Άρθρο 05: Έννοια και Ίδρυση

1. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

2. Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων – ν.682/1977) ιδρύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Μέγιστο όριο ηλικίας φοίτησης στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια είναι το εικοστό (20) έτος συμπληρωμένο προ της ημερομηνίας φοίτησης με την έναρξη εκάστου σχολικού έτους. Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαέξι (16) έτη.

3. Επαγγελματικά Πειραματικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων.

4. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων.

Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά είναι τετραετής, συνολικά 2.730 διδακτικών ωρών, επιμερισμένων σε τέσσερα (4) διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, είτε άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαμέσου των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:37 | Ειρήνη

  Καλή σας μέρα,
  Η συμμετοχή μου στη δημόσια διαβούλευση του προς ψήφιση νομοσχεδίου για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα δεν σημαίνει αποδοχή των μέχρι σήμερα ενεργειών που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της (εκπαιδευτικούς, μαθητές, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς φορείς, κτλ). Η κατάθεση μερικών σχολίων πηγάζει από την αγάπη μου για την παιδεία.

  Γενικά σχόλια επί του κειμένου:
  Στο σύνολο του κειμένου δεν τηρείται ομοιόμορφη ορολογία και χρήση ακρωνυμίων, ενώ συχνά δεν χρησιμοποιείται η καθιερωμένη ορολογία. Εισάγονται νέες επωνυμίες χωρίς προφανή λόγο, ασκοπες μετονομασίες που δημιουργούν σύγχιση ενώ απαιτούν πρόσθετες δαπάνες για αλλαγή σφραγίδων, λογότυπων, επιγραφών, κα …
  Προτείνεται η καταγραφή των όρων-ακρωνυμίων σε συμπληρωματικό πίνακα -υπόμνημα στην αρχή ή στο τέλος του νομοσχεδίου και η τήρηση της υπάρχουσας ορολογίας όπου δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος αλλαγής.
  Ενδεικτικά αναφέρω:
  1. Η επαγγελματική σχολή ΕΠΑΣ μετονομάζεται σε σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ΣΕΚ, ενώ μέχρι τώρα ΣΕΚ σημαίνει Σχολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο –ανεξάρτητη σχολική μονάδα με διεύθυνση, υποδιευθυντή, σύλλογο διδασκόντων κτλ. Δεν αναφέρεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο η εξέλιξη ή κατάργιση ή διατήρηση του υπάρχοντος ΣΕΚ .
  2. Ο όρος ΤΕΙ υποδηλοί τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δηλ ΑΤΕΙ ή κάτι διαφορετικό;
  3. Ας καθιερωθεί ενιαίος όρος για το Υπουργείο Παιδείας, λεκτικός και ακρωνύμιο, εκτός εαν ο κάθε όρος παραπέμπει στην νομοθεσία της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, αλλά αυτό καλύπτεται με την απλή αναφορά αριθμού εγκυκλίου, απόφασης, νομοθεσίας κτλ…
  4. Ενιαίοι όροι για κάθε υπουργείο και φορέα.
  5. Μέχρι σήμερα στις σχολικές μονάδες τυπικής εκπαίδευσης τα όργανα διοίκησης είναι διευθυντής, υποδιευθυντής (ή –ντες) και ο Σύλλογος Διδασκόντων με νομικά θεσμοθετημένες αρμοδιότητες. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται η Συνέλευση διδασκόντων. Τροποποιείται ο θεσμός ή απλά είναι νέα ονομασία;

  Να ακολουθήσει παράλληλα με το νομοσχέδιο η εγκύκλιος με τα κριτήρια επιλογής σχολείων ως πειραματικά, να καθοριστούν τα κριτήρια, οι προυποθέσεις και το χρονοδιάγραμμα για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο πρότυπο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ 3.

  Ο Εθνικός οργανισμός ΕΟΠΠΕΠ και ο Εθνικός οργανισμός εξετάσεων ΕΟΕ συνιστώνται ως νέες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, εποπτευόμενες από τον υπουργό και διοικούνται από διοικητικά συμβούλια με μέλη κυρίως στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Μπορείτε να επεκτείνετε τις αρμοδιότητες και τις συνεργασίες του Υπουργείου Παιδείας με τις ανάλογες διευθύνσεις και φορείς και τις αντίστοιχες διευθύνσεις και φορείς των άλλων υπουργείων. Σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας προσωπικού, μειώσης μισθών και συντάξεων δεν τεκμηριώνεται η δημιουργία νέων φορέων, ανεξάρτητων αρχών κτλ. Θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος με τις αρμοδιότητες του ΕΟΕ και της Διεύθυνσης Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας; Διοικείται από 10μελές συμβούλιο εκ των οποίων οι 8 είναι πρόσωπα του Υπουργείου! Η χρηστή διοίκηση επιτυγχάνεται με διαμόρφωση οργανογραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση της συλλογικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και διασφάλιση της συνέχειας.

  Σχετικά με τις αμοιβές προσωπικού και αποζημιώσεις επιτροπών θα έπρεπε να υπάρχει ενιαία εθνική αντιμετώπιση στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου. Η εμπειρία οδηγεί και στην πρόταση να υπάρχει πλαφόν συνεδριάσεων και αμοιβών.

  Σχολιασμός επι των άρθρων:

  Αρθρο 1 και 6
  Οι σκοποί του Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού) αν κατ΄ αρχήν είναι οι ίδιοι, τότε το άρθρο 1 και 6 χρήζουν τροποποίησης.
  Στο άρθρο 1 να αναφέρονται οι παράγραφοι α έως θ ως εχει, και να διαγραφεί το ι. Καμία δράση ή μάθημα ή πρόγραμμα του Γενικού όπως ισχύει τώρα δεν καλλιεργεί δεξιότητες που θα διευκολύνουν στην αγορά εργασίας των αποφοίτων.
  Στο άρθρο 6 να επαναλαμβάνονται οι παράγραφοι α έως θ, όπως του άρθρου 1 και να προστεθούν οι δ, ζ του 6 με νέα αρίθμηση ή κάτι σχετικό.
  Εαν οι σκοποί των δύο τύπων λυκείου είναι διαφορετικοί, τότε να αναφερθεί το κριτήριο επιλογής μαθητών πχ οι καλοί μαθητές φοιτούν στο γενικό και οι κακοί στο επαγγελματικό και να ποσοτικοποιηθούν τα κριτήρια.

  Άρθρο 2 και 9
  Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  Ανάγκη άμεσων διευκρινήσεων, τόσο τυπικών, όσο και ουσιαστικών προκειμένου να εκτιμηθούν οι λειτουργικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και να σχεδιαστεί ο προγραμματισμός.
  Πχ οι 6 ώρες φυσικών επιστημών στο άρθρο 2 παρ 1γ πως κατανέμονται 4 και 2, ή 2 και 2 και 2;
  Παρ 1 στ αν διδάσκεται δεύτερη γλώσσα πως και πότε διδάσκεται η πρώτη;

  Η ειδική διαθεματική εργασία (ΕΘΕ) της Β τάξης ΕΠΑΛ χαρακτηρίστηκε περισσότερο αναγκαία από την Ερευνητική εργασία της Α τάξης. Ο σημερινός σχεδιασμός ανατρέπει αυτή την διαπίστωση, διατηρεί την Ερευνητική εργασία στην Α και καταργεί την ΕΘΕ, εκτός αν προβλέπεται στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ 2β.
  Στην Α τάξη του ΕΠΑΛ προβλέπονται 4 ομάδες προσανατολισμού. Θα πρέπει να λειτουργούν σε όλα τα ΕΠΑΛ. Η ομάδα ναυτιλιακών επαγγελμάτων έχει συρρικνωθεί. Τουλάχιστον ο τομέας μηχανικός εμπορικού ναυτικού θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα ΕΠΑΛ που λειτουργεί τομέας μηχανολογίας από την Ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών.
  Με ποιά κριτήρια θα γίνει τυχόν επιλογή λειτουργίας και σημαντικότερο με τι ενημέρωση, γνώσεις, κριτήρια θα επιλεγούνν οι μαθητές;

  Το μάθημα τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών προβλέπεται να διδαχθεί 4 ώρες εβδομαδιαία στην ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης κ Οικονομίας και δύο (2) ώρες στις υπόλοιπες ομάδες. Θα δοθούν τα ίδια βιβλία; Αν ναι, πότε θα γίνει η συγγραφή τους, πως θα επιλεγεί η διδακτέα ύλη; Δεν μπορεί να γίνει συνδιδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος μεταξύ μαθητών που επιλέγουν διαφορετική ομάδα προσανατολισμού.

  Οι μαθητές των ΕΠΑΛ υποχρεώνονται να επιλέξουν Ομάδα Προσανατολισμού δηλαδή να προδιαγράψουν την Ειδικότητα επιλογής τους από την Α τάξη, δηλαδή με τις γνώσεις του Γυμνασίου. Δεν έχουν δυνατότητα αλλαγής τύπου σχολείο. Στους μαθητές των Γενικών Λυκείων δίνεται η δυνατότητα αλλαγής, δηλαδή να φοιτήσουν στην Β ΕΠΑΛ. Μέχρι σήμερα υπήρχε η δυνατότητα μετακίνησης μαθητών απόφοιτων της Α από Γενικό σε Επαγγελματικό και αντίστροφα.

  Στο ΕΠΑΛ θα λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου:
  Α τάξη με 4 ομάδες προσανατολισμού,
  Β τάξη με επιλογή από 9 τομείς,
  Γ τάξη επιλογή από 27=17 και 3 και 5 και 2 ειδικότητες
  Επίσης από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Αυγούστου εισάγεται και θα λειτουργεί προαιρετικά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ, υποχρεωτικά για άλλους, η Δ τάξη μαθητείας,
  Για τα ΕΠΑΛ δεν αναφέρεται διοικητική υποστήριξη ούτε γραμματεία όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 26 παρ 27 του προτεινόμενου νομοσχεδίου.
  Επίσης ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ έχει 1) επι πλέον των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26 παρ 7 του παρόντος,
  2) με την κατάργηση του σχολικού φύλακα και επιστάτη αυξάνεται η ευθύνη επιστασίας και φύλαξης του σχολικού συγκροτήματος, ας σημειωθεί ότι οι μαθητές του ΕΠΑΛ είναι ανήλικοι και εποπτεύονται, εκτός αν υπάρξει νέα τροποποίηση.
  3) δεν επικουρείται από διοικητικό προσωπικό, ούτε δίνεται δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού με διοικητικό έργο
  4) έχει την επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες
  5) διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων
  6) σχολικά προγράμματα –δραστηριότητες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές
  5) λειτουργεί 12 μήνες η σχολική μονάδα ευθύνης του
  6) και τέλος δεν απαλλάσσεται από διδακτικά καθἠκοντα, μάλιστα αυξήθηκε το διδακτικό υποχρεωτικό του ωράριο!

  Αρθρο 3 και 11 Η αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση των μαθητών λυκείου γενικού και επαγγελματικού αντίστοιχα.
  Χρήζει ανάλυσης και διευκρίνησης η πρόταση λ, παρ 3, 4, 5 ως προς την δημιουργία τράπεζας θεμάτων, επιλογή θεμάτων, διόρθωση γραπτών κα. Μπορεί να προβλεφθεί έστω δειγματοληπτική διόρθωση γραπτών με την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Να γίνει προσπάθεια αντικειμενικότερης βαθμολόγησης ώστε να μην πιέζονται οι εκπαιδευτικοί και να βαθμολογούν ευνοικά μαθητές από την Α τάξη;
  Παρ 5.1 Η επανάληψη των πανελλαδικών εξετάσεων δύο φορές τον χρόνο ευνοεί τους μαθητές χαμηλότερης βαθμολογίας.
  Παρ 4. Ο ΒΠΑ και ο βαθμός πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σταθμισμένοι μέσοι όροι, όχι απλά μέσοι όροι) χρήζουν μεγαλύτερης επεξεργασίας για να είναι παιδαγωγικά και γνωστικά πληρέστεροι.
  Παρ 3, 4, 5. Ο βαθμός 10 αφορά το κάθε μάθημα ή τον μέσο όρο. Ισχύει το 9,5 υπερ του μαθητή;

  Άρθρο 5 Ιδρυση ΕΠΑΛ
  Παρ2, ενημερώθηκα ότι έχει γίνει ήδη μεγάλη συζήτηση για το όριο ηλικίας. Το 20 έτος είναι σωστό και λάθος. Η εφαρμογή του είναι αναδαφική για την περιφέρεια και τα νησιά και δύσκολη για την Αττική λόγω των πολλών ειδικοτήτων. Όπου είναι δυνατόν πρέπει να εφαρμοστεί. Μια εύκολη πρόταση, όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί, είναι να γίνεται σχετική αιτιολογημένη εισήγηση στον διευθυντή διεύθυνσης, η δυνατότητα δημιουργίας τάξεων και τμημάτων εσπερινών ή ημερησίων λυκείων …

  Αρθρο 8 Ομάδες προσανατολισμού …
  Χρήζει επισταμένης μελέτης και επανασχεδιασμού.
  Ενδεικτικά:
  Ομάδα προσανατολισμού τεχνολογικών εφαρμογών τομέας πληροφορικής τεχνικός Η/Υ σε σύγκριση με τομέα ηλεκτρολογίας κτλ τεχνικός ηλεκτρονικών συστημάτων & υπολογιστικών μονάδων
  Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών και υπάλληλος διοίκησης και οικονομίας στον τουρισμό.
  Μπορεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να υποστηρίξει τόση εξειδίκευση τόσο από εκπαιδευτικό προσωπικό, υλικό, εργαστήρια, θέσεις μαθητείας, αγορά εργασίας αλλά και ικανό αριθμό μαθητών ώστε να δημιουργούνται τμήματα;

  Αρθρο 9
  Παρ 3 Τάξη μαθητείας
  Ο μαθητής θα παρακολουθεί 2 ημέρες στο σχολείο και θα εργάζεται 5 στο χώρο εργασίας. Ο μαθητής ή θα εργάζεται 7 ημέρες την εβδομάδα ή τις 2 ημέρες θα μοιράζεται μεταξύ εργασίας και σχολείου. Παρακαλώ να διευκρινήσετε πως θα λειτουργήσει στους δύο χώρους ο μαθητής και πως ο εργοδότης ή ο προγραμματιστής του σχολείου.
  Στις τάξεις θα είναι συμμαθητές απόφοιτοι των ΓΕΛ, και ΣΕΚ; Θα υπάρχουν κοινά σημεία στις διδακτικές ανάγκες;

  Αρθρο 13
  Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Δεν τηρούνται χρηστές αναλογίες μεταξύ των μαθητών των διαφορετικών λυκείων.
  Αξίζει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μαθητής ΕΠΑΛ να συνεχίσει με κάποια διαδικασία σε ΑΕΙ, ή απόφοιτος του ΓΕΛ να ειδικεύεται και στη συνέχεια να συμμετέχει σε εξετάσεις μα αποφοίτους ΕΠΑΛ.
  Επεξήγηση της παρ. 3

  Αρθρο 14
  Να ισχύει και για τους ανασφάλιστους μαθητές προκειμένου να εγγράφονται καταθέτοντας πιστοποιητικά ιατρού.

  Αρθρο 16
  Παρ 4 ε Οι συνθήκες της κρίσης δίνουν ευκαιρία να οριστεί πλαφόν αμοιβών ή αριθμού συνεδριάσεων.

  Αρθρο 17
  Οι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αυξάνουν την πολυπλοκότητα του συστήματος, δεν διευκρινίζεται ποιός εγγράφεται που, ισοτιμία των παρεχόμενων τίτλων κτλ. Οι διευθυντές θα είναι παντελώς αδύναμοι να ενημερώσουν γονείς και μαθητές τον Σεπτέμβριο.

  Αρθρο 19
  Ασαφείς ενότητες με άστοχες επαναλήψεις προηγούμενων εδαφίων.

  Αρθρο 23
  Οι απόφοιτοι ΓΕΛ θα μπορούν να εγγραφούν σε ΕΠΑΛ για ειδικότητα;

  Αρθρο 24
  Τα ΣΕΚ θα είναι μόνο δημόσια;
  Παρ 3. Μόνο ΙΕΚ ειδικής αγωγής είναι δημόσια και ιδιωτικά, όλα τα πειραματικά είναι δημόσια. Ποιά η αναγκαιότητα;
  Παρ 4, 5 Δεν επεξηγείται η πρακτική άσκηση, ασάφεια ως προς την εποπτεία.
  Παρ 7. Εργαστηριακό μάθημα με 30 μαθητές δεν μπορεί να είναι λειτουργικό. Προβλέπεται και δεύτερος εκπαιδευτικός;

  Αρθρο 26
  Διοίκηση Δημόσιων φορέων….
  Πως επιλέγεται ο διευθυντής;
  Παρ 2 γ. Η συνέλευση διδασκόντων είναι ίδια ή διαφορετική του Συλλόγου Διδασκόντων;
  Παρ 3 Υποδιευθυντής τοποθετείται στα ΣΕΚ και ΙΕΚ που φοιτούν περισσότεροι από 180 σπουδαστές. Ανεξάρτητα των αριθμών τμημάτων; Οι 180 μαθητές μπορούν να είναι 6 ή 7 τμήματα οικονομίας διοίκησης και πληροφορικής. Μπορεί 150 μαθητές να κατανέμονται σε 10 τμήματα εφαρμοσμένων τεχνών, υγείας και επικοινωνίας!
  Παρ 9. Η επανάληψη της νομοθεσίας χορήγησης αδείας είναι απαραίτητη;Δεν ισχύουν οι κείμενες κατά περίπτωση προσωπικού διατάξεις;
  Παρ 24 Ανάλυση και διευκρινήσεις

  Αρθρο 36
  Δινόταν η δυνατότητα αναβάθμισης του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού συστήματος…
  Παρ 16 Να διευκρινηστούν οι αναθέσεις και η προτεραιότητα στα σχετικά μαθήματα πχ ΠΕ04 όλων των ειδικοτήτων, ΠΕ12 μερικών ειδικοτήτων μονίμων, με διάθεση, με οργανική κτλ …

  Αρθρο 38
  Παρ 1 Είναι σύννομη; Πως εφαρμόζεται η χρηστή οικονομική διαχείριση; Χρειάζεται ουσιαστική μελέτη α) της δομής του ιδρύματος και του φορέα, η νέα αρχή προσκολλάται σε ένα ινστιτούτο και δεν εξετάζεται η επέκταση αρμοδιοτήτων της αντίστοιχης διεύθυνσης του υπουργείου; β) των αρμοδιοτήτων της αρχής με τυχόν επικαλύψεις με τις υπάρχουσες υπηρεσίες και γ) των αποζημιώσεων και οδοιπορικών.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:28 | Χατζηιερεμίας Συμεών

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 Κ΄ 4
  – ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ . ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ.
  – ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ.

 • Θα πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω :

  4. Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μετονομασία των υφιστάμενων των ΕΠΑ.Σ. σε Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός της τυπικής εκπαίδευσης και η εποπτεία, η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου να ανήκει στο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διασφάλιση του ίδιου εργασιακού καθεστώς για του εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ. που θα στελεχώσουν εντός τυπικής εκπαίδευσης τις νέες Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

  Σημείωση : Γίνεται αναφορά στις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και στα Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα), δημιουργώντας σύγχυση με την χρήση του ίδιου ακρώνυμου για δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές.

  5. Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) να παραμείνουν ως έχουν, με τον ίδιο σκοπό, λειτουργία και νομικό πλαίσιο.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:59 | Αναστασία Σιδέρη

  Από τη μικρή μου εμπειρία ως καθηγήτρια στο εσπερινό ΕΠΑΛ της Ξάνθης (3 χρόνια)έχω να διατυπώσω τα εξής:
  Το όριο ηλικίας των 20 ετών για την εγγραφή σε εσπερινό σχολείο, εάν εφαρμοστεί, θα αποκλείσει πολλά παιδιά κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων από το δημόσιο σχολείο. Υπάρχουν πολλά παιδιά των 16-20 ετών που αναγκάζονται να δουλέψουν, για να συνεισφέρουν στην οικογένειά τους αλλά ταυτόχρονα επιθυμούν να συνεχίσουν το σχολείο. Πώς λοιπόν σ΄αυτά τα παιδιά που κάθε μέρα στις 6:30μμ μετά το συνεργείο, τη λάντζα, το χωράφι, την οικοδομή, το μεροκάματο θα πούμε τέλος το σχολείο μέχρι να γίνετε 20; Για ποιο λόγο πρέπει κάποιο παιδί να αναγκάζεται να «επιλέξει» μόνο την εργασία και όχι και την εργασία και τη μόρφωση;
  Η μόρφωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και δεν μπορεί η πολιτεία να το στερεί.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:41 | Αργύρης Νίκας

  Τρί, 20 Αύγ 2013 στις 9:27 π.μ.
  9:27 π.μ.
  Το μήνυμα σημάνθηκε με αστέρι
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠ Α . Λ.)
  ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΡΟΣ Εσείς + 2 Περισσότερα
  Προβολή λεπτομερειών

  ΟΙ παρατηρήσεις μου για το νέο νόμο για τα ΕΠΑΛ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠ Α . Λ.)
  Άρθρο 5
  Η διάρκεια φοίτησης στα Εσπερινά είναι τετραετής,
  συνολικά 2.730 διδακτικών ωρών, επιμερισμένων σε τέσσερα (4) διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, είτε άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο. ……..

  …………Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα είκοσι (20) έτη.

  Παρατήρηση 1η : Οι περισσότεροι μαθητές μας προέρχονται από τα κατώτερα λαϊκά στρώματα που στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης είναι ακόμη περισσότερο αναγκασμένοι να εργάζονται από τα 16 τους χρόνια για να συνδυάσουν και την πρακτική εξάσκηση και την οικονομική στήριξη της οικογένειάς τους.

  Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των παιδιών θα αναγκαστεί να προτιμήσει να μην φοιτήσει στο σχολείο προκειμένου να εξασφαλίσει ένα πενιχρό εισόδημα που όμως σε αρκετές περιπτώσεις ίσως είναι το μοναδικό σε όλη την οικογένεια!!!

  Άρα, θα στερηθούν και το δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Καταστρατηγείται έτσι η ισότητα των ευκαιριών στη μόρφωση όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:35 | Βασίλης

  Θεωρώ πάρα πολύ επιπόλαια την & 2 του άρθρου 5 που αναφέρει ότι ελάχιστο όριο ηλικίας εγγραφής των μαθητών στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι τα είκοσι (20) έτη. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. γράφονται μαθητές μετά το Γυμνάσιο που προέρχονται από μονογονεϊκές, ορφανές, διαλυμένες ,αγροτικές, κτηνοτροφικές, και με πολύ μικρά εισοδήματα οικογένειες. Οι μαθητές αυτοί αναγκάζονται να εργασθούν για να έχουν οι οικογένειές τους τα προς το ζην. Είναι άδικο και αντισυνταγματικό να στερήσουμε από τους μαθητές αυτούς το δικαίωμα στην επιλογή τόσο του επαγγέλματος από μικρή ηλικία όσο και τη μόρφωσή τους και να τους αναγκάσουμε να επιλέξουν το επάγγελμά τους στην ηλικία των 20 ετών.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:16 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Σχόλιο 1.

  Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αναρωτηθούμε, είναι εν θέλουμε επαγγελματική – τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
  Στις περισσότερες χώρες η τεχνική εκπαίδευση είναι η κυρίαρχη εκπαίδευση, ενώ σε μας κάθε υπουργός κάνει και μια μεταρύθμιση ( τα τελευταία 30 χρόνια έγιναν 5-6 μεταρυθμίσεις) και η κατάσταση σχεδόν είναι η ίδια.
  Αν πραγματικά θέλουμε κάτι να γίνει θα πρέπει πρωτα από όλα να δώσουμε επαγγελματικά κίνητρα στους μαθητές.
  Γιατί να επιλέξει ένας γονιός ή και θέλει σπουδάσει ένας μαθητής στα ΕΠΑΛ, αφού συνήθως το πτυχίο του δεν εχει καμιά αξία; Θα μπορέσει να βρει δουλειά στο αντικείμενο που σπούδασε ή την θέση του θα την καταλάβει ένας ανειδίκευτος ή και με μέσο;
  Αν δεν δωθούν ξεκάθαρα και κατοχυρωμένα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, που σε πολλούς τομείς και ειδικότητες είναι ανύπαρκτα, τότε μάλλον θα γίνει μια από τα ίδια. Σύντομα κάποιος άλλος θα κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις για την κακόμοιρη την τεχνική και επαγγελματική εκπάιδευση.

  Σχόλιο 2.

  Θεωρώ ότι είναι λάθος για τους 15χρονους μαθητές, που δεν θα εχουν και ξεκάθαρη εικόνα για την επαγγελματική εκπαίδευση να επιλέγουν από το πρώτο έτος τομέα.
  Το πρώτο έτος να είναι κοινό ειασγωγικό για όλους τους τομείς και να υπάρχουν εισαγωγικά μαθήματατα μαθήματα προσανατολισμού που να να αφορούν τον κάθε τομέα, ώστε οι μαθητές να επίλέγουν πιο ώριμα τον τομέα που θα ταιριάζει στα ενδιαφέροντα τους και επίσης θα έχουν πιό κάθαρη γνώμη και άποψη για αυτό που θα θέλουν να σπουδάσουν.

  Σχόλιο 3

  Οι μαθητές αν επιλέξουν ένα τομέα στη πρώτη τάξη, συνεχίζουν υποχρεωτικά στον τομέα που επέλεξαν ( έστω και αν δεν τους αρέσει) ή μπορούν να επιλέξουν άλλο τομέα. Άλλωστε οι μαθητές που θα προέλθουν από την Α΄ τάξη του ΓΕΛ και θα συνεχίσουν στην Β΄τάξη του ΕΠΑΛ, δεν θα έχουν διδαχθεί μαθήματα προσανοατολισμού.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:40 | Αρναούτης Ιωάννης

  Βάσει της κείμενης νομοθεσίας ένα άτομο μπορεί να εργάζεται μετά τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται από τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, οι εργαζόμενοι μαθητές που είναι μικρότεροι των 20 ετών.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:31 | Σουλαδάκης Μαρίνος

  Ξεκινώ δεχόμενος ότι σχολείο μπορεί να αλλάξει την κοινωνία. Πράγματι από ένα δημοκρατικό σχολείο θα προκύψει μια δημοκρατική κοινωνία και από ένα αυταρχικό σχολείο θα προκύψει μια αυταρχική κοινωνία. Αντιστρόφως από μια δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο παρά να προκύψει ένα δημοκρατικό σχολείο. Όμως μια κοινωνία που είναι αυταρχική, θα φτιάξει αυταρχικά σχολεία. Μια κοινωνία που είναι άδικη θα φτιάξει άδικα σχολεία. Και για να μην το μακρύνουμε άλλο, το τμήμα της κοινωνίας που συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα φτιάξει τέτοια σχολεία, τα οποία θα αναπαράγουν και θα συντηρούν τον εαυτό του.
  Ερχόμαι τώρα στο όριο ηλικίας των μαθητών για την εγγραφή τους στα Επαγγελματικά Λύκεια.
  Ι) Το όριο ηλικίας (20 ετών το πολύ) για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια, δεν εξυπηρετεί τον μαθητή- πολίτη. Πράγματι κάποιος μαθητής μπορεί να εργάζεται νυχτερινή βάρδια (π.χ σεκιουριτάς) και να είναι πάνω από 20 ετών. Σε ποιο σχολείο θα φοίτηση; Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου σε κανένα. Αυτό όμως είναι άδικο, ρατσιστικό και στο τέλος τέλος αντισυνταγματικό.(άρθρο 4 παρ2 και άρθρο 16 παρ.2, 4 και 7, του συντάγματος)
  ΙΙ) Το προβλεπόμενο όριο ηλικίας των μαθητών που εγγράφονται στα εσπερινά επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με το σχέδιο νόμου καταρχάς ήταν 20 ετών και στη συνέχεια έπεσε στα 16, μετά από τις αναφορές στην κείμενη νομοθεσία, που επιτρέπει την εργασία στους 16χρονους.
  Κατά τη γνώμη μου και το ένα όριο είναι λάθος και το άλλο και αυτό θα προσπαθήσω να δείξω παρακάτω διευκρινίζοντας ορισμένα πράγματα που φαίνεται ότι οι συντάκτες του σχεδίου νόμου αγνοούν ή τα παραβλέπουν.
  1. Τα εσπερινά σχολεία είναι για τους εργαζόμενους μαθητές ή για τους άνεργους (όχι για τους άεργους). (Άρθρο 5 παρ.4 εδάφιο δεύτερο του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου)
  2. Οι μαθητές προσέρχονται κατά κανόνα στο Γυμνάσιο στο 12ο προς 13ο έτος της ηλικίας τους και το τελειώνουν στο 15ο προς 16ο έτος της ηλικίας τους.
  3. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει για τους εργαζόμενους ανήλικους, ελάχιστο όριο ηλικίας τα 16 έτη, όμως υπάρχουν ανήλικοι και κάτω των 16 ετών που εργάζονται. Προσωπικά έχω ένσημα του ΙΚΑ και μάλιστα βαρέα σε ηλικία 15 ετών.
  Η πραγματικότητα λέει λοιπόν ότι αν κάποιος έχει ανάγκη από εργασία δεν θα την απορρίψει επειδή είναι 15 ετών και δεν είναι 16 ετών. Αυτό είναι όμως που, από ότι φαίνεται, αγνοούν οι συντάκτες του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου. Και αυτό διότι το πιθανότερο για αυτούς είναι να εργάστηκαν μετά το 27ο -30ο έτος της ηλικίας τους. Αφού με την οικονομική στήριξη των γονέων τους, εμπλούτιζαν το βιογραφικό τους, συνεχίζοντας την φοιτητική ζωή, σε διάφορες πόλεις και πανεπιστήμια, ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους με κάποιο μάστερ ή και κάποιο διδακτορικό, ενδεχομένως και ένα δεύτερο ή τρίτο πτυχίο. (όλα αυτά δεν είναι κακά αρκεί να μην σε κάνουν να χάσεις την επαφή με την κοινωνία)
  Για αυτούς είναι αδιανόητο ότι υπάρχουν 15χρονοι που εργάζονται. Τη στιγμή που και η σχετική νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Βέβαια η νομοθεσία δεν προβλέπει πως θα επιβιώσει ο 15χρονος που έχει την ατυχία, οι γονείς του να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα, όχι να στηρίξουν τις σπουδές του μέχρι τα 30 του, αλλά για τη στοιχειώδη επιβίωση των μελών της οικογένειας τους.
  4. Τι θα πούμε στον εργαζόμενο μαθητή που μόλις έχει τελειώσει το Γυμνάσιο και εργάζεται από ανάγκη και εκ των πραγμάτων επιλέγει το εσπερινό ΕΠΑΛ για να συνεχίσει τις σπουδές του. Θα του ζητήσουμε ταυτότητα για να δούμε την ηλικία του και αν (κατά το χρόνο της εγγραφής του, το Σεπτέμβριο) είναι 15, 5 ετών θα του πούμε ότι δεν έχει δικαίωμα εγγραφής, ή μήπως θα του πούμε να παρατήσει την δουλεία του και να γραφτεί σε ημερήσιο ΕΠΑΛ.
  5. Στο σημείο αυτό θα πρέπει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να επιδείξει μια στοιχειώδη ελαστικότητα ώστε όλοι οι εργαζόμενοι μαθητές συμπεριλαμβανομένων και αυτών που για μερικούς μήνες, δεν έχουν κλείσει τα 16 έτη, να μπορούν να εγγράφονται σε εσπερινά επαγγελματικά λύκεια, αρκεί να εργάζονται από ανάγκη για βιοπορισμό και όχι από άποψη. Δεν μπορεί το δημόσιο Σχολείο να επικαλείται την νομοθεσία (για το ελάχιστο όριο ηλικίας, των ανήλικων εργαζόμενων) για να αποκλείει μαθητές από την εκπαιδευτική διαδικασία ενώ ταυτόχρονα άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως το ΙΚΑ και η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο εργαζόμενος μαθητής να ποιούν την νήσσαν.
  6. Είναι άδικο ρατσιστικό και βαθειά ταξικό να κλείνουμε τις πόρτες της Δημόσιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτούς που την έχουν ανάγκη περισσότερο απ’ όλους, στους εργαζόμενους μαθητές που προέρχονται από χαμηλά οικονομικά στρώματα, επειδή είναι 15 ή 15,5 ετών και δεν είναι 16 ετών.

  Είπαμε όμως μια άδικη κοινωνία θα φτιάξει άδικα σχολεία και η Ελλάδα είναι πασίγνωστο, ότι είναι η χώρα με τις κραυγαλέες ανισότητες (εκπαιδευτικές, κοινωνικές, οικονομικές). Αυτές ακριβώς οι ανισότητες αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της. Αν θέλουμε πράγματι, να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, πρέπει να αμβλύνουμε αυτές τις ανισότητες, πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα μας και από χώρα ανισοτήτων να τη μετατρέψουμε σε χώρα ίσων ευκαιριών. Αυτό, μόνο το δίκαιο και δημοκρατικό σχολείο, ως μήτρα της αυριανής κοινωνίας μπορεί να το καταφέρει.
  Πάνω από όλα τα συστήματα (άρα και από το εκπαιδευτικό σύστημα) βρίσκεται (ή οφείλει να βρίσκεται) ένα και μόνο σύστημα το πολιτικό. Ποιος είναι όμως εκείνος ο πολιτικός που θα λάβει τη γενναία απόφαση, ως νέος Καποδίστριας, να σπάσει το φαύλο κύκλο που υπάρχει ανάμεσα στο σχολείο και στην κοινωνία (ή ακριβέστερα στο τμήμα της κοινωνίας που επηρεάζει τα κέντρα λήψης αποφάσεων). Τι γίνεται όμως αν πάνω από το πολιτικό σύστημα βρίσκεται άλλο σύστημα για παράδειγμα το οικονομικό. Σε αυτή την περίπτωση, που δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα , ο διάλογος και η κάθε διαβούλευση και άλλα τέτοια, θα είναι προσχηματικά, αφού οι αποφάσεις του πολιτικού συστήματος θα είναι προειλημμένες από το οικονομικό σύστημα. Ή στην καλύτερη περίπτωση το οικονομικό σύστημα (π.χ. οι δανειστές της χώρας μας) θα έχει θέσει το οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορεί να κινηθεί το πολιτικό σύστημα. Τουλάχιστον να τηρηθούν τα προσχήματα και ας μην είναι από τη γέννηση του το επαγγελματικό Λύκειο (και πολύ περισσότερο το εσπερινό ΕΠΑΛ) άδικο, ρατσιστικό και βαθειά ταξικό.
  Έστω και κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βρίσκεται η χώρα μας εξακολουθώ να επιζητώ ένα δίκαιο και δημοκρατικό σχολείο. Διεκδικώ λοιπόν και φωνάζω μετ’ επιτάσεως:
  Όχι στα όρια ηλικίας για την εγγραφή στα ΕΠΑΛ.
  Όχι στον αποκλεισμό από την εκπαιδευτική διαδικασία των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων, αυτών δηλαδή που την έχουν ανάγκη περισσότερο.
  Και ερωτώ στα Γενικά Λύκεια ημερήσια και εσπερινά γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο. Μα γιατί δεν υπάρχει η σκοπιμότητα που υπάρχει στα ΕΠΑΛ

  Και θα διερωτηθεί κανείς, τα όρια ηλικίας για την εγγραφή στα ΕΠΑΛ εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Μα και βέβαια διαφορετικά δεν έχει νόημα η πρόβλεψη αυτών των περιορισμών.
  Αλήθεια ποιον σκοπό εξυπηρετούν. Αν αυτός διατυπωθεί δημοσίως τότε και οι προτάσεις- τοποθετήσεις μας (εκπαιδευτικών γονέων και μαθητών), μέσα από τη δημόσια διαβούλευση, θα είναι ποιο αποτελεσματικές, όσον αφορά την επίτευξη του σκοπού αυτού.

  Μήπως όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο να διατυπωθεί δημοσίως στο που αποσκοπούν οι συγκεκριμένες διατάξεις (για το όριο ηλικίας).
  Από ότι φαίνεται οι περιορισμοί αυτοί ευνοούν τα ιδιωτικά (αλλά και τα δημόσια) ΙΕΚ στα οποία δεν υπάρχουν όρια ηλικίας για τις εγγραφές. Έτσι για παράδειγμα ένας μαθητής που έχει τελειώσει το Γενικό Λύκειο και είναι πάνω από 20 ετών δεν θα μπορεί να συνεχίσει στο ημερήσιο ΕΠΑΛ επιλέγοντας να παρακολουθήσει κάποια ειδικότητα που τον ενδιαφέρει. Θα πει κάποιος ότι μπορεί να εγγραφεί στα εσπερινά ΕΠΑΛ. Αυτό μόνο στην περίπτωση που υπάρχει εσπερινό ΕΠΑΛ στην πόλη διαμονής του μαθητή και εφόσον υπάρχει η συγκεκριμένη ειδικότητα στο εσπερινό αυτό ΕΠΑΛ. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου ως έχει βάζει εμπόδια στον δρόμο προς την τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα αφήνει το δρόμο προς τα ΙΕΚ ανοικτό. Βεβαίως στην περίπτωση των ιδιωτικών ΙΕΚ με το αζημίωτο, αφού η κατάρτιση σε αυτά δεν παρέχεται δωρεάν. Ακόμα όμως και στα Δημόσια ΙΕΚ η παρεχόμενη κατάρτιση δεν είναι εντελώς δωρεάν αφού ο σπουδαστής σε αυτά καλείται να πληρώσει σημαντικά ποσά, για τους καιρούς που ζούμε.
  Την περίπτωση των δημοσίων ΙΕΚ πρέπει να την εξετάσουμε κάτω και από άλλο πρίσμα, και να μην μας διαφύγει το γεγονός ότι υποκλέπτουν έργο, υφαρπάζοντας μαθητές, από την τυπική επαγγελματική εκπαίδευση υποβοηθούμενα από νομοθετήματα σαν αυτό που σχολιάζεται από τούτες εδώ τις γραμμές. Με τον τρόπο αυτό και συνδυαστικά με την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών αλλά και από το γεγονός ότι δεν υπολογίζονται στο ωράριο των καθηγητών μαθήματα που όμως διδάσκονται (ως Β ανάθεση) αλλά ακόμα και μαθήματα που διδάσκονται σε Α΄ ανάθεση όπως το καινοφανές project, υποσκάπτονται τα θεμέλια της τυπικής δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται σκοπίμως, γιατί εκεί υπάρχουν οργανικές θέσεις, οι οποίες πρέπει να περιοριστούν και σε ορισμένες περιπτώσεις να εξαφανιστούν. Και να θέλουμε να μην τα πιστέψουμε αυτά δεν γίνεται, αφού τα γεγονότα ήδη μας διαψεύδουν. 2500 εκπαιδευτικοί προερχόμενοι από τα ΕΠΑΛ είναι ήδη στον προθάλαμο για απόλυση. Είναι φανερό που αποσκοπεί τελικά το ΥΠΑΙΘ η Δημόσια Επαγγελματική εκπαίδευση έχει επιλεγεί ως στόχος προς θυσία, ως νέα Ιφιγένεια. Μετά την επιχειρούμενη αποψίλωση του μαθητικού δυναμικού από τα ΕΠΑΛ, οι εκπαιδευτικοί που θα βρεθούν χωρίς ωράριο θα έρθουν αντιμέτωποι με τις υποχρεωτικές μετακινήσεις, την κινητικότητα, στη συνέχεια τη διαθεσιμότητα και τελικά με την απόλυση. Να υπενθυμίσουμε ότι τα ΙΕΚ έως τώρα λειτουργούν με ωρομίσθιο προσωπικό, και δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις σε αυτά. Να γιατί το υπουργείο επιθυμεί να μετακινήσει εκπαιδευτικούς από τα ΕΠΑΛ που υπάρχουν οργανικές θέσεις και άρα μονιμότητα, στα ΙΕΚ που έτσι και κλείσει μια ειδικότητα οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν μετακινηθεί εκεί θα έρθουν αντιμέτωποι με την απόλυση.

  Αν δεν είναι αυτός ο στόχος του ορίου ηλικίας για την εγγραφή μαθητών στα δημόσια ΕΠΑΛ να μας πει το ΥΠΑΙΘ ποιος είναι, τώρα!!!
  Και ερωτώ γιατί να μην αποσπώνται εκπαιδευτικοί από τα ΕΠΑΛ στα ΙΕΚ ώστε τα τελευταία να καλύπτουν τις ανάγκες τους και οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να παραμείνουν στις οργανικές τους θέσεις.
  Προφανώς τα σχέδια του ΥΠΑΙΘ είναι άλλα.

  Να υπενθυμίσουμε ότι κατά το μύθο ο Αγαμέμνονας, που οδήγησε την Ιφιγένεια στη θυσία, επιστρέφοντας στις Μυκήνες βρήκε τραγικό τέλος, δολοφονημένος από τη γυναίκα του Κλυταιμνήστρα και τον Αίγισθο.
  Παραμένει να δούμε ποιον ρόλο θα επιλέξει για τον εαυτό του ο Υπουργός Παιδείας , του «νέου Καποδίστρια» ή του «νέου Αγαμέμνονα».

  Τέλος υπάρχει μια ασάφεια στο τι θα γίνει με τις οργανικές πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο σχέδιο νόμου ότι και σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Οι οργανικές θέσεις διατηρούνται δηλαδή και στο νέο σχολείο. Τίποτε περισσότερο τίποτε λιγότερο.

 • 20 Αυγούστου 2013, 07:28 | Πρίντζιος Γιώργος

  Δεν υπάρχει ανάγκη ορίου ηλικίας φοίτησης στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 01:30 | Α. Χασιώτης

  Το όριο των 20 ετών για την εγγραφή στα εσπερινά ΕΠΑΛ μεγαλώνει τις κοινωνικές ανισότητες και δημιουργεί αποκλεισμούς στην δυνατότητα ομαλής συνέχισης των σπουδών μετά το γυμνάσιο, καθώς και την προοπτική της ένταξής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση . Με την ανεργία στα ύψη, εργοδότες που για την τακτοποίηση των εργοδοτικών εισφορών φυγοπονούν, καθώς και άνεργοι ή ανήμποροι γονείς που εναποθέτουν τις ελπίδες τους για οικονομική ενίσχυση από τα παιδιά τους, με οδηγούν σε πρόταση για τις εγγραφές στα εσπερινά ΕΠΑΛ ως εξής:
  Α) οι από 15 ετών και άνω με τα ανάλογα χαρτιά εργασίας ή κάρτα ανεργίας ή δήλωση κηδεμόνα για εργασιακή απασχόληση στην οικογενειακή επιχείρηση για βιοποριστικούς λόγους. Σημειώνω ότι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1897/2000, που έχει γίνει δεκτός από τον Ελληνικό ΟΑΕΔ, μπορεί να εκδοθεί κάρτα ανεργίας από 15 ετών κι άνω.
  Β) Οι από 18 ετών και άνω καθώς και οι μητέρες ανήλικών τέκνων χωρίς δικαιολογητικά εργασίας ή κάρτα ανεργίας.
  Γ) Οι από 14-15 ετών που δεν γίνονται δεκτοί για έκδοση κάρτας ανεργίας, να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα που θα τους δεσμεύει ότι εντός τετραμήνου από την συμπλήρωση των 15 ετών θα προσκομίζουν το απαραίτητο δικαιολογητικό.

 • 20 Αυγούστου 2013, 01:21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛ

  Το τέταρτο έτος της μαθητείας στα ΕΠΑΛ δεν πρόκειται να λειτουργήσει στην πράξη.Είναι αδύνατον να συνεργαστούν ΟΑΕΔ και ΕΠΑΛ σε τέτοιο βαθμό ώστε να φέρουν σε πέρας μια τόσο πολύπλοκη διαδικασία.Πιστεύω επίσης ότι είναι έγκλημα να δίνονται ως δώρο παραδοσιακές ειδικότητες της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης , που απαιτούν θεωρία και πράξη ,σε «εκπαιδευτές» κατάρτισης τύπου ΟΑΕΔ. Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω το υπουργείο για το πως και που θα βρεθεί ένας τόσο μεγάλος αριθμός «ΖΩΝΤΑΝΏΝ» επιχειρήσεων ο οποίος απαιτείται για την πραγματοποίηση της μαθητείας χιλιάδων μαθητών;

 • 20 Αυγούστου 2013, 01:17 | Φωτίου Νικόλαος

  Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

  Τροποποίηση ως εξής:

  Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:16 | ΕΛΕΝΗ Χ

  ΜΗΝ ΣΤΕΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ 17ΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:13 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΣ

  οχι στο οριο ηλικίας για τα εσπερινά ΕΠΑΛ

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:07 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ

  Το ηλικιακό όριο των 20 ετών για τα εσπερινά ΕΠΑΛ ειναί εκτός Ελληνικής πραγματικότητας και πρέπει να καταργηθεί

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:02 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΖΕΣ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΣΤΕΡΕΙ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:14 | ΠΑΣΑΤΕΕ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΔΕ

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδιόριστων Τεχνολόγων Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών ΤΕΔΕ – ΠΑ.Σ.Α.Τ.Ε.Ε. λέει όχι σε οποιαδήποτε μορφή απόλυσης μόνιμου εκπαιδευτικού ΤΕΔΕ και σε οποιαδήποτε κατάργηση ειδικοτήτων. Η απόφαση που πήρε το υπουργείο παιδείας να καταργήσει τους ΔΕ σε μια νύχτα, να καταργήσει ειδικότητες από το νέο τεχνολογικό λύκειο, μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην συσπείρωση και στον κοινό αγώνα. Η απόφαση του υπουργείου παιδείας να ανακοινώσει με non paper τις αλλαγές, να το ψηφίσει και να κλειδώσει όποιες αλλαγές θέλει αυτό, μας βρίσκει αντίθετους χωρίς να προηγηθεί έστω μια τυπική αλλά ουσιαστική αναφορά για τα σχέδια του. Πιστεύουμε ότι ο ξαφνικός θάνατος που έζησαν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί τον τελευταίο καιρό είναι το μεγαλύτερο λάθος σας και ένας εφιάλτης που θα το ζήσουν πολλές ακόμα ειδικότητες. Καλούμε τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές που εργαζόμαστε στην δημόσια δωρεάν παιδεία επί 15 τουλάχιστον χρόνια, να συσπειρωθούμε ώστε να μην περάσει αυτό το τεμαχισμένο σχέδιο του υπουργείου παιδείας. Τεμαχισμός ειδικοτήτων – τεμαχισμός εκπαιδευτικών – τεμαχισμός θεσμών και ρόλων. Ο ΠΑΣΑΤΕΕ θα είναι δίπλα σας όποτε αυτό του ζητηθεί ώστε να συζητήσει τα προβλήματα του νέου σχεδίου – του νέου σχολείου.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι:
  • Δεν είμαστε Καθηγητές Γυμνασίου
  • Οι ΤΕ01 και ΔΕ01 είναι Απόφοιτοι Γενικού ή Πολυκλαδικού Λυκείου
  • Οι ΤΕ01 και ΔΕ01 έχουν παιδαγωγική επάρκεια από την ΑΣΠΑΙΤΕ
  • Οι ΤΕ01 και ΔΕ01 υπάρχουν βάσει νόμων του Υπουργείου Παιδείας – Ν.1566/85
  • Οι ΤΕ01 και ΔΕ01 Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί διοριστήκαν σύμφωνα με τους δικούς σας πάντα νόμους
  • Υπάρχουν ΤΕ01 – ΔΕ01 Αδιόριστοι Εκπαιδευτικοί από την σχολική χρονιά 2009-2010 που κατέχουν την τρίμηνη παιδαγωγική επάρκεια από την ΑΣΠΑΙΤΕ βάσει του νόμου 3687/2010, ως προσόν διορισμού που ανήκουν στους πίνακες του 30μηνου και 24μηνου και περίμεναν διορισμό βάση των οργανικών κενών
  • Υπάρχουν ΔΕ01 εκπαιδευτικοί που βάση νόμου «έπρεπε» να παραβρίσκονται στα εργαστήρια, όπως στα ΤΕΙ, στα ΑΕΙ και σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα που διδάσκονται ακόμα και στο εξωτερικό, ενώ εσείς τους καταργείτε από το Νέο Σχολείο.
  • Υπάρχουν ΤΕ01 και ΔΕ01 που αποδεδειγμένα έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 (τριών) ετών στον ιδιωτικό τομέα (100% οι ΔΕ01 και πάνω από το 70% οι ΤΕ01), αφού είναι υποχρεωτικό προσόν διορισμού η τρίχρονη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον για τους ΔΕ01.

  Γιατί Κύριοι, μας ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΥΣ μόνο για τα ιδιωτικά ΙΕΚ; Εκεί δηλαδή είμαστε εκπαιδευτικοί, ενώ στην Δημόσια Δωρεάν Τεχνική Εκπαίδευση όχι;

  Θα είμαστε σύμμαχοι για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αρκεί να μην υπάρξει:

  • Καμία Κατάργηση Ειδικότητας ανεξαρτήτου κλάδου και
  • Καμία Απόλυση Μόνιμου Συναδέλφου.

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ –
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Αναλογιστείτε έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, ότι εκτός των μονίμων εκπαιδευτικών, υπάρχουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που περιμένουν να εργαστούν ώστε να ζήσουν την οικογένεια τους, σε τόσο δύσκολες μέρες λόγω οικονομικής κρίσης.

  Η Εκπαιδευτική μας Ταυτότητα,
  δεν γράφει υπάλληλος διοικητικής θέσης – δεν γράφει υπέρογκους μισθούς, αλλά μεράκι γι΄ αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια –
  Εκπαίδευση Εργαστηριακών Μαθημάτων.

  Το προσωρινό Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Α.Τ.Ε.Ε.
  ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  ΝΤΟΜΠΡΟΒΙΤΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΟΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΠΑΣΑΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΣΦΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ01-ΤΕ01
  e-mail: pasatee2013@gmail.com
  Μάγειρας Στέργιος
  e-mail: mageirasstergios123@yahoo.gr

 • 19 Αυγούστου 2013, 20:32 | Θρασύβουλος Καραϊσαρλής

  Ένα ζήτημα, που δεν διευκρινίζεται, είναι το αν τα υπάρχοντα ΕΠΑ.Λ. θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους ή αν θα πρέπει να ιδρυθούν νέα. Επίσης ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν; θα διατηρηθούν οι οργανικές θέσεις;
  Τι θα γίνει με τα Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) και τον εξοπλισμό τους; Σε κάποιο σημείο (άρθρο 9 παρ. 3) αναφέρονται σχολικά εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ και «οικεία Εργαστηριακά κέντρα», αλλού (άρθρο 14) Σ.Ε. των Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηριακά Κέντρα, στο άρθρο 17 παρ. 8 μαζί με τα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ., αναβιώνουν τα ΣΕΚ. Υπεύθυνους τομέων και εργαστηρίων βρίσκουμε μόνο στα ΙΕΚ (άρθρο 26 παρ. 10), τοποθετημένοι από τον Διευθυντή των ΙΕΚ, χωρίς να διευκρινίζεται ο ρόλος τους.
  Δεδομένου ότι δεν νοείται τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση χωρίς εργαστήρια, είναι απαραίτητο να παραμείνει ο θεσμός των Σ.Ε.Κ.
  Για τα ΙΕΚ (άρθρο 26 παρ. 27) προβλέπεται επίσης Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων, καθώς και Γραφείο Γραμματείας. Θα έπρεπε να προβλεφτεί επιτέλους και αντίστοιχο τμήμα στα ΕΠΑ.Λ. και στα ΓΕΛ. Έτσι και οι εκπαιδευτικοί θα είναι απερίσπαστοι στο εκπαιδευτικό τους έργο, αλλά και δεν θα γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και στοχοποίησης οι ώρες «γραμματειακής υποστήριξης».
  Το ηλικιακό όριο προφανέστατα, όπως έχει ήδη τονιστεί από αρκετούς συναδέλφους, πρέπει να καταργηθεί. Αν είναι ένα μέτρο αποτροπής εικονικών εγγραφών, ας βρεθεί κάποιος τρόπος αποτελεσματικότερου ελέγχου.

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:51 | Παυλάκος Μαυροειδής

  Όριο ηλικίας και Ειδική Αγωγή.

  Βάζοντας ως όριο ηλικίας τα 20 έτη αποκλείονται από την ολοκλήρωση των σπουδών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ειδική και τυπικοί) μαθητές που προέρχονται από την ειδική αγωγή ή φοιτούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ή για κάποιο λόγο έχουν καθυστερήσει να τελειώσουν το Δημοτικό σχολείο.

  Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να παραμείνουν στο δημοτικό σχολείο έως και το 15ο έτος της ηλικίας τους.

  Αν συνεχίσουν τη φοίτηση τους σε Γυμνάσιο, Ειδικό Γυμνάσιο ή Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο θα φοιτήσουν κατ’ ελάχιστο 3, 4 και 5 χρόνια αντίστοιχά.

  Αν λοιπόν ο μαθητής αποφοιτήσει από το Δημοτικό σχολείο (ειδικό ή τυπικό) 15 ετών, τελειώνοντας ένα από τους παραπάνω τύπους Γυμνασίων θα είναι 18, 19 ή 20 ετών, οπότε σε οποιονδήποτε τύπο ημερήσιου επαγγελματικού λυκείου (ειδικού ή τυπικού) δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

  Να μην υπάρχει όριο ηλικίας φοίτησης στα ημερήσια ΕΠΑΛ.΄

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:16 | ΑΡΓΥΡΩ

  θεωρώ ότι το νέο σχέδιο Νόμου για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ είναι τουλάχιστον ρατσιστικό,αφού αποκλείει από την εκπαίδευση τα φτωχά κοινωνικά στρώματα, που ήδη πλήττονται από την οικονομική κρίση, με την απαράδεκτη διάταξη του ηλικιακού ορίου των 20 χρόνων που απαιτείται για την εγγραφή των μαθητών σε αυτά.
  Επομένως το όριο αυτό πρέπει να αρθεί.

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:12 | ΙΩΑΝΝΑ Φ.

  Μέγιστα και ελάχιστα έχουν οι συναρτήσεις και όχι η διάθεση και η επιθυμία κάποιυ για μάθηση .Δεν πρέπει να στερηθούν για λόγους ηλικιακούς το δικαίωμα στη μόρφωση ή στη βελτίωση της θέσης τους κάποιοι που για διάφορους λόγους δεν το κατόρθωσαν στην ώρα του.
  Είχα μεγάλους μαθητές και σήμερα κάποιους από αυτούς συναδέλφους

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:05 | Μοσχίδης Περικλής

  Το όριο των 20 ετών για την εγγραφή σε ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. είναι μέτρο κατα των μαθητών.Υπάρχουν αρκετοί άνεργοι νέοι οι οποίοι θα ήθελαν να αξιοποιήσουν το πρωινό τους για να αποκτήσουν κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, ειτε κάποιοι που εργάζονται τα απογεύματα-βράδια και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Επίσης υπάρχουν παιδιά που από την ηλικία των 16 ετών εργάζονται τα πρωινά τους και θα είναι άδικο να περιμένουν μέχρι τα 20 έτη για να μπορεσουν να φοιτήσουν σε κάποιο εσπερινό ΕΠΑ.Λ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 17:04 | Μάνος Αναστασάκης

  Με αυτή τη λογική, οι κάτω των 20 θα πρέπει ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ να πάνε στα μαγαζάκια των ΙΕΚ!!!!! Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το άρθρο (αλλά και στα υπόλοιπα). Δουλειά του ποδαριού πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων μια τεράστια μερίδα μαθητών-ανθρώπων!!!!! «Κύριοι» αναθεωρήστε!!!! Παραδεχτείτε τα ΛΑΘΗ ΣΑΣ, αφήστε τον εγωισμό σας στον περιθώριο και πράξτε σωστά έχοντας υπόψη σας ανθρώπους και ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ!!!!!!!!!

 • 19 Αυγούστου 2013, 14:51 | nicknick

  ΟΧΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ.

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ:
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ, ΝΑΟΥΣΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
  ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ.
  ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ.
  (ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΙ)

  ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 13:57 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  ΜΑΛΛΟΝ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΑΛ (ΕΣΤΩ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ) ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ 16,17, 18 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟ ΠΡΌΣΩΠΟ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.
  ΤΟ ΕΖΗΣΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΤΑΝ ΣΤΑ 42 ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΝΑΚΑΘΙΣΑ ΣΑΝ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΒΛΕΠΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΈΔΙΝΑΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΓΩΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.
  ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΊΘΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ…

 • 19 Αυγούστου 2013, 13:20 | Αρετή Σ.

  Απαράδεκτη αυτή η ρύθμιση, αντιεκπαιδευτική στο σύνολό της
  Ποιός αποφασίζει ποιοί έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση;
  Τα εσπερινά λύκεια προσφέρουν πολύτιμο έργο σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως ηλικίας. Εκτός των άλλων θα χαρακτήριζα αυτό το μέτρο το λιγότερο ως ρατσιστικό.

 • 19 Αυγούστου 2013, 12:46 | Χατζηιερεμίας Συμεών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

  Άρθρο 5
  Έννοια και Ίδρυση
  …………………………………………………………………………………………
  2. Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα με το πλαίσιο
  λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων – ν.682/1977) ιδρύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Μέγιστο όριο ηλικίας φοίτησης στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια είναι το εικοστό (20) έτος συμπληρωμένο προ της ημερομηνίας
  φοίτησης με την έναρξη εκάστου σχολικού έτους. Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα είκοσι (20) έτη.
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 1: Πρέπει να αφαιρεθεί, χωρίς καμία συζήτηση η ηλικία για πολλούς λόγους που εύκολα συμπεραίνονται.

  4. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με απόφαση του
  Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων.
  Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά είναι τετραετής, συνολικά 2.730
  διδακτικών ωρών, επιμερισμένων σε τέσσερα (4) διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, είτε άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 2: Πιθανά αναιρεί το προηγούμενο θέμα της ηλικίας.

  Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών
  Λυκείων έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαμέσου των
  Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 3: Με τι μαθήματα; Για να έχουν πλήρη ισοτιμία πρέπει να δίνουν τα ίδια με τα ημερήσια.

  Άρθρο 7
  Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου
  2. Στον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και
  Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου.
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 4: Γιατί όχι στο βραδινό λόγω του ορίου της ηλικίας;
  Ακόμη πρέπει να προβλεφθεί η κάλυψη των μαθημάτων ειδικότητας που θα γίνονται ήδη από την Α΄ τάξη ΕΠΑΛ, για αυτούς που έρχονται από άλλα σχολεία στη Β΄ (με τι επιπλέον ώρες και πότε).

  Άρθρο 8
  Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες
  Τομέας Μηχανολογίας
  2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός
  Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 5: Να αλλάξουν σε :
  α) Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
  β) Ειδικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

  6. Τεχνικός Ιατρικών οργάνων
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 6: Πιθανά στον τομέα Ηλεκτρονικών

  Τομέας Δομικών Έργων
  1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  …………………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 7: Να μπει και άλλη ειδικότητα όπως :
  α) Τεχνικός κατασκευών και επιστασίας έργων πολιτικού μηχανικού ή
  β) Τεχνικός Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Βιοκλιματικών κατασκευών ή αυτές που προτείνουν οι Πολιτικοί μηχανικοί.

  Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
  1. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
  3. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 8: Να γίνουν 2 ειδικότητες. Τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν; Θα γίνει αλαλούμ

  Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
  Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
  1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
  3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
  4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 9: Να γίνουν 2 . Τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν; Θα γίνει αλαλούμ

  Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και
  Διατροφής
  Τομέας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
  1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
  3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
  4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 10: Να γίνουν 2 . Τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν; Θα γίνει αλαλούμ

  Άρθρο 9
  Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

  1. Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα
  πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται
  εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως, με δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 11: Πιθανό λάθος – Τι εννοεί σε σχέση με τα παρακάτω μαθήματα γενικής παιδείας
  ………………………………..
  και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δέκα τριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που
  αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά
  Ομάδα Προσανατολισμού.

  α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής :
  1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες και
  Λογοτεχνία 1 ώρα),
  2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
  3. Φυσική (2 ώρες),
  4. Χημεία (2 ώρες),
  5. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),
  6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),
  7. Ιστορία (1 ώρα),
  8. Θρησκευτικά (1 ώρα),
  9. Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ώρες, με διακριτά διδακτέα
  αντικείμενα-κλάδους Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές
  Δικαίου και Κοινωνιολογία,
  10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες).

  β .Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α’ ΕΠΑ.Λ. είναι
  τα εξής :

  1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:
  1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες )
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 12: Να γίνουν 3 ώρες και επειδή δεν υπάρχει ισοτιμία μαθημάτων για τον τομέα Δομικών, να μπουν 2 ώρες γενικού μαθήματος Πολιτικού μηχανικού (π.χ. Αρχές Οικοδομικής ή Τεχνολογία δομικών κατασκευών και υλικών)

  4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
  Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 13: Οι 2 ώρες για το μάθημα είναι πολλές (στα ΤΕΕ ήταν η ώρα του παιδιού), 1 ώρα φτάνει

  2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας :
  3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
  Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 14: 1 ώρα

  3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας
  Τροφίμων και Διατροφής :
  2. Αρχές Λογιστικής (2 ώρες)
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 15: Πιθανά λάθος μάθημα

  3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
  Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 16: 1 ώρα

  4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων :
  1. Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)
  2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)
  3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)
  4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 17: 2 ώρες, εντελώς απαράδεκτη η 1 ώρα για Σχέδιο

  5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
  Περιβάλλον Εργασίας- Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 18: 1 ώρα

  6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

  …………………………………………………………………………………………

  3. Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του
  εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της
  Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες
  εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ, καθώς και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 19: Τι δουλειά έχει το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ – μάλλον θα μπερδευτούμε
  …………………………………………………………………………………………..

  Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο
  χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών
  εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
  Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε
  εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ
  και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας, για περίοδο δύο ετών τουλάχιστον. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ.
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 20: Θα γίνει μεγάλο μπέρδεμα
  …………………………………………………………………………………………..

  Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου, οι
  απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να
  παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης,
  συνολικής διάρκειας 70 ωρών,
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 21: Πού θα γίνεται

  Άρθρο 11
  Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών
  …………………………………………………………………………………………
  3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του
  Επαγγελματικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα
  τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και τομέα, εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας, της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Περιβάλλον Εργασίας, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 22: Να γίνει και για τις άλλες τάξεις

  4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Β΄ τάξη του
  Επαγγελματικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα
  τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας, εκτός του
  μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του
  ίδιου σχολείου, που ορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 23: Να προστεθεί : που ορίζονται ως εξής: α) κατά
  ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

  5. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη του
  Επαγγελματικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα
  τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας, εκτός του
  μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του
  ίδιου σχολείου, που ορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 24: Να προστεθεί : που ορίζονται ως εξής: α) κατά
  ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

  Άρθρο 12

  Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

  1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών»
  χορηγείται :
  α. Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου)
  μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 25: Για να είναι ισότιμα πρέπει να έχουν τον ίδιο τρόπο εξέτασης μαθημάτων

  5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Επαγγελματικού
  Λυκείου καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 26: Είναι ο βασικός λόγος μείωσης ειδικοτήτων

  Άρθρο 13

  Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  1. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑ.Λ., όλων
  των τύπων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές των Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας).
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 27: Ελπίζω να ισχύει και για τα εσπερινά και χωρίς ποσοστώσεις, αλλά να εξετάζονται στα ίδια θέματα

 • 19 Αυγούστου 2013, 12:28 | Κλεοπάτρα

  Η επαγγελματική εκπαίδευση υποβαθμίζεται με το νέο νομοσχέδιο. Θα έπρεπε να υπάρχουν όχι μόνο οι ειδικότητες που καταργήθηκαν, αλλά ακόμα και οι τομείς που μένουν με περισσότερες ειδικότητες (όπως ο τομές των Δομικών Έργων που έχει μόνο μια ειδικότητα).

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:47 | Νίκος Λουλάκης

  Είναι γνωστό ότι η κύρια μάζα των μαθητών των ΕΠΑΛ προέρχεται από τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις. Επιπλέον αρκετοί μαθητές αναγκάζονται να εργάζονται από την ηλικία των 16 για να συμπληρώσουν το οικογενειακό τους εισόδημα. Όλοι αυτοί απορρίπτονται και οδηγούνται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, αφού δεν μπορούν να εγγραφούν και να συνεχίσουν της φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος.

  Ακόμη και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ηλικίας 18 ετών) είναι ακατανόητο για ποιο λόγο θα πρέπει να περιμένουν 2 χρόνια για να μπορέσουν να εγγραφούν σε Εσπερινά ΕΠΑΛ. Είναι σα να επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 2 ετών στους αποφοίτους του Γενικού για την ενδεχομένως λάθος επιλογή τους (υπερκτίμηση δυνατοτήτων, λάθος προσανατολισμός κλπ) να επιλέξουν μετά το γυμνάσιο τη φοίτηση στο Γενικό Λύκειο και όχι το ΕΠΑΛ.

  Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των μαθητών των εσπερινών γυμνασίων κατευθύνεται στα εσπερινά ΕΠΑΛ. Για τη φοίτηση στα εσπερινά Γυμνάσια υπάρχει ηλιακό όριο 14 και άνω. Άρα 14 + 3 έτη φοίτησης = 17 έτη. Συνεπώς οι απόφοιτοι των εσπερινών Γυμνασίων θα περιμένουν 3 χρόνια για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

  Για τους παραπάνω λόγους το ηλικιακό όριο των 20 ετών πρέπει να καταργηθεί.