Άρθρο 10: Αναλυτικά προγράμματα σπουδών

1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου περιλαμβάνουν:
α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα, τομέα και ειδικότητα,
β) Διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή τους.
γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων.
2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αναλυτικά προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET), που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8-7-2009).
3. Για τη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών κάθε τομέα και ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη και τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα, που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με την 11959/Η/20-1-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 2351), εφόσον υπάρχουν.
4. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών επανεκτιμώνται, αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι τουλάχιστον, έτη
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:59 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  Η Α΄ταξη του ΕΠΑΛ πρέπει να είναι κοινή για όλους τους μαθητές με μαθήματα γενικής παιδείας αλλά και μαθήματα απόλους τους τομείς για να προσανατολίζονται στη Β΄ταξη οι μαθητές για τομείς που τους ενδιαφέρουν, με ωριμότερη σκέψη και βιωματικό τρόπο.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:50 | ELLIA

  ΕΦΟΣΟΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΕ ΤΟΝ ΕΟΠΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
  1. ΓΙΑΤΙ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΙΕΚ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ;
  2. ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΛ;
  ΜΗΠΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ; ΑΝ ΟΧΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ.
  ΑΝ ΝΑΙ, ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ!
  ΚΑΙ ΑΣ ΛΗΞΟΥΝ ΟΙ ΦΤΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ!!!

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:37 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  1)ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΒΛΙΟ)ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  2)ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ (ΠΕ9-ΠΕ18-ΠΕ 10-ΠΕ 13)

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:25 | Ελένη

  Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος δεδομένου ότι ζούμε στη χώρα που γέννησε τη Φιλοσοφία και τον Πολιτισμό. Ακόμη θα πρέπει να συμβαδίζουμε με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία δίνουν προτεραιότητα στο συγκεριμένο μάθημα διότι αποσκοπούν στη διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών με ανεπτυγμένο τον κριτικό στοχασμό και την ελεύθερη συνείδηση. Άλλωστε απέναντι στην τεχνοκρατικό τρόπο σκέψης θα πρέπει να υπάρχει και ένα αντίβαρο και αυτό είναι η φιλοσοφική σκέψη, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη του δημοκρατικού διαλόγου.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:41 | Τσιρανίδης Γεώργιος

  Όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα που πρόκειται να καταρτιστούν και τα βιβλία που θα δοθούν.
  Τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να ακολουθούν την τεχνολογία του σήμερα και σε καμία περίπτωση να μην ακολουθηθούν αυτά που υπήρχαν στα ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. με μικρές τροποποιήσεις για να λέμε ότι τα βελτιώσαμε. Σε πολλές τεχνολογικές ειδικότητες (ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, αυτοκινήτων) η τεχνολογία «τρέχει» καθημερινά και δεν μπορούμε να διδάσκουμε τα αναλυτικά του 2000.
  Τα βιβλία επίσης θα πρέπει να αλλάξουν άμεσα και να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο να έχουν τα παιδιά τα παλιά βιβλία του ΤΕΕ και να διδάσκουμε 2 κεφάλαια από το ένα, 3 κεφάλαια από το άλλο και 1 κεφάλαιο από το τρίτο.

  Για τη σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και τη συγγραφή των βιβλίων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καθηγητές της αντίστοιχης βαθμίδας , σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι ομάδες εργασίας να αποτελούνται από επιστήμονες οι οποίοι δεν μπήκαν ποτέ στην τάξη και οι γνώσεις τους είναι ακαδημαϊκές. Για να έχουμε λοιπόν από το επόμενο διδακτικό έτος βιβλία (αν όχι όλα τουλάχιστον τα περισσότερα) θα πρέπει από το Σεπτέμβριο το υπουργείο να οργανώσει ομάδες εργασίας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:18 | Αδαμαντία Ξηρίδου

  Το μάθημα της Πληροφορικής πρέπει να υπάρχει στο λύκειο. Ότι κι αν έχουν κάνει τα παιδιά στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο δεν είναι σωστό να αποκοπούν από την Πληροφορική στο Λύκειο. Κάτι τέτοιο θα τους στερήσει από γνώσεις και δεξιότητες που θα βοηθήσουν και αυτούς που θα περάσουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και αυτούς που περάσουν κατευθείαν στην αγορά εργασίας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 07:47 | Άγγελος Δ.

  – Πρέπει να καταργηθούν τα βιβλία και να μπορεί ο καθένας να φτάσει στη γνώση με όποιον τρόπο θέλει
  – Πρέπει να καταργηθούν οι τάξεις. Να υπάρχουν αλυσίδες μαθημάτων τις οποίες θα παρακολουθεί όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται, ξεκινώντας από μαθήματα γενικής παιδείας και προχωρώντας σε εξειδικευμένα μαθήματα η γνώση των οποίων θα μπορεί να οδηγήσει κάποιος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν έχει νόημα να βάζουμε κάποιον σώνει και καλά να κάνει μαθηματικά ή φυσική ή οικονομικά, μπορεί να μην θέλει να κάνει και κανένα μάθημα! Θα υπάρχουν μαθήματα που στην αρχή θα είναι απλά και κατανοητά για το σύνολο των μαθητών και από κει και πέρα κάθε μάθημα εν είδει αλυσίδας θα γίνεται την επόμενη χρονια ( ή εξάμηνο) δυσκολότερο κ.ο.κ.
  Ο κάθε ένας θα επιλέγει όσα του αρέσουν και θα σταματάει εκεί που μπορεί ή εκεί που πρέπει για να αποκτήσει όσα του ζητάει το πανεπιστήμιο το οποίο θα τον δεχτεί χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εξετάσεις. Αλλα και δεν θα του δώσει πτυχίο με τίποτα αν δε το αξίζει.
  – Πρέπει να διδάσκεται μουσική, πληροφορική, ψυχολογία, πρέπει να μπορούν να διδάσκονται μαθήματα που επιλέγουν οι ίδοι οι μαθητές ακόμα κι αν δεν έχουν προβλεφθεί. Αν υπάρχει κάπου ένα σχολείο με πολλές μειονότητες για παράδειγμα, να διδάσκεται ο αλληλοσεβασμός, η αλληλεγγύη, αν είναι μια περιοχή π.χ. σεισμογενής να διδάσκονται πρώτες βοήθειες ή μαθήματα επιβίωσης, αν υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα να διδάσκονται τεχνικές αυτοάμυνας αλλα και θέματα για τα ναρκωτικά, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, κυκλοφοριακή αγωγή, πράγματα τα οποία σήμερα τα παιδιά μας κι εμείς έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Είναι ντροπή να βγαίνει ο νεαρός με το παπάκι και να βάζει το κράνος στον αγκώνα. Ποιός θα του τα μάθει αυτά; Ποιός έμαθε τον πατέρα ότι πρέπει να φοράει ζώνη στα παιδιά του; Ποιός θα τον μάθει να μη βγάζει τα ψυχολογικά του απωθημένα στο δρόμο;
  – Να καταργηθούν τα ωράρια και οι απουσίες, ο κάθε μαθητής να πηγαίνει όποτε θέλει να να φεύγει όποτε θέλει. Αλλιώς δεν είναι σχολείο, είναι μαντρί.

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:12 | Θρασύβουλος Καραϊσαρλής

  Τα αναλυτικά προγράμματα θα ανανεώνονται κάθε έξι χρόνια. Τα σχολικά συγγράμματα;
  Η έκδοση του νομοσχεδίου έχει καθυστέρηση αρκετά, οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί η αναβολή εφαρμογής του για την επόμενη σχολική χρονιά. Εκτός αν θεωρούμε ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για την συγγραφή αναλυτικών προγραμμάτων και συγγραμμάτων, έστω για την πρώτη τάξη των νέων ΕΠΑ.Λ. Εκτός αν χρησιμοποιηθούν παλιά απαρχαιωμένα συγγράμματα.
  Αλήθεια, για τα ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή τι θα χρησιμοποιήσουμε; Και σε ποιους μαθητές θα απευθυνθούμε στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών; Στους Μηχανολόγους, τους Ηλεκτρολόγους, τους Ηλεκτρονικούς, τους Πληροφορικούς ή τους Δομικούς; Φαντάζομαι ο συντάκτης του Νομοσχεδίου θεωρεί ότι όλοι αυτοί έχουν κοινά περιβάλλοντα εργασίας και παρεμφερείς διεξόδους στην αγορά εργασίας…

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:43 | ΚΟΛΟΖΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Τα τεχνικα – τεχνολογικα μαθηματα παραμενουν περιορισμενα σε ποσοστο.
  Στη Β’ και Γ’ ΕΠΑΛ θα πρεπει να υπαρχει μεγαλυτερο ποσοστο τεχνικων μαθηματων στο αναλυτικο προγραμμα σπουδων, κυριως με τη μορφη μικτων μαθηματων (εργαστηρικου και θεωρητικου μερους).

 • 19 Αυγούστου 2013, 14:51 | Νικόλαος Α.

  Είναι λάθος να μην υπάρχουν μαθήματα Πληροφορικής στο Λύκειο. Δεν μιλάω για πανελλαδικά εξεταζόμενα -για να μην μιλήσουν ορισμένοι για ιδαίτερα, ούτε για μαθήματα επιλογής που δεν βαθμολογούνται -γιατί ήταν σωστά ως σκέψη αλλά στην πράξη δεν δούλεψε ποτέ αυτό το σύστημα, αλλά για μαθήματα που αφορούν παιδιά που έχουν ιδιαίτερη κλίση στην πληροφορική και να δοθεί στα υπόλοιπα η ευκαιρία να γνωρίσουν και να καταλάβουν καλύτερα τα πεδία που περικλείει η συγκεκριμένη επιστήμη. Είναι κρίμα να κλείνουμε τους ορίζοντες των παιδιών στα «κλασσικά μαθήματα» ιδιαίτερα όταν ευαγγελιζόμαστε αρχές του τύπου No child left behind.

 • 19 Αυγούστου 2013, 00:41 | Κ Κ

  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΟ ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ??????
  Λ-Υ-Κ-Ε-Ι-Ο Ε-Ν-Ι-Α-Ι-Ο Π-Ο-Λ-Υ-Κ-Λ-Α-Δ-Ι-Κ-Ο…!!!!!

 • 18 Αυγούστου 2013, 23:37 | Χρύσα

  Η ειδικότητα της Αισθητικής δεν καταργήθηκε αλλά εξακολουθεί να υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Ε.Κ. πρέπει να ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και ΟΧΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!
  Μπορείτε να μας εξηγήσετε το λόγο που οι παραπάνω εκπαιδευτικοί της ΕΠΑ.Σ. βγήκαν σε διαθεσιμότητα; Δεν ήταν υπεράριθμοι αλλά κάλυπταν ανάγκες στις πιο δημοφιλής και πολυπληθέστερες ειδικότητες εξασφαλίζοντας σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση στους μαθητές/μαθήτριες που αποφοιτούσαν.
  Τέλος οι απόφοιτοι της Αισθητικής θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι από την ηλικία των 15 να επιλέγουν αν θα συνεχίσουν η όχι τις σπουδές τους.

 • 18 Αυγούστου 2013, 17:29 | Ιωάννης Ε. Τ. – Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: Ελπίζουμε ότι τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του ΕΠΑ.Λ. δε θα συνοδευτούν με τα βιβλία ειδικότητας που γράφτηκαν το έτος 2000 για τα Τ.Ε.Ε. και χρησιμοποιούνται ακόμα χωρίς ποτέ να επικαιροποιηθούν και παρόλο που αρκετά από αυτά κρίθηκαν από την αρχή ανεπαρκή (κατόπιν αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από διδάσκοντες με συντονιστή το Π.Ι.). Είναι επίσης σημαντικό, όπως προβλέπεται η επανεκτίμηση των Α.Π.Σ. κάθε τουλάχιστον 6 έτη, να υπάρξει μέριμνα και για τη ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ των διδακτικών ΒΙΒΛΙΩΝ από ομάδες που θα συγκροτούνται από διδάσκοντες και Σχολικούς Συμβούλους που θα συνεργάζονται με τους συγγραφείς.

 • 18 Αυγούστου 2013, 14:26 | Vasilis L.

  Η υποβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής στο αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου που προτείνεται θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της Πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μια επιστήμη αιχμής οικονομικά παγκοσμίως. Η προηγούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση το 1997 επέλεξε να ονομάσει μια κατεύθυνση «Τεχνολογική» και να της αποδώσει 2 μαθήματα Πληροφορικής (το ένα καταργήθηκε σταδιακά). 16 χρόνια μετά, μια νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έρχεται να διορθώσει το λάθος της προηγούμενης και να καταργήσει τα μαθήματα Πληροφορικής; Έπαψε να υπάρχει η αναγκαιότητα;
  Το σχέδιο προβλέπει ότι τα εξεταζόμενα μαθήματα στην Θετική Κατεύθυνση θα είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Φυσική και η Χημεία. ∆εν προβλέπει,ωστόσο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός σχολών Πληροφορικής (πάνω από 50) και άλλες τόσες πολυτεχνικές και θετικές σχολές (Μαθηματικό, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικοί κτλ.) που εξετάζονται και θεωρούν ως βασικά τα μαθήματα αλγοριθμικής και προγραμματισμού, ενώ δεν ασχολούνται σχεδόν καθόλου µε το αντικείμενο της Χημείας. Συνεπώς, θεωρούµε παράλογο να εισάγεται φοιτητής σε όλες αυτές τις σχολές χωρίς να έχει διδαχθεί εκ των προτέρων τουλάχιστον τα βασικά της αλγοριθμικής, δηλαδή της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Άρα, θα πρέπει να δίνεται επιλογή στον μαθητή ανάμεσα σε μάθημα Χημείας ή Πληροφορικής.

 • 18 Αυγούστου 2013, 09:40 | Γεωργία

  Αν οι μαθητές διδασκόντουσαν Αγγλικά από την πρώτη δημοτικού ως την τρίτη γυμνασίου σε τρίωρη εβδομαδιαία διδασκαλία, Γαλλικά από την πρώτη γυμνασίου ως την τρίτη λυκείου επίσης σε τρίωρη ωριαία διδασκαλία και Γερμανικά από την πρώτη λυκείου ως την τρίτη λυκείου επίσης σε τρίωρο εβδομαδιαία, ο μαθητής θα τελείωνε το λύκειο πιστοποιημένος σε δυο ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2, τη δε τρίτη γλώσσα θα μπορούσε να την ολοκληρώσει στη διάρκεια της μετατλυκειακής εκπαίδευσής του (ΙΕΚ ή Πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό επίσης θα αξιοποιείτο και το ειδικευμένο προσωπικό που σήμερα πλεονάζει και θα ανακουφιζόντουσαν οικονομικά οι μαστιζόμενες από την κρίση οικογένειες.

 • 18 Αυγούστου 2013, 09:36 | Κώστας Μπακογιάννης

  Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας «ξέχασε» το μάθημα της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού στο σχεδιασμό του νέου Λυκείου.
  – Δεν γνωρίζει ότι «Η υποβάθμιση της επιστήμης της πληροφορικής είναι πράξη που υπονομεύει το μέλλον της χώρας;»
  – Δεν παρατηρεί ότι το πρόγραμμα σπουδών που προτείνει έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τις διακηρύξεις του περί «ψηφιακού σχολείου»…
  – Δεν βλέπει τη διεθνή πρακτική όπου προηγμένες χώρες όπως η ΗΠΑ – Ιαπωνία – Γερμανία.. αυξάνουν τις ώρες προγραμματισμού-αλγοριθμικής;
  – Θεωρεί ότι είναι εκπαιδευτικά ορθό να διδάσκεται ένα μάθημα στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο μετά να διακόπτεται στο λύκειο και να συνεχίζεται η εκπ/σή του στην Τριτοβάθμια και στην Αγορά Εργασίας;
  – Δεν γνωρίζει την έννοια «Ψηφιακός Αναλφαβητισμός» και τις επιπτώσεις της στην Κοινωνία;
  – Μήπως τελικά συγχέει την έννοια της επιστήμης της πληροφορικής με τη χρήση του υπολογιστή;
  Ελπίζω ότι πρόκειται για ένα ΛΑΘΟΣ που θα το ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ.

 • 18 Αυγούστου 2013, 08:58 | μιχαλης κουτσονίκος

  To θεωρώ απαράδεκτο σαν Έλλην πολίτης σε μια ευρωπαϊκή χώρα να απουσιάζει το μάθημα της πληροφορικής από τη δευτέρα και τρίτη λυκείου.Μα λόγω της βαρύτητας του μαθήματος θα έπρεπε το μάθημα να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος δεδομένου ότι αποτελεί μία βασική εισαγωγή στο αντικείμενο σπουδών εκατοντάδων σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Είναι δυνατόν να μην λάβει γνώση κάποιος υποψήφιος για σχολές πληροφορικής με τί έχει να κάνει στα μετέπειτα φοιτητικά χρόνια;είναι δυνατόν να μην έχει το ανάλογο υπόβαθρο;Και το κενό ποιός θα το καλύψει;Το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού;Mου αρέσει κατά τα άλλα ότι μιλάμε για «Πληροφοριακό Αναλφαβητισμό»…επιστροφή λοιπόν στις δέσμες της δεκαετίας του ’90 αφού κάποιοι κρίνανε ότι το μάθημα της Χημείας αποτελεί πιό σημαντικό στοιχείο προς εξέταση στις πανελλήνιες.Αλήθεια κάποιος πρωτοετής φοιτητής ΤΕΙ – ΑΕΙ των σχολών Πληροφορικής- μερικές από τις οποίες είναι από τις πιο αξιόλογες της Ευρώπης – πως θα αντιμετωπίσει το «κενό έλλειψης στοιχειωδών γνώσεων» κατά τα πρώτα χρόνια σπουδών του (που θα αποτελέσουν και τις βάσεις για την μετέπειτα επαγγελματική του καριέρα) μετά από αυτήν την αναχρονιστική αναδιάρθρωση που σκοπεύετε να νομοθετήσετε;

 • 17 Αυγούστου 2013, 18:26 | Νίκος Ρ

  Οι εκπαιδευτικοι κάθε ειδικότητας, θα πρέπει να επιμορφωθουν στα περιεχόμενα των αναλυτικων προγραμμάτων, αλλά και σε μεθοδολογιες εφαρμογής του συνόλου των στόχων (και όχι μόνο των γνωστικών). Προτείνω
  Ο μήνας Ιούλιος να είναι μήνας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
  Η επιμόρφωση να οργανώνεται σε επίπεδο ΔΔΕ
  Να πραγματοποιείται με την μικτή μέθοδο (blended learning) πχ με 3-4 δια ζωσης συνάντησης και με την χρήση της πλατφόρμας της ασυγχρονης τηλεεκπαιδευσης του ΠΣΔ.
  Οι συντονιστές να είναι σχολικοί σύμβουλοι της αντίστοιχης ειδικότητας ή εκπαιδευτικοί ΕΦ´ΟΣΟΝ έχουν πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
  Το περιεχόμενο θα αφορά σχέδια μαθήματος και καινοτόμες πρακτικές (πχ ομαδοσυνεργατικη μάθηση, χρήση ΤΠΕ κλπ.)
  Οι εκπαιδευτικοι θα παραδίδουν σχέδιο μαθήματος που θα αξιολογείται στη βάση διαβαθμισμενων κριτηρίων.
  Η επιμόρφωση θα αφορά κάθε ειδικότητα ξεχωριστά.

 • 16 Αυγούστου 2013, 20:37 | ZOSIMOS

  Στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών
  Σπουδών της Β τάξης απουσιάζει το μάθημα της Χημείας , αυτό είναι απαράδεκτο !
  Η Χημεία ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται ισότιμα με τη φυσική και με τις ίδιες ώρες. Δυστυχώς η αδικία κατά των ωρών του μαθήματος της Χημείας συνεχίζεται.

 • 16 Αυγούστου 2013, 19:19 | ΦΥΣΙΚΟΣ, ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ MSc

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ» ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ.

 • 16 Αυγούστου 2013, 15:48 | Εύη B.

  Ερωτήματα:

  – Γιατί δεν βγαίνουν τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για ΟΛΕΣ τις τάξεις ημερησίων και εσπερινών λυκείων στη διαβούλευση;

  – Με ποιο κριτήριο θα γίνουν οι ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ; Π.χ. βάσει του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ κάθε σχολής ή όπως γινόταν μέχρι σήμερα δηλ. βάσει των πιέσεων κάθε ομάδας να διεκδικήσει μαθήματα που (βάσει των προγραμμάτων σπουδών) ίσως να μην τα είχαν καν διδαχθεί;;;;;

  – Δεν θα έπρεπε να υπήρχε στη διαβούλευση ένα ολοκληρωμένο ήδη διαμορφωμένο σχέδιο για όλες τις τάξεις, τις ομάδες προσανατολισμού και όλους τους νέους τύπους ημερησίων και εσπερινών σχολείων; Διαβούλευση σε κάτι ημιτελές αποτελεί ορθή πρακτική;

 • 16 Αυγούστου 2013, 12:53 | Τιμόθεος

  Ελπίζω να ζήσουμε ως τη μέρα που στους σχεδιασμούς των ΠΣ θα λαμβάνονται οι μαθητές και το καλό τους και όχι τα συντεχνιακά συμφέροντα του κάθε κλάδου… Είναι πραγματικά κρίμα η Πληροφορική να υπάρχει μόνο με τη μορφή των ΤΠΕ σε ελάχιστα δημοτικά ΕΑΕΠ, στα Γυμνάσια και σχεδόν καθόλου στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Τα μαθήματα Πληροφορικής θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν ώστε να βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν την αναλυτική σκέψη και χρήσιμες επαγγελματικές δεξιότητες. Είναι κρίμα ότι η τεχνολογία δεν αναβαθμίστηκε αλλά διαγράφηκε. Ειλικρινά με στεναχωρεί ο πόλεμος μεταξύ των ειδικοτήτων.

 • 14 Αυγούστου 2013, 23:15 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ Κ.

  ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ»ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»& «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ»ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ» ΜΕ Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΠΕ17.3,7&ΠΕ12.5.ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΠΕ17.3,7&ΠΕ12.5 ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ¨ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ¨.
  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ» ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΙ ΕΚΠ./ΚΟΙ ΠΕ17.3,7&ΠΕ12.5 .
  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:»ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΚ/ΤΟΥ 6ΩΡΕΣ(Θ+Ε)»& «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ 6 ΩΡΕΣ(Θ+Ε)».

 • 14 Αυγούστου 2013, 14:29 | Φίλιππος Γ.

  Αναρωτιέμαι όπως και αρκετοί γονείς πως στην εποχή της σύγκλισης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην Ελλάδα προσπαθούμε να αποδυναμώσουμε ένα από τα πλέον σύγχρονα μαθήματα, την Πληροφορική, η οποία έγινε σημαία τα τελευταία χρόνια στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αφού εναρμόνισε και ενέτασσε δράσεις της ΕΕ, για την εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών που αφορούσαν την ψηφιακή σύγκλιση.

  Το Υπουργείο Παιδείας σωστά ενίσχυσε την Πληροφορική προς τις μικρότερες τάξεις (Δημοτικό) αλλά ξεχνά τουλάχιστον να διατηρήσει τη διδασκαλία της Πληροφορικής στις μεγαλύτερες τάξεις (Λύκειο Γενικό – Επαγγελματικό), στις οποίες λόγω της ηλικίας των παιδιών, μπορούν και εφαρμόζονται από πολλούς Καθηγητές Πληροφορικής καινοτόμες δραστηριότητες και διδασκαλίες όπως για παράδειγμα η εκπαιδευτική ρομποτική, η δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η υποστήριξη των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής στην οποία έχουμε φέρει αρκετές διακρίσεις για τη χώρα μας κτλ

  Δε θέλω να αναφερθώ στα πλεονεκτήματα του μαθήματος της Πληροφορικής σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ούτε και στα εκπαιδευτικά συστήματα που την ενισχύουν όλο και περισσότερο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσής τους, πρωτίστως διότι το Υπουργείο διαθέτει αρμόδιες ομάδες εργασίας που είναι σε θέση να τα μάθουν, αλλά και επειδή αισθάνομαι ότι πρέπει να αποδείξω αν η κότα έκανε ο αυγό ή το αυγό την κότα.

  Ρωτώ όμως την πολιτική ηγεσία αν:

  1) ΘΕΛΕΙ – ΕΠΙΘΥΜΕΙ να διατηρήσει την Πληροφορική στο Λύκειο εφαρμόζοντας καινοτόμες δραστηριότητες στη διδασκαλία της;
  2) ΘΕΛΕΙ – ΕΠΙΘΥΜΕΙ να διατηρήσει το μάθημα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον ως Πανελλήνιο εξεταζόμενο μάθημα αφού ενισχύει αυτό που αποκαλούμε κριτική – συνθετική σκέψη των μαθητών;

  Εύχομαι να πρυτανεύσουν ιδέες και απόψεις επιστημονικού χαρακτήρα και ουσίας μέχρι το τελικό σχέδιο του Υπουργείου.

  Ευχαριστώ.

 • 14 Αυγούστου 2013, 07:41 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 13 Αυγούστου 2013, 14:15 | Τούσκα Αικατερίνη

  Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να προσαρμοστούν με τα σημερινά δεδομένα και όχι με παλαιότερα, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν την μαθητεία. Επίσης, θα πρέπει να διδάσκονται μαθήματα με συνέχεια και χωρίς κενά γνώσεων (π.χ. ειδικότητα διοίκησης & οικονομίας θα πρέπει να έχουν γνώσεις λογιστικών εφαρμογών για βιβλία Α΄, Β΄ και στη συνέχεια Γ΄ κατηγορίας, επίσης να διδάσκονται το μάθημα της Φορολογικής Λογιστικής για να μπορέσουν να καταλάβουν τι θα αντιμετωπίσουν στην πράξη σε ένα λογιστικό γραφείο, ή ακόμη και σε ένα κατάστημα που τυχόν εργαστούν σε τμήμα οικονομικό ως βοηθοί, αλλά και στη συνέχεια σε επιπλέον σπουδές που θα θελήσουν να κάνουν). Το ίδιο θα πρέπει να γίνει σε όλες τις ειδικότητες με ανακολουθίες για να μην έχουμε κενά γνώσεων.

 • 13 Αυγούστου 2013, 12:10 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εισαγωγή του του μαθήματος Πολιτική Παιδεία ως μάθημα γενικής παιδείας στο Νέο Λύκειο.Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία, , αποτελεί μια
  μακροχρόνια επένδυση για τον πολίτη-μαθητή, αφού με όλες τις τυπικές και άτυπεςδράσεις θα τον καταστήσει ενεργό, πληροφορημένο, υπεύθυνο,
  προικισμένο με δημοκρατικές ικανότητες πολίτη, σε μια εποχή όπου ακραία πολιτικά φαινόμενα εμφανίστηκαν.Η ενεργός πολιτότητα, στην εποχή των παγκόσμιων κρίσεων αποτελεί μια αναγκαιότητα.Οι ιδιαίτερα δύσκολεσ συνθήκες έχουν ανοίξει το δρόμο για τον ενεργό πολίτη, ο οποίος δυναμικά και κριτικά, συμμετέχει τόσο σε επίπεδο λήψης, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής των αποφάσεων, σε όλα όσα τον αφορούν και καθορίζουν το παρόν, αλλά κύρια το μέλλον του.
  Καθοριστικός είναι πιστεύω ο ρόλος της εκπαίδευσης, και δει της
  Πολιτικής Παιδέιας στην κατεύθυνση της καλλιέργειας δεξιοτήτων
  ενεργούς πολιτότητας.
  Ας επιδιώξουμε μια εκπαίδευση για τον αυριανό πολίτη που να διαφοροποιεί τους παρόντες κοινωνικούς διακανονισμούς οι οποία σαφέστατα δυσλειτουργούν-αλλιώτικα δε θα αντιμετωπίζαμε την πολυεπίπεδη κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε-
  και να αλλάζει τον τρόπο που οι πολίτες κατανοούν και αντιμετωπίζουν τα διάφορακοινωνικά ινστιτούτα.
  Πώς όμως το πετυχαίνουμε αυτό; Εκείνο που σαφέστατα χρειάζεται είναι οι μαθητέςνα αναπτύξουν μέσα από την εκπαίδευση αξίες και δεξιότητες απαραίτητες για τον ενεργό πολίτη. Δεξιότητες και αξίες που θα εμπεδωθούν μέσα από τη συντονισμένηδουλειά του σχολείου, των γονιών και της κοινότητας. Η συμμετοχή για την επίλυσησυγκεκριμένου προβλήματος, φτιαχτού ή πραγματικού, προσφέρει στους μαθητές
  δεξιότητες που βρίσκουν εφαρμογή σε άλλες πιο πολύπλοκες περιπτώσεις και άλλα περιεχόμενα, φτάνει στην πορεία να ενθαρρύνονται να συζητήσουν, να αμφισβητήσουν και να κριτικάρουν τις υπάρχουσες καταστάσεις.
  Δεν επιζητούμε από τους μαθητές μας να γίνουν ικανοί απλά να διεκδικούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα αλλά τα δικαιώματα τους ως πολίτες. Εξάλλου αυτό είναι που διακρίνει τους ενεργούς από τους παθητικούς πολίτες.
  Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας απαγορεύτηκε να διδάσκεται.

 • 13 Αυγούστου 2013, 10:25 | Λ.Δ

  Αγαπητέ Κύριε, δεν μπορώ να κατανοήσω το λόγο για τον οποίο η Βιολογία δε θεωρείται βασικό μάθημα στο ΓΕΛ και δε θα διδάσκεται ούτε στη Β ούτε στη Γ λυκείου, τη στιγμή που διανύουμε δεκαετίες με αλματώδη πρόοδο της επιστήμης. Δεν θα πρέπει οι μαθητές ως εκολαπτόμενοι πολίτες να μπορούν να κατανοήσουν τις ειδήσεις στον τομέα της υγείας, της έρευνας και του περιβάλλοντος; Πιστεύω ότι προς αυτή την πορεία το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η υποβάθμιση της Βιολογίας την ώρα που σε όλο τον κόσμο όχι μόνο στην Ευρώπη, η βιολογία αποτελεί βασικό γνωστικό υπόβαθρο.

 • ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  Άρθρο 10
  Αναλυτικά προγράμματα σπουδών
  4. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών επανεκτιμώνται, αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι τουλάχιστον, έτη.

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αρ. Φύλλου 1275
  2 Ιουλίου 2008
  […]
  Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Γ ́ Τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ως εξής:
  Μάθημα: Δομημένος Προγραμματισμός
  Όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 4219−η/Γ2/20.8.1999, (ΦΕΚ 2327/τΒ ́/31.12.1999) υπουργική απόφαση.
  […]

  Θεωρώ πως είναι πλέον ΣΚΟΠΙΜΗ η ανανέωση των ΑΠΣ των, όποιων, ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής, με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται.

 • 13 Αυγούστου 2013, 08:51 | Makis

  Δεκάδες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με δικά τους έξοδα επιμορφώθηκαν στις Ερευνητικές Εργασίες (project)σε επιμόρφωση του του ΟΕΠΕΚ με τον τίτλο ‘Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο μάθημα Ερευνητική Εργασία – Project’.
  Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν θα πρέπει στα αναλυτικά προγράμματα να έχουν πρώτη ανάθεση το μάθημα;

 • 12 Αυγούστου 2013, 23:35 | Μάριος Ίσαρης

  Θα ήθελα να εκφράσω την ισχυρή μου αντίθεση για την απουσία Πληροφορικής και Προγραμματισμού στο Λύκειο.

  Με την ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη χρήση φορητών συσκευών υπάρχει τεράστια ζήτηση για γνώσεις πληροφορικής, αλλά και προγραμματισμού.. Αφορά τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, που αλλάζουν τον παραδοσιακό τρόπο που εργάζονται και περνάνε σταδιακά σε ένα πιο «ψηφιακό» και «διαδραστίκό» περιβάλλον.
  Έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα σε όλο τον κόσμο όπου ανήλικοι μαθητές έρχονται με μια ίδέα και υλοποιούν βασικό προγραμματισμό και καταλήγουν να παράγουν εισόδημα και να δημιουργούν εταιρείες που προσφέρουν θέσεις εργασίας.

  Είμαι επαγγελματίας στο χώρο της Πληροφορικής, δουλεύοντας σε πολυεθνική εταιρεία και βλέπω την αυξανόμενη ζήτηση που υπάρχει για συγκεκριμένες ειδικότητες.. Βασικές έννοιες προγραμματισμού και πληροφορικής θα βοηθήσουν τις νέες γενιές να έχουν πιο ολοκληρωμένη άποψη για το μέλλον τους.

  Δεν είναι επαρκές, εν έτει 2013, και σχεδιάζοντας τις γνώσεις των μελλοντικών γενιών να μη λαμβάνουμε υπόψη μαθήματα τεχνολογίας, πληροφορικής και προγραμματισμού. Κρίνω ότι θα μπορούσε να είναι αυτόνομη κατεύθυνση και να μην έχουμε τόσες πολλές θεωρητικές κατευθύνσεις που δε μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας, με τα σημερινά δεδομένα.

  Ενδεικτικές πηγές:

  http://www.prweb.com/releases/2013/5/prweb10722164.htm

  http://msn.careerbuilder.com/Article/MSN-3381-Job-Info-and-Trends-Why-you-should-consider-a-job-as-a-software-developer/

  http://www.futuretechnologystaffing.com/2013/01/11/software-developer-employment-opportunities-pittsburgh-pa/

  http://www.infoworld.com/t/it-jobs/software-developers-expected-see-the-highest-it-job-growth-come-2020-212709

  Με εκτίμηση,
  Μάριος Ίσαρης

 • 12 Αυγούστου 2013, 21:30 | Ερμιόνη Λεγάντη

  Η υποβάθμιση της Επιστήμης της Πληροφορικής είναι εγκληματική πράξη και μας ωθεί δεκαετίες πίσω. Το πρόγραμμα σπουδών έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τις διακηρύξεις περί «ψηφιακού σχολείου» και σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική. Χώρες όπως η Αμερική-Ιαπωνία-Γερμανία κλπ αυξάνουν τις ώρες προγραμματισμού-αλγοριθμικής ενώ εμείς τις εξαφανίζουμε.

  Απογοήτευση για τους ιθύνοντες που συγχέουν την έννοια της Επιστήμης της Πληροφορικής με τη χρήση του υπολογιστή.

  Θυμός γιατί πίσω από τα προσωπεία της άγνοιας κρύβονται τα «νούμερα». Αριθμοί είναι οι καθηγητές, κι αν δεν επαρκούν για την πλήρωση των κενών όλων των βαθμίδων εξαφανίζουν ολόκληρη την Επιστήμη της Πληροφορικής από το Λύκειο.
  Καμία ελπίδα πλέον για τους Έλληνες μαθητές. Κρίμα.

 • 12 Αυγούστου 2013, 21:25 | Ερμιόνη Λεγάντη

  Η υποβάθμιση της επιστήμης της πληροφορικής είναι εγκληματική πράξη και μας ωθεί δεκαετίες πίσω. Το πρόγραμμα σπουδών έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τις διακηρύξεις περί «ψηφιακού σχολείου» και σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική. Χώρες όπως η Αμερική-Ιαπωνία-Γερμανία κλπ αυξάνουν τις ώρες προγραμματισμού-αλγοριθμικής ενώ εμείς τις εξαφανίζουμε.

  Απογοήτευση για τους ιθύνοντες που συγχέουν την έννοια της επιστήμης της πληροφορικής με τη χρήση του υπολογιστή.

  Θυμός γιατί πίσω από τα προσωπεία της άγνοιας κρύβονται τα «νούμερα». Ως αριθμοί αντιμετωπίζονται οι καθηγητές, κι αν δεν επαρκούν για την πλήρωση των κενών όλων των βαθμίδων εξαφανίζουν ολόκληρη επιστήμη από το Λύκειο. Καμία ελπίδα πλέον για τους Έλληνες μαθητές. Κρίμα.

 • 12 Αυγούστου 2013, 15:53 | Δημήτρης

  http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=536

 • 12 Αυγούστου 2013, 14:23 | Νίκος

  Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό κάποτε είναι, αφενός οτι το εφτάωρο είναι ζημιογώνο για τους μαθητές. Αφετέρου οτι δεν μπορεί ο κάθε κλάδος να ζητάει να γίνεται πολλές ώρες το δικό του μάθημα. Κανένα μάθημα βεβαίως δεν είναι περιττό. Τα μαθήματα όμως είναι Κουραστικά και υπερβολικά. Δεν είναι εφικτό, ούτε παιδαγωγικό να διδάσκονται τόσες πολλές ώρες μαθηματικά, φυσική, χημεία, αρχαία ελληνικά κλπ… Και να μη δίνεται σωστή έμφαση στα νέα ελληνικά. Με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι. Γίνεται μεν αντικατάσταση κάποιων μαθημάτων απο κάποια νέα, γίνεται μια ώθηση σε τομείς, τα μαθήματα μπαίνουν σε κλάδους… Όμως δεν γίνεται ένα σωστό και παιδαγωγικό σύστημα. Δεν αποκλείεται όταν το παρόν πρόγραμμα αρχίσει να εφαρμόζεται στην Β λυκείου, να υπάρξει ένας νέος κύκλος καταλήψεων. Για αυτό το νέο πρόγραμμα πρέπει να έχει σκοπό την ομαλή ροή του λυκειακού κύκλου, τη σωστή παιδαγώγηση, να μην υπερβαίνει τις 30 ώρες την εβδομάδα ( το εφτάωρο είναι κουραστικό και αναποτελεσματικό για τους μαθητές ) και φυσικά να καλύπτει την σωστή ύλη, ενώ παράλληλα να εξαλείψει στο μέγιστο την παπαγαλία και την παραπαιδεία.

 • Αγαπητέ κε/κα
  Σαν καθηγητής Πληροφορικής, θα ήθελα να σας εκφράσω την απρία μου και την αγανάκτησή μου για την κατάργηση του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος Πληροφορικής της ΑΕΠΠ.

  Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή την στιγμή:
  Υπάρχουν 23 ΑΕΙ στο 2ο-4ο πεδίο του μηχανογραφικού που σχετίζονται άμεσα
  με την Πληροφορική, σε σύνολο 143 ΑΕΙ (Ποσοστό 16%)/
  Υπάρχουν 31 ΤΕΙ στο 2ο-4ο πεδίο που σχετίζονται άμεσα με την
  Πληροφορική, σε σύνολο 100 ΤΕΙ (Ποσοστό 31%).
  Υπάρχουν 54 σχολές στο 2ο-4ο πεδίο που σχετίζονται άμεσα με την
  Πληροφορική, σε σύνολο 243 σχολών (Ποσοστό 22,2%).
  Δηλαδή, 1 στις 5 σχολές του μηχανογραφικού των μη ιατρικών σχολών
  σχετίζεται άμεσα με την Πληροφορική και αρκετές έμμεσα.

  Αφήνοντας στην άκρη το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το
  οποίο είναι το δέντρο γύρω από το οποίο σχεδιάζονται πάντα οι
  εκπαιδευτικές κενοτόμες μεταρρυθμίσεις για τους γνωστούς λόγους και με
  τις γνωστές Ελληνικές ιδιαιτερότητες και προσπαθώντας να δούμε το δάσος
  αξίζει να μελετήσουμε την έκθεση

  http://germany.acm.org/upload/pdf/ACMandIEreport.pdf

  που εξηγεί την διαφορά μεταξύ των απαραίτητων για όλους βασικών
  δεξιοτήτων (digital literacy) και της Πληροφορικής ή Επιστήμης
  υπολογιστών σαν διακριτή επιστήμη (discipline). H γνώση των βασικών
  αρχών της Πληροφορικής σύμφωνα με την έκθεση είναι απαραίτητη για ένα
  έθνος (ή ομάδα εθνών) για να είναι ανταγωνιστική σε θέματα καινοτομίας
  και αναφέρει μάλιστα ότι παίζει τον ίδιο ρόλο με τα μαθηματικά και την
  φυσική σε προηγούμενες βιομηχανικές επανάστασεις.

  Τόσο η παραπάνω έκθεση, όσο και οι γνώμες προσωπικοτήτων που είναι διαθέσιμες εδώ
  http://www.code.org/
  θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν πριν την λήψη αποφάσεων που αποτελούν πισωγύρισμα, και εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους εμπνευστές τους.

  Το προσχέδιο Νόμου που δημοσιεύτηκε έρχεται σε αντίθεση τόσο με τους
  τους στόχους που το ίδιο θέτει, ( …. η) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
  εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων,θ) Η καλλιέργεια της
  ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των νέων
  τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και ι) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων
  που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασία … ) ,
  αλλά και υπονομεύει προηγούμενες δράσεις όπως το Ψηφιακό Σχολείο και
  το μάθημα των Ερευνητικών εργασιών
  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-A107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/01.pdf
  το οποίο προωθεί ομαδοσυνεργατικές εργασίες με την χρήση εργαλείων ΤΠΕ.
  Οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την λειτουργία υποδομών Πληροφορικής, και
  αναπόφευκτα τους αντίστοιχους ανθρώπινους πόρους σε μια σχολική μονάδα,
  πράγμα το οποίο μάλλον είναι δύσκολο με βάση το διδακτικό πρόγραμμα και
  τον υφιστάμενο τρόπο διαχείρισης του προσωπικού.
  Οι υφιστάμενες υποδομές διατηρούνται και αναπτύσσονται από καθηγητές Πληροφορικής, με δράσεις που έχουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα όπως μπορείτε να δείτε εδώ:
  http://www.ltsp.org/stories/
  που αποτυπώνεται ένα success story που δεν είναι στην σφαίρα του φανταστικού.
  Με βάση τα παραπάνω πιστεύω ότι θα πρέπει να εισακουστούν και να
  ενσωματωθούν οι αλλαγές που προτείνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι
  http://www.esos.gr/article/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/theseis-neo-lykeio-paredosn-ypoyrgo-paideias-sxolikoi-symboyloi-plhroforikis
  ,ώστε να είμαστε συνεπείς με την πραγματικότητα και την κοινή λογική.

  Δημόπουλος Αθανάσιος
  Καθηγητής ΠΕ 19 – Πληροφορικής
  ΑΜ 210810

 • 12 Αυγούστου 2013, 11:30 | κώστας.Τ

  Στην Β΄ΓΕΛ ,στην θετική κατεύθυνση, το πρόγραμμα έχει 3ώρες Φυσική και 3ώρες μαθηματικά. Είναι δυνατόν θετική κατεύθυνση και να μην έχει
  ούτε μια ώρα Χημεία. Είναι αδιανόητο θετική κατεύθυνση χωρίς ώρα Χημεία. Ελπίζω να πρόκειται για λάθος και να διορθωθεί.