Άρθρο 43 – Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί τους οποίους έχει κοινοποιήσει, συμμετέχουν στις εργασίες της τομεακής ομάδας κοινοποιημένων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθείας ή μέσω ορισθέντων αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796.