Άρθρο 13 – Ρυθμίσεις χρεών

1.       Από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος διαγράφονται όλα τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και τον ΕΔΙΣΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος, εξειδικεύονται η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής των χρεών της παρούσας παραγράφου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η λογιστική τακτοποίηση στα βιβλία των δύο εταιριών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.       Από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος τα χρέη του ΟΣΕ και του ΕΔΙΣΥ έναντι του Δημοσίου διαγράφονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ορισθεί η ανάληψη χρεών του ΟΣΕ ή και του ΕΔΙΣΥ έναντι τρίτων από το Δημόσιο, η διαγραφή των χρεών της παρούσας παραγράφου από τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ ή και του ΕΔΙΣΥ και να εξειδικεύονται η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3.       Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 προβλέπουν ότι η διαγραφή ή και ανάληψη χρεών θα πραγματοποιηθούν μετά την υλοποίηση των κρίσιμων πράξεων που θα αναφέρονται για τον σκοπό αυτό στο επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 14 παρ. 2.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 12:41 | Βασιλική Χατζηγεωργίου

  παράγραφος 2: «…μπορεί να ορισθεί η ανάληψη χρεών του ΟΣΕ ή και του ΕΔΙΣΥ έναντι τρίτων από το Δημόσιο».
  Με άλλα λόγια από εμάς. Μα κύριοι «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος»…
  Αρκετά πια με αυτή την τακτική. Η κακοδιαχείριση και οι ατασθαλίες μένουν ατιμώρητες, διαγράφονται, και εγώ που αγωνίζομαι στον ιδιωτικό τομέα για την επιβίωση καλούμαι να πληρώσω τον λογαριασμό. Δεν χρειάζεται να έχει αποφοιτήσει κάποιος από το LSE για να βρει τέτοιες «εύκολες» λύσεις. Από εσάς περιμένουμε να τα βάλετε και με το νοσηρό συνδικαλισμό που αποτελεί τροχοπέδη στην εξυγίανση.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 18:10 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2…..τα χρέη του ΟΣΕ και του ΕΔΙΣΥ έναντι του Δημοσίου διαγράφονται……
  Θα ήταν χρήσιμο να καταγραφούν ποιες ήταν οι υποχρεώσεις του ΔΗΜΟΣΊΟΥ και ποια τα χρέη του ΟΣΕ και του ΕΔΙΣΥ .

 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ:
  τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και τον ΕΔΙΣΥ δέν μποροῦν νά διαγραφοῦν διότι συνιστοῦν ἐπιβράβευση τῆς κακοδιαχειρίσεώς της καί ἄνιση μεταχείριση ἔναντι ἄλλων operators πού ἥδη λειτουργοῦν στό δίκτυο του ΕΔΙΣΥ (π.χ. ΑΜΕΛ) ἤ πρόκειται νά λειτουργήσουν. Κατά μείζονα λόγο ἡ Εὐρωπαϊκή Κοινότης δέν μπορεῖ νά ἐπιτρέψει διαγραφή τοῦ σκέλος τῶν χρεῶν πού ἀφορᾶ τήν ἐμπορευματική ἐκμετάλλευση, μιά καί ἀπαγορεύεται κάθε μορφῆς ἐπιδότησή της.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 23:09 | Παναγιώτης Ντάβος

  Η διαγραφή των χρεών συνιστά έμμεση επιχορήγηση και αντιβαίνει τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  όπως κάθε φορολογούμενος και οφειλέτης του Δημοσίου έτσι και ο ΟΣΕ να πληρώσει τις οφειλές του και αν δεν μπορεί τότε να σταματήσει η λειτουργία του και να παραχωρηθεί σε μια πιο αποτελεσματική διοίκηση, σίγουρα όχι κρατική καθώς έχει αποδειχθεί έδω και δεκαετίες η ροπή προς τη ζημιογόνο λειτουργία του.