Άρθρο 42 Παράταση ανάρτησης δικαιολογητικών υπαγωγών στον ν. 4178/2013 – Αντικατάσταση παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019

Η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α` 193), περί ημερομηνιών υποβολής δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α’167) και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α’209) που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι τις 31.12.2022.».

 • 1 Μαρτίου 2022, 19:31 | Σοφία Καρελιώτη

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ να προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας που ορίζεται «Mε το άρθρο 52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη

 • 1 Μαρτίου 2022, 19:31 | ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ να προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας που ορίζεται «Mε το άρθρο 52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη

 • 1 Μαρτίου 2022, 18:34 | ΣΙΩΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ να εξετάσετε παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται «Mε το άρθρο 52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη

 • 1 Μαρτίου 2022, 18:35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ να ορίσετε παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται «Mε το άρθρο 52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη

 • 1 Μαρτίου 2022, 18:14 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ,ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ,

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ να προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας που ορίζεται «Mε το άρθρο 52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη

 • 1 Μαρτίου 2022, 18:30 | Αναγνώστου Θεοχάρης

  Είναι σκόπιμο να δοθεί παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται «Mε το άρθρο 52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη

 • 1 Μαρτίου 2022, 17:50 | Αναγνώστου Κωνσταντίνος

  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται «Mε το άρθρο 52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 12:16 | Πετρος Σταματούκος

  Σχετικά με την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών με καταληκτικές ημερομηνίες 8.02.22 8.05.22 και 8.8.22 ( παρ 11 άρθρου 51 του ν. 4643/2019), για την ολοκλήρωση της δήλωσης αυθαίρετων με υπαγωγή στον ν.4178/13 οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν.4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν.4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013 προτείνεται η υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών να συμπίπτει με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων.
  Η διάταξη περί δεσμευτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών θέτει σε ομηρία χιλιάδες μηχανικούς και δεν εξυπηρετεί σε τίποτα εφόσον η διαδικασία αυτή ούτος η άλλως ολοκληρώνεται είτε κατά τη διαδικασία μεταβάσεων ακίνητων είτε ιθα ολοκληρωθεί δεσμευτικά κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας του καθε κτιρίου