Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Τα σχόλια αφορούσαν ως επί το πλείστον στα εξής θέματα:

  • Διαδικασία Μεταφοράς Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού
  • Εργασιακές σχέσεις
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
  • Ανάληψη χρέους και υποχρεώσεων ΟΣΕ από το ελληνικό Δημόσιο
  • Αρμοδιότητες Ρ.Α.Σ. και λοιπών φορέων του σιδηροδρομικού συστήματος

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης από εδώ.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

To Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ευχαριστεί όλους τους πολίτες και τους φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για την «αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξαν εποικοδομητικά σχόλια, προτάσεις, ιδέες, κριτική και απόψεις, που θα ληφθούν υπόψη από την ομάδα επεξεργασίας και θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου.

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα»

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την αναδιάρθρωση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Με το παρόν νομοσχέδιο ο ελληνικός σιδηρόδρομος εξυγιαίνεται και εισέρχεται σε μία νέα φάση ανάπτυξης.

Τα βασικά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι:

Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

1. Θεσμικές αλλαγές βάσει των οδηγιών της ΕΕ για το άνοιγμα της αγοράς

2. Οργανωτική ανασυγκρότηση του ΟΣΕ – μετασχηματισμός

3. Οικονομική εξυγίανση, βιωσιμότητα και ανάπτυξη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

4. Τιμολογιακές και δρομολογιακές υποχρεώσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

5. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας από την ΓΑΙΑΟΣΕ

6. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας της ΕΡΓΟΣΕ

7. Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (Υ.Δ.Υ.)

8. Ρύθμιση χρεών

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Εξορθολογισμός προσωπικού για τον ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω της υιοθέτησης προγραμμάτων μετατάξεων

2. Επικαιροποίηση οργανογράμματος και κανονισμών εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές

3. Διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης για την επικαιροποίηση των Κανονισμών Προσωπικού, με γνώμονα τον εξορθολογισμό του κόστους αμοιβών και δευτερευουσών απολαβών

Γ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Θεσμοθέτηση, σύσταση και συγκρότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ. Α. Σ)

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μέχρι την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010.