Άρθρο 06: Σκοπός

Σκοπός του Επαγγελματικού Λυκείου είναι:
α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,
β) η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας,
γ) η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,
δ) η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
ε) η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,
στ) η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και
ζ) η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:43 | Αργύρης Νίκας

  Στο άρθρο 6 / δ. Σκοπός του ΕΠΑΛ …..η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

  Παρατήρηση: Οι ήδη εργαζόμενοι μαθητές μας έχουν πρακτικά εισαχθεί στην αγορά εργασίας. Αν ισχύσει το ηλικιακό όριο των 20 ετών και αναγκαστούν να αφήσουν την πρωινή τους εργασία, θα βρεθούν αυτόματα εκτός αγοράς εργασίας. Στις σημερινές δε συνθήκες του υψηλότατου βαθμού ανεργίας δε θα είναι καθόλου εύκολο να ξαναμπούν.

  Η πρωινή τους εργασία μάλιστα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία σχετίζεται με τον Τομέα και την Ειδικότητα που παρακολουθούν το απόγευμα στο ΕΠΑΛ. Άρα είναι ήδη μέσα στο πνεύμα της «Τάξης Μαθητείας – εκπαίδευση στο χώρο εργασίας» που με το νέο νόμο προωθεί το Υπουργείο.

 • Με απλά λόγια κε Υπουργέ:

  α) Με τις ΕΠΑΣ τί γίνεται;
  ————————–
  Το λογικό είναι να μετατραπούν σε ΕΠΑΛ. Και για ‘σας είναι το ίδιο λογικό; Ή μήπως θα τις καταργήσετε με ένα σχεδιάγραμμα;
  Με βάση το σχεδιάγραμμα είναι που θα αποφασίσει η (θερινή) ολομέλεια της Βουλής την κατάργηση ενός τύπου σχολείου;
  Δεν θα έπρεπε να έχετε προετοιμάσει ένα ευρύτερο σχέδιο για το τί θα γίνει;

  β) Απόφοιτοι ΕΠΑΛ χωρίς Επαγγελματικά Δικαιώματα!
  ————————————————-
  Προβλέπεται να αλλάξετε την διακήρυξή σας σχετικά με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων του Τομέα Πληροφορικής; Γιατί να υπενθυμίσω (στους πιθανούς αναγνώστες του σχολίου αυτού) ότι επάγγελμα χωρίς κατοχύρωση είναι «ότι τύχει» και παντού απλά εμπειροτέχνες να λυμαίνονται τον κάθε επαγγελματικό κλάδο.

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:15 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ.

  Να μην κατατεθεί βιαστικά πριν συζητηθεί με τους άμεσα ενδιαφερόμενους Μαθητές , Γονείς , Εκπαιδευτικούς και γενικά κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.

 • 19 Αυγούστου 2013, 00:39 | Κ Κ

  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΟ ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ??????
  Λ-Υ-Κ-Ε-Ι-Ο Ε-Ν-Ι-Α-Ι-Ο Π-Ο-Λ-Υ-Κ-Λ-Α-Δ-Ι-Κ-Ο…!!!!!

 • 18 Αυγούστου 2013, 14:29 | nikos

  Δεν ήρθε η ώρα ακόμα για την κατάργηση των αναφορών νέων νόμων στο διαχρονικό 1566/85. Για τον λόγο αυτό και για την αμφίδρομη και όχι μονοσήμαντη (όπως προτείνετε)κινητικότητα των μαθητών της Α` τάξης Λυκειων, πρέπει να γίνεται αναφορά στον ν.1566.

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΛ

  Διαφωνούμε με τον κατακερματισμό της λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επαναφέρονται στην ουσία μορφώματα περασμένων εποχών τα οποία καθιστούν την “λογική” ύπαρξης του Επαγγελματικού Λυκείου, παράλογη, τη στιγμή που υφίσταται η ΣΕΚ , η οποία φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο όπου οι δύο δομές συνυπάρχουν (επιβολή της μη τυπικής εκπαίδευσης επί της τυπικής).
  Η μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση να παρέχεται μόνο από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

  Διαφωνούμε με τον τρόπο που θεσμοθετείται το 4ο έτος εξειδίκευσης γιατί στην ουσία δημιουργείται ένα μεταλλαγμένο υβρίδιο « ΕκπαιδοΚατάρτισης» με τον ΟΑΕΔ να εισβάλει στο Υπουργείο Παιδείας, ουσιαστικά και όχι σε επίπεδο παροχής τεχνογνωσίας.
  Αυτό σίγουρα καθιστά ανεπαρκή, χρονικά, την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Είναι διαφορετικά πράγματα η πρακτική άσκησης και η μαθητεία ( δεν είναι δυνατόν οι ώρες μαθητείας να προσμετρώνται ως ώρες θεωρητικής ή εργαστηριακής διδασκαλίας).
  Το 4ο έτος εξειδίκευσης να λειτουργεί μόνο στη δομή του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και πρακτική άσκηση.

  Είναι γνωστός ο ρόλος και η συμβολή των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, με την σημερινή οργανωτική και διοικητική δομή στην ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ,αλλά και της κατάρτισης (ΙΕΚ). Επίσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως και της τοπικής κοινωνίας.
  Στο κεφάλαιο Δ΄ ανατίθενται «υπερεξουσίες» στον διευθυντή της ΣΕΚ (τυχαία άραγε επιλέχτηκε το ίδιο όνομα;). Δηλαδή τα εργαστηριακά μαθήματα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, άρα και οι ειδικότητες που θα δημιουργηθούν σε κάθε ΕΠΑΛ (οι ΣΕΚ είναι ημερήσιες και εσπερινές) θα εξαρτώνται από τις επιλογές του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος!!!
  Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα να λειτουργούν με την σημερινή τους δομή.

  Όπως φαίνεται στην ανάλυση των άρθρων, η οποία παρουσιάζεται στη διαβούλευση για κάθε άρθρο χωριστά υπάρχουν επίσης σημαντικά προβλήματα:
  • με το μέλλον των εκπαιδευτικών που σήμερα υπηρετούν σε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ , ΣΕΚ, ιδιαίτερα αν καταργηθούν ΕΠΑΣ και ΣΕΚ
  • με την πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • με τον πίνακα επαγγελμάτων- επιπέδων εκπαίδευσης, ο οποίος έχει «περίεργες» ελλείψεις (στα ΙΕΚ) και διαστρεβλώσεις (στα ΑΕΙ). Οι ειδικότητες φαίνεται ότι προέκυψαν χωρίς μελέτη και για πρώτη φορά καθορίζονται με νόμο! Είναι αδιανόητο για παράδειγμα να απουσιάζουν από τον Τεχνολογικό τομέα των ΙΕΚ οι ειδικότητες Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών.

  Συμπέρασμα:
  Όπως φαίνεται και από τις επιμέρους παρατηρήσεις μας, κάποιες είναι σημαντικές επί της ουσίας, το ΣΝ πρέπει να αποσυρθεί.
  Να μην κατατεθεί για άμεση και κατεπείγουσα ψήφιση.
  Να συζητηθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους και να κατατεθεί αργότερα.

  Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, πόσο μάλλον από τον επόμενο Σεπτέμβριο.

 • 17 Αυγούστου 2013, 21:54 | Μαρία Φ.

  Το άρθρο 6 μιλά για την παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για την δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα κ.λ.π.
  Με βάση αυτό αναρωτιέται κανείς γιατί και πως, για παράδειγμα, ο τομέας Οικονομίας Διοίκησης έχει σαφέστερη και περισσότερο καθορισμένη επαγγελματική στόχευση από τον Τομέα Υγείας Πρόνοιας;
  Αν πάλι η στόχευση αφορά τη διάκριση των διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων και την συνδεόμενη με αυτά επαγγελματική ανέλιξη και πάλι μπορεί κανείς να αναρωτηθεί αν τομείς όπως αυτός της Γεωπονίας, της Μηχανολογίας ή της Πληροφορικής, έτσι όπως εδώ προτείνονται, διασφαλίζουν καλύτερα την εν λόγω διάκριση και την επαγγελματική ανέλιξη των πτυχιούχων τους από την αντίστοιχη του τομέα Υγείας Πρόνοιας που καταργήθηκε.
  Αν η πρόβλεψη ενός 4ου έτους σπουδών σχετίζεται με την «επαγγελματική ανέλιξη μέσω σπουδών» αναρωτιέται πάλι κανείς γιατί αυτό ισχύει για τους συγκεκριμένους τομείς και όχι για τον τομέα Υγείας Πρόνοιας (εκτός κι αν η μεταφορά του σε 2τους διάρκειας σπουδές στα ΙΕΚ θεωρείται «αναβάθμιση»!).
  Τέλος, και ίσως από τα σημαντικότερα που μπορεί κάποιος να διαπιστώσει στο εν λόγω σχέδιο προς διαβούλευση είναι ότι με την παρούσα αναδιάρθρωση πριμοδοτούνται οι τομείς με έντονη παρουσία του ανδρικού πληθυσμού ενώ τομείς, όπως ο Υγείας Πρόνοιας, που κυριαρχούνταν από το γυναικείο φύλο καταργείται. Συνεπώς, το εν λόγω σχέδιο έχει έντονα σεξιστικά χαρακτηριστικά και μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω όπου οι νέες γυναίκες δεν θα έπρεπε να εκπαιδεύονται και εν πάση περιπτώσει αν εκπαιδεύονταν δεν θα έπρεπε να είναι σε τομείς με έντονο επαγγελματικό χαρακτήρα και φυσικά να μην έχουν πολλές δυνατότητες ….

 • 16 Αυγούστου 2013, 14:26 | Αναστάσιος Στάμου

  Εντύπωση μας προκαλεί η εξής διαφορά στο περιεχόμενο των σκοπών των δύο τύπων Λυκείου.
  Στο Γενικό Λύκειο μεριμνούν λέει για την καλλιέργεια της Εθνικής, Θρησκευτικής και Πολιτισμικής μας Κληρονομιάς, πράγμα που δεν αναφέρεται στους σκοπούς του Επαγγελματικού Λυκείου (γιατί;).
  Συγχρόνως, θεωρούν την κοινωνία μας ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ (!) και μιλάνε επίσης για κοινωνία Ευρωπαίων Πολιτών… Πώς συμβιβάζονται κύριοι αυτά τα τρία πράγματα; Πώς και ποιός απεφάσισε ότι η Ελληνική Κοινωνία μας δεν είναι ΕΘΝΙΚΗ; Άλλωστε η Ελληνική Παιδεία είναι οικουμενική και πανανθρώπινη εκ φύσεως, διότι προάγει ΑΡΕΤΕΣ και ΑΞΙΕΣ.

 • 16 Αυγούστου 2013, 10:14 | Βρυσούλη Νικόλ

  Συγκρίνοντας την έννοια και τους σκοπούς του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ βλέπουμε έναν διαχωρισμό των πολιτών μας σε δύο κατηγορίες θεωρώ οτι οι ανθρώπινες αξίες και η κριτική σκέψη θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο για όλους τους μελλοντικούς πολίτες της χώρας.

  Θα μπορούσαν οι σκοποί του ΕΠΑΛ κατ΄ αντιστοιχία με το ΓΕΛ να διαμορφωθούν σε :

  α)Η παροχή γενικής και επαγγελματικής παιδείας που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών,
  β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
  γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών,
  δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
  ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,
  στ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
  ζ) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,
  η) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή,
  θ) η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
  ι) η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,
  κ) η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και
  λ) η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 • 15 Αυγούστου 2013, 05:52 | kasto

  Συγκρίνοντας τους στόχους γενικού λυκείου-ΕΠΑ.Λ. διαπιστώνω ρατσισμό των νομοθετούντων:
  1. γενικό λύκειο (ελίτ): «καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομίας αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών»
  2. ΕΠΑ.Λ.(απόβλητα): «κοινωνική ένταξη».

 • 14 Αυγούστου 2013, 07:34 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 14 Αυγούστου 2013, 02:17 | Sindy Tasoula

  Πώς θα καλυφθεί ο σκοπός (στ) του ΕΠΑΛ «η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα» για τους μαθητές που θα ήθελαν μετά να ακολουθήσουν ένα τμήμα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας των ΤΕΙ;
  Πρόταση: Επαναφορά του τομέα Υγείας στο επαγγελματικό Λύκειο με την ίδια ή όποια άλλη ονομασία κρίνετε σκόπιμο.

 • 13 Αυγούστου 2013, 14:08 | Μάρκος

  Πρέπει τα απολυτήρια τα πτυχία και τα διπλώματα που δίνονται στους αποφοίτους λυκείων ,Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) να είναι παράλληλα (στο ίδιο χαρτί) μεταφρασμένα στην Αγγλική ή την Γαλλική γλώσσα έτσι ώστε να μην χρειάζεται διαδικασία μετάφρασης απο ειδικές υπηρεσίες και να είναι ξεκάθαρο απο την αρχή τι είναι αυτό που παιρνει στα χέρια του ο απόφοιτος για να εργαστεί στο εξωτερικό μιας και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν για την ώρα περιθώρια εργασίας στον τεχνικό τομέα.Εχω σοβαρούς λόγους που το αναφέρω αυτό αλλά δεν είναι του παρόντος η περαιτέρω ανάλυση της πρότασης.

 • 13 Αυγούστου 2013, 13:12 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ κλπ)

 • 12 Αυγούστου 2013, 15:21 | zz

  Γιατί χρησιμοποιουνται τα αρχικα (ΣΕΚ)Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απο τι στιγμη που υπαρχουν τα (ΣΕΚ) Σχολικα Εργαστηριακά Κεντρα? Με λιγη φαντασια θα βρισκονταν αλλα αρχικα.

 • 12 Αυγούστου 2013, 13:30 | Μάρκος

  Οταν ο σκοπός δεν έχει αντίκρισμα.
  Εστω οτι είμαι μηχανολογος μηχανικός (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαιδευσης) και κάτω απο την επιβλεψη μου προσλαμβάνω 2 «τεχνικούς» για την τοποθέτηση μιας κλιματιστικής μονάδας.Αυτοί είναι αποφοιτοι γενικού λυκείου που εχουν εκτελέσει πληθος εγκαταστάσεων λογω απλής εμπειρίας και καθ υποδειξη μου.Πέστε μου λοιπόν τι είναι αυτό που νομικά θα απαγορεύει, οχι θεωρητικά αλλά και στην πράξη, την τοποθέτηση μιας τέτοιας μονάδας απο μη εξειδικευμένους τεχνικούς που έχουν πάρει πτυχίο απο το νεο λύκειο.Πως δηλαδή αποκτά αξία ενα πτυχίο οταν αυτο καλύπτεται απο αλλα πτυχία υπο την εποπτεία άλλων.Εγω εχω την λύση και εαν ενδιαφέρεστε πραγματικά επικοινωνίστε παρακαλώ με το e-mail μου.