Άρθρο 03: Πεδίο εφαρμογής

1. Η ιλύς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (περίπτωση α) του άρθρου 2, χρησιμοποιείται μετά από κατάλληλη επεξεργασία στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Η χρησιμοποίηση της ιλύος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (περίπτωση β και γ) του άρθρου 2 επιτρέπεται μετά από κατάλληλη επεξεργασία, στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης με την πρόσθετη επιφύλαξη εφαρμογής της
οδηγίας 2008/98/ΕΚ., όπως αυτή ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο.

.

3. Η χρησιμοποίηση της ιλύος σύμφωνα με την παρούσα απόφαση θα γίνεται με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων, ζώων και φυτών, στην ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, στην μακροχρόνια ποιότητα του εδάφους και στη βιοποικιλότητα των μικροοργανισμών του εδάφους.

4. Η ποσότητα της χρησιμοποιούμενης ιλύος θα εναρμονίζεται με τις ανάγκες σε θρεπτικά των καλλιεργειών ή του εδάφους, με βάση την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

5. Απαγορεύεται η εδαφική διάθεση ιλύος σε παγωμένα εδάφη, εδάφη καλυμμένα με χιόνι και πλημμυρισμένα εδάφη ή κορεσμένα με νερό.

 • Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

  Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ως επιστημονικός και ερευνητικός φορέας χαιρετίζει την πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια που πραγματοποιείται από το ΥΠΕΚΑ μέσω του σχεδίου της ΚΥΑ που προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει εδώ και πολλά έτη, στην ελληνική νομοθεσία.

  Το σχέδιο της ΚΥΑ αναφέρει ως αντικείμενό της, την ολοκληρωμένη διαχείριση της ιλύος. Άρα φρονούμε πως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι τεχνικά αποδεκτές μέθοδοι επεξεργασίας ιλύος και ειδικά αυτές που είναι ευρέως διαδεδομένες στην Ε.Ε αλλά και παγκοσμίως .
  Το σχέδιο νόμου περιορίζεται σε ένα μόνο τομέα των μεθόδων επεξεργασίας της ιλύος, που αφορά την γεωργική-δασοπονική και αποκατάσταση τοπίου και εδάφους. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ενεργειακή αξιοποίηση της ιλύος.
  Διαπιστώνουμε πως στη ΚΥΑ αυτή υπάρχει μία σημαντική παράλειψη που γίνεται πιο έντονη ενόψει των επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών Αστικών Στερεών Απορριμμάτων, που μεταξύ άλλων αποδέχονται και την θερμική επεξεργασία σαν δόκιμη μέθοδο .

  Επισημαίνουμε την επιτυχώς δοκιμασμένη σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε., δυνατότητα συναποτέφρωσης της αφυδατωμένης ιλύος, που προκύπτει μετά από επεξεργασία μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης (με ποσοστό υγρασίας 80 %) σε μονάδες θερμικής επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων. Η ανωτέρω παραγόμενη λυματολάσπη, συναποτεφρώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % της συνολικής τροφοδοσίας, σε μονάδες καύσης ΑΣΑ (σχετική και η οδηγία 2000/76 ΕΕ).
  Η επεξεργασία ιλύος με προχωρημένες μεθόδους (σύμφωνα με την ορολογία του σχέδιου ΚΥΑ) που έχει τελική υγρασία μικρότερη από 10%, μπορεί αυτοτελώς να αποτεφρώνεται στο σύνολο της ποσότητας της σε μονάδες θερμικής επεξεργασίας , είτε να συναποτεφρωθεί αυτούσια (λόγω σημαντικής θερμογόνου δύναμης και μικρής υγρασίας ) σε μονάδες θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ.

  Φρονούμε πως πρέπει να λάβει χώρα η παρακάτω διόρθωση :
  Στην περίπτωση που η ΚΥΑ αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση της ιλύος να συμπεριληφθεί και η θερμική επεξεργασία της – αποτέφρωση.
  Στην περίπτωση που η ΚΥΑ αφορά μόνο την γεωργική-δασοπονική και αποκατάστασης τοπίου και εδάφους, να μην αναφέρεται στο άρθρο 1 ο όρος ολοκληρωμένη διαχείριση ιλύος.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.wtert.gr

  Με εκτίμηση,

  Ευστράτιος Καλογήρου
  Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
  Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
  Κ: +30 6937095210
  synergia@synergia.com.gr

 • 15 Ιανουαρίου 2012, 16:02 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΟΛΑΟΣ

  Σχετικά με τα όρια τα οποία έχουν τεθεί για την χρησιμοποίηση της λυματολάσπης στην γεωργία θα ήθελα να αναφερθώ στα εξής:
  1. Πουθενά στις αναλύσεις οι όποιες είναι αναγκαίες βάση του προτεινόμενου νομοσχεδίου, δεν αναφέρονται αναλύσεις για τους μικρορύπους των αστικών λυμάτων, οι οποίοι είναι απειλή για την δημόσια υγεία, και η διεθνή επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα κινδύνου για τις επιπτώσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Η κρισιμότητα του προβλήματος των μικρορύπων, επιβεβαιώνεται από την χρηματοδότηση πολλών ερευνητικών προγραμμάτων από κοινοτικά κονδύλια για την εξουδετέρωση των μικρορύπων, στα πλαίσια του FP6 & FP7. Σε αυτά τα προγράμματα έχουν συμμετάσχει και Ελληνικά ερευνητικά κέντρα.
  2.Τα όρια για τον E. Coli τα οποία θέλετε να θεσπίσετε και είναι 500 cfu/g λυματολάσπης, με τους τρόπους επεξεργασίας της λυματολάσπης που προτείνετε, είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθούν. Δημιουργείται δε σύγχυση συγκρινόμενα με τα όρια τα οποία έχει θέσει η ΚΥΑ 145116/2011 για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού από ΚΕΛ και είναι τα κατωθι:
  ΚΥΑ 145116/ 2011
  Πίνακας 2 : Απεριόριστη άρδευση σε οπορωφόρα: Όριο για τον E.coli τα 5cfu/100ml στο 80% των δειγμάτων.
  Πίνακας 3 : Για χρήση σε περαστικό πράσινο συμπεριλαμβανομένων αλσών και δασών: Όριο για τον E.coli τα 2cfu/100ml στο 80% των δειγμάτων.
  Δηλαδή, εάν η σωστά επεξεργασμένη λυματολάσπη βραχεί, πόσο νερό πρέπει να βάλουμε για να συνάδει με την ΚΥΑ145116? Πάνω από 100ml είναι η σωστή απάντηση για χρήση βάση του πίνακα 2. Και εάν το κάθε γραμμάριο λυματολάσπης βραχεί/ διαλυθεί με 10ml νερό, βάση των απλών μαθηματικών το νερό θα έχει συγκέντρωση σε E.coli 50cfu, αυτό είναι ασφαλές?
  Το εγγυάστε ενυπόγραφα?
  Όταν θα ξεσπάσει επιδημία E.coli, διότι αυτό είναι αναπόφευκτο στο θερμό κλίμα της Ελλάδας, τι θα πείτε? Ότι ήταν λάθος, σκόπιμο, η όχι, του φορέα επεξεργασίας και διαχείρισης της λυματολάσπης? Ή του αγρότη, που δεν άφησε το χωράφι του δέκα μήνες άσπαρτο, προτού βάλει της ντομάτες που ακουμπούν στο έδαφος αλλά δεν μεγαλώνουν σε 45 ημέρες για να κάνει συγκομιδή? Ή, ότι ο συμπαθής λαθρομετανάστης ο οποίος καλλιεργεί το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελληνικής γης, δεν έλαβε υπ όψιν του κατά την σπορά της γης, την παραπομπή στο άρθρο της παραγράφου της ΚΥΑ για χρήση της λυματολάσπης?
  3. Όταν, διότι είναι νόμιμο και επιβάλλεται εξ άλλου από την νομοθεσία να καταγγείλουμε κάθε παρανομία, ο κάθε Έλληνας ο οποίος ενδιαφέρεται για την υγεία του, προκαλέσει επίσημες αναλύσεις του εδάφους, και τα αποτελέσματα των αναλύσεων στην συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν θα επιτρέπουν την βιολογική καλλιέργεια, και ο αγρότης θα χάσει το δικαίωμα βιολογικής καλλιέργειας, θα έχετε δημιουργήσει ταμείο για την αποζημίωση του αγρότη?
  4. Εάν, όπως ισχυρίζεται το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η χρησιμοποίηση της λυματολάσπης είναι ευεργετική για την γεωργία, την στιγμή που η χώρα μας είχε υποχρέωση εδώ και είκοσι χρόνια να εναρμονιστεί με την οδηγία της ΕΚ, γιατί υπήρχε και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την λυματολάσπη της Ψυτάλλειας και της Θεσσαλονίκης και δεν την κάναμε εδαφοβελτιοτικό να την εξαγάγουμε και να έχει έσοδα το Ελληνικό δημόσιο? Ήταν λάθος όλοι οι προκάτοχοι σας και δεν ήθελαν το συμφέρον της Ελλάδος?
  Όσο για τους ελέγχους που θα θεσπίσετε για την αποφυγή ανάμιξης με τοξικές ουσίες, θα ήθελα να απαντήσετε σε όσους από το υστέρημα τους αγοράζουν βιολογικές τροφές για λόγους υγείας, στα εξής ερωτήματα:
  Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, έκλεισαν δυο φόρες εργοστάσιο παρασκευής βιολογικών εδαφοβελτιοτικών στο Κάστρο Βοιωτίας, γεγονός για το οποίο εδόθη βέβαια και έκταση στα ΜΜΕ,διότι εντος του κόμποστ έβαζαν τοξικά απόβλητα, τα όποια στα χαρτιά ήταν ήδη έκτος Ελλάδος για καταστροφή. Εντοπίσατε ποιοι βιοκαλλιεργητές έχουν εν αγνοία τους καταστρέψει τα εδάφη τους? Κάνατε ανάκληση τροφών από τους συγκεκριμένους αγρούς, εμποτισμένες με εξόχως καρκινογόνες ουσίες όπως τα PCB’s, η κλοφέν όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα.?
  Εάν επιτρέψετε την χρήση λυματολάσπης για χρήση στην γεωργία, να είστε βέβαιοι ότι όλα τα τοξικά απόβλητα, θα καταλήξουν στο πιάτο μας.
  Κυρίες και Κύριοι, πειραματίζεστε άκρως επικίνδυνα με την δημόσια υγεία και την βιωσιμότητα της Ελληνικής γεωργίας, το έχετε συνειδητοποιήσει?
  ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 09:04 | Παναγιώτης Ιωακειμίδης-ecoterra-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Το σχέδιο της ΚΥΑ πρέπει να ορίσει επακριβώς ότι καλύπτει την μεθοδολογία διάθεσης της ιλύος στην Γεωργία – Δασοπονία – Αποκατάστασης τοπίου και εδάφους και δεν απαγορεύει την χρήση της ως καύσιμου.

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 18:50 | ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  αρ.3παρ3 Θεωρώ ότι όσον αφορά τους κινδύνους υγείας των ανθρώπων η λέξη «ἑλαχιστοποίηση» δεν θα πρέπει να υφίσταται, διότι οι κίνδυνοι πρέπει να είναι μηδενικοί. Λέξεις σαν την προαναφερόμενη έχουν επικίνδυνο περιεχόμενο, ως προς την εφαρμογή τους, στην Ελλάδα!