Άρθρο 10 Μετονομασία Γενικών Διευθύνσεων Δασών Οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄156), μετονομάζονται σε Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και αποτελούν οργανωτικές δομές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 10
Μετονομασία Γενικών Διευθύνσεων Δασών
Οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄156), μετονομάζονται σε Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και αποτελούν οργανωτικές δομές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:53 | Καραφιλη Ειρήνη

  Σε καμία περίπτωση η θρησκεία μας δε θα συμφωνούσε με το σφαγιασμα των ζώων χωρίς αναισθησία. Αυτές είναι παραδόσεις που δυστυχώς η κοινωνία μας διατηρεί για απόλαυση και ευχαρίστηση. Το να απολαμβάνεις όμως μια τέτοια πράξη δηλώνει τουλάχιστον κανιβαλισμό και θυμίζει μεσαίωνα.
  ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΉ ΧΩΡΊΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΊΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ.

 • 2 Μαρτίου 2022, 23:50 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΥΛΗΣ

  Συμφωνώ με τους ανωτέρω, ιδίως με την πρόταση της κας Ξυλούρη, ως προς τον τίτλο «Επιθεώρησης».
  Ως προς την κατάργηση Υπηρεσιών διαφωνώ, επειδή θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση της Υπηρεσίας. Αναγκαίες οι προσλήψεις προσωπικού κι όχι οι καταργήσεις. Οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις άλλων φορέων και Υπηρεσιών την τελευταία δωδεκαετία επέφεραν πολλά προβλήματα και στις Υπηρεσίες και στους πολίτες.

 • 2 Μαρτίου 2022, 14:10 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

  Εφόσον τελικά, διατηρηθεί ο Ρόλος/Τίτλος: Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
  Η υφιστάμενη σε αυτή, Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
  προτείνεται να μετανομασθεί σε Δ/νση Συντονισμού

 • 1 Μαρτίου 2022, 14:03 | Γεωργία Ξυλούρη

  Η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών να μετονομαστεί σε Δ/νση Συντονισμού Δασών και το Τμήμα Επιθεώρησης που υπάρχει στην νυν Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών να μεταφερθεί απευθείας στη νέα Γενική Δ/νση Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

 • 1 Μαρτίου 2022, 08:59 | ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ. ΜΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΑ

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 23:46 | Η. Παναγιωτόπουλος

  H νομοθετηση στο άρθρο 31 του προτεινόμενου νομοσχεδίου που τροποποιεί τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ν. 3883/10 σχετικά με τη κρίση «Διατηρητέοι» (κρίση η οποία πλέον θα είναι ευμενής ) και συγκεκριμένα ως προς τη κρίση των Σχων με όριο τη συμπλήρωση του 33ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού προτείνεται όπως επανεξεταστεί ως προς την αύξησή του τουλάχιστον μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού δεδομένου ότι:
  • Η ρυθμιση αυτή για τους υπαγόμενους Σχες στο ν. 3883/10 που αφορά Αξκούς νέων γενεών είναι άδικη και δυσμενής σε σχέση με τη ρύθμιση αύξησης των ορίων ηλικίας κατάληψης βαθμού από το 58ο στο 60ο για τους Σχες παλαιότερων γενεών Αξκων του ν. 2439/96 λαμβανομένου υπόψη και των υφιστάμενων ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού που ισχύει για τους Αξκούς του Υγειονομικού Σώματος (63ο έτος ηλικίας) , των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν το οποίο απαιτεί 40 έτη συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας και των βιολογικών δυνατοτήτων των γενεών με αποτέλεσμα να καθιστά ανενεργούς ως αποστρατευτέους ικανούς και έμπειρους Αξους προς όφελος της Υπηρεσίας στο βαθμό του Σχη σε ηλικία ,ως επί το πλείστον, πενήντα πέντε ετών ( 22 έτη αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές + 33 χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξκου = όριο ηλικίας αποστρατείας κατά μεσο όρο τα 55 έτη.

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 11:18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ

  1ον Αναφορικά με τους μόνιμους υπαλλήλους που είτε είναι αποσπασμένοι είτε υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες με παράλληλα καθήκοντα, θα μπορούσε να υπάρξει μία διάταξη νόμου κατά την οποία θα προβλέπονταν εξαρχής η μεταφορά τους σε προσωποπαγείς θέσεις στις υπηρεσίες αυτές, με την ολοκλήρωση των οργανογραμμάτων να καταλάβουν μόνιμες θέσεις, κι όχι σε δεύτερο χρόνο να υποβάλλουν αιτήματα εθελούσιας μετάταξης,

  2ον Αναφορικά με τις παραμεθόριες περιοχές, να υπάρξει μια μεταβατική διάταξη κατά την οποία να προβλέπεται η μετακίνηση υπαλλήλου από την παραμεθόριο περιοχή σε μια προβληματική- ορεινή περιοχή χωρίς να δεσμεύεται από το χρονικό διάστημα της 10ετίας. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες σε ορεινές – προβληματικές περιοχές που έχουν αυξημένες ανάγκες (πολύ περισσότερες) από τις παραμεθόριες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 00:06 | Α. Τσιτσάνης

  Να καταργηθούν οι Διευθύνσεις Δασών των νομών και οι Γενικές Διευθύνσεις
  Να μεταφερθεί το προσωπικό στα Δασαρχεία ώστε να περιοριστεί η υποστελέχωση τους και να δημιουργηθεί μια Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ανά Περιφέρεια
  Στο Δασαρχείο της πρωτεύουσας του νομού θα υπαχθεί το Τμήμα Δασικών χαρτών

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 11:42 | Σ. Σταματέλλος

  Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ της “Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής” και της “Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ” που δημιουργεί το κοινό στοιχείο στον τίτλο των Διευθύνσεων και συγκεκριμένα το “Επιθεώρησης”, καλό θα ήταν να απαλειφθεί αυτό σε κάποια από τις δύο, π.χ. η “Γενική Διεύθυνση Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής” να γίνει “Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής” ή διαφορετικά “Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών” να γίνει “Διεύθυνση Συντονισμού”.