Άρθρο 16 – Ποινικές διατάξεις

1. Στο άρθρο 269 του ν.δ. 86/1969 η χρηματική ποινή διαμορφώνεται στο ύψος των 500 €
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 286 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της ζημιάς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 €
3. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται στα 50 μέχρι
500 €
4. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της αποζημίωσης για το ελάφι ανέρχεται στα 1000 €, για δορκάδα – αγριόγιδο – αίγαγρο Κρήτης στα 500 €, για τα λοιπά είδη αίγαγρων στα 300 €, για αγριοπετεινό – φασιανό ή αφαίρεση αυγών αυτών στα 50 €.
5. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 100 €
6. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 100 μέχρι 1000€
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 288α του ν.δ. 86/1969, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 1500 μέχρι 30000€.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 07:07 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Αυτές οι ποινικές διατάξεις, μήπως θα έπρεπε να αντικατασταθούν με πρόστιμα άμεσα πληρωτέα τα οποία θα βεβαιώνονται στο δημόσιο ταμείο, σε ότι αφορά τουλάχιστον τα πλημμελήματα και τα πταίσματα;
  Η σημερινή διαδικασία με τις μηνύσεις και τα δικαστήρια είναι μια διαδικασία, γραφειοκρατική, χρονοβόρα, δεν αποδίδεται δικαιοσύνη μιας και δικηγόρος του δημοσίου σχεδόν ποτέ δεν παρίσταται και καταλήγουμε να έχουμε μία σειρά από φακέλους με δικογραφίες-αναβολές- χαμένες εργατοώρες σε αναμονή των υπαλλήλων στις δικαστικές αίθουσες.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 15:11 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
  http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr

  ΑΘΗΝΑ 25-09-2013

  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης .».

  Στο άρθρο 16 – Ποινικές διατάξεις προστίθεται παράγραφος ως εξής:
  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α και Υπουργού Α.Α.Τ., εντός τριμήνου, καθορίζεται για κάθε παράβαση των περί θήρας διατάξεων συγκεκριμένο Διοικητικό πρόστιμο, καθώς και η διαδικασία επιβολής αυτού από το αρμόδιο όργανο που διενεργεί τον έλεγχο, επί προσθέτως των χρηματικών ποινών και φυλάκισης που επιβάλλονται για την ίδια παράβαση από το Δικαστήριο.

  Στο άρθρο 16 – Ποινικές διατάξεις προστίθεται παράγραφος ως εξής:
  Η χρήση, εμπορία, κατασκευή ή εκ του εξωτερικού εισαγωγή ηχοπαραγωγικών ηλεκτρονικών συσκευών με μιμητικές φωνές ειδών για την προσέλκυση αυτών, τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα έως δύο χρόνια και χρηματική ποινή 1000€.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ