Άρθρο 10: Μέθοδοι και συχνότητες ανάλυσης και δειγματοληψίας

1. Η επεξεργασμένη ιλύς και το έδαφος στο οποίο χρησιμοποιείται στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, υποβάλλονται σε αναλύσεις σύμφωνα με τα Παραρτήματα I έως V
2. Οι μέθοδοι αναφοράς για τη δειγματοληψία και την ανάλυση καθώς και οι απαιτούμενες συχνότητες περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα V και ΙV αντίστοιχα.

  • Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλές από τις υποχρεωτικές αναλύσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν σε ελληνικά εργαστήρια. Και πάλι δηλαδή θα πρέπει να στέλνονται τα δείγματα στο εξωτερικό και να υπάρχει οικονομική αιμορραγία. Αν μη τι άλλο θα πρέπει να επανεξεταστεί όλο αυτό το κεφάλαιο υπό το πνεύμα ότι θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμο και πάντως να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις προσαρμογής για έναν τουλάχιστον χρόνο.

  • 16 Ιανουαρίου 2012, 10:10 | Ν. Τζουβάρας

    Άρθρο 10. Με δεδομένο ότι η δειγματοληψία προηγείται της ανάλυσης θα ήταν ίσως καλύτερο να τροποποιηθεί αντίστοιχα ο τίτλος στο Άρθρο 10 (καθώς και o πρώτος υπότιτλος στο Παράρτημα V) καθώς και η αναφορά της σειράς (ή η σειρά) των Παραρτημάτων IV και V.

  • 11 Ιανουαρίου 2012, 21:14 | Λεόντιος Λεοντιάδης

    Οταν αναφέρεται Άθροισμα αλογονομένων οργανικών ενώσεων (ΑΟΧ) θα πρέπει να διευκρινίζεται ακριβώς ποιες χημικές ενώσεις περιλαμβάνονται οπως διευκρινίζεται και για τα PCBs και τις Διοξίνες.