Άρθρο 39 Άσκηση ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σε σχολικές μονάδες – Προσθήκη άρθρου 88Α στον ν. 4823/2021

 

Στον ν. 4823/2021 (Α΄ 136) προστίθεται άρθρο 88Α ως εξής:

«Άρθρο 88Α
Άσκηση ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σε σχολικές μονάδες

Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής πραγματοποιούν άσκηση στις σχολικές μονάδες της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), στις οποίες υπηρετεί σχολικός νοσηλευτής, ο οποίος έχει την ευθύνη της άσκησής τους. Ανά σχολική μονάδα δύνανται να ασκούνται δύο (2) ειδικευόμενοι νοσηλευτές στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Τα καθήκοντα, οι πράξεις και το έργο των ειδικευόμενων νοσηλευτών κατά την άσκησή τους στις σχολικές μονάδες περιγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4690/2020. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι σχολικές μονάδες, στις οποίες πραγματοποιείται η άσκηση του πρώτου εδαφίου, και εγκρίνεται η είσοδος των ειδικευόμενων νοσηλευτών σε αυτές.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2022, 15:47 | Δασκαλα

  Nοσηλευτή δεν είδαμε.

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 18:11 | Καραισκος Επαμεινωνδας

  Ως σχολικοί νοσηλευτές θα μπορούσαν ν απασχοληθουν νοσηλευτές – τριες των νοσοκομείων που υπηρετούν 30 χρόνια. Έτσι θα είναι κοντά στα παιδιά κάποιος έμπειρος και στα νοσοκομεία θα μπει φρέσκο και νεαρό δυναμικό.

 • 25 Φεβρουαρίου 2022, 19:57 | Maria

  Από το 2019 η πρακτική άσκηση των φοιτητων καταχωριζεται υποχρεωτικά στην ΕΡΓΑΝΗ, έντυπο Ε3.5.
  Αν εργάζεται ως αναπληρωτής θα υπάρχουν δύο εναρξεις στην πλατφόρμα.Κανένα πρόβλημα;