Άρθρο 19 – Λοιπά θέματα

1.       Σε κάθε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης των συμφωνιών κάποιας ατομικής σύμβασης από το μισθολογικό κλιμάκιο ή το μισθολογικό κλάδο ή εν γένει το μισθολογικό σύστημα του Εργαζομένου και της εργοδότριάς του Εταιρίας, ιδίως αναφορικά προς τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές, κατά την ημερομηνία υπογραφής της συλλογικής σύμβασης εργασίας ή δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου της παρ. 5 του προηγουμένου άρθρου η ατομική σύμβαση αυτή τροποποιείται αυτοδικαίως κατά τρόπο ώστε να συνάδει απολύτως προς το ως άνω μισθολογικό κλιμάκιο και κλάδο και σύστημα, ιδίως των προβλεπόμενων από την ατομική αυτή σύμβαση αποδοχών μειούμενων στο πλαίσιο των προβλέψεων του γενικού μισθολογικού συστήματος της κάθε Εταιρίας.

2.       Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάθε συμβατική, νόμιμη ή άλλη αποζημίωση που καταβάλλεται από Εταιρία λόγω καταγγελίας και εν γένει με αφορμή τη λύση υφιστάμενης ή μέλλουσας να συσταθεί σχέσης ή σύμβασης:

 • εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια των ν. 2112/1920 και 3198/55 για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
 • ιδιόμορφης έμμισθης εντολής, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 94Α του ν.δ. 3026/1954 για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης ιδιόμορφης έμμισθης εντολής.

3.       Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν οφείλεται καμία αποζημίωση, αμοιβή, προσαύξηση και εν γένει ποσό για εκτός έδρας εργασία. Σε περίπτωση εκτός έδρας διανυκτέρευσης εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία. Ως εκτός έδρας διανυκτέρευση νοείται αποκλειστικά η παραμονή εκτός έδρας για το μεγαλύτερο διάστημα της νύκτας (22:00΄ – 06:00΄), χωρίς να παρέχεται εργασία κατά το χρόνο αυτό.

4.       Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και γενικώς κεφαλαίου (άρθρα 15 – 20) δεν μπορεί να οδηγήσει σε ευθεία ή αναλογική εφαρμογή τού άρθρου 7 του ν. 2112/1920.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 19:18 | Σπυρος

  Παρατήρηση η μάλλον απορία:

  Χωρίς εκτός έδρας αποζημίωση, πως να δεχτεί ο εργαζόμενος να παράσχει υπηρεσία εκτός έδρας, έστω και για μια ημέρα;
  Ποιός ο λόγος – κίνητρο να αφήσει την έδρα του για να μεταβεί π.χ. σε μια αυτοψία τη στιγμή που:
  α) Θα καταναλώσει καύσιμα (με βάση το νόμο καταργούνται και οι ατέλειες!!)
  β) είναι βέβαιο ότι θα επιμηκυνθεί για την ημέρα εκείνη, ακόμα και για λόγους μεταφοράς το ωράριό του;
  γ) ακόμα και σε αυθημερόν μετακίνηση θα προκύψει ανάγκη σιτισης (εκτός και αν ο νομοθέτης δεν γευματίζει το μεσημέρι);
  δ) Γιατί να μην παραμείνει στην έδρα του και να αποφύγει όλα τα παραπάνω έξοδα;

  Προσοχή: Η νομοθέτηση δεν είναι θεατρικό σύγγραμμα…
  Θεμιτή η επιχειρούμενη μείωση του κόστους μετακινήσεων, αλλά, άλλο είναι να θέτεις χιλιομετρικά όρια και άλλο είναι να καταργείς την όποια αποζημίωση εντελώς.

  Είναι απολύτως βέβαιο, ότι χωρίς – όπως την αποκαλείτε – καμία «αποζημίωση» και όχι «μπουρμπουάρ» όπως υπονοείτε, κάθε υπάλληλος θα είναι σε τέτοια περίπτωση «ασθενής» μόνο και μόνο στη σκέψη να εργαστεί ακόμα και 200 χλμ. μακριά από την έδρα του.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 20:29 | Νένος Νενόπουλος

  -94Α του ν.δ. 3026/1954 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ …..»ως τροποποιήθηκε με τον νόμο …….. »
  [ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ Ν.Δ 3026 /1954 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ 94 Α ]

  -Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν οφείλεται καμία αποζημίωση, αμοιβή, προσαύξηση και εν γένει ποσό για εκτός έδρας εργασία. …………να παρέχεται εργασία κατά το χρόνο αυτό.
  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΡΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
  Εφόσον παραπέμπει τους κανονισμούς στις συλλογικές διαπραγματεύσεις , γιατί για την εκτός έδρας εργασία παρεμβαίνει και παραπέμπει στην εργατική νομοθεσία ;.
  Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ .

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 18:27 | Kostas Τ.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
  1. Ποιος θα χρηματοδοτεί
  1A. το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ; Εάν ο ΟΣΕ, υπάρχει άνιση μεταχείριση σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μετασφορών, τις υποδομές των οποίων χρηματοδοτεί το Κράτος. Πρέπει να υπάρχει ρύθμιση στον παρόντα νόμο.
  1B. την συντήρηση των γραμμών. Ως άνω.

  2. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την προμήθεια των σιδ/κών τουλάχιστων υλικών / εξοπλισμού από τον ΟΣΕ και όχι μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτό θα συμβάλει στην προμήθεια των υλικών όταν τους έχει πραγματικά ανάγκη ο Οργανισμός, θα υπάρξει δε και μειωμένο κόστος (το σημερινό συγκεντρωτικό μέσω του Υπουργείου σύστημα οδηγεί σε αποθεματοποίηση υλικών, σε διπλοπαραγελίες υλικών, καθυστερήσεις προμήθειας κλπ).

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 17:27 | Kostas T.

  παρ. 3 (εκτός έδρας).
  Προφανώς ο Νομοθέτης θέλει να μην υπάρχουν πλασματικά εκτός έδρας, όμως π.χ εάν ένας εργασόμενος πάει κατ’ εντολή του προϊσταμένου του από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη για εργασία, θα πρέπει να έχει μαζί του φαγητό από το σπίτι του καθώς και καφέ, διότι δεν θα λάβει καμία αποζημίωση. ΠΟΙΟΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΘΑ ΔΕΧΤΕΙ; (βεβαίως θα είναι υποχρέωσή του να πάει, αλλά με τέτοιες συνθήκες πως θ’ αποδώσει;).

  Προτείνω να υπάρξει μία εύλογη ημερήσια αποζημίωση που να καλύπτει τα έξοδά του για φαγητό, καφέ κλπ, η οποία θα καταβάλλεται βάσει αποδείξεων. Έτσι αποφεύγεται η καταβολή πλασματικών μετακινήσεων.

  ΥΓ: Οι μετακινησεις στον ΟΣE είναι πολύ μικρότερες από αυτές σε άλλες ΔΕΚΟ, αλλά και στο Δημόσιο.