Άρθρο 16: Συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης (άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, όπου απαιτείται, διαφανή και αξιόπιστα προς τους καταναλωτές καθεστώτα πιστοποίησης ή/και διαπίστευσης ή/και ισοδύναμα καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακών ελέγχων, τους διαχειριστές ενέργειας και τους εγκαταστάτες σχετικών με την ενέργεια στοιχείων κτιρίου – κτιριακής μονάδας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, τους ενεργειακούς ελεγκτές, τους διαχειριστές ενέργειας και τους εγκαταστάτες σχετικών με την ενέργεια στοιχείων κτιρίου – κτιριακής μονάδας.

3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία δημοσιοποιούν επαρκώς τα καθεστώτα πιστοποίησης ή/και διαπίστευσης ή/και τα ισοδύναμα καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων της παραγράφου 1 και μεριμνούν ώστε οι τελικοί καταναλωτές να γνωρίζουν την ύπαρξή τους.

 • Θα έπρεπε σε αυτό το άρθρο να καθορίζονται τα προσόντα και οι διαδικασίες διαπίστευσης και πιστοποίησης. Αντιθέτως το άρθρο παραπέμπει σε μελλοντικές κοινές υπουργικές αποφάσεις υπουργείων που καμία σχέση δεν έχουν με το θέμα ( βλ. υπουργείο Οικονομικών και υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων). Αφήνονται έτσι περιθώρια για καθυστερήσεις και πιθανές καταστρατηγήσεις του πνεύματος της Ευρωπαϊκής οδηγίας.

 • Παράγραφος 1
  ΣΧΟΛΙΟ:
  Η σαφής και ρητή διάκριση μεταξύ των κατηγοριών των εν λόγω υπηρεσιών είναι επιτακτική, ακριβώς γιατί όλοι οι μέχρι τώρα νόμοι και υπουργικές αποφάσεις δεν εστίαζαν στα όρια των αρμοδιοτήτων των εκάστοτε επαγγελματιών, με αποτέλεσμα να θεωρείται σήμερα στην αγορά ενεργειακός σύμβουλος, και ο απλός μεταπωλητής ενέργειας στη λιανική, ή ο σύμβουλος επιχειρήσεων που χειρίζεται χρηματοδοτικά εργαλεία. Εταιρίες που κατασκευάζουν και εμπορεύονται μετρητές ενέργειας και συναφή λογισμικά, παρέχουν ταυρόχρονα υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, διαχειριστή και συμβούλου ISO50001. Συνάμα κατασκευαστικές εταιρείες, ή εταιρείες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών δηλώνουν ενεργειακοί διαχειριστές και ενεργειακοί ελεγκτές και συμβούλοι ISO50001. Η λέξη ενεργειακή διαχείριση έχει γίνει πλέον μέσο marketing από όλες της εταιρίες που πωλούν ηλεκτρονικές διατάξεις οι οποίες δήθεν «εξοικονομούν ρεύμα». Ομοίως η λέξη ενεργειακός επιθεωρητής ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (ο οποίος υποχρεούται να περάσει από εξετάσεις) σημαίνει ότι έχει γνώσεις ενεργειακού μελετητή (ο οποίος δεν χρειάζεται να περάσει εξετάσεις), και είναι ειδικός στην ενέργεια και την ενεργειακή διαχείριση ευρύτερα.
  Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας που θα έπρεπε να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες οργανωμένα, όπως πχ στην Δανία, αν τους ρωτήσει κανείς τι σημαίνει αυτό, θα σου απαντήσουν: Mε ποιό κίνητρο, ποιός με υποχρεώνει και ποιό όφελος.
  Συνεπώς μία επί μακρόν στρεβλή και ανεκπαίδευτη αγορά χρειάζεται τεράστιο νομοθετικό αλλά και εκτελεστικό έργο για να λειτουργήσει προς όφελος του τελικού καταναλωτή και της χώρας με τις ευρύτερες δεσμεύσεις της διεθνώς.

 • Στην αντίστοιχη παράγραφο 1 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ επιβάλλεται να διασφαλιστεί η καθιέρωση συστημάτων πιστοποίησης, διαπίστευσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων προσόντων χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ πεδίων ή κλάδων «όπου -αυτό- απαιτείται» από άλλους όπου αυτό δεν απαιτείται όπως αφήνει η αντίστοιχη διατύπωση της παραγράφου 1 του προκείμενου άρθρου να διαφανεί.
  Στην αντίστοιχη παράγραφο 1 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ η φράση «όπου απαιτείται» αναφέρεται μόνον σε σχέση με τα προγράμματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων (training). Τα ερμηνευτικά περιθώρια που επιτρέπει η ελληνική εκδοχή αποδυναμώνουν την υποχρέωση για καθιέρωση συστημάτων πιστοποίησης, διαπίστευσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων προσόντων.
  Επίσης δεν προβλέπεται διαβούλευση πριν την κοινοποίηση των συστημάτων πιστοποίησης με την συναινετική θέσπιση σχετικών κριτηρίων διαπίστευσης για συμπεφωνημένες διαδικασίες μέτρησης ειδικότερα σε περιπτώσεις κατανάλωσης ενέργειας ειδικού σκοπού όπως ενδεικτικά οι εξαιρετικά ενεργοβόροι εικαστικής προσέγγισης φωτισμοί
  μνημείων/τοποσήμων ή οι φωτεινές επιγραφές που δεν διέπονται από σχετικά κοινοτικά πρότυπα.

 • Παράγραφος 1
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ: …….οριζονται π.χ. για τα κτίρια στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.4122/2013.

  Παράγραφος 2
  ΣΧΟΛΙΟ:
  Δεν διευκρινίζεται το πότε, εκτός αν και αυτό περιέχεται στο ανωτέρω διάταγμα της 31ης Δεκ. 2014.
  Εδώ πρέπει στην απόφαση αυτή να γίνει σαφής και ρητή η διάκριση μεταξύ των εν λόγω κατηγοριών .

  Παράγραφος 3
  ΣΧΟΛΙΟ:
  Δεν διευκρινίζεται το πότε

 • 20 Σεπτεμβρίου 2014, 13:58 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ

  Παράγραφος 1: Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο στον καθορισμό διαπίστευσης, πιστοποίησης ή και προσόντων των εν λόγω φορέων. Αυτή η διατύπωση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εμπλοκή του πλέον αναρμόδιου Υπουργείου (το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει την τεχνογνωσία ούτε σε οικονομικά θέματα από ό,τι έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα, πόσο μάλλον σε τεχνικά και εξιδεικευμένα ζητήματα) σε αυτή τη διαδικασία έχει στόχο να εισπραχτούν έσοδα από πιστοποιήσεις, διαπιστεύσεις ή/και σεμινάρια/ επιμορφώσεις. Το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να καθορίσει τις πιστοποιήσεις/διαπιστεύσεις, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να καθορίσει τα αντίστοιχα προσόντα για αυτά τα απαιτούμενα και ποιοι επιστήμονες/κλάδοι τα διαθέτουν και το ΤΕΕ (αν θέλει να αντιπροσωπεύει τους μηχανικούς και όχι μόνο τους εργολήπτες δημόσιων έργων (το πόσοι είναι αυτοί στη Ελλάδα το ξέρουν όλοι), ώστε να αναβαθμίσει το ρόλο του πριν οι ίδιοι οι μηχανικοί μετά την απαξίωσή του, το κλείσουν εντελώς) να καθορίσει δωρεάν επιμορφώσεις για τα μέλη του τα οποία λόγω των σπουδών τους δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Εκπαιδεύσεις, εξετάσεις και διαπιστεύσεις/πιστοποιήσεις με καταβολή παραβόλων να ξεχαστούν (τρανό παράδειγμα οι εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών οι οποίες έχουν οδηγήσει σε απόλυτο φιάσκο και εξευτελισμό το ΤΕΕ και το ΥΠΕΚΑ). Τέτοιου είδους πρακτικές δεν συμβάλλουν στο άνοιγμα των επαγγελμάτων των εμπλεκόμενων, όπως ευαγγελίζεται η Ε.Ε. και ακολούθως και η κυβέρνηση, είναι ενάντια στην εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγούν σε προσφορά ακριβών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Ευτυχώς, στη χώρα μας, έχουμε επαρκές επιστημονικό προσωπικό και σε ικανότητες και σε αριθμό. Ας το αξιοποιήσουμε προς όφελος όλων μας.