Άρθρο 37 – Πρατήρια Καυσίμων

Στο άρθρο 1 του ν. 511/1970 (ΦΕΚ Α΄ 91) προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως:

«5.     Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών καυσίμων εφοδιασμού των ντηζελομηχανών του διαχειριστή υποδομής ή σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, δεν υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις των κατά την παράγραφο 2 εκδοθησομένων προεδρικών διαταγμάτων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των εφεξής ιδρυόμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων για τον εφοδιασμό των ντηζελομηχανών του διαχειριστή υποδομής ή σιδηροδρομικών επιχειρήσεων καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων πρατηρίων στις διατάξεις της.»

  • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 19:06 | Σπυρος

    Ίσως σε αυτό το άρθρο θα έπρεπε ύστερα από μελέτη να συμπεριληφθούν και άλλου είδους αδειοδοτήσεις που λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ, γίνονται βραχνάς στη λειτουργία του «υποβοηθούμενες» σε διάφορα στάδια των διαδικασιών τους και από τις εκάστοτε τοπικές αρχές.