Άρθρο 13 Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας

Τα Γραφεία Διοικητικού Λογιστικού των Δασικών Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών μετονομάζονται σε Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.

 • 3 Μαρτίου 2022, 13:32 | Γεωργία Ξυλούρη

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία Τμήματος Πληροφοριακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή διαφορετικά το νέο τμήμα που συστήνεται να περιλαμβάνει και αυτή την αρμοδιότητα.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:25 | ΕΙΡΗΝΗ

  Ποιος θα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ την υποδομη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Δ/νσεων Δασων;;;

 • 1 Μαρτίου 2022, 13:59 | Παναγιώτης

  Τα τμήματα αυτά, ενώ υπάγονται στην Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρηση Δασών, επιφορτισμένα με τόσες αρμοδιότητες από το προηγούμενο άρθρο, δεν μπορούν ούτε πρέπει να ασκούν υποστηρικτική λειτουργία (καθ΄ υπέρβαση ιεραρχίας) της Γενικής Διεύθυνσης.

 • 1 Μαρτίου 2022, 12:16 | Μέμτσα Φλωρεντία

  Σύμφωνα με την οικεία διάρθρωση των Διευθύνσεων Δασών (ανά νομό, με έδρα την πρωτεύουσα του νομού ) , τα Γραφεία Διοικητικού – Λογιστικού υπάγονται στα Τμήματα Προστασίας & Διαχείρισης Δασών.
  Ωστόσο, τα ανωτέρω Γραφεία εξυπηρετούν και παρέχουν γραμματειακή, διοικητική καθώς και οικονομική υποστήριξη στο σύνολο της Υπηρεσίας και εν μέρει στα Δασαρχεία περιοχής δικαιοδοσίας των Δ/νσεων και όχι μόνο στα Τμήματα που υπάγονται, ενώ πέραν των αναφερομένων, είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα που προκύπτουν από τη διαδικασία ανάρτησης και ολοκλήρωσης των Δασικών Χαρτών.
  Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται η σύσταση – μετονομασία από Γραφεία σε Τμήματα Διοικητικού – Λογιστικού ή Υποστηρικτής Λειτουργίας θέτοντας έτσι ένα ζήτημα προοπτικής για τα εν λόγω τμήματα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 11:21 | Γ. Τριανταφυλλίδης

  Τα Γραφεία Διοικητικού Λογιστικού των Διευθύνσεων Δασών ανά νομό, θα έπρεπε να μετονομάζονται επίσης σε Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας καθώς εκτελούν ανάλογες εργασίες ανά νομό.
  Τα γραφεία αυτά είναι στελεχωμένα συνήθως με Διοικητικό Προσωπικό που τη χρονική αυτή στιγμή είναι απαραίτητοι για την μετάβαση.