Άρθρο 20: Έννοια

1. Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ..

2. Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

3. Δύναται να ιδρύονται Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Εσπερινές, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και Πειραματικές και Ειδικής Αγωγής, οι οποίες είναι αποκλειστικά δημόσιες. Στην απόφαση ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω ΣΕΚ. Οι Εσπερινές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές. Στην απόφαση ίδρυσης τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω Σχολών. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτές είναι τετραετής, συνολικά όχι λιγότερο από 1.618 διδακτικές ώρες ειδικότητας, επιμερισμένες σε τέσσερα (4) διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άλλες κατηγορίες μαθητών. Στους σπουδαστές των Εσπερινών ΣΕΚ που προάγονται στην Τάξη Μαθητείας απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς την υποχρέωση φοίτησης στην Τάξη Μαθητείας για την προσέλευση τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Β’ Τάξη της ΣΕΚ.

4. Για την αδειοδότηση των ιδιωτικών ΣΕΚ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του ν.4093/2012 σχετικά με την αδειοδότηση των Ιδιωτικών .Ι.Ε.Κ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:56 | j.stellas

  Παρ.1:
  Θα πρέπει να γίνει κατονομασία του διάδοχου σχήματος δηλ . από ποιες σημερινές δομές θα προκύψουν τα ΗΝΕΡΗΣΙΑ ΣΕΚ (που θα αφορούν ανήλικους αποφοίτους Γυμνασίου) και τα ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΕΚ (που θα αφορούν ενήλικες)
  Παρ.4:
  Η φράση «..ιδιωτικών ΣΕΚ…» να διορθωθεί σε «… ιδιωτικών Εσπερινών ΣΕΚ…»

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:56 | ΙΩΑΝΝΑ Φ.

  Γίνεται αναφορά σε ΣΕΚ και ΣΕΚ.Γιατί χρησιμοποιείται ίδια ονομασία(ακρωνύμια) για τις ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) και τα ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) τα οποία είναι σχολικές μονάδες θεσμοθετημένς και καθιερωμένες από το Ν 1566/1985. Αν μάλιστα λειτουργήσουν από τη νέα χρ ονιά δεν θα υπάρξει μπέρδεμα στους μαθητές και τους γονείς

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:01 | polyto

  Δεν είναι κατανοητό από πού προκύπτει η σκοπιμότητα της ίδρυσης των ΣΕΚ.
  Προτείνεται η συνέχιση λειτουργίας των ΕΠΑΣ μέσα στο Τυπικό Σύστημα Εκπαίδευσης με τις βελτιώσεις που προτείνονται για τις ΣΕΚ (Ειδικότητες, Πρόγραμμα σπουδών, Πρακτική Άσκηση , Πιστοποίηση κ.λπ.), από τη στιγμή μάλιστα που προστίθενται (ορθά) στο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα γενικής παιδείας .
  Επισημαίνω ότι η συνέχιση της λειτουργίας των ΣΕΚ (Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων) είναι απαραίτητη κι ελπίζω ότι η επιλογή της ονομασίας των ΣΕΚ δεν συνδέεται με την κατάργησή τους.
  Όσον αφορά το όριο ηλικίας που τίθεται για την εγγραφή σε ΕΠΑΛ και ΣΕΚ (20 έτη) πιστεύω ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Δεν διαφωνώ όμως με την ίδρυση Εσπερινών ΣΕΚ, εφόσον λειτουργούν στην περιοχή τουλάχιστον μία πρωινή και μία απογευματινή ΣΕΚ και οι συνθήκες το επιτρέπουν.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:47 | Αρναούτης Ιωάννης

  Γιατί χρησιμοποιείται ίδια ονομασίαψ(ακρωνύμια) για τις ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) και τα ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) τα οποία είναι σχολικές μονάδες θεσμοθετημένες και καθιερωμένες από το Ν 1566/1985 ;

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:38 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ.

  Γίνεται αναφορά στις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και στα Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα), δημιουργώντας σύγχυση με την χρήση του ίδιου ακρώνυμου για δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές. Η ύπαρξη φορέων μη τυπικής εκπαίδευση να δραστηριοποιείται παρά μόνο σε μεταλυκειακό επίπεδο.

 • 19 Αυγούστου 2013, 17:59 | ΑΝΕΣΤΗΣ Λ.

  Οι ΣΕΚ πρέπει να λειτουργήσουν με αποκλειστικό ΔΗΜΟΣΙΟ χαρακτήρα, δεν πρέπει να επεκταθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης,εκτός και αν είναι αυτός ο στόχος, μετά την αποφοίτηση των μαθητών από το Γυμνάσιο.

 • 19 Αυγούστου 2013, 17:04 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓΡ.3
  Δημιουργία ΣΕΚ απογευματινού κύκλου πέραν του πρωινού και κατάργηση του Εσπερινού ΣΕΚ
  που είσάγει το σχέδιου νόμου
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Για τους λόγους που προανέφερα οι ΕΠΑΣ λειτουργούσαν σήμερα σε δύο κύκλους ένα πρωινό στις 8πμ
  και έναν απογευματινό προς εσπερινό απο τις 4 το απογευμα έως τις 7μμ,υποδεχόμενες το κύμα των α
  νέργων απόφοιτοι δ/θμιας,ΤΕΙ Κ ΑΕΙ με 5ωρο μάθημα κάθε μέρα(25 την εβδομάδα).
  Τώρα που προστίθεται 1 ώρα ημερησίως μπορεί κάλιστα να ξεκινάει στις 5 και να τελειώνει στις 9.30μμ
  οπότε καλύπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 30 ωρών και δεν χρειάζονται τα 4 χρόνια που αναφέρει
  το προσχέδιο νόμου για εσπερινή ΣΕΚ παρά 3 χρόνια μόνον.
  Στο προσχέδιο πρέπει να υπάρχει και λάθος στον επιμερισμό των 1618 ωρων μαθ.ειδ/τας προσθέτοντας και
  τις 224 ώρες γενικης παιδείας μας δίνουν στα 3 χρόνια θεωρείας εβδομαδιαίο πρόγραμμα 21 ωρών μόνον
  αφού το 4ο θα είναι μαθητεία σύμφωνα με τον σχεδιασμό του σχεδίου νόμου.Ενώ είναι γνωστό ότι τα σημερινα Εσπερινά Σχολεία των 4 χρόνων φοίτησης έχουν πρόγραμμα 25 ωρών και παρ’ολα αυτα ψυχοραγούν γιατί καταντάει ανέκδοτο εργαζόμενος μαθητής που θέλει να σπουδάσει την νύχτα…..
  στην σημερινή πραγματικότητα.

 • 19 Αυγούστου 2013, 17:02 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘ.20 ΠΑΡΓΡ.1
  Κατάργηση της πρότασης
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Ειναι γνωστό απο στατιστικά στοιχεία που βρίσκονται στο ΥΠΕΠΘ ότι τα ΕΠΑΛ στην Β΄τάξη
  επειδή δέχονται αποφοίτους γενικού λυκείου παρουσιάζουν αύξηση τα 2 τελευταία χρόνια 3ο%
  (και είναι ΄ανω των 20 χρόνων).Οι δε ΕΠΑΣ σε ποσοστό 95%αποφοίτους Λυκείου και εκ των οποίων το 30%
  πτυχιούχοι ΤΕΙ Κ ΑΕΙ(στοιχεία απο έρευνα των ΣΧ.ΣΥΜΒ.ΤΕΧΝ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚ)
  ΄Ολα αυτά είναι αποτέλεσμα των μεγεθών της ανεργίας των νέων που φτάνει σήμερα στο 65% στις
  ηλικίες 16-25

 • Εφόσον το Υπουργείο Παιδείας επιμένει στην ύπαρξη Σχολής κατάρτισης μπορεί να επιλέξει να παρέχει αποκλειστικά όλη την Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δημιουργώντας την Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διευρύνοντας τις αρμοδιότητες και μετονομάζοντας την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διεύρυνση αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα και την ένταξη της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης. Παράλληλα αποκλείει τα λεγόμενα ¨συναρμόδια Υπουργεία¨ από τον συγκεκριμένο χώρο. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι ποικίλα προβλήματα θα είχαν αποτραπεί με τον τρόπο αυτό διότι η συνεργασία δεν ήταν και δεν είναι πάντα αγαστή στην Ελληνική πραγματικότητα ιδίως όταν εμπλέκονται τα λεγόμενα ¨συναρμόδια υπουργεία¨. Πόσο μάλλον όταν εμπλέκονται σε εκπαιδευτικά θέματα που δεν διαθέτουν την πολυετή εμπειρία του Υπουργείου Παιδείας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως δεν είναι λίγες οι φορές που έχει καταγγελθεί ότι το διδάσκων εκπαιδευτικό προσωπικό δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για να διδάξει συγκεκριμένα αντικείμενα, κυρίως παιδαγωγικά. Με τον τρόπο αυτό επίσης τα ΜεταΓυμνασιακά ΙΕΚ που ατόνησαν στην χώρα μας αλλά και τα Μεταλυκειακά θα εντάσσονταν στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και θα στελεχώνονταν από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Έτσι επιτέλους θα εκπληρωθεί στη χώρα μας και το διαχρονικό αίτημα για τη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Εξ αυτού οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση θα μετονομασθούν σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

  Το Υπουργείο Εργασίας θα ασκεί αποκλειστικά την ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ μέσω των υποδομών των ΙΕΚ & ΚΕΚ που εντάσσονται στην άτυπη εκπαίδευση. Σήμερα ως γνωστόν ο Ο.Ε.Ε.Κ. δεν υφίσταται πλέον και τις αρμοδιότητές του έχει ο ΕΟΠΠΕΠ ενώ έχομε την Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και θα μπορούσε ένα τμήμα της για παράδειγμα να πάει στο Υπουργείο Εργασίας και ένα τμήμα της να ενισχύσει την Νέα Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας.

  Aν η παραπάνω λύση δεν γίνει αποδεκτή να ενταχθούν οι Σχολές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο τυπικό σύστημα.

  Και στις δυο προαναφερόμενες περιπτώσεις να υπηρετούν μόνιμοιεκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ήδη βρίσκονται στα σημερινά ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 14:36 | Δημήτρης Κοντός

  Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ) λειτουργούν για πάνω από 20 χρόνια. Θεωρώ ότι η προτεινόμενη χρήση του ίδιου ονόματος για άλλης μορφής σχολές έγινε απο άγνοια. Προτείνω οι καινούργιες σχολές να ονομάζονται ΤΕΣΕΚ (τεχνικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης).

 • Γιατί χρησιμοποιείται ίδια ονομασία(ακρωνύμια) για τις ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) και τα ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) τα οποία είναι σχολικές μονάδες θεσμοθετημένς και καθιερωμένες από το Ν 1566/1985;

 • Το αρχικό κείμενο του Σ.Ν. στο άρθρο αυτό:

  «1. Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ..»

  πρέπει να αντικατασταθεί με το παρακάτω κείμενο:

  «1. Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας δύο ετών, σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ..’

  ΔΕΝ ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 3 ΕΤΩΝ (2 ΕΤΗ ΕΙΝΑΙ).
  Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΔΕΝ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ…

 • 19 Αυγούστου 2013, 01:43 | Χρήστος Παπανικολάου

  Αλήθεια γιατι τις ονομάζεται ΣΕΚ; Και τι προβλέπεται με τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα;

  Σε κάθε περίπτωση ειναι λάθος η εισαγωγή της καταρτισης πριν την ολοκληρωση της τυπικής εκπαίδευσης.

  Με τον τρόπο αυτό ΔΕΝ θα ειναι δυνατή ούτε η ουσιαστική παροχή κατάρτισης. Νομίζω πως το καλύτερο θα ήταν να ενταχθεί (με τις αναλογες αλλαγές) στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

  Το θέμα έχει πολλές προεκτάσεις και εκπαιδευτικές αλλά λκαι διοικητικές οι οποίες δεν αναφέρονται (προγραμματα σπουδών, χρηματοδότηση, βιβλία, καθορισμός αναλυτικών προγραμματων κλπ)

  Θα μπορούσαν οι ΣΕΚ να υπάρχουν και να οδηγούν σε εξιδείκευση – καταρτιση (με την ανάλογη πιστοποίηση) όταν μαθητης ολοκληρώσει τις 3 τάξεις του ΕΠΑΛ.
  Ετσι αντί για μαθητεία να έχει μια εξιδείκευση σε κάποιο κλάδο στις ΣΕΚ

  Ετσι θα έπρεπε να λειτουργούν οι φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης και να προσφέρουν πραγματικά στην καταρτιση και στην δια βιου εκπαίδευση.

 • 18 Αυγούστου 2013, 16:32 | panagiotis

  Πως θα λειτουργήσουν τα ΣΕΚ;
  Ποιο θα είναι το διοικητικό προσωπικό;
  Ποιο θα είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό;
  Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τα πολλά και ακριβά εργαστήρια
  Αν θέλετε να έχει επιτυχία ο θεσμός των ΣΕΚ (αν και πρέπει να αλλάξει όνομα) πρέπει να στελεχωθεί από μόνιμο διδακτικό προσωπικό.

 • 18 Αυγούστου 2013, 15:32 | nikos

  Να μή χρησιμοποιείται ίδια ονομασία(ακρωνύμια) για τις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) και των λειτουργούντων Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) τα οποία είναι σχολικές μονάδες θεσμοθετημένς και καθιερωμένες από το Ν 1566/1985.

 • 18 Αυγούστου 2013, 11:04 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Γιατί χρησιμοποιείται ίδια ονομασία(ακρωνύμια) για τις ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) και τα ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) τα οποία είναι αυτόνομες σχολικές μονάδες θεσμοθετημένες και καθιερωμένες από το Ν 1566/1985 ; Θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη αναφορά στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα με τη νέα τους ονομασία ως ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ και στο ισχύον έως σήμερα θεσμικό καθεστώς γι αυτά (ανεξάρτητες σχολικές μονάδες).

 • 18 Αυγούστου 2013, 08:14 | Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

  Γιατί χρησιμοποιείται ίδια ονομασία(ακρωνύμια) για τις ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) και τα ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) τα οποία είναι σχολικές μονάδες θεσμοθετημένς και καθιερωμένες από το Ν 1566/1985 ;

 • Γιατί χρησιμοποιείται ίδια ονομασία(ακρωνύμια) για τις ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) και τα ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) τα οποία είναι σχολικές μονάδες θεσμοθετημένς και καθιερωμένες από το Ν 1566/1985 ;

 • 17 Αυγούστου 2013, 10:35 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΣΕΚ)
  Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα που ιδρύθηκαν και λειτουργούν από το 1985 με τον Ν.1566/85. Δεν θα πρέπει να τα συγχέουμε με τα Σχολικά Εργαστήρια(ΣΕ) που λειτουργούν εντός των Γυμνασίων ή Λυκείων και είναι συνήθως εργαστήρια πληροφορικής ή χημείας αλλά ούτε με τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που προτείνονται με τον παρόντα νόμο και έχουν την ίδια συντόμευση (ΣΕΚ).

  Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑΛ, τις ΕΠΑΣ και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους διαθέτοντας τα εργαστήρια στα οποία κάνουν οι μαθητές των παραπάνω μονάδων τα εργαστηριακά μαθήματά τους.

  Η λειτουργία των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων δεν σταμάτησε ποτέ παρά τις συνεχείς αλλαγές στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση γιατί:

  1. Διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό εργαστηρίων καλύπτοντας τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων που κοστίζει εκατομμύρια Ευρώ.

  2. Εξυπηρετούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες και είναι συνήθως σε ξεχωριστά κτίρια από αυτές. Αν κάθε σχολική μονάδα είχε δικά της εργαστήρια αυτό θα ανέβαζε κατακόρυφα το κόστος της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Έτσι η απλή διοικητική δομή τους (1 Διευθυντής, 1 Υποδιευθυντής και υπεύθυνοι Τομέων) δεν ανεβάζει το κόστος λειτουργίας ενώ παράλληλα εξυπηρετεί την απρόσκοπτη λειτουργία περισσοτέρων της μίας σχολικών μονάδων.

  3. Εξυπηρετούν τα σχολικά συγκροτήματα που λειτουργούν σε πρωινή και απογευματινή βάρδια. Για παράδειγμα τη λειτουργία ενός πρωινού και ενός Εσπερινού ΕΠΑΛ που λειτουργούν στο ίδιο κτίριο.

  4. Εξυπηρετούν ταυτόχρονα ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Εσπερινά ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, τα ΙΕΚ και με τον προτεινόμενο νόμο θα εξυπηρετούν και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΣΕΚ). Πρέπει λοιπόν κάποιος να είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των εργαστηρίων διαφορετικά θα προκύπτουν καθημερινά προβλήματα, όχι μόνο από την διαχείριση των ωρών λειτουργίας των εργαστηρίων καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, αλλά και από άποψη συντήρησης που έχει να κάνει με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ των μαθητών που θα τα χρησιμοποιούν.

  5. Γίνεται καλύτερη προμήθεια των υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία των εργαστηρίων καθώς και για την συντήρησή τους εξοικονομώντας χρήματα. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράζονται διπλές συσκευές εργαστηρίων σε κάθε σχολική μονάδα αλλά μόνο μία που θα εξυπηρετεί πολλές σχολικές μονάδες Προβλήματα που προκύπτουν από την κακή συνεννόηση 2-3 σχολικών μονάδων δεν υπάρχουν μιας και υπεύθυνος για την λειτουργία των εργαστηρίων είναι η Διεύθυνση των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων με τους υπεύθυνους τομείς και εργαστηρίων για κάθε εργαστήριο, οι οποίοι ήδη υπηρετούν σε κάποιο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ αλλά φροντίζουν για την καλή λειτουργία των εργαστηρίων για όλες τις σχολικές μονάδες που τα χρειάζονται.

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.

  Η παραπάνω πρόβλεψη, της εναλλακτικής μαθητείας στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, πρέπει να υπάρχει στο νομοσχέδιο γιατί στις επαρχιακές πόλεις είναι αδύνατο να βρεθούν σε όλες τις περιπτώσεις επιχειρήσεις στις οποίες οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν την μαθητεία τους.

  Για τους παραπάνω λόγους, προτείνω στο προτεινόμενο νομοσχέδιο να υπάρχει πρόβλεψη για την συνέχιση της λειτουργία των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) με οποιοδήποτε όνομα για να μην υπάρχει σύγχυση με τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

 • 17 Αυγούστου 2013, 08:13 | panagiotis

  Δεν πρέπει να υπάρχει το όριο των 20 ετών για τις εγγραφές στα ημερήσια ΣΕΚ.
  Πάρα πολλοί ενήλικες που δεν δουλεύουν θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης όχι όμως κάνοντας 1 χρόνο παραπάνω. Και στις σημερινές ΕΠΑ.Σ έχουν το δικαίωμα να γραφτούν ενήλικες όλων των ηλικιών.

 • 16 Αυγούστου 2013, 22:22 | Ταουσανίδου Κική

  Οι μαθητές που είναι πάνω από τα 20 δε μπορεί να αναγκάζονται να εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ.. Στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές δεν υπάρχουν συγκοινωνίες για να εξυπηρετήσουν αυτούς τους μαθητές

 • 15 Αυγούστου 2013, 17:16 | Αναστάσιος Στάμου

  Για να μην υπάρξει τον Σεπτέμβριο ΧΑΟΤΙΚΗ κατάσταση, πρέπει να μετατραπούν αμέσως όλες οι ΕΠΑΣ σε ΣΕΚ. Ακολούθως να επαναπροσληφθούν οι αντίστοιχες Ειδικότητες Καθηγητών που τέθηκαν αφρόνως σε Διαθεσιμότητα, αφού υπάρχουν όλες οι Ειδικότητες (Τεχνίτες Κομμωτικής, Αισθητικής, Γραφιστικής, κτλ). Επειδή «ενός κακού μύρια έπονται», παρακαλώ μην συνεχίσετε τα ίδια λάθη τακτικής για τα «μάτια της Τρόικας»…

 • 15 Αυγούστου 2013, 08:33 | Παναγιωτης

  Τα ΣΕΚ (μη τυπική εκπαίδευση) δεν δίνουν απολυτήριο άρα τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν τέτοιες σχολές θα υστερούν από παιδία Λυκείου. Πιστεύω ότι δεν θα περπατήσουν σαν σχολεία γιατί όλοι πλέον ξέρουν ότι το απολυτήριο είναι σημαντικό εφόδιο για την ζωή τους. Παιδί με απολυτήριο Γυμνασίου σήμερα τη άλλο θα μπορεί να κάνει; Για σκεφτείτε πόσους μαθητές είχαμε στις ΕΠΑ.Σ που δεν ήθελαν το απολυτήριο.

 • 14 Αυγούστου 2013, 16:26 | Αφροδίτη

  Είναι εντελώς απαράδεκτο με τέτοια προχειρότητα και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να θέλετε να κάνετε αυτές τις αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  Δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε κανέναν. Έχετε απέναντι σας όλη την κοινωνία: και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τις οικογένειες τους. Γι΄αυτό και είστε καταδικασμένοι να αποτύχετε.

 • 14 Αυγούστου 2013, 07:09 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 13 Αυγούστου 2013, 13:21 | ΒΑΣΩ Π.

  Οι ΣΕΚ να έχουν αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα.

 • 13 Αυγούστου 2013, 11:33 | χρήστος_ΕΠΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  1_ Απο ποιό σχολικό έτος (2013-14 ?) ξεκινά η λειτουργία των ΣΕΚ?
  2_ Τί γίνεται με τις εγγραφές που έχουν πραγματοποιήσει οι ΕΠΑΣ στην Α’ τάξη. Θα λειτουργήσει η Α’ τάξη για το 2013-14? Πού θα οδηγηθούν οι άνω των 20 ετών, εάν δεν υπάρχει εσπερινή ΣΕΚ?
  3_Οι ΕΠΑΣ α)καταργούνται? β)συγχωνεύονται με τα ΕΠΑΛ? γ)μετατρέπονται σε ΣΕΚ?
  4_Το όριο ηλικίας (οι μαθητές άνω των 20 ετών να εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ)αποκλείει απο τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης, τους ενήλικες στους μικρούς νομούς που δεν υπάρχει η «πολυτέλεια» ύπαρξης και ημερήσιας & εσπερινής ΣΕΚ (υπ’ όψιν ότι η «διέξοδος» εγγραφής τους στο ΙΕΚ δεν προσφέρει τις ίδιες ειδικότητές κατάρτισης με τις ΣΕΚ). Καταργώντας το όριο ηλικίας , αποκτούν διέξοδο οι ενήλικες, και γίνονται ¨βιώσιμα¨ με επαρκή αριθμό μαθητών , τα «με χίλιες δυσκολίες» (όχι πάντα)εγκρινόμενα ολιγομελή τμήματα ακριτικών νομών.

 • 12 Αυγούστου 2013, 19:47 | ΑΝΕΣΤΗΣ Λ.

  Οι ΣΕΚ θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ΔΗΜΟΣΙΕΣ,δεν μπορεί να επεκτείνεται η πίτα των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. στο σύνολο των μαθητών που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο,άλλωστε και η ελληνική οικογένεια δεν αντέχει άλλες οικονομικές θυσίες.