Άρθρο 17 Μεταβατική διάταξη για τις δαπάνες λειτουργίας

Οι δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το τρίτο άρθρο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156), στις οποίες περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τις οποίες μεταφέρονται, μέχρι την 31η Μάϊου 2022. Από 1ης Ιουνίου 2022 οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 3 Μαρτίου 2022, 08:38 | Π. Χασιλίδης

  Είναι τελείως απίθανο να υπάρξει δυνατότητα λειτουργίας των τμημάτων υποστήριξης των δνσεων συντονισμου μέσα στο πολυ μικρό χρονικό διάστημα που απομένει και ανάληψη των αρμοδιοτήτων του άρθρου 11. Η προθεσμία θα πρέπει να παραταθεί μέχρι τις 31/12/2022 (λήξη και του οικονομικού έτους) ,οπότε αφενός θα εκτελεστεί κανονικά ο προυπολογισμός και αφετέρου (ίσως) να μπορέσει να γίνει μια στοιχειώδης οργάνωση, στελεχωση και εκπαίδευση των σχετικών υπηρεσιών.
  Σε διαφορετική περίπτωση με το άρθρο αυτό προβλέπεται μέσα στην αντιπυρική περίοδο ουσιαστικά διακοπή λειτουργίας της Δασικής Υπηρεσίας επ αόριστον. (Οχι ότι θα ενδιαφερθεί και κανένας)….

 • 2 Μαρτίου 2022, 18:03 | Δημήτρης

  Θα πρέπει να υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο για τα θέματα των υπηρετούντων δασικών υπαλλήλων τα οποία χρήζουν απόφασης υπηρεσιακού συμβουλίου και αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (μεταθέσεις, μετακινήσεις, μετατάξεις) τα οποία απο την έκδοση της ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 4824/2021 σταμάτησαν να εξετάζονται απο τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθιστώντας δασικούς υπαλλήλους σε «διοικητική ομηρία» από τον Αύγουστο του 2021 καθώς οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν εξέταζαν τα συγκεκριμένα θέματα δασικών και μη εφαρμόζοντας τις αρχές της ασφάλειας του δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. Να τεθούν αποκλειστικές προθεσμίες διεκπαιρέωσης τους και αναδρομικότητας της ισχύος των εκδιδόμενων αποφάσεων.

 • 1 Μαρτίου 2022, 14:09 | Γεωργία Ξυλούρη

  Στους καιρούς που ζούμε έστω και μικρή καθυστέρηση υποβολής του μισθού δημιουργεί προβλήματα στα νοικοκυριά.
  Προτείνω την παράταση της προθεσμίας μέχρι 31/12/2022 ώστε να καταφέρει το ΥΠΕΝ να λύσει τα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα που άπτονται για την ομαλή μετάβαση στο ΥΠΕΝ από τις Αποκεντρωμένες και την ασφαλή πληρωμή των υπαλλήλων.