Άρθρο 17: Πληροφόρηση και κατάρτιση (άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων συντελεστών της αγοράς, όπως οι καταναλωτές, οι οικοδόμοι, οι μηχανικοί, οι περιβαλλοντικοί και ενεργειακοί ελεγκτές, καθώς και οι εγκαταστάτες στοιχείων κτιρίου – κτιριακής μονάδας, για τους διαθέσιμους μηχανισμούς ενεργειακής απόδοσης, και το υφιστάμενο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο. Μεριμνά επίσης για την παροχή πληροφοριών στις τράπεζες και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις δυνατότητες συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συμπράξεων ιδιωτικού/δημοσίου τομέα, όσον αφορά την χρηματοδότηση μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

2. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση κατάλληλων πρωτοβουλιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για τα οφέλη και τις πρακτικές πτυχές που προκύπτουν από την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

  • Προτείνουμε στο τέλος να προστεθεί ότι θα δίνονται πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων που έχει ανακαινίσει το ίδιο το κράτος

  • 20 Σεπτεμβρίου 2014, 13:29 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ

    Παράγραφος 1: Δεν υπάρχει κατηγορία «περιβαλλοντικοί και ενεργειακοί ελεγκτές». Αυτοί προέρχονται από τους μηχανικούς (ΑΕΙ) ή τους μηχανικούς Τ.Ε. (ΤΕΙ). Αυτοί που καταρτίζουν τους νόμους ας κάνουν πρώτα τον κόπο να ενημερωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΤΕΕ ποιοι τεχνικοί κλάδοι εμπλέκονται και να μην εντάσσουν στο νόμο ό,τι νομίζουν διότι αυτά δημιουργούν τετελεσμένα και κακώς προηγούμενα.
    Οι τράπεζες θα πρέπει να εμπλακούν μόνο αν προκύπτει κάποιο όφελος για αυτές (π.χ. δανειοδότηση) διότι διαφορετικά, το μόνο που θα καταφέρουν είναι η απαξίωση των διάφορων προγραμμάτων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης (όπως ακριβώς γίνεται και με το «εξοικονομώ κατ’ οίκον» και την αποθάρρυνση πολιτών από διάφορες τράπεζες με τη συνήθη δικαιολογία του φόρτου εργασίας).