Άρθρο 15 Μεταβίβαση υλικοτεχνικής υποδομής

Η μεταβίβαση της υλικοτεχνικής υποδομής των μεταφερομένων δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται μ’ αυτήν, απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.

  • 3 Μαρτίου 2022, 13:53 | Γεωργία Ξυλούρη

    Πρόβλεψη για τη δημιουργία Τμήματος Πληροφορικής -Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων των Δ/νσεων που απαρτίζουν τη νεοσυσταθείσα Γενική Επιθεώρηση.

  • 2 Μαρτίου 2022, 12:28 | ΕΙΡΗΝΗ

    Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την λειτουργία και την υποστήριξη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πριν την μεταβαση στο ΥΠΕΝ την ευθυνη της υποστήριξης είχε η Δ/νση Πληροφορικής της εκαστοτε Αποκεντρωμένης .
    Τώρα ποιος;;;