα εποπτεύονται;
  Πιστεύουμε πως το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο πριν την ψήφιση του, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα, για να μην δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων με παράλληλη δραστηριότητα με αντικείμενα τα οποία δεν πραγματεύεται (π.χ. τηλεθέρμανση, φυσικό αέριο).

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 11:50 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  Το ακόλουθο κείμενο των θέσεων του Δικτύου ΦοΔΣΑ, διαρθρώνεται στα εξής Κεφάλαια :

  Ι. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 166 Ν. 4951/2022.
  ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ – ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΙΙΙ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ.

  Ι. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 166 Ν. 4951/2022.
  Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 166 του ν. 4951/2022:
  «2. Συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού και Καθοδήγησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η οποία συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς εξειδίκευσης και εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.), υποστηρίζει και εποπτεύει τις Ομάδες Διοίκησης Έργου, εισηγείται στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα αποτελεσματικής εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συγχρηματοδότησης των έργων και των δράσεων του Ε.Σ.Δ.Α. και των Π.Ε.Σ.Δ.Α.
  3. Στην Επιτροπή Συντονισμού και Καθοδήγησης συμμετέχουν με τους αναπληρωτές τους: α) ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, που προεδρεύει της Επιτροπής, β) ο Γενικός Γραμματέας Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δ) ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και ε) ο εκπρόσωπος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η Επιτροπή της παρ. 2 συγκροτείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών.»
  Από την ανωτέρω διάταξη, προκύπτει η πρόθεση της Ελληνικής Πολιτείας να θεσμοθετήσει την απαιτούμενη συνεχή διαβούλευση τόσο με τους ΟΤΑ όσο και με τους ΦοΔΣΑ, ως αποκλειστικά αρμόδιους για την εν γένει διαχείριση των αστικών αποβλήτων, όπως αυτή η αρμοδιότητα κατοχυρώνεται συνταγματικά και εξειδικεύεται με επιμέρους διατάξεις νόμων.
  Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει σοβαρότατα ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, όπως η τροποποίηση του ισχύοντος ΕΣΔΑ, η εφαρμογή του τέλους ταφής, η πρόθεση αναβάθμισης των ΜΕΑ για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, και τώρα το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για την υπαγωγή της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων σε μια Ρυθμιστική Αρχή.

  Η Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 166 του ν. 4591/2022 δεν συγκροτήθηκε ποτέ, δεν συγκλήθηκε και δεν εξέφρασε άποψη επί των ανωτέρω θεμάτων.

  ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

  Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχει ψηφιστεί σειρά νομοθετημάτων και έχουν διατεθεί σημαντικά ποσά προερχόμενα και από ευρωπαϊκούς και από εθνικούς πόρους, τα αποτελέσματα στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων απέχουν πολύ από τους στόχους που θέτουν και οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και η εθνική νομοθεσία.
  Οι βασικοί λόγοι αδυναμίας επίτευξης των στόχων, είναι αφ’ ενός η έλλειψη ενός σταθερού στρατηγικού σχεδιασμού, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συνολικά στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, και αφ’ ετέρου η έλλειψη ενός ενιαίου εποπτικού οργάνου.
  Ως «ολοκληρωμένο» νοείται ένα σχέδιο όταν αυτό μπορεί να καταστεί εφαρμόσιμο και πλήρως λειτουργικό μέσω της άρτιας υλοποίησης των έργων και των συνοδών δράσεων που περιγράφονται σε αυτό.
  Ως «τομέας» νοείται το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στο θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, δηλαδή τόσο των οργάνων της διοίκησης που αξιολογούν, εντάσσουν, αδειοδοτούν, εντάσσουν τα έργα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, των ΟΤΑ, των ΦοΔΣΑ αλλά και των ΣΣΕΔ, που εν τοις πράγμασι ασκούν την αρμοδιότητα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

  Τα βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει εξ αιτίας των ελλείψεων αυτών, είναι επιγραμματικά τα εξής:
   Η συνεχής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των ΦοΔΣΑ, η οποία εξακολουθεί να μην έχει οδηγήσει στη λειτουργία ισχυρών, βιώσιμων και αναποτελεσματικών ΦοΔΣΑ
   Η πολύ συχνή μη ανταπόκριση των οργάνων της διοίκησης στους δεσμευτικούς χρόνους διεκπεραίωσης των αιτημάτων που αφορούν είτε την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου, είτε την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης δράσεων/έργων.
   Η εμπλοκή πολλών φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χωρίς ενιαίο συντονισμό. Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε δυσλειτουργίες όπως προσκλήσεις «δύο ταχυτήτων» (άμεση και συγκριτική αξιολόγηση), η καθυστέρηση στην έκδοση προσκλήσεων, η μη πρόβλεψη αξιοποίησης του έτοιμου προϊόντος (π.χ. compost).
   Η διάχυση «ευθυνών» ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς για την αρνητική επίδοση της χώρας στον τομέα των αποβλήτων.
   Ο κατακερματισμός ενεργειών από «συναρμόδιους φορείς» ακόμα και σε επίπεδο παροχής των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων για την μετατροπή του εθνικού σχεδιασμού στην πράξη με την παραγωγή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
   Το φαινόμενο έκδοσης παράλληλων και αντικρουόμενων Προσκλήσεων όπως π.χ. από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή (π.χ. προμήθεια καφέ κάδων) ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και Προσκλήσεις είτε της κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είτε των λοιπών αρχών διαχείρισης περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, με συναφές αντικείμενο.
   H έλλειψη ενός επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος συντονισμού και εποπτείας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων έχει οδηγήσει όχι μόνο στην αδυναμία αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών, αλλά συχνά στη δημιουργία επιπλέον προβλημάτων, λόγω των συνεχών αποσπασματικών και αναποτελεσματικών παρεμβάσεων.

  Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της απόδοσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επιτυχία μιας πολιτικής. Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού με την κατάλληλη θεσμική κατοχύρωση για την διαπίστωση δυσλειτουργιών στον τομέα, κα την υποβολή αντίστοιχων προτάσεων για τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων.
  Ο εν λόγω μηχανισμός θα έχει ως σκοπό την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της απόδοσης των μέτρων που θα εφαρμόζονται έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η απόδοση της Ελλάδας στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με τον ενιαίο συντονισμό και την διαρκή παρακολούθηση:
   Της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού και των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με σκοπό την σταδιακή επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί ή θα τεθούν (εξορθολογισμός στόχων στα ΠΕ.Σ.Δ.Α.), σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (Δήμους, Φο.Δ.Σ.Α., Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης-Σ.Σ.Ε.Δ.).
   Της προόδου υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και να καταστεί «λειτουργικό» το κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα.

  Αυτές είναι οι προσδοκίες του Δικτύου από μια Ανεξάρτητη Αρχή, που συγκροτείται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αναλύθηκαν παραπάνω.

  Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Από το κείμενο του σχεδίου νόμου προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν αντιμετωπίζεται κανένα από τα παραπάνω προβλήματα, που καθιστούν αναγκαία τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής.
  Αντίθετα, με το σχέδιο νόμου προτείνεται η σύσταση μιας Αρχής η οποία αφήνει στο απυρόβλητο το σύνολο των οργάνων της διοίκησης που εμπλέκονται στην αξιολόγηση, ένταξη, αδειοδότηση και χρηματοδότηση των έργων διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΦοΔΣΑ, και δευτερευόντως με τον έλεγχο, την αναζήτηση ευθυνών και την επιβολή κυρώσεων μόνο στους ΦοΔΣΑ, ωσάν όλο το υπόλοιπο σύστημα του τομέα να λειτουργούσε άψογα, και τα προβλήματα να εντοπίζονταν αποκλειστικά στους ΦοΔΣΑ.
  Με άλλα λόγια, η Πολιτεία, με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, δεν αποσκοπεί στη βελτίωση του τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.
  Αποσκοπεί μόνο στη στοχοποίηση των ΦοΔΣΑ, καθώς μόνο αυτοί προσδιορίζονται ως πιθανοί υπαίτιοι για τις δυσλειτουργίες του τομέα.
  Ο περιγραφόμενος «έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» από φορείς οι πιθανές ανεπάρκειες των οποίων απλώς εντοπίζονται, χωρίς να προβλέπονται τα εργαλεία υπέρβασης των ανεπαρκειών αυτών (πχ πρόσληψη προσωπικού, διευκόλυνση στην ολοκλήρωση των έργων και στην προμήθεια του εξοπλισμού κλπ), ή χωρίς να ελέγχεται κανένας από τους υπόλοιπους παράγοντες, οδηγεί με βεβαιότητα στην απαξίωση των ΦοΔΣΑ, με προφανή εναλλακτική λύση την παραχώρηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στους ιδιώτες.

  ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρου 7
  Ο ορισμός της έννοιας «διαχείριση αστικών αποβλήτων» δίνεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4819/2021, σύμφωνα με την οποία ως «διαχείριση αποβλήτων» νοείται η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας των εργασιών αυτών και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης, καθώς και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες.
  Από το σχέδιο νόμου λείπει οποιαδήποτε αναφορά σε πράξεις που άπτονται της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων με την ανωτέρω έννοια. Οι αρμοδιότητες της Αρχής εξαντλούνται στον έλεγχο της τιμολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρου 11
  α) Από το σχέδιο νόμου, σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι, προκύπτει ότι η Αρχή δύναται να εποπτεύει μόνο τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ. Από το σχέδιο απουσιάζει οποιαδήποτε δυνατότητα της Αρχής να ελέγξει παραμέτρους επίτευξης των στόχων που καλούνται να υλοποιήσουν οι ΦοΔΣΑ, όπως η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Πολιτείας σε ζητήματα αξιολόγησης, αδειοδότησης και χρηματοδότησης έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων και προτάσεων προμήθειας εξοπλισμού, η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ΣΣΕΔ ανακυκλώσιμων ως προς την προμήθεια εξοπλισμού, κλπ.
  Το αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης είναι το εξής: ή όντως οι ΦοΔΣΑ δεν επιτελούν το έργο τους επιμελώς παρά το γεγονός ότι δεν υφίστανται ευθύνες τρίτων, οπότε οι ΦοΔΣΑ ορθώς υπόκεινται σε κυρώσεις, ή υφίστανται ευθύνες τρίτων, τις οποίες η Αρχή δεν δύναται ούτε να ελέγξει ούτε να αξιολογήσει. Στην περίπτωση αυτή, ή οι ΦοΔΣΑ υπόκεινται σε κυρώσεις, ή δεν υπόκεινται σε κυρώσεις, χωρίς ταυτόχρονα να προβλέπεται οποιοσδήποτε μηχανισμός επίλυσης των προβλημάτων που προκαλούνται εξ υπαιτιότητας τρίτων. Τίθεται το ερώτημα : ποιός ο λόγος ύπαρξης της Αρχής αν δεν έχει την αρμοδιότητα εποπτείας του τομέα το σύνολό του ;

  β) Ειδικά σε σχέση με το εδάφιο β: «ελέγχει την τήρηση της υποχρέωσης των ΦΟ.Δ.Σ.Α., ως προς την καταβολή του τέλους ταφής και επιβάλλει κυρώσεις» δημιουργείται εύλογα το ερώτημα : αν υφίσταται Ανεξάρτητη Αρχή με αρμοδιότητα την εποπτεία του τομέα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, η οποία μάλιστα εποπτεύει συγκεκριμένα την τήρηση της νομοθεσίας περί καταβολής του τέλους ταφής και έχει την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησής της, για ποιο λόγο το τέλος καταβάλλεται σε άλλη αρχή, και συγκεκριμένα τον ΕΟΑΝ, ο οποίος αφ’ ενός ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος όχι μόνο δεν έχει τα εχέγγυα της Ανεξάρτητης Αρχής αλλά δεν αποτελεί καν όργανο διοίκησης, και αφ’ ετέρου δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί της επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων, πέραν των δράσεων ανακύκλωσης ; Για ποιο λόγο προτείνεται η σύσταση μιας Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία δεν θεωρείται ικανή ούτε καν για να επιτελέσει το ρόλο του εισπράκτορα του τέλους ταφής ;

  γ) Σε σχέση με το ανωτέρω (ζ) εδάφιο (.. «ζ) αποφασίζει τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας, για τις παρεχόμενες από τους ΦΟ.Δ.Σ.Α. υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων..») τίθεται το ερώτημα : πώς δύναται η Αρχή να αποφασίζει τα ελάχιστα επίεπδα ποιότητας για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΦοΔΣΑ, αν δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των παραμέτρων που καθορίζουν τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών ; Πώς δύναται να ελέγξει, να επιβάλει ή έστω να προτείνει τρόπους επίτευξης της απαιτούμενης επάρκειας από πλευράς στελέχωσης των ΦοΔΣΑ, ή από πλευράς επάρκειας των απαιτούμενων υποδομών, ή του απαιτούμενου εξοπλισμού ; Αν οι ΦοΔΣΑ αδυνατούν να παράσχουν ποιοτικές υπηρεσίες εξ αιτίας ελλείψεων στους τομείς αυτούς, ποιος διαπιστώνει τις ελλείψεις, ποιος ελέγχει τα αίτια ύπαρξης των ελλείψεων, ποιος επιβάλλει ή έστω επιβλέπει την επίλυση των προβλημάτων αυτών ;
  Το αποτέλεσμα:
   Αν η Πολιτεία συνεχίσει να απαγορεύει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους ΦοΔΣΑ, η Αρχή θα μπορεί μόνο να διαπιστώνει την ανεπάρκειά τους, και η μόνη λύση θα είναι η παραχώρηση της διαχείρισης των αποβλήτων σε ιδιώτες.
   Αν η Πολιτεία καθυστερεί την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, ένταξης, χρηματοδότησης και αδειοδότησης των έργων ή της προμήθειας εξοπλισμού, η Αρχή θα μπορεί μόνο να διαπιστώνει την ανεπάρκεια των ΦοΔΣΑ, και η μόνη λύση θα είναι η παραχώρηση της διαχείρισης των αποβλήτων σε ιδιώτες.
   Αν τα ΣΣΕΔ δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι της ανάκτησης των ανακυκλώσιμων, η Αρχή θα μπορεί μόνο να διαπιστώνει την ανεπάρκεια των ΦοΔΣΑ, και η μόνη λύση θα είναι η παραχώρηση της διαχείρισης των αποβλήτων σε ιδιώτες.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρου 12
  Είναι εύλογο το ερώτημα:
  Αν η Αρχή έχει τις παραπάνω αρμοδιότητες σε σχέση με τους παρόχους ύδατος, γιατί δεν τις έχει σε σχέση με τους ΦοΔΣΑ;

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρου 16
  Η διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου, ως προς τον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, είναι απολύτως ανεπαρκής.
  Ειδικότερα, πρέπει να κατοχυρωθεί ρητά η αρμοδιότητα της Αρχής να γνωμοδοτεί:
  • σε ζητήματα συμβατότητας του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων με τις εκάστοτε ισχύουσες ευρωπαϊκές Οδηγίες,
  • σε ζητήματα συμβατότητας των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων με το εκάστοτε ισχύον ΕΣΔΑ,
  • σε ζητήματα συμβατότητας των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων με τα εκάστοτε ισχύοντα ΠΕΣΔΑ,
  • σε ζητήματα συμβατότητας των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση έργων επεξεργασίας αποβλήτων με τα εκάστοτε ισχύοντα ΠΕΣΔΑ και ΕΣΔΑ.
  Η διερεύνηση των παραπάνω συμβατοτήτων ανταποκρίνεται στην έννοια της εποπτείας και ρύθμισης της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης αστικών αποβλήτων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4819/2021. Αν η Αρχή δεν έχει τις αρμοδιότητες αυτές, τότε η διατύπωση είναι κενή περιεχομένου.
  Όμως, προκειμένου να γνωμοδοτεί επί των θεμάτων αυτών, η Αρχή πρέπει να έχει και την αρμοδιότητα εποπτείας, ή έστω ενημέρωσης, επί των θεμάτων αυτών, πράγμα που δεν προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
  Για παράδειγμα : η ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ (πρώην ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του Υπ. Ανάπτυξης, εξέδωσε πρόσφατα την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1793/17-02-2023 (ΑΔΑ : ΨΤ5746ΜΤΛΡ-ΛΣ4 ) Πρόσκληση, με αντικείμενο : «Υποβολή Προσφοράς για το έργο «Εκπόνηση μελέτης εμπειρογνωμοσύνης για την αποτίμηση της αποδοτικότητας της επένδυσης στη συλλογή δημοτικών ανακυκλωσίμων αποβλήτων μέσω Πολυκέντρων Ανακύκλωσης» , MIS 5150162, Υποέργο 6».
  Η έκδοση και μόνο της Πρόσκλησης αυτής, αποδεικνύει την αδυναμία του πλέον αρμόδιου διοικητικού οργάνου να ελέγξει, πιστοποιήσει και τεκμηριώσει επαρκώς τη συμβατότητα μιας επένδυσης, με τους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Η εκ των υστέρων ανάθεση μιας μελέτης σε ένα ιδιωτικό μελετητικό γραφείο έναντι αμοιβής που θα καταβάλει η ίδια η αρχή που εξέδωσε την Πρόσκληση για τη συγκεκριμένη επένδυση, προφανώς προσδίδει πολύ λιγότερα εχέγγυα αντικειμενικότητας σε σχέση με μια γνωμοδότηση την οποία θα παρείχε μια ανεξάρτητη Αρχή, που θα είχε ακριβώς την αρμοδιότητα της να γνωμοδοτεί επί των θεμάτων συμβατότητας των δράσεων και επενδύσεων.
  Η εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής στην υπό σύσταση Αρχή, διασφαλίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τόσο τη διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων, όσο και την προοπτική επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που θέτουν η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία.
  Τίθεται εκ νέου το ερώτημα : αν δεν κατοχυρώνεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, ποιος ο λόγος ύπαρξης της Αρχής, πέραν του ελέγχου της τιμολογιακής πολιτικής ;

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρου 17
  Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία προστασίας των ΦοΔΣΑ, μέσω του δικαιώματός τους να προσφεύγουν στην Αρχή, όταν διαπιστώνουν δυσλειτουργία στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, προερχόμενη από άλλο εμπλεκόμενο φορέα (αδειοδοτούσες ή χρηματοδοτούσες αρχές, ΣΣΕΔ, κλπ)
  Με τον τρόπο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί εποπτεία στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Η μόνη της αρμοδιότητα, είναι η αρμοδιότητα εποπτείας των ΦοΔΣΑ, και μάλιστα μόνο στον τομέα της τιμολογιακής τους πολιτικής. Τίθεται το ερώτημα :Για ποιο λόγο προτείνεται η σύσταση μιας Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία θα ασκεί αρμοδιότητες που θα μπορούσε να ασκήσει μια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ;

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρου 18
  α) Με βάση τα προαναφερόμενα ως σχόλια στα προηγούμενα άρθρα, τίθεται το ερώτημα : Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο ΦοΔΣΑ δεν ευθύνεται για την πλημμελή διαχείριση των αστικών αποβλήτων, στην περίπτωση δηλαδή που συντρέχουν ευθύνες τρίτων; Θα εξετασθούν οι ευθύνες των τρίτων, θα επιβληθούν κυρώσεις, και από ποιόν ;
  β) Σε ποιο φορέα θα καταβάλλονται τα πρόστιμα, ποιος θα τα διαχειρίζεται, και για ποιους σκοπούς ;

  ΙΙΙ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ

  α) Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ δεν διαφωνεί κατ’ αρχήν με την ιδέα της σύστασης της μιας Ανεξάρτητης Αρχής, που θα εποπτεύει το σύνολο του τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.
  Όμως, οι αρμοδιότητες εποπτείας της τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔΣΑ, που ανατίθενται στην Ανεξάρτητη Αρχή, μπορούν να ασκηθούν από μια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν υφίσταται λόγος σύστασης μιας Αρχής, με τα εχέγγυα που εξασφαλίζουν το Σύνταγμα και η νομοθεσία, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις αρμοδιότητες.
  Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής στο σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο νόμου κρίνεται μη αποδεκτό, καθώς δεν προσθέτει τίποτα απολύτως στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, εξορθολογισμού και συντονισμού του τομέα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.
  β) Το Δίκτυο προτείνει να μην ολοκληρωθεί η διαβούλευση για το συζητούμενο σχέδιο νόμου, μέχρι να συγκληθεί και να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Συντονισμού και Καθοδήγησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, του άρθρου 166 του ν. 4951/2022.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 10:19 | Δημοπούλου Αργυρή, ΜΟΔ αε/Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος

  Προτείνω το όνομα να γίνει Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Υδάτων και Στερεών Αποβλήτων , εν συντομία ΡΑΕΥΣΑ, γιατί η ΡΑΕ προϋπήρχε και προστίθενται τα ύδατα (περιλαμβάνονται τα αστικά υγρά απόβλητα-λύματα) καθώς και τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ)

 • Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μία πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος συνεπώς και για τις Δ.Ε.Υ.Α.
  Κι αυτό διότι η υπαγωγή των υπηρεσιών ύδατος στην Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δεν συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα υπηρεσιών ύδατος της χώρας μας, αφού στον τομέα υπηρεσιών ύδατος δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πεδίο, με άλλα λόγια δεν υπάρχει αγορά όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της ενέργειας, την οποία πρέπει να εποπτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει μια Ρυθμιστική Αρχή προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, και να προστατευθούν οι καταναλωτές.
  Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στις Δ.Ε.Υ.Α. πρόκειται για κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρήσεις που δρουν μονοπωλιακά στην περιοχή αρμοδιότητάς τους δηλ. στον οικείο Δήμο σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο (ν. 1069/80) όπως αυτό ισχύει σήμερα. Για το θέμα αυτό εξάλλου υπάρχει και πρόσφατη νομολογία όπως η Απόφαση 5/2022 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
  Για τον λόγο αυτό δημιουργείται έντονη ανησυχία, αλλά και η υποψία ότι με τη θέσπιση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σχεδιάζονται παρεμβάσεις στον τομέα υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. και μάλιστα σε αντίθεση με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού (190/2022, 191/2022 της Ολομέλειας και 1886/2022 του Δ’ τμήματος του ΣτΕ).
  Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύει και η αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νομοσχέδιο για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. να προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναδιοργάνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος με συγχωνεύσεις και συνενώσεις των παρόχων ως αποκλειστική λύση για τη βελτίωσή του. Η παραπάνω αρμοδιότητα προσκρούει ευθέως σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. Οι Δ.Ε.Υ.Α., σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο όπως ισχύει σήμερα (ν. 1069/80), είναι δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύονται από τους Δήμους, ανήκουν στους Δήμους και βρίσκονται σε εξάρτηση από αυτούς. Επομένως οι Δήμοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίσουν για την ύπαρξη και την λειτουργία τους. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι με τρόπο τελείως αντιθεσμικό το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδόν απουσιάζει από το νομοσχέδιο, ενώ αυτό είναι το καθ΄ύλην αρμόδιο για τις Δ.Ε.Υ.Α., αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες.
  Παραπέρα, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι δίνονται χωρίς προφανή και ουσιαστικό λόγο αυξημένες αρμοδιότητες στην Ρ.Α.Α.Ε.Υ. όπως οι πιστοποιήσεις των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, η αρμοδιότητα για αναδιοργάνωση των παρόχων υπηρεσιών ύδατος μέσω συγχωνεύσεων και συνενώσεων, η αξιολόγηση της διαχειριστικής τους επάρκειας, η επιβολή υπέρογκων προστίμων κ.α., ενώ η λειτουργία και η βιωσιμότητά της εξαρτώνται και από τα τέλη που εισπράττει από τις Δ.Ε.Υ.Α. χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ανταποδοτικότητα.
  Με το εν λόγω νομοσχέδιο η νέα Ρυθμιστική Αρχή ενισχύεται θεσμικά σε βάρος τόσο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Υδάτων που λειτουργεί σ΄αυτό όσο και ιδίως σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών ύδατος άρα και των Δ.Ε.Υ.Α. Ουσιαστικά, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. υποκαθιστά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που αφορούν στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ως προς τις Δ.Ε.Υ.Α. υπεισέρχεται σε ζητήματα που συνδέονται με κρίσιμες αρμοδιότητες των επιχειρήσεων, θεσμικά κατοχυρωμένες, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός και ο έλεγχος της τιμολογιακής τους πολιτικής. Ουσιαστικά, πλαγιοκοπείται ο ιδρυτικός νόμος των Δ.Ε.Υ.Α., ο ν. 1069/80, ενώ στις επιχειρήσεις επιβάλλονται αυξημένες υποχρεώσεις σε ασφυκτικές προθεσμίες, παρά το ότι είναι αποδυναμωμένες από προσωπικό και ιδίως από επιστημονικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, τόσο οι Δ.Ε.Υ.Α. όσο και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ο θεσμικός τους εκπρόσωπος αποκλείονται από την συμμετοχή τους στα όργανα διαμόρφωσης και διαβούλευσης για ζητήματα υδατικών πόρων σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 3199/2003).
  Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι αντί της θέσπισης Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων θα μπορούσε να ενισχυθεί και να αναβαθμισθεί η υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο για το οποίο συστάθηκε δηλ. να συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων στη χώρα μας και σε μια σύγχρονη υδατική διακυβέρνηση, ενώ οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να ενισχυθούν οργανωτικά και διοικητικά για να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως αυτά έχουν καταγραφεί σε μελέτη που ανέθεσε η DG Regio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ώστε να μετεξελιχθούν σε σύγχρονες και υγιείς επιχειρήσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών που υπηρετούν.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. όπως εξάλλου και η ΚΕΔΕ, ζητά να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο για την ΡΑΑΕΥ, και ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης τίθεται στη διάθεση των συναρμόδιων Υπουργείων και προτείνει την άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών για τη βελτίωση τόσο της υδατικής διακυβέρνησης όσο και του θεσμικού πλαισίου της διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας μας.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 10:10 | ΕΥΑΘ ΑΕ

  Διαδικτυακός Τόπος Διαβούλευσης http://www.opengov.gr/minenv/?p=13068

  Αναρτήθηκε: 16 Φεβρουαρίου 2023, 13:00
  Ανοικτή σε σχόλια έως: 27 Φεβρουαρίου 2023, 16:00

  Α. Σύμφωνα με την παρ. 4(ια) του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου, η ΡΑΑΕΥ: «ενημερώνεται από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος για τον υπολογισμό του χρηματοοικονομικού κόστους λειτουργίας τους, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3199/2003 και για το αν υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την οικονομική τους απόδοση, σε ετήσια βάση». Το άρθρο 12 του Ν3199/2003 αντικαθίσταται από το άρθρο 34 του σχεδίου νόμου. Στην παρ. 6 και όχι στην παρ.5 του νέου άρθρου 12 του Ν3199/2003 αναφέρεται η ΚΥΑ. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει αντί της παρ.5 να αλλάξει στο ορθό και να μπει η παρ.6 του άρθρου 12 του ν.3199/2003. Επίσης στην παρ. 4(ια) αναφέρεται η υποβολή (από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος) ετήσιων εκθέσεων της οικονομικής τους απόδοσης. Οι εν λόγω εκθέσεις οικονομικής απόδοσης και το περιεχόμενο αυτών δεν διαπιστώσαμε να αναφέρονται κάπου, στο σχέδιο νόμου.
  Β. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου: «Η ισχύς των άρθρων 7, 11, 13 έως 20 του παρόντος, περί των νέων αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., άρχεται μετά την έγκριση του νέου Οργανισμού και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, καθώς και με τη συμπλήρωση της αναγκαίας στελέχωσής της, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν γνώμης της Ολομέλειας της Αρχής.». Γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να περιληφθεί μεταξύ των άρθρων της παρ. 5 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου και η παρ. 1 του άρθρου 12 δοθέντος ότι για τη διαμόρφωση της πρότασης ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων κτλ. που θα υποβληθεί στο υπουργείο, απαιτείται προσήκουσα στελέχωση της ΡΑΑΕΥ.
  Γ. Ενόψει των οριζομένων στο εδάφιο (ε) της παρ. 4 του άρθρου 11 του νομοσχεδίου, τίθεται το ζήτημα αναφορικά με το εάν για την ΕΥΑΘ ΑΕ θα εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 2937/2001. Φρονούμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το περιεχόμενο του άρθρου 24 ως προς τις καταργούμενες διατάξεις (για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ αντιστοίχως, υπάρχει πρόβλεψη στην παρ. α του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου).
  Δ1. Προτείνεται η προσθήκη της λέξης «επενδυτικά» στα εδάφια (δ), (ε) και (θ) της παρ. 1 του άρθρου 35, καθότι τα εν λόγω προγράμματα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού και αποχετευτικού συστήματος και η επαναχρησιμοποίηση νερού και αξιοποίηση ιλύος αποτελούν επενδύσεις που διαμορφώνουν, εκτός των άλλων, και την τιμολογιακή πολιτική.
  Δ 2.Σύμφωνα με τους ιδρυτικούς νόμους των δύο μετοχικών εταιρειών (ΕΥΑΘ ΑΕ & ΕΥΔΑΠ ΑΕ) η αντιμετώπιση των ομβρίων υδάτων δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές τους. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ & ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ. Συνεπώς, προτείνεται αναμόρφωση του λεκτικού του εδαφίου (η) της παρ.1 του άρθρου 35 ως κάτωθι (ζ).
  Δ3. Στα περιεχόμενα του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος (ΓΣΥΥ) προτείνεται να προστεθούν, το πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων και ιλύος.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω Δ1, Δ2 και Δ3, προτείνονται τα ακόλουθα σε σχέση με
  το άρθρο 35:
  « ……. Τα Γ.Σ.Υ.Υ. περιλαμβάνουν, εφόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του παρόχου υπηρεσιών ύδατος, τουλάχιστον:
  α) αποτύπωση, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών ασφαλείας, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης,
  β) εξεύρεση νέων πηγών κάλυψης αναγκών, αν απαιτείται, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα,
  γ) προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και σχεδιασμό του υδροδοτικού και αποχετευτικού συστήματος του παρόχου,
  δ) επενδυτικά πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος,
  ε) επενδυτικά πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης του αποχετευτικού συστήματος και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ),
  στ) κοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών ύδατος, διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής και επίπεδα ανάκτησης κόστους,
  ζ) αντιμετώπιση ομβρίων υδάτων, (για όποιους παρόχους υπηρεσιών ύδατος έχουν αρμοδιότητα)
  η) επενδυτικά προγράμματα επαναχρησιμοποίησης νερού και αξιοποίησης ιλύος.
  Τα Γ.Σ.Υ.Υ. υποβάλλονται……»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  Προτείνεται η τροποποίηση του εδαφ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2937/2001 ως εξής:
  «β. Να συνιστά εταιρίες ή κοινοπραξίες, να συμμετέχει ή να αποκτά έλεγχο σε συσταθείσες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός Ελλάδας.»

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 10:29 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Η εμπειρία όλων είναι ότι η ΡΑΕ είναι ένα όργανο απολύτως γραφειοκρατικό που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβάλει καθόλου στην «ορθολογική» ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Αντιθέτως η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα είναι παράδειγμα απόλυτου παραλογισμού και απορρύθμισης. Πως είναι δυνατόν να νομοθετείται επέκταση των αρμοδιοτήτων αυτού του οργάνου πριν γίνει μια αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας του.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 10:54 | Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ο.Ε.B. Ελλάδας

  Στο εν λόγω σχέδιο νόμου με μάλλον βεβιασμένες διαδικασίες επιχειρείται και η υπαγωγή του αρδευτικού νερού στην μετεξέλιξη της Ανεξάρτητης Αρχής της Ρ.Α.Ε. ως Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

  Να τονίσουμε πως δεν τίθεται χρόνος για ουσιαστική παράθεση απόψεων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους παραγωγούς αγρότες και Ο.Ε.Β., μια και το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στις 16 Φεβρουαρίου τ.έ. και λήγει στις 27.

  Η ιδιαιτερότητα της άρδευσης, όπως και των εγγειοβελτιωτικών έργων, που δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε όλο το Ν/Σ, είναι πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, μια και το νερό εδώ δεν αποτελεί αγαθό αλλά αναγκαίο πόρο παραγωγής.

  Στα άρθρα 3, 5, 7 και 11 περιγράφεται σε αδρές γραμμές η μεταφορά της εποπτείας στην νέα Αρχή, όμως το άρθρο 12 είναι αυτό που θα απασχολήσει στο εγγύς μέλλον τους Ο.Ε.Β. και αφορά την αναδιοργάνωση, συνενώσεις ή συγχωνεύσεις μας.

  Δυστυχώς με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιλύονται τα κυριότερα προβλήματα των Οργανισμών, όπως το εισπρακτικό, το κόστος της ενέργειας κ.λ.π.

  Η συγκυρία αυτή, παραμονή της έναρξης της αρδευτικής περιόδου σε όλη τη χώρα, με τους Οργανισμούς να αποφασίζουν στις γενικές τους συνελεύσεις για την έγκριση των προϋπολογισμών τους και των προσλήψεων προσωπικού, σε περίπτωση που το Ν/Σ ψηφιστεί άμεσα, μόνον προβλήματα από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων θα δημιουργήσει, με ότι επακόλουθο θα έχει αυτό στην πρωτογενή παραγωγή.

  Το γεγονός της χρηματοδότησης ακόμη μιας βαθμίδας διοίκησης, στο άρθρο 20, μαζί με τις υποχρεώσεις των Ο.Ε.Β. περί Σχεδίων Διαχείρισης Ύδατος, και το αυξημένο Διοικητικό και Τεχνικό Υπαλληλικό κόστος, αυτό και μόνον θα προκαλέσει επιπλέον αύξηση για τους αγρότες στο κόστος άρδευσης που θα επωμιστούν οι αγρότες. Ακόμη στο άρθρο 35, χωρίς να υπάρχει σύνδεση της αγροτικής πολιτικής σχετικά με τις καλλιέργειες που αποτελούν τον κύριο καταναλωτή του νερού άρδευσης θα επιχειρηθεί η εύρεση της κάλυψης αυτών των αναγκών.

  Για τους ανωτέρω λόγους επιβάλλεται η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ από το παρόν σχέδιο νόμου, δεδομένων των επιπτώσεων που θα έχει στους Ο.Ε.Β. προκειμένου να εξεταστεί και να αξιολογηθεί το θέμα της άρδευσης εν ευθέτω χρόνω, για να μην αποτελέσουν επιπλέον επιβάρυνση για τους αγρότες και την γεωργική παραγωγή, το κόστος της οποίας είναι ήδη δυσβάσταχτο.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 20:57 | Κασιάρας Γεώργιος

  Στο σχέδιο νόμου(ορθολογική ρύθμιση παροχής υπηρεσιών υδάτων).Θα πρέπει να ΕΞΑΙΡΕΘΕΊ το νερό που χρησιμοποιήτε γιά αρδευτική χρήση απο το παρόν νομοσχέδιο,και να εξεταστεί μαζί με τα πολλαπλά προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα. Ώστε να μήν υπάρξει ερημοποίηση της υπαίθρου.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 13:38 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

  Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ (με απ’ ευθείας ανάθεση, χωρίς καν διαγωνισμό), τις αποφάσεις του ΣτΕ κλπ, προσπαθείτε ξανά, με πλάγιο τρόπο αυτή τη φορά να ιδιωτικοποιήσετε το νερό.

  Το νερό είναι φυσικό μονοπώλιο, όχι εμπορεύσιμο αγαθό, και δεν πρέπει να βρεθεί στα χέρια κανενός ιδιώτη.

  Η κυβέρνηση θα έπρεπε να εργάζεται για το δημόσιο συμφέρον, όχι εταιριών – κολοσσών.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 12:33 | ΚΕΔΕ

  Η ΚΕΔΕ δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου διότι αντί να συμβάλλει στη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού, των λυμάτων και των στερεών αποβλήτων και στη διασφάλιση της διοικητικής ικανότητας των ΔΕΥΑ, των ΦοΔΣΑ και των Δήμων για την εφαρμογή αυτών των δημόσιων πολιτικών, περιορίζεται στον έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής τους, ωσάν να λειτουργούν ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της αγοράς, υποκαθιστώντας ουσιαστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ρόλο του, που αφορά την εποπτεία των φορέων του δημόσιου τομέα.
  Ειδικά για τους ΦοΔΣΑ θα έπρεπε να ζητηθεί η γνώμη της Επιτροπής Συντονισμού και Καθοδήγησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΥΠΕΝ – ΥΠΕΣ – ΥΠΑΝΕ – ΚΕΔΕ – Δίκτυο ΦοΔΣΑ του άρθρου 166 του Ν.4951/2022 και για τις ΔΕΥΑ η Επιτροπή Καθοδήγησης ΥΠΕΝ – ΥΠΕΣ – ΥΠΑΝΕ – ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ – ΕΔΕΥΑ της Προγραμματικής Σύμβασης ολοκλήρωσης των υποδομών λυμάτων.
  Τελικά, θεωρούμε αναγκαίο να επαναδιατυπωθεί το Σχέδιο Νόμου μετά από ειδική διαβούλευση ΥΠΕΝ – ΥΠΕΣ – ΚΕΔΕ – ΕΔΕΥΑ – Δίκτυο ΦοΔΣΑ – D.G.Regio.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 11:48 | Δημοπούλου Αργυρή

  Προτείνω το όνομα να γίνει Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Υδάτων και Στερεών Αποβλήτων , εν συντομία ΡΑΕΥΣΑ, γιατί η ΡΑΕ προϋπήρχε και προστίθενται τα ύδατα (περιλαμβάνονται τα αστικά υγρά απόβλητα-λύματα) καθώς και τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ)

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 10:44 | ΜΗΝΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Απ ότι φαίνεται στο σχέδιο νόμου, στις «υπηρεσίες ύδατος» περιλαμβάνεται και η άρδευση. Θεωρώ ότι θα πρέπει προς το παρόν να εξαιρεθεί η άρδευση από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να εξετασθεί αργότερα μαζί με άλλα θέματα που ταλανίζουν τους ΟΕΒ και τους αγρότες, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διακύβευση του πρωτογενούς τομέα.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 17:15 | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΘΩΜΑΣ

  Σκοπός του παρόντος είναι η ορθολογική ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων……

  Όπως φαίνεται στα επόμενα άρθρα συμπεριλαμβάνεται και η άρδευση. ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ???

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΨΗ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΥΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2023, 15:38 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  Ο συντάκτης του παρόντος με ποιόν/ους τρόπους προφυλάσσει τους Έλληνες από την χρηματιστηριοποίηση του νερού και κερδοσκοπικά φαινόμενα που μαστίζουν τέτοιες [χρηματιστηριακές] αγορές;

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 10:00 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  «Σκοπός του παρόντος είναι η ορθολογική ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, ιδίως ως προς την οργάνωση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος και την τιμολόγησή τους, μέσα από την ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου…»

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ/ΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ/ΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ:

  1. Ως «ορθολογική ρύθμιση» εννοείται η εισαγωγή νερού π.χ. από άλλες χώρες (όπως έκανε συμβαίνει με την ΡΑΕ και την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (κάλυψη εγχώριων αναγκών με εισαγόμενο φυσικό αερίο αντί διατιθέμενου λιγνίτη);

  2. Ως «κόστος και τιμολόγηση» υπηρεσιών ύδρευσης, εννοείται ή υποννοείται η χρηματιστηριοποίηση του νερού, όπως έχει ήδη δοκιμαστεί σε πλήθος άλλων χωρών οι οποίες κατέληξαν σε βίαιες αντιδράσεις εναντίον τέτοιας ********;

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 11:33 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  Έχει ελεγχθεί το έργο της διοίκησης της ΡΑΕ σε ότι αφορά τα εώς σήμερα πεπραγμένα στην διαχείριση ενέργειας (παραγωγή και εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εισαγωγές φυσικού αερίου, λιγνίτη, ΑΠΕ, κόστος ενέργειας στο Ελληνικό και ευρωπαικό χρηματιστήριο ενέργειας κ.α.), προκειμένου να αξιολογηθεί η αξιοπιστία / στόχοι / προθέσεις / ικανότητες αυτής, πρωτού αποφασίσει οποιοσδήποτε να αναθέσει νέες αρμοδιότητες σε αυτή;

  Κατά την εκτίμηση του γράφοντα, η παρούσα διαβούλευση αποτελεί απλά το πρώτο (δυστυχώς αναγκαίο για τους συντάκτες αυτού) βήμα, προκειμένου να προλάβουν τον συγκεκριμένο μετασχηματισμό του θεσμικού οργάνου, πρωτού εξανεμιστεί το όποιο κύρος εκείνο διαθέτει.

  Πόσα πλήρωσε α. Το Ελληνικό δημόσιο σε προγράμματα συγκράτησης τιμών και β. ο μέσος Έλληνας καταναλωτής για την ηλεκτρική ενέργεια του από το 2019 εώς και σήμερα;;;

  Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αξιολόγηση (είναι της μόδας στο υπουργείο παιδείας, αλλά για άλλους λόγους) της διοίκησης της ΡΑΕ και βλέπουμε και για περαιτέρω αρμοδιότητες.

 • 16 Φεβρουαρίου 2023, 18:06 | κατερινα σαρδη

  Kαλησπέρα σας,

  Το σχόλιο μου αφορά το όνομα της νέας Αρχής. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελλάδας ιδρύθηκε με στόχο την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε συμφωνία με το 1ο, 2ο, 3ο πακέτο για την ενέργεια και σειράς άλλων Ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Λειτουργεί στο πλαίσιο της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας με μία ιστορία σχεδόν 25 ετών (αφού ιδρύθηκε με τον Νόμο 2773/99). Είναι νομίζω ευνόητο ότι η επέκταση των αρμοδιοτήτων της θα έπρεπε να δράσει προσθετικά στο αρχικό της όνομα δηλαδή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Υδάτων και Αποβλήτων(ΡΑΕΥΑ) και όχι η ενέργεια να «κρυφτεί» μεταξύ των αποβλήτων και των υδάτων μόνο και μόνο επειδή το «Ε» της ενέργειας έπεται του «Α» των Αποβλήτων αλλά προηγείται του «Υ» των υδάτων. Εκτός ότι η ονομασία αυτή (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Υδάτων και Αποβλήτων) διατηρεί την ιστορικότητα των αρμοδιοτήτων της Αρχής, η διαχείριση των Αποβλήτων αποτελεί το τελευταίο στάδιο κάθε διεργασίας. Βεβαίως και στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας τα απόβλητα μπορούν να είναι και στην αρχή μιας διεργασίας για την επαναχρησιμοποίησή τους, όμως και εκεί πρέπει να προηγηθεί ο σχηματισμός και η συλλογή τους που απαιτεί απαραιτήτως ενέργεια και κάποιες φορές και νερό. Χωρίς να παραγνωρίζω την σημασία της ρύθμισής τους νομίζω ότι είναι λογικότερο να έπεται η αναφορά σε αυτά στην ονομασία της Αρχής για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.