Άρθρο 23: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Σπουδαστών

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών καθώς και στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.

2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως :
α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση θεματικές ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται από ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ Τάξη της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που καθορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο γενικός βαθμός της Α’ Τάξης & της Β΄ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10), καθώς και η επίτευξη μέσου όρου προφορικής και γραπτής βαθμολογίας ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ανεξαρτήτως του μέσου όρου της βαθμολογίας αυτού.
Στους προαγόμενους από τη Β’ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωμα συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας.
4. Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Κ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κομμωτικής ΤΕ01.19-ΔΕ01.17 «ΠΑΣΕΚΟΜ» αποφάσισε να μην δημοσιεύσει ΚΑΜΙΑ πρόταση στην διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας. Οι λόγοι είναι τρεις:
  ************************
  ΠΡΩΤΟΝ γνωρίζετε πολύ καλά την ειδικότητα της Κομμωτικής Τέχνης:
  •Ειδικότητα που πάντα ήταν το δεκανίκι της Τεχνικής Εκπαίδευσης
  •Έχει και δεν λέμε είχε, τους λιγότερους πανελλαδικά μόνιμους 84 ΤΕ01.19 και 35 ΔΕ01.17 (119).
  •Έχει άρτιες υλικοτεχνικές υποδομές και εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό εκατομμυρίων
  •ΧΡΗΜΑΤΑ του ελληνικού λαού που τώρα θα τεθούν σε καταστροφή
  •Πανελλαδική κάλυψη σε 82 Επαγγελματικές Σχολές
  •Κανέναν υπεράριθμο και συνταξιοδοτούμενο εκπαιδευτικό
  •200 οργανικά και λειτουργικά κενά κάθε χρόνο
  •Καταχωρημένα επαγγελματικά δικαιώματα βάσει Προεδρικού Διατάγματος
  •Πέντε ενεργές Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος
  •ΑΜΕΣΗ επαγγελματική αποκατάσταση, ως ενεργοί φορολογούμενοι πολίτες
  •Μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν σε όλα τα πανελλαδικά και διεθνή προγράμματα και επιμορφώσεις.
  •Μαθητές που τώρα θα υποστούν το οικονομικό κόστος των ιδιωτικών σχολών
  •Γονείς που έστελναν τα παιδιά τους, στην Δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση, έτσι πίστευαν τουλάχιστον, ενώ τώρα τους θυσιάζετε στον βωμό της οικονομικής κατασπάραξης.
  •Γονείς που οι περισσότεροι έχουν ελάχιστο έως μηδενικό φορολογικό εισόδημα ή είναι άνεργοι.
  Και είχαν ένα όνειρο … να κάνουν ότι αγαπούν …
  ************************
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ τα δυο τελευταία χρόνια έχουμε στείλει τις προτάσεις μας:
  •Στις 29 Ιουνίου 2011 παραδόθηκε ολοκληρωμένη πρόταση (αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – αναθέσεις μαθημάτων ) στο Υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με Αρ. Πρωτ. 72378/82,
  •Στις 20 Οκτωβρίου 2011 – Πρόταση προς τον κ. Μπαλλίνη Νικόλαο στο Υπουργείο Παιδείας για το μάθημα επιλογής προσανατολισμού Α΄ τάξης του Ν.Τ.Λ.
  •2 Δεκεμβρίου 2011 – Πρόταση αναλυτικού προγράμματος σπουδών προς τους κυρίους: ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤ. Διευθυντής Δ’ Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Δ’ και κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ Ν. Προϊστάμενος Δ’ Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Δ’
  •12 Δεκεμβρίου 2011 – Κοινή Εισήγηση – Πρόταση από τους συλλόγους Σ.Α.Α.Τ.Ε. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ) και ΠΑ.Σ.Ε.ΚΟΜ.
  •2 Ιανουαρίου 2012 αποστολή κοινής πρότασης προς τα μέλη της διακομματικής επιτροπής όλων των κομμάτων για θέματα παιδείας.
  •Προς τον κ. Βιολέτη Αναστάσιο αποστολή βελτιώσεων: Σεπτέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2012.
  •Έχουμε κάνει αμέτρητες επαφές με όλα τα αρμόδια τμήματα (κ.ΚΟΥΛΑΙΔΗ-κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-κα.ΜΑΡΙΝΟΥ-κ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ-κ.ΜΠΑΛΛΙΝΗ-κ.ΒΙΟΛΕΤΗ-κ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ-κ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ-κ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ…) και αμέτρητα υπομνήματα και αιτήματα για συναντήσεις (κα.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- κ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ-κ.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ-κ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-κ.ΓΚΛΑΒΑ-κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ-κ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ …)
  •Έχουμε καταθέσει στο «ΙΕΠ», προτάσεις-αναλυτικά προγράμματα σπουδών και αναθέσεις μαθημάτων (λάβαμε απάντηση: «Τα αναλυτικά προγράμματα που παραδόθηκαν, «πληρούν» όλες τις προϋποθέσεις, κρίθηκαν «ΑΞΙΟΛΟΓΑ» και συνιστάται να σταλούν-μελετηθούν από τις «επιτροπές έρευνας» για το ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ».
  ************************
  ΤΡΙΤΟΝ και ο σημαντικότερος λόγος της απόφασης μας αυτής, είναι ότι θεωρούμε:

  • «ΑΔΙΚΗ» την απόλυση όλων των συναδέλφων, όλων των ειδικοτήτων χωρίς να υπάρξει πριν καμία ενημέρωση και κανένας διάλογος.
  • «ΑΔΙΚΗ» την πρόθεση του Υπουργείου, να παίζει με τόσες ανθρώπινες ζωές κατά πλειοψηφία γυναίκες εκπαιδευτικούς, χωρίς να έχει φροντίσει να μετακινηθούν ως μόνιμοι στους νέους φορείς.

  Για τον τρίτον λόγο «ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ», αλλά από το βήμα αυτό, σας ζητάμε δημόσια, εφόσον όλες οι ειδικότητες, είδατε και διαβάσατε μέσα από την Διαβούλευση σας, ότι εκπροσωπούνται από συλλόγους, να διαθέσετε λίγο χρόνο, ώστε να μιλήσουμε στο γραφείο σας…σε ημέρα και ώρα που εσείς θα μας κοινοποιήσετε.

  «ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟ» μετά από 15 χρόνια προσφοράς στην Δημόσια Εκπαίδευση, ότι μας «ΑΞΙΖΕΙ» τουλάχιστον, μια συνάντηση και ένας «Διάλογος»!!!
  .
  ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ:
  Η πολύτεκνη οικογένεια αδυνατεί να ζήσει τα μέλη της.
  Ο γονιός πλήττεται από την οικονομική κρίση.
  Οι αλλοδαποί μαθητές πίστευαν σε ένα «καλύτερο μέλλον», όπως τους έλεγαν οι γονείς τους.
  Τα ναρκωτικά είναι δίπλα στους εφήβους μας.
  Η βία αυξάνει τα ποσοστά της.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
  Δεν πρέπει να μας πάει 30 χρόνια πίσω.
  Δεν πρέπει να δημιουργεί σχολεία «αρρένων».
  Δεν πρέπει να «Σπρώχνει» το γυναικείο μαθητικό πληθυσμό σε αδιέξοδο, που μόνο σε λάθους δρόμους μπορεί να τους οδηγήσει.
  Μην αναγκάζει τον Έλληνα γονιό να τον κατασπαράξουν τα Ιδιωτικά ΙΕΚ με τα υπέρογκα δίδακτρα.
  Μην μιλάμε μόνο, για τους τρόπους και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε, ώστε να εξαλειφθεί η ανισότητα των δυο φύλων, ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός στα σχολεία αλλά να τους εφαρμόζουμε ΚΑΙ στην πράξη.
  «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ» το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει, άνεργους και ανεπάγγελτους.
  Οι μαθητές μας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, είναι παιδιά σαν όλα τ΄ άλλα.
  Έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν και να επιλέγουν.

  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ:
  Για ισότητα
  Για αξιοκρατία
  Για εκπαίδευση

  Σας ευχαριστούμε και πιστεύουμε, την ύστατη αυτή στιγμή, να σκεφτείτε την πρόταση μας!
  Κάντε πράξη το
  ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ – ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΤΑΜΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΘΑ

 • 19 Αυγούστου 2013, 15:20 | Βασιλική

  Είναι άδικο οι μαθητές να μην έχουν δικαίωμα να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ούτε καν να παίρνουν απολυτήριο!!!Γιατί χωρίζετε τους μαθητές σε ανώτερες και κατώτερες τάξεις;

 • 19 Αυγούστου 2013, 02:06 | EYAΓΓΕΛΙΑ

  οι απόφοιτοι των ΣΕΚ πρέπει να μπορούν να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες σχολές

 • Είναι μεγάλη ΑΔΙΚΙΑ για τους μαθητές η παραγράφος 4 που αναφέρει ότι «Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Κ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση». Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές των ΣΕΚ να συνεχίζουν τις σπουδές τους στα αντίστοιχα ΑΤΕΙ της χώρας εφόσον μιλάμε για μεταγυμνασιακά τμήματα. Είτε μέσα από ένα ποσοστό εξετάσεων πανελλαδικά, είτε με εξετάσεις εντός των ΤΕΙ , είτε με το βαθμός τους όπως γινόταν στα παλιά ΤΕΛ. Δεν φθάνει που δεν παίρνουν απολυτήριο τουλάχιστον μην τους κόψετε και αυτή την δυνατότητα. Και βέβαια επαναλαμβάνουμε ότι τα ΣΕΚ πρέπει να είναι μόνο ΔΗΜΟΣΙΑ όχι ΙΔΙΩΤΙΚΑ! Τα ΙΕΚ αρκούν στον ιδιωτικό τομέα δεν χρειαζεται να τους χαρίσετε και τα ΣΕΚ!
  Το ΔΣ του ΣΑΑΤΕΕ