Άρθρο 18 – Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων.
2. Οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας πραγματοποιούνται μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες – VHF).

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:27 | Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών

    • Δεν πρέπει να υπάρχει ταύτιση των ακτοπλοϊκών γραμμών και των υδατοδιαδρόμων.
    • Για τις αφίξεις-αναχωρήσεις των υδροπλάνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή έστω να κατασκευαστούν, θέσεις οι οποίες δεν θα επηρεάζουν ή δεν θα ταυτίζονται με τις ήδη υπάρχουσες για τα πλοία. Έτσι δεν θα μειώνονται οι δυνατότητες προσεγγίσεων των πλοίων στα λιμάνια λόγω των υδροπλάνων.