Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις

Οι πίνακες κρίσεων του άρθρου 21 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) για το έτος 2022 εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 • 3 Μαρτίου 2022, 23:39 | Παναγιώτης

  Οχι στην σφαγή ζώων χωρίς να έχει προηγηθεί αναισθησία.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:15 | ΕΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  όπως προκύπτει από τα διαλαμβανόμενα στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, δεν εμπεριέχεται η βαθμολογική αποκατάσταση των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991, την οποία πολλάκις είχατε δεσμευτεί ο ίδιος ότι θα αποκαταστήσετε.
  Κύριε Υπουργέ, σε αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας και τη δέσμευση του κόμματός σας επ’ αυτού. Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:32 | Παναγιώτης Ξενάκης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας με λύπη διαπιστώνουμε ότι ενώ έχετε δεσμευτεί για την αποκατάσταση των καταταγεντων ΑΣΣΥ 1991 δηλαδή τάξεως 1993 ώστε να επέλθει βαθμολογική και σταδιοδρομικη αποκατάσταση δεν εμπεριέχεται λύση στις προς ψήφιση διαταξεις που έχουν τεθεί προς διαβούλευση
  Αναμένουμε να προσθέσετε άρθρο προς επίλυση του ανωτέρω προβληματος

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:41 | Παναγιώτης Ξενάκης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας
  με λύπη διαπιστώνουμε ότι ενώ έχετε δεσμευτεί για
  την αποκατάσταση της αδικίας των καταταγεντων ΑΣΣΥ 1991 δηλαδή τάξεως 1993 Αξιωματικών εξ Υπαξιωματικών ώστε να επέλθει βαθμολογική και σταδιοδρομικη αποκατάσταση δεν εμπεριέχεται λύση στις προς ψήφιση διαταξεις που έχουν τεθεί προς διαβούλευση
  Αναμένουμε να προσθέσετε άρθρο προς επίλυση του προβλήματος

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:51 | Λευτέρης Ζα

  Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και να τροποποιηθεί κατάλληλα το άρθρο ώστε να απαγορεύει να συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες κρίσεων Συνταγματάρχες που ανήκουν σε περισσότερες της μίας τάξης αποφοίτησης ΑΣΕΙ κατά την πρώτη κρίση τους με την συμπλήρωση του χρόνου παραμονής στο βαθμό (αιτιολόγηση: σε περίπτωση που δεν γίνει η παραπάνω πρόβλεψη στο 2023 δύο τάξεις Συνταγματαρχών η ΣΣΕ 92 και ΣΣΕ 93 θα συμπεριληφθούν μαζί στους πίνακες κρίσεων για πρώτη κρίση μαζί με τους εναπομείναντες προηγούμενων τάξεων γεγονός δυσμενές για την νεότερη τάξη)

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:10 | A.A

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
  Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
  Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
  Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
  Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
  Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:30 | A.A

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
  Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
  Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
  Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
  Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
  Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 20:28 | Μαθιουδάκη Αντωνία

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
  Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα
  προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
  σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια
  φορά) στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων
  1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας
  στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν
  άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ
  1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει
  παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται

 • 3 Μαρτίου 2022, 19:02 | Τ.Ι

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
  Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
  Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
  Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
  Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
  Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»

  Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 19:25 | Βασίλειος Τσιλαφάκης

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας

  Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση Αξκων ΑΣΣΥ 91 92 με τους ΑΣΣΥ 90 που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του ν 4764/20 στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος.Καθως οι εν λόγω Αξκοι καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους τους του 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 19:36 | ΑΤ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
  Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
  Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
  Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ):«…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
  Δεκ 2020(Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
  Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»

  Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 19:48 | Α.Σ

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,

  Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.

  Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 18:56 | Σ Ν

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,

  Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.

  Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 17:58 | Κωστας Αθανασιου

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,

  Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕαπό το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.

  Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991,δυστυχώς παρήλθετον Οκτ του 2021.Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 17:44 | Sifis P.

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,

  Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.

  Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 17:03 | Γ.Κ

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
  Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
  Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990

 • 3 Μαρτίου 2022, 17:18 | ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

  Με την τροπολογία αυτή του νόμου επιλύεται το ακανθώδες και δυσεπίλυτο πρόβλημα της οριοθέτησης των οικισμών που είναι προϋφιστάμενοι του 1923, το οποίο κρατάει επί δεκαετίες σε ομηρία τους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός των οικισμών αυτών. Είναι ουσιώδες να υπογραμμίσουμε ότι η προτεινόμενη τροπολογία δεν αφορά μόνο τους οικισμούς οι οποίοι έχουν εγκεκριμένα όρια από τη διοίκηση. Αφορά και αυτούς για τους οποίους εκκρεμεί η τελική οριοθέτηση επί σειρά δεκαετιών από τη διοίκηση, ενώ έχουν διαπιστωτική πράξη της Διοικήσεως ότι όντως ανήκουν στους προϋφιστάμενους οικισμούς προ του 1923 και έχει υποβληθεί πρόταση οριοθέτησης από τους οικείους ΟΤΑ. Ειδικά σε αυτή την τελευταία περίπτωση οικισμών, όπου οι σχετικές διοικητικές πράξεις της τελικής οριοθέτησης παραμένουν σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα, η διοίκηση οφείλει να επισπεύσει τις όποιες διαδικασίες για την απαιτούμενη έγκριση των ορίων των οικισμών αυτών, ώστε να έχουν ισχύ και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διατάξεις των άρθρων 100, 101, 102, 103, 104, 105 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας του 1999. Διαφορετικά, για τις περιπτώσεις οικισμών της δεύτερης περίπτωσης ”των άτυχων” όπως θα λέγαμε, ακόμη και η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών που επίκειται θα αποδειχθεί για μια άλλη φορά προβληματική και θα προκαλέσει σωρεία πολλών χιλιάδων ενστάσεων. Για πολλοστή φορά θα έχουν παρακαμφθεί πρωτύτερες αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης και του ΣΤΕ, καθώς και των σχετικών άρθρων (100-105) του παραπάνω κώδικα, δημιουργώντας δάση και δημόσια περιουσία σε ιδιωτικές εκτάσεις και οικισμούς προ του 1923, οι οποίοι δεν τακτοποιήθηκαν ποτέ, με ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως, αυτή η τροπολογία, επιτέλους, κινείται σύννομα, λύνει χρόνια προβλήματα και αποκαθιστά άλυτα επί δεκαετίες πρακτικά θέματα για όλες τις πλευρές (ΟΤΑ, ιδιοκτήτες, Δημοσία Διοίκηση) και αποκαθιστά το περί δικαίου αίσθημα ανάμεσα στους πολίτες και την Πολιτεία.

 • 3 Μαρτίου 2022, 16:38 | Β.Φ.

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 16:30 | Σταύρος ΓΚΟΣΗΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
  Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
  Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
  Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
  Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
  Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 15:57 | Νικόλαος Ρ.

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
  Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 15:00 | DAA

  «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 15:04 | DA

  «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 15:29 | ΔΑ

  «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 15:04 | Παναγιώτης Τσαγγαρουλακης

  Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση Αξκων ΑΣΣΥ 91 92 και 93 με τους ΑΣΣΥ 90 που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμιστικά με το Άρθρο 150 του ν 4764/20 στη βάση άρσης στρεβλωσεων του παρελθόντος.Καθως εν λόγω Αξκοι κατά λαμβάνονται ιεραρχικά αδιαιρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους τους του έτους 1990

 • 3 Μαρτίου 2022, 15:24 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
  Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
  Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
  Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
  Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
  Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»

  Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 15:56 | Ιορδάνης

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,

  Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.

  Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 14:47 | Παναγιώτης Δομούζης

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
  Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα
  προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
  σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια
  φορά) στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων
  1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας
  στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν
  άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ
  1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει
  παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 13:09 | Κωνσταντίνος Ράσκος

  Καλημέρα σε όλους, να υπενθυμίσω στους φίλους και συμμαθητές πώς σήμερα στις 23:30, λήγει η διαβούλευση του Ν/Σ , η έως τώρα συμμετοχή μας μόνο ζωηρή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή σας .
  Παρακαλώ πολύ, όλα τα σχόλια στο Μέρος Δ, Άρθρο 34 (Μεταβατικές Διατάξεις)
  http://www.opengov.gr/ypes/?p=8167

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
  Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
  Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990

  Υ.Γ Μπορείτε με χρήση διαφορετικών e-mail να κάνετε πολλαπλές αναρτήσεις.

  Ευχαριστώ

 • 3 Μαρτίου 2022, 13:32 | Εμμανουήλ Σταρόβας

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ. Είμαι απόστρατος ΑΣΣΥ , υποστηριχτής της παράταξής σας, αλλά θλίβομαι βαθύτατα με τον εμπαιγμό των αποφοίτων ΑΣΣΥ του έτους 1991 για τους οποίους είχατε δεσμευθεί ότι θα υλοποιήσετε το δίκαιο όπως το είχατε χαρακτηρίσει αίτημα και μάλιστα άμεσα από το 2020. Κ. Υπουργέ, είστε ανακόλουθος των δεσμεύσεών σας Από το 2020 κάθε τρίμηνο το υπόσχεστε στους βουλευτές της παράταξής σας ότι θα γίνει «εντός μηνός» ,μετά εντός διμήνου, μετά ότι θα το βάλετε σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το περασμένο καλοκαίρι, μετά ότι θα γίνει το φθινόπωρο, μετά το πήγατε χειμώνα, μετά Δεκέμβριο, μετά τέλος Ιανουαρίου και στην συνέχεια Φεβρουάριο. Τώρα φτάσαμε στον Μάρτιο και βλέπουμε αλλαγές στα άρθρα στους σχετικούς νόμους , αλλά αυτό το θέμα της διόρθωσης της στρέβλωσης της τάξης του 1991 ΑΣΣΥ δεν είναι μέσα στο σχέδιο νόμου. Μέχρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ κ. Μπουκώρος σε δελτίο τύπου που έδωσε στις 8-12-21 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε πως τon διαβεβαιώσατε πως το θέμα της θεραπείας των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1991 είχε αποσταλεί και κατατεθεί στο γραφείο του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεωργίου Γεραπετρίτη για να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα κατατίθετο εντός Ιανουαρίου. Στη συνέχεια αποδείχθηκε πως για μιά ακόμα φορά ήταν «άνθρακας ο θησαυρός» και τίποτε άλλο παρά υποσχέσεις και φρούδες ελπίδες.
  Κ.Υπουργέ. Έστω και την τελευταία στιγμή αποκαταστείστε τους Αξιωματικούς απόφοιτους του 1991 και προσθέστε στο υπόψη νομοσχέδιο την δίκαιη λύση του προβλήματός τους.
  με εκτίμηση,
  ένας παλαιός απόφοιτος ΑΣΣΥ
  Εμμανουήλ Σταρόβας.
  Ασμχος ε.α

 • 3 Μαρτίου 2022, 12:59 | Α.Δ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
  Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
  Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
  Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
  Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
  Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 12:24 | Α.Γ

  Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
  Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα είναι θεωρητική και όχι πραγματική.

 • 3 Μαρτίου 2022, 12:42 | ΖΗΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
  Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως
  και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2
  εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε
  με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον
  ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για
  το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020
  και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.

  Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του
  2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο
  άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το
  έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο
  150), για τους ΑΣΣΥ 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 12:04 | Μ Σ

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,

   

  Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα  στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.

   

  Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 12:49 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,

  Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:

  Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»

  Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»

  Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»

  Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»

  Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί έστω και την τελευταία στιγμή αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 11:30 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
  Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
  Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
  Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
  Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
  Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»

  Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 3 Μαρτίου 2022, 11:16 | Submariner 113

  Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,

  Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.