Άρθρο 16 Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων

Οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπάγονται διοικητικά στις Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, οι οποίες μετονομάζονται σε Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.

  • 27 Φεβρουαρίου 2022, 10:14 | Θεόδωρος Κοκκίνης

    Είναι λάθος. Αυτές οι δνσεις πρέπει να μεταφερθούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων. Είναι στελέχη με εμπειρία στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης κ πρέπει να στελεχώσουν τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ. Συνεπώς προτείνω να μεταφερθούν στην Γενική Δνση Αποκεντρωμένων Δομών του ΥπΑΑΤ κ να μετονομαστούν ως Δνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Μακεδονίας, Θράκης, κλπ . Να υπάρχουν παράλληλα με τις αντίστοιχες δνσεις Αποκεντρωμένων Δομών και να έχουν ρόλο συντονιστή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ως ο ενδιάμεσος της Ειδικής Γραμματείας του ΥπΑΑΤ κ των Περιφερειών ( ΔΑΟΠ κ ΔΑΟΚ). Είναι το λογικό καθώς η ένταξη τους σε άλλο υπουργείο είναι σπατάλη πόρων κ στελεχών.