Άρθρο 19 – Απαγορεύσεις – περιορισμοί

Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρμόδιας αρχής διαχείρισης υδάτων σε λίμνη:
α) Η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας.
β) Η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
γ) Η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
δ) Η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:23 | Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών

  • Δεν πρέπει να υπάρχει ταύτιση των ακτοπλοϊκών γραμμών και των υδατοδιαδρόμων.
  • Για τις αφίξεις-αναχωρήσεις των υδροπλάνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή έστω να κατασκευαστούν, θέσεις οι οποίες δεν θα επηρεάζουν ή δεν θα ταυτίζονται με τις ήδη υπάρχουσες για τα πλοία. Έτσι δεν θα μειώνονται οι δυνατότητες προσεγγίσεων των πλοίων στα λιμάνια λόγω των υδροπλάνων.

 • (αρθρο 19)

  Δεν αναφέρεται ποια είναι η αρμόδια αρχή διαχείρισης υδάτων σε λίμνη;

 • 8 Αυγούστου 2016, 14:20 | Αθανάσιος Ζερμπίνης

  Ο περιορισμός των πεντακοσίων (500) μέτρων για την αλιεία και την πόντιση αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου είναι υπερβολικός καθώς στον καθορισμό ορίων «περιοχής ελιγμών» λαμβάνονται υπόψιν όλες οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας που χρειάζεται ένα υδροπλάνο προκειμένου να επιχειρεί.

 • 6 Αυγούστου 2016, 14:19 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  Στη λίμνη Union στο Seattle, υπάρχει υδατοδρόμιο χωρίς να υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις και περιορισμοί στις άλλες δραστηριότητες. Ψάχτε στο youtube για «sea plane lake union». Τα υδροπλάνα φαίνεται να συνυπάρχουν μια χαρά με σκάφη αναψυχής, ακόμα και αν γίνεται αγώνας ιστιοπλοΐας στη λίμνη (η οποία είναι μικρή και γεμάτη σκάφη). Είναι ευθύνη των πιλότων να βρουν ελεύθερο χώρο για προσθαλασσωθούν ή να να αποθαλασσωθούν. Δεν είμαι ειδικός, ούτε ξέρω τη νομοθεσία που ισχύει εκεί, αλλά έκανα ιστιοοπλοΐα στη λίμνη και ποτε δεν είδα ή άκουσα κάποιο χωροταξικό περιορισμό στα σκάφη. Στις ελληνικές θάλασσες μάλιστα, ποτέ δεν πρόκειται να υπάρχει ο ίδιος συνωστισμός που υπάρχει στη λίμνη που ανέφερα. Στην ανάγκη, ένα υδροπλάνο μπορεί να προσθαλασσωθεί πιο ανοιχτά και να πλησιάσει τη στεριά με μικρή ταχύτητα.

  Για τα αλιευτικά εργαλεία δεν υπάρχουν ήδη διατάξεις ώστε να υπάρχουν ορατά σημάδια στην επιφάνεια για να μην δημιουργείται κίνδυνος στα σκάφη;