Άρθρο 12: Ενημέρωση των καταναλωτών και πρόγραμμα ενθάρρυνσης (άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων για την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας από μικρούς καταναλωτές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, τα οποία αποτελούν μέρος των ΕΣΔΕΑ.

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
α) μέσα και πολιτικές για την υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφορών, όπως:
αα) φορολογικά κίνητρα,
αβ) πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δάνεια ή επιδοτήσεις,
αγ) παροχή πληροφοριών,
αδ) υποδειγματικά έργα,
αε) δραστηριότητες στο χώρο εργασίας,
β) τρόποι και μέσα για τη συμμετοχή των καταναλωτών και των οργανώσεων των καταναλωτών στην ενδεχόμενη ανάπτυξη έξυπνων μετρητών και ευφυών συστημάτων μέτρησης, μέσω της γνωστοποίησης:
βα) οικονομικώς αποδοτικών αλλαγών εύκολης εφαρμογής στη χρήση της ενέργειας,
ββ) πληροφοριών για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης

 • Προτείνουμε να προστεθεί κάποιου είδους προσωπική επιβράβευση. Για παράδειγμα:
  Θέσπιση βραβείων ενεργειακή αποδοτικότητας

  Επίσης στο ββ.
  ββ) πληροφοριών για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης
  να προστεθεί:

  ββ) πληροφοριών για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων που έχει ανακαινίσει το ίδιο το κράτος, σύμφωνα και με όσα περιγράφονται στο άρθρο 17, παράγραφος 2

 • Στη φράση
  β) τρόποι και μέσα για τη συμμετοχή των καταναλωτών

  η λέξη τρόποι πρέπει να αλλαχθεί σε «τρόπους»

  Δηλαδή το κείμενο πρέπει να γράφει:
  2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
  (α)…


  β) τρόπους και μέσα για τη συμμετοχή των καταναλωτών

 • 22 Σεπτεμβρίου 2014, 09:18 | Δημήτρης Γ

  Τα φορολογικά κίνητρα θα πρέπει να είναι μόνο ως προς τις παρεμβάσεις και όχι ως προς τους μόνιμους φόρους (πχ ΕΝΦΙΑ), καθώς έτσι θα επιβαρυνθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα κτίριά τους.

  Τα παλαιά κτίρια απαιτούν σημαντικούς πόρους για να είναι ισοδύναμα με τα σύγχρονα ως προς την ενεργειακή τους κατανάλωση.

  Σημαντικότερο και κοινωνικά δικαιότερο θα ήταν η πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση. Το «εξοικονομώ κατ οίκον» θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και οι νέες αιτήσεις να λαμβάνουν απευθείας κρατική χρηματοδότηση, χωρίς τη συμμετοχή των τραπεζών (στο εξοικονομώ παρατηρούνται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις/παραπληροφόρηση, καθώς και διάφορες «περίεργες» πρακτικές από τις τράπεζες: πχ προώθηση συγκεκριμένων μηχανικών για τα ενεργειακά πιστοποιητικά και τη διαχείριση του έργου).

 • Για να υπάρξει αποτελεσματικότητα, κοινωνικό όφελος και για να αποκτήσουμε ως Έλληνες περιβαλλοντική συνείδηση, πρέπει από την επομένη κιόλας μέρα της ψήφισης του νόμου, σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας να δρομολογηθούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας ( θωράκιση των κτηρίων, εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρισμού και ΖΝΧ) ταυτόχρονα με την κατάρτιση εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού ( ανάλογο της ηλικίας των παιδιών μας). Οφείλουμε να καταστήσουμε τα σχολεία μας υποδειγματικές κτιριακές μονάδες ως προς την εξοικονόμηση της ενέργειας και του σεβασμού στο περιβάλλον. Όσο για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών, μιας και το συμφέρον της κοινωνίας σε μια χώρα είναι σημαντικότερο από τα κέρδη λιγοστών επιχειρήσεων, πολύ απλά κρατήστε 10% από τον ετήσιο τζίρο των Αιολικών Πάρκων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2014, 13:16 | Δημήτρης

  Τα φορολογικά κίνητρα θα πρέπει να είναι μόνο ως προς τις παρεμβάσεις και όχι ως προς τους μόνιμους φόρους (πχ ΕΝΦΙΑ), καθώς έτσι θα επιβαρυνθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα κτίριά τους.

  Τα παλαιά κτίρια απαιτούν σημαντικούς πόρους για να είναι ισοδύναμα με τα σύγχρονα ως προς την ενεργειακή τους κατανάλωση.

  Σημαντικότερο και κοινωνικά δικαιότερο θα ήταν η πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση. Το «εξοικονομώ κατ οίκον» θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και οι νέες αιτήσεις να λαμβάνουν απευθείας κρατική χρηματοδότηση, χωρίς τη συμμετοχή των τραπεζών (στο εξοικονομώ παρατηρούνται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις/παραπληροφόρηση, καθώς και διάφορες «περίεργες» πρακτικές από τις τράπεζες: πχ προώθηση συγκεκριμένων μηχανικών για τα ενεργειακά πιστοποιητικά και τη διαχείριση του έργου).

 • Ο σημαντικότερος τρόπος ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ελλήνων πολιτών είναι μέσα από το σχολείο. Παρακαλώ το Υπουργείο Παιδείας να αφαιρέσει από τα βιβλία της ε’ και στ΄ δημοτικού οτιδήποτε άχρηστο μαθαίνει στα παιδιά μας για το πετρέλαιο και τους ορυκτούς υδρογονάθρακες και να το αντικαταστήσει με οτιδήποτε έχει σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ. Για το πετρέλαιο ας κρατήσει μια σελίδα με τις κακές συνέπειες που έχει στο περιβάλλον και την ζωή των επόμενων γενεών.
  Γενικά οποιαδήποτε οδηγία και νόμος έχει σχέση με την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία με παιδαγωγικό τρόπο ώστε τα παιδιά και μελλοντικοί πολίτες και φορολογούμενοι αυτού του τόπου να έχουν κάνει τρόπο ζωής την προστασία του περιβάλλοντος.
  Και ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ !!!

 • Φορολογικά Κίνητρα.
  Σημαντικό κίνητρο για την προώθηση των επενδύσεων εξοικ/σης ενέργειας από τα νοικοκυριά είναι η θεσμοθέτηση ισχυρών κινήτρων . Θα πρέπει να συνδεθεί η φορολόγηση του ακινήτου (ΕΝΦΙΑ) με την ενεργειακή του κλάση και να δίνονται γενναίες εκπτώσεις φόρου. Αντίστοιχα με το κίνητρο για μηδενικά τέλη κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα με χαμηλούς ρύπους.
  Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να δίνονται επιδοτήσεις με την μορφή του σημερινού προγράμματος εξοικονομώ. Ο επενδυτής θα πρέπει να βρίσκει έυκολα προνομιακή χρηματοδότηση από την τραπεζική αγορά και να καταθέτει όλα΄τα πληρωμένα παραστατικά των παρεμβάσεων στην φορολογική του δήλωση όπου εκεί θα έχει εκπτώσεις φόρου .
  Είναι σημαντικό οι παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται σε καθεστώς άμεσης ρευστότητας για τον ανάδοχο έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο χαμηλότερης τιμής αποφυγής φαινομένων υπερτιμολόγησης (υπάρχουν τέτοια φαινόμενα σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα) .Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται με εποπτεία μηχανικού και να προσκομίζονται αναλυτικά παραστατικά με τις πραγαμτοποιηθήσες δαπάνες για την αποφυγή της μη έκδοσης παραστατικών και φοροδιαφυγής.