Άρθρο 07: Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα :
α. τον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και
β. την «Τάξη Μαθητείας».

2. Στον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου.

3. Στη «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι προαγόμενοι της Γ’ Τάξης. Η «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ. Η «Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια ενός (1) έτους και περιλαμβάνει Μαθητεία, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχει αποκλειστικά ο ΟΑΕΔ.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας».

4. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται σε Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:01 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

  θα πρότεινα να παραμείνουν σε ισχύ στο Νεο Επαγγελματικό Λύκειο τα ισχύοντα μέχρι σήμερα
  α) για τα όρια ηλικίας των εγγραφόμενων μαθητών (όχι όριο ηλικίας)
  β) για τις μεταγγραφές μεταξύ ΓΕΛ και ΕΠΑλ, και την δυνατότητα απόκτησης πτυχίου απο αποφοίτους Λυκείων με Απολυτήριο

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:01 | Μαρία Μ.

  Πολύ σημαντικές αλλαγές σε σχεση με τη λειτουργία και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκαπαιδεύσης δεν φαίνεται να υπάρχουν. Οι ΕΠΑΣ μετονομάστηκαν σε ΣΕΚ με τις ίδιες ειδδικότητες και μάλιστα με ειδικότητες που οι εμεπειροι εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για να προσληφθουν ωρομίσθιοι πραγμα που σημαίνει ότι η εναρξη μαθημάτων θα γίνει με καθυστέρηση μέχρι να προσληφθουν αυτοι.
  Τα ΕΠΑΛ αν καταλαβα καλά παραμένουν ΕΠΑΛ με καταργηση των ειδικοτήτων που οι καθηγητές βγήκαν σε διαθεσιμότητα αλλά με τον νεοτερισμό της προσθήκης της ειδικότητας Τεχνικός Ιατρικών οργάνων. Πώς ομως θα λειτουργήσει η ειδικότητα αυτή όταν οι λίγοι ΠΕ 17 09 (Ηλεκτρονικοι Ιατρικών Οργάνων)τέθηκαν σε διαθεσιμότητα αν και είχαν διοριστεί με ΑΣΕΠ; Μήπως πρέπει η ηγεσία του υπουργείου να το ξαναδεί αυτό;
  Καμία αναφορά για την σχέση λειτουργίας ΕΠΑΛ και ΣΕΚ (σχολικα εργαστηριακά κέντρα) Με την μέχρι τώρα λειτουργία έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαρχία και οι αρμοδιότητες διευθυντών ΕΠΑΛ και διευθυντών ΣΕΚ δεν είναι σαφώς καθορισμένες.Η ύπαρξη διευθυντών, υποδιευθυντών , τομεαρχών και υπευθυνων εργαστηρίων το μόνο που δημιουργεί είναι πρόσθετα έξοδα στο υπουργείο και δυσλειτουργία στο ΕΠΑΛ αφου είναι απαλλαγμένοι από εξωδιδακτικές εργασίες.
  Η μαθητεία όπως αναγγέλθηκε πέρισυ μέσω ΕΠΑΛ ήταν σε σωστη βαση αλλα έπρεπε να είναι υποχρεωτική για όλα τα ΕΠΑΛ και όχι ορισμός υπευθύνου σε εθελοντική βάση. Ο ΟΑΔΕΔ το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να βρίσκει διαθέσιμους εργοδότες. Η εποπτεία πρέπει να παραμείνει στα ΕΠΑΛ.
  Το όριο ηλικίας για τις εγγραφές μαθητές είναι μη εφικτό γιατί υπάρχουν ημερήσια σχολεία ημερήσια που έχουν και ενήλικες μαθητές.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:29 | Χατζηιερεμίας Συμεών

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  – ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ) ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ή ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:11 | ΓΑΖΗΣ

  Ενώ ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία στην Ελλάδα οι ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας έχουν κύριο μέλημα την αποσάρθρωση των μαθημάτων οικονομίας τόσο στο Γενικό όσο και στο Τεχνικό Λύκειο και την αντικατάσταση τους με αντίστοιχα μαθήματα Πολιτικής Παιδείας και Κοινωννιολογίας.Για όνομα του θεού.
  Ενώ θα έπρεπε να διευρυνθούν τα μαθήματα της οικονομίας ακόμα ακόμα και από τις τάξεις του δημοτικού με στόχο να γνωρίζουν τα παιδιά τον τρόπο που δομείται η οικονομία , το πως πρέπει ως οικονομούντα άτομα να λειτουργούν ορθολογικά και πολύ περισσότερο να γνωρίζουν τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας,εδώ το Υπουργείο Παιδείας αποδομεί τον ουσιαστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο Τομεάς των Οικονομικών στον νέο Τεχνικό Λύκειο.Η οικονομία δεν είναι μια στατική επιστήμη.Εξελίσσεται και αναπτύσσεται συνεχώς και ενώ σε όλη την ευρώπη τα προγράμματα σπουδών των τεχνικών σχολείων έχουν προσαρμόσει τα οικονομικά μαθήματα σε όλες τις τάξεις και σε κάθε κλάδο και όχι μόνο στον τομέα της Οικονομίας εμείς πειραματιζόμαστε με μαθήματα κοινωνιολογίας και πολιτικής παιδείας .
  Κύριοι βουλευτές πριν ψηφίσετε συμβουλευτείτε και πληροφορηθείτε και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών και των άλλων ευρωπαικών χωρών και δείτε πως τα μαθήματα της Οικονομίας αποτελούν κυρίαρχο ρόλο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  Δεν γίνεται να έχεις μάθημα Πολιτικής Παιδείας στα γενικής Παιδείας και όχι κλασικό μάθημα οικονομίας έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να επιλέξει τομέα Οικονομίας.

 • Άρθρο 7 παρ. 1_β. την «Τάξη Μαθητείας».
  Θα πρέπει να οριστεί ότι ανήκει στο Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο.

  Άρθρο 7 παρ. 3.
  Δεν πρέπει να φύγει μέρος της τυπικής εκπαίδευσης από το ΥΠΑΙΘ. Θα ήταν δυνατή όμως η συνεργασία των δύο υπουργείων. Θα πρέπει να οριστεί ρητά ότι τα μαθήματα ειδικότητας, η εποπτεία των μαθητών στην μαθητεία και τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς των Επαγγελματικών Λυκείων από τα οποία προέρχονται οι μαθητές και μόνο από αυτούς.
  Η εμπλοκή του ΟΑΕΔ να περιοριστεί ΜΟΝΟ στην εύρεση χώρων-επιχειρήσεων μαθητείας-εργασίας των μαθητών και στην υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:59 | Α. Χασιώτης

  Ο φορέας που θα διαχειρίζεται τα σχολικά εργαστήρια δεν προδιαγράφεται ενώ χρησιμοποιείται η συντομογραφία του ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ως ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης). Λείπουν άραγε οι συντομογραφίες; Μπορεί τα ΣΕΚ να είχαν ελλείψεις αλλά τουλάχιστον εντός του σχολείου πρόσφεραν εκτός των άλλων και ενδοσχολική επιμόρφωση που αδυνατούσε το κράτος να παρέχει εδώ και πολλά χρόνια.Τα ΣΕΚ πρέπει να παραμείνουν και να υποστηριχθούν υλικοτεχνικά.
  Πως θα συνεργάζονται ΕΠΑΛ και ΟΑΕΔ, με γραφειοκρατικά έγγραφα; Ποιος θα έχει τον κύριο λόγο για το που θα γίνει η εκπαίδευση στο 4ο έτος;
  Οι νέες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να παραμείνουν εντός της τυπικής εκπαίδευσης ως τεχνικές σχολές αντίστοιχες των παλαιότερων ΤΕΣ.
  Η γρήγορη ψήφιση του νομοσχεδίου άρα και η εφαρμογή του από το Σεπτέμβριο, θα έχει έτοιμα αναλυτικά, ωρολόγια και κυρίως βιβλία; Τουλάχιστον για το τρέχον σχολικό έτος θα πρέπει να προβλεφθεί παράταση των εγγραφών ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές για το νέο λύκειο.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:43 | Νικος

  Δεν μπορώ να κατανοήσω το όριο ηλικίας των 20 ετών όσον αφορά τα εσπερινά ΕΠΑΛ. Δηλαδή κάθε εργαζόμενος μαθητής ηλικίας 16-19 ετών δεν θα έχει την δυνατότητα να εγγραφεί σε αυτά;; Δεν είναι ψυχοφθόρο να περιμένει μέχρι τα 20 του για να μπορέσει επιτέλους να πάρει το απολυτήριο;; Γιατί να μην έχει την ευχέρεια να φοιτά σε κάποιο εσπερινό ΕΠΑΛ και ταυτόχρονα να δουλεύει νόμιμα πάντα, έτσι ώστε να εξασφαλίζει κάποιο εισόδημα;; Ένα εισόδημα το οποίο προφανώς μπορεί να βοηθά σε μεγάλο βαθμό την οικογένειά του. Είναι αδιανόητο να ωθείται ένας νέος να στραφεί στην ιδιωτική εκπαίδευση και να επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του από την στιγμή που θα μπορούσε να του παρέχεται δημόσια εκπαίδευση. Εν κατακλείδι θα ήθελα να πω ότι το όριο ηλικίας των 20 ετών για τα εσπερινά ΕΠΑΛ είναι ακατανόητο και πρέπει να διορθωθεί άμεσα εφόσον πλησιάζει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και δεν πρέπει να προκαλέσει σύγχυση και αναστάτωση στους μαθητές που έχουν σκοπό να εγγραφούν σε κάποιο από αυτά.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:42 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Υπάρχει πρόβλεψη για τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα και το μέλλον τους;
  Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα είναι εξοπλισμένα με χρήματα του Ελληνικού κράτους, έχουν οργανωθεί δικιά τους δομή, είναι ένας επιτυχημένος θεσμός και έχει δώσει λύσεις σε προβλήματα λειτουργίας των σχολείων .
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να προχωρήσουμε σε αναβάθμιση της λειτουργίας των Σ.Ε.Κ και να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στο θεσμό της Πρακτικής άσκησης και όχι της Μαθητείας
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  Για ποιο λόγω δίνεται η μαθητεία σε άλλο Υπουργείο και δεν παραμένει στο Παιδείας.;
  Θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές στην Τεχνική Εκπαίδευση με υπουργικές αποφάσεις που θα σχετίζονται με το ΕΣΠΑ;

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:42 | Στέλιος Μπουλταδάκης

  Δεν ξεκαθαρίζεται ο τρόπος που ο μαθητής θα βρίσκει την μαθητεία.
  a. Θα το κάνει μόνος του;
  b. Τι θα γίνεται σε περίπτωση που ο αριθμός προσφερόμενων θέσεων μαθητείας από τον ΟΑΕΔ δεν επαρκεί;. Ο μαθητής θα περιμένει μέχρι να τον καλέσει ο ΟΑΕΔ;
  c. Δεν προβλέπεται γραφείο Σύνδεσης με τη Αγορά Εργασίας σε κάθε ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ με τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς και με τον εξοπλισμό από το Action Plan της ΤΕΕ του 2003

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:40 | Στέλιος Μπουλταδάκης

  Η ύπαρξη μεγάλου βαθμού εξειδίκευσης στους αντίστοιχους τομείς:
  a. Δεν ευνοεί την παροχή ουσιαστικής τεχνικής παιδείας που θα υποστηρίξει τη δια βίου μάθηση
  b. Οδηγεί σε πολύ μεγάλα σχολεία τομέων ώστε να μπορούν να υποστηρίζονται από πλευράς εκπαιδευτικού προσωπικού οι αντίστοιχες εξειδικεύσεις γεγονός που δεν θα ήταν αρνητικό αν είχε λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών από περιοχή σε περιοχή ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
  c. Δεν προβλέπει διαδικασίες μεταφοράς ανενεργού εργαστηριακού εξοπλισμού από μια σχολική μονάδα σε μια άλλη .(Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου εδώ είναι καθοριστικός σε επίπεδο περιφέρειας)

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:18 | Σουλαδάκης Μαρίνος

  Σε γενικές γραμμές, για τη μαθητεία έχω να πω τα εξής:
  Α) ο μαθητής θα εκτελέσει δεξιότητες που συναντά κανείς στο επάγγελμα με μεγάλη συχνότητα, εύκολες ή δύσκολες.
  Β) πιθανότατα δεν θα εκτελέσει δεξιότητες που συναντά κανείς στο επάγγελμα με μικρή συχνότητα, (εύκολες ή δύσκολες).
  Γ) θεωρώ ότι θα μάθει να εκτελεί τις δεξιότητες που θα συναντήσει στο επάγγελμα κατά τη διάρκεια της μαθητείας.
  Το ερώτημα είναι αν μάθει να τις εκτελεί σωστά. Αν του δείξουν λάθος θα μάθει να τις εκτελεί λάθος αν του δείξουν σωστά θα μάθει να τις εκτελεί σωστά. Αυτό ποιος το ελέγχει;;
  Επίσης στο σχολικό εργαστήριο θα του ανατεθούν εκπαιδευτικά έργα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να έρθει σε επαφή με όλων των ειδών τις δεξιότητες εύκολες, δύσκολες, μεγάλης και μικρής συχνότητας εμφανίσεως τους στο επάγγελμα.
  Μόνο το σχολείο μπορεί να εγγυηθεί ότι ο μαθητής θα μάθει να εκτελεί τις δεξιότητες όλες και σωστά.
  Η μαθητεία καθώς και η μετέπειτα ενασχόληση του με το επάγγελμα θα τον βελτιώσουν και στο χρόνο εκτέλεσης ώστε να γίνει ποιο αποδοτικός.
  Πάντα έτσι γινόταν, έτσι θα γίνει και τώρα. Υπερτιμημένος ο ρόλος της μαθητείας. Στο μισό λοιπόν ο χρόνος της και πολύ της πέφτει.

  Τέλος δεν πρέπει να μπερδεύονται οι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ. Η πολυδιάσπαση της Τεχνικής εκπαίδευσης θα μπερδέψει και τους ίδιους τους μαθητές. Στα ΕΠΑΛ θα γραφτούν οι μαθητές ας αποφοιτήσουν από αυτά.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:41 | Αρναούτης Ιωάννης

  Δεν αναφέρεται σε ποιο κύκλο (δευτεροβάθμιο / μεταδευτεροβάθμιο) ανήκει η τάξη Μαθητείας. Πρέπει να οριστεί στο Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο με τροπολογία στο νόμο 3879/10.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:27 | polyto

  Προτείνεται προσθήκη:
  Στην Β΄ τάξη εγγράφονται, οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή άλλου ισότιμου τίτλου για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας με παρακολούθηση μόνο των σχετικών μαθημάτων.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:06 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

  Στο άρθρο 5 και συγκεκριμένα στο σημείο 2, αναφέρεται ότι «Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα είκοσι (20) έτη». Η συγκεκριμένη πρόβλεψη στερεί από εργαζόμενους μαθητές, κάτω των 20 ετών, τη δυνατότητα φοίτησης στη δευτεροβάθμια τυπική εκπαίδευση. Ως γνωστόν το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο απευθύνεται σε εργαζόμενους μαθητές ανεξαρτήτου ηλικίας, σε αυτούς που για ειδικούς λόγους δεν μπορούν να φοιτήσουν σε Ημερήσιο σχολείο και σε μαθητές ηλικίας άνω των 15 ετών με κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και την υπ’ αριθμό 1897/2010 (παρ.2. παράρτημα 1) ένας μαθητής μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και να εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ εφόσον έχει θέσει ως προτεραιότητα την ένταξη του στην αγορά εργασίας έναντι των σπουδών του.
  Η αλλαγή που προωθεί το σχέδιο νόμου θα επιφέρει στη περιοχή μας που είναι κατ’ εξοχήν αγροτική, αύξηση μαθητικής διαρροής και αποκλεισμό από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ πολλών μαθητών ηλικίας μεταξύ 15–20 ετών.
  Οι μαθητές αυτοί λόγω της οικονομικής κρίσης εργάζονται καθημερινά στο πρωτογενή τομέα παραγωγής και κυρίως σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οπότε είναι αδύνατον να παρακολουθήσουν πρόγραμμα ημερήσιου λυκείου ή Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Μοναδικός τρόπος απόκτησης απολυτηρίου λυκείου για αυτούς είναι η φοίτηση σε Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.
  Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους, πρέπει οι εγγραφές στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια να εξακολουθούν να πραγματοποιούνται και στο μέλλον με το υπάρχον καθεστώς.

 • 20 Αυγούστου 2013, 07:38 | Πρίντζιος Γιώργος

  Η Τάξη μαθητείας να αποτελέσει συνέχεια της εκπαίδευσης των μαθητών. Ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να συμμετέχει υποστηρικτικά και την ευθύνη και εποπτεία θα πρέπει να έχει το ΥΠΑΙΘ και οι εκπαιδευτικοί.

 • 20 Αυγούστου 2013, 07:23 | ΤΣΑΤΗΡΗΣ Β.

  Ο θεσμός της μαθητείας εφόσον αναφερόμαστε σε εκπαίδευση και ΟΧΙ σε κατάρτιση οφείλει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα σε όλα τα επίπεδα του Υπουργείου Παιδείας εφόσον μόνον αυτό έχει την σχετική αρμοδιότητα αλλά και τα στελέχη του την ικανότητα να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο στόχο. Δεν είναι μόνο η απασχόληση του μαθητή αλλά και οι συνθήκες και η επιλογή τους στο που και πως αυτή πραγματοποιείται. Επιπλέον το επίπεδο, η προετοιμασία και ο προσανατολισμός που θα έχει λάβει ο εκπαιδευτής σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους θα καθορίσουν το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και την επιτυχή έκβαση της μαθητείας. Διαφορετικά θα πρόκειται για μια ατελή και ανεπιτυχή παρέμβαση μόνο για εντυπώσεις που δυστυχώς στην πράξη θα στερείται ουσίας. Αποτέλεσμα θα είναι η σπατάλη πόρων και ευκαιριών.

 • 20 Αυγούστου 2013, 06:49 | ΤΣΑΤΗΡΗΣ Β.

  Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μαθητών και από τα ΕΠΑΛ στα Γενικά Λύκεια. Η πρώτη τάξη κάθε τύπου Λυκείου οφείλει ισότιμα να δίνει την δυνατότητα επιλογής στο μαθητή για την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία σε κάθε τύπο Λυκείου, αν θέλουμε ο κάθε τύπος Λυκείου να είναι ισότιμος και ισοδύναμος με τον άλλο. Επιπλέον η ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη του εφήβου αλλά και το σύστημα σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν του δίνουν την δυνατότητα τελικής πρώτης επιλογής με ατομικά κριτήρια, ενός πρώτου επαγγελματικού κατασταλάγματος ολοκληρώνοντας το Γυμνάσιο. Αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα η μη δυνατότητα πορείας από τα ΕΠΑΛ στα Γενικά Λύκεια μετά την ολοκλήρωση της Α΄ τάξης να λειτουργήσει τελικά αρνητικά ως προς την προσέλευση των μαθητών στην Α΄τάξη των ΕΠΑΛ από τα Γυμνάσια. Διότι οι θεωρητικές δυνατότητες μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών θα εκλείψουν από το ΕΠΑΛ και θα υπάρχει ένα είδος εγκλωβισμού τους στην επιλογή ΕΠΑΛ. Δηλαδή όλες και όλοι όσοι αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ -και είναι σημαντικός αριθμός- θα προτιμήσουν Γενικό Λύκειο εφόσον από εκεί θα έχουν θεωρητικά την δυνατότητα να μετακινηθούν στο ΕΠΑΛ αν το θελήσουν. Αυτό ιδιαίτερα στις μαθήτριες θα γίνει εντονότερο μετά και την κατάργηση του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας από τα ΕΠΑΛ. Η συγκεκριμένη μεταβολή από την έως τώρα υπάρχουσα ρύθμιση και η κατάργηση της δυνατότητας μετακίνησης από τα ΕΠΑΛ στα Γενικά Λύκεια είναι σίγουρα αρνητικός παράγων για την ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 • 20 Αυγούστου 2013, 03:51 | Αντερριώτης Νικόλαος

  Ο ρόλος των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων θα πρέπει να ενισχυθεί μια και τα συνεργαζόμενα σχολεία θα είναι πιο απαιτητικά όσο αφορά τις εργαστηριακές τους εγκαταστάσεις (περισσότερες ειδικότητες- εκπαιδευτικοί).
  Θα πρέπει και αρκετές ώρες του τέταρτου έτους να πραγματοποιούνται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα ώστε να συμπληρώνουν την μαθητεία (να οργανώνουν μαθησιακά τις αποκτούμενες από την μαθητεία δεξιότητες) και να παρέχουν πιο εξειδικευμένες και απαραίτητες στην ειδικότητα, δεξιότητες.
  Ο ρόλος του ΟΑΕΔ όσο αφορά την μαθητεία θα πρέπει να είναι μόνο επικουρικός παρέχοντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία του.

 • 20 Αυγούστου 2013, 01:35 | Α. Χασιώτης

  Το όριο των 20 ετών για την εγγραφή στα εσπερινά ΕΠΑΛ μεγαλώνει τις κοινωνικές ανισότητες και δημιουργεί αποκλεισμούς στην δυνατότητα ομαλής συνέχισης των σπουδών μετά το γυμνάσιο, καθώς και την προοπτική της ένταξής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση . Με την ανεργία στα ύψη, εργοδότες που για την τακτοποίηση των εργοδοτικών εισφορών φυγοπονούν, καθώς και άνεργοι ή ανήμποροι γονείς που εναποθέτουν τις ελπίδες τους για οικονομική ενίσχυση στα παιδιά τους, με οδηγούν στην πρόταση για τις εγγραφές στα εσπερινά ΕΠΑΛ ως εξής:
  Α) οι από 15 ετών και άνω με τα ανάλογα χαρτιά εργασίας ή κάρτα ανεργίας ή δήλωση κηδεμόνα για εργασιακή απασχόληση στην οικογενειακή επιχείρηση για βιοποριστικούς λόγους. Σημειώνω ότι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1897/2000, που έχει γίνει δεκτός από τον Ελληνικό ΟΑΕΔ, μπορεί να εκδοθεί κάρτα ανεργίας από 15 ετών κι άνω.
  Β) Οι από 18 ετών και άνω καθώς και οι μητέρες ανήλικών τέκνων χωρίς δικαιολογητικά εργασίας ή κάρτα ανεργίας.
  Γ) Οι από 14-15 ετών που δεν γίνονται δεκτοί για έκδοση κάρτας ανεργίας, να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα που θα τους δεσμεύει ότι εντός τετραμήνου από την συμπλήρωση των 15 ετών θα προσκομίζουν το απαραίτητο δικαιολογητικό.

 • 20 Αυγούστου 2013, 01:31 | ΒΑΝΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Θα ήθελα να προσθέσω τις παρατηρήσεις μου που αφορούν:
  α) το όριο ηλικίας των μαθητών στα εσπερινά ΕΠΑΛ που θα έπρεπε να είναι «ανοιχτό» ή τουλάχιστον στα 18 αν θέλουμε να τηρήσουμε τα προσχήματα για την εργασία των ανηλίκων αν και η περίοδος που διανύουμε τώρα δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες!
  β) τον τομέα των Δομικών Έργων που αντί να στηριχθεί και να διευρυνθεί καθώς είναι απο τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας αλλά και της ιστορίας των τεχνών στην χώρα μας, αντιλαμβάνομαι ότι «μπήκε» στο σχέδιο νόμου τελευταία στιγμή και με πρόχειρο τρόπο (εμφανιζόταν στο σχ. νόμου & όχι στον πίνακα με τα επαγγέλματα και τα επίπεδα εκπαίδευσης! – διορθώθηκε την επόμενη μέρα μετά απο υποδείξεις!) έτσι για να βγεί η ηθική υποχρέωση (;)
  Δημοσιεύτηκε σε γνωστό site ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο για τον βασανισμένο τομέα μας, και πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλοι ρομαντικοί «εκτός εμού» που θέλουν να τον στηρίξουν ουσιαστικά βοηθώντας μαθητές που μπορεί να θέλουν να τον επιλέξουν αλλά επηρεάζονται απο το αύριο και την αγορά εργασίας, λές και τα λοιπά επαγγέλματα προσφέρουν εγγυήσεις στην κατάσταση που βρίσκεται η αγορά των τελευταίων χρόνων!
  γ) την πολυδιάσπαση της τεχνικής εκπαίδευσης σε επίπεδα εκπαίδευσης, τύπους σχολείων, κ.λ.π. που δεν πιστεύω ότι εξυπηρετούν ουσιαστικά τον μαθητή και τις γνώσεις που θα πρέπει να τον βοηθήσουμε να αποκτήσει ώστε μετά να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει στην ζωή του!
  Τέλος να επισημάνω και εγώ ότι αν δεν δοθούν χρήματα στην οργάνωση της τεχνικής εκπαίδευσης ολα αυτά που σημειώνουμε εδώ και αλλού και που συζητούμε στις παρέες και στις εργασίες μας τότε θα είναι δώρο άδωρο και μόνο για τους τύπους & χωρίς ουσία!

  Ευχαριστώ για το βήμα και ελπίζω να βρώ ανταπόκριση.

  Β. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
  ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  (Με συνειδητή επιλογή επαγγέλματος απο το επίπεδο του Λυκείου καθώς αποφοίτησα απο ΤΕΛ – ειδικότητα Σχεδιαστών
  και ρομαντική υποστηρίκτρια της «κλασσικής» τέχνης των μαστόρων και των σχεδιαστών μιας άλλης εποχής της πατρίδας μας, που εκτός απο την εργασία για τον επιούσιο αποδίδαν έργα και κατασκευές στο περιβάλλον που το σέβονταν και το τιμούσαν,
  αλλά και απο τους ανθρώπους με όρεξη & υποχρέωση να μεταφέρουν τις όποιες γνώσεις τους στην πορεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους σε νεότερους και στους μαθητές τους!)

 • 20 Αυγούστου 2013, 01:27 | ΚΩΣΤΑΣ Κ.

  Σε ποιο κύκλο (δευτεροβάθμιο / μεταδευτεροβάθμιο) ανήκει η τάξη Μαθητείας; Δεν αναφερεται πουθενα. Πρέπει να οριστεί στο Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο με τροπολογία στο νόμο 3879/10. Διαφωνώ πλήρως με την εμπλοκή του ΟΑΕΔ στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.Θα ήταν δυνατή όμως η συνεργασία των δύο υπουργείων σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Δεν πρέπει να φύγει μέρος της τυπικής εκπαίδευσης από το ΥΠΑΙΘ (να παραμεινουν οι ΕΠΑΣ στο τυπικο εκπαιδευτικο σύστημα και να μετατραπούν σε ΕΠΑΛ).

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ.

  Μαθητεία χωρίς την εμπλοκή του ΟΑΕΔ στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν πρέπει να φύγει μέρος της τυπικής εκπαίδευσης από το ΥΠΑΙΘ. Θα ήταν δυνατή όμως η συνεργασία των δύο υπουργείων σε επίπεδο τεχνογνωσίας.

  Η προϋπηρεσία της μαθητείας να προσμετρά α)στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος β) στην σύνταξη , συνολικά με ποσοστό επί του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας .

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ.

  Έτος εξειδίκευσης πριν την μαθητεία . Ο πτυχιούχος να παίρνει όλα τα απαραίτητα εφόδια , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής , πριν την μαθητεία .

  Η προϋπηρεσία της μαθητείας να προσμετρά α)στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος β) στην σύνταξη , συνολικά με ποσοστό επί του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας .

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Διαφωνώ πλήρως με την εμπλοκή του ΟΑΕΔ στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν πρέπει να φύγει μέρος της τυπικής εκπαίδευσης από το ΥΠΑΙΘ. Θα ήταν δυνατή όμως η συνεργασία των δύο υπουργείων σε επίπεδο τεχνογνωσίας

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:54 | ΚΩΣΤΑς

  1) Η τάξη μαθητείας πρέπει να λειτουργεί στο Δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα καθώς και με πρακτική άσκηση. Την ευθύνη λειτουργίας της τάξης θα την έχουν για τα θεωρητικά μαθήματα τα σχολεία, για τα εργαστηριακά και την πρακτική άσκηση τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας.
  Θα ήταν δυνατή όμως η συνεργασία των δύο υπουργείων σε επίπεδο τεχνογνωσίας και ευρεσης πρακτικής άσκησης .
  2)Για πιο λόγω αποκλείονται από τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, οι εργαζόμενοι μαθητές που είναι μικρότεροι των 20 ετών.Θα πρέπει να μπορούν εγγράφονται μετά τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας τους

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:27 | ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ12.01-02-03 ΚΑΙ ΠΕ17.01-05-11 ΚΑΙ ΤΕ01.01-05

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  Οι παρακάτω προτάσεις πάνω στο σχέδιο νόμου αφορούν το σύνολο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο στον Τομέα Δομικών Έργων δηλαδή των παρακάτω ειδικοτήτων:

  ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΠΕ12.02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
  ΠΕ 12.03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
  ΠΕ17.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
  ΠΕ17.05 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
  ΠΕ17.11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ

  καθώς και τους συναδέλφους στα τμήματα των αναθέσεων που τους αφορούν:

  ΤΕ01.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  ΤΕ01.05 ΔΟΜΙΚΟΙ

  Οι προτάσεις που ακολουθούν διατυπώνονται συνολικά με βάση την αποδοχή των:

  Α) του υπομνήματος των Σχολικών Συμβούλων του ενοποιημένου Κλάδου Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
  Β) της Ομάδα εργασίας Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών μελών της ΕΤΕ που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών με τίτλο: Η αναγκαιότητα της διεύρυνσης του τομέα Δομικών Έργων

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Α. ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  Η σχεδιαζόμενη κατάργηση του Σχεδίου στο Γενικό Λύκειο θα στερήσει από τους μαθητές τη δυνατότητα επαφής με ένα βασικό γνωστικό αντικείμενο της Τριτοβάθμιας Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης που επιπλέον αποτελεί μια διεθνή γλώσσα επικοινωνίας.
  1) Προτείνουμε την εισαγωγή του Τεχνικού σχεδίου στα μαθήματα γενικής παιδείας της Β΄ Τάξης του ΓΕΛ.

  Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  Υποστηρίζουμε τη λειτουργία όλων των βασικών Τομέων – πυλώνων της τεχνικής εκπαίδευσης (Δομικών Έργων, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής) στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ).
  Η αναγκαιότητα της διεύρυνσης του Τομέα των Δομικών Κατασκευών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και τις υποδομές της χώρας και αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον εκσυγχρονισμό και την επίτευξη των στόχων της επιχειρούμενης αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης που προτείνεται με το Νέο Νομοσχέδιο.
  Για αυτό είναι κρίσιμη η εκπαίδευση πρώτου επιπέδου και μεσαίων μορφωμένων και ικανών στελεχών.
  Ο τομέας Δομικών θα πρέπει να εισάγει τη λογική της πρόληψης μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού έργων «στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη».
  Στον τομέα των Δομικών μπορούν να εισαχθούν ειδικότητες σε θέματα μελέτης του τρόπου ένταξης των ανθρωπογενών κατασκευών στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα μελέτη αυτού σε επίπεδο χωροταξίας, πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής.
  Εντός αυτών των ειδικοτήτων θα δοθεί η δυνατότητα για εκπαίδευση σε θέματα: σύνταξης περιβαλλοντικών μελετών, ενεργειακής επιθεώρησης, ψυχολογίας του χώρου, βιοκλιματικού σχεδιασμού (παθητικά συστήματα, οικολογικής μηχανικής και τεχνολογίας, οικολογικών δομικών υλικών).

  1) Προτείνουμε πέραν του «Τεχνικός Σχεδίασης Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» την επιπλέον εισαγωγή μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω ειδικότητες για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών σε μεσαία στελέχη στο χώρο των κατασκευών:

   Τεχνικός επισκευών-ανακαινίσεων και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων

   Τεχνικός βιοκλιματικών κτιριακών έργων

   Τεχνικός Συντήρησης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

   Τεχνικός περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιθεώρησης ανθρωπογενών κατασκευών

   Τεχνικός έργων υποδομής

  2) Προτείνουμε και θεωρούμε απολύτως αναγκαία (και για λόγους ίσων επιλογών των μαθητών) την εισαγωγή μαθήματος με τους ακόλουθους εναλλακτικά τίτλους:
  «Αρχές Δομικών Έργων»
  ή «Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων δομικών έργων»
  στην ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, διαμορφώνοντας το πρόγραμμα μαθημάτων, ως εξής:

  Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

  1) Αρχές Μηχανολογίας
  2) Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας
  3) Αρχές Δομικών Έργων
  ή Αρχές Σχεδιασμού και Υλοποίησης Σύγχρονων Δομικών Έργων
  4) Τεχνικό Σχέδιο
  5) Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή
  6) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

  3) Είναι σημαντικό για την ουσιαστική κατάρτιση των μαθητών να λειτουργήσει 4ο έτος στο Επαγγελματικό Λύκειο. Θεωρούμε σημαντικό η πρακτική άσκηση να παραμείνει εντός της τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. (Όχι ως μαθητεία του ΟΑΕΔ – δεν νοείται τυπική εκπαίδευση εκτός του Υπ. Παιδείας.).

  4) Θεωρούμε προφανή αναγκαιότητα την μετατροπή των υφισταμένων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), με τις ήδη λειτουργούσες ή παρεμφερείς ειδικότητες, με όφελος την αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος εργαστηριακού εξοπλισμού και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι ΣΕΚ, εφόσον περιλαμβάνουν και μαθήματα Γενικής Παιδείας, θα πρέπει να ενταχθούν στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  5) Η διοίκηση των ΣΕΚ αλλά και των ΙΕΚ πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς ανάλογων ειδικοτήτων (τεχνικών – επαγγελματικών).

  6) Στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής όλοι οι εργαζόμενοι μαθητές, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, και όχι μόνο οι άνω των 20 ετών.

  Γ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  Η σχεδιαζόμενη κατάργηση του μαθήματος της Τεχνολογίας από το Γυμνάσιο θα στερήσει από τους έλληνες μαθητές τη δυνατότητα ανάπτυξης της σκέψης τους στον τομέα της επίλυσης τεχνολογικών (και όχι μόνο) προβλημάτων, θέτοντάς τους σε μειονεκτική σχέση, συγκρινόμενους με αυτούς που προέρχονται από την πλειοψηφία των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στους οποίους παρέχονται τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες σαν αναπόσπαστο μέρος της γενικής εκπαίδευσης.
  1) Προτείνουμε να παραμείνει το μάθημα της Τεχνολογίας στις Α και Β τάξεις του Γυμνασίου

  Οι εκπαιδευτικοί

  1. ΤΣΙΟΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ17.05 του ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ
  2. ΡΕΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ12.02 της ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  3. ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ12.01 του1ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  4. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  5. ΚΑΡΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
  6. ΚΟΥΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ
  7. ΠΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ17.01 του 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ17.05 του ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ
  9. ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.01 του ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ
  10. ΧΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ17.01 του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
  11. ΠΛΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ12.01 του ΓΕΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
  12. ΣΙΑΦΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΟΣΙΝΑΣ
  13. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ17.01 του ΓΕΛ ΠΟΡΟΥ
  14. ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ12.02 του ΕΠΑΛ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
  15. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ
  16. ΔΑΝΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ12.01 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  17. ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.01 MSc του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
  18. ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ
  19. ΔΗΜΙΖΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ
  20. ΤΣΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
  21. ΘΑΝΑΣΗ ΦΡΟΣΩ ΠΕ17.01 του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  22. ΚΟΡΡΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ17.01 του 3ου ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
  23. ΜΥΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
  24. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.01 του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
  25. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.03 του 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
  26. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.03 του 3ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ
  27. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
  28. ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΚΑΛΗ ΠΕ17.01 του 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  29. ΚΑΤΟΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
  30. ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΛΟΥΙΖΑ ΠΕ17.01 του 2ου ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  31. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ17.01του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
  32. ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
  33. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
  34. ΓΙΑΜΑΛΗ ΚΥΡΑΝΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
  35. ΠΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ12.02 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΙΠΑΡΙΟΥ-ΚΩ
  36. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  37. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  38. ΔΙΠΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ
  39. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕ01.01 του 2ου ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  40. ΓΙΑΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕ01.01 της ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  41. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ
  42. ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΕ17.05 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΝΟΥ
  43. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ12.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΚΩ
  44. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.01 της ΕΠΑΣ ΘΗΡΑΣ
  45. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ
  46. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
  47. ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ12.02 του ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
  48. ΜΠΛΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  49. ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  50. ΚΡΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
  51. ΚΟΥΤΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ17.01 του 4ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  52. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
  53. ΝΤΡΕΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΟΥ
  54. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΠΕ12.02 του 1ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  55. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ17.01 του 1 ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
  56. ΒΟΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
  57. ΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ17.01 του ΓΕΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
  58. ΜΑΝΤΖΑΡΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ17.01 της ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
  59. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
  60. ΖΙΟΥΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ17.01 της ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
  61. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.01 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
  62. ΜΠΑΚΟΛΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΕ12.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ
  63. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ12.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΕΖΑΣ AΡΤΑΣ
  64. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ12.01 του ΕΠΑΛ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
  65. ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ 12.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  66. ΒΛΑΣΣΗ ΝΑΥΣΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ 17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ
  67. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 12.02 Δ/ΝΤΗΣ του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  68. MΩΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ 12.02 του 2ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  69. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ17.05 του 2ου ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:15 | ΠΑΣΑΤΕΕ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΔΕ

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδιόριστων Τεχνολόγων Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών ΤΕΔΕ – ΠΑ.Σ.Α.Τ.Ε.Ε. λέει όχι σε οποιαδήποτε μορφή απόλυσης μόνιμου εκπαιδευτικού ΤΕΔΕ και σε οποιαδήποτε κατάργηση ειδικοτήτων. Η απόφαση που πήρε το υπουργείο παιδείας να καταργήσει τους ΔΕ σε μια νύχτα, να καταργήσει ειδικότητες από το νέο τεχνολογικό λύκειο, μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην συσπείρωση και στον κοινό αγώνα. Η απόφαση του υπουργείου παιδείας να ανακοινώσει με non paper τις αλλαγές, να το ψηφίσει και να κλειδώσει όποιες αλλαγές θέλει αυτό, μας βρίσκει αντίθετους χωρίς να προηγηθεί έστω μια τυπική αλλά ουσιαστική αναφορά για τα σχέδια του. Πιστεύουμε ότι ο ξαφνικός θάνατος που έζησαν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί τον τελευταίο καιρό είναι το μεγαλύτερο λάθος σας και ένας εφιάλτης που θα το ζήσουν πολλές ακόμα ειδικότητες. Καλούμε τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές που εργαζόμαστε στην δημόσια δωρεάν παιδεία επί 15 τουλάχιστον χρόνια, να συσπειρωθούμε ώστε να μην περάσει αυτό το τεμαχισμένο σχέδιο του υπουργείου παιδείας. Τεμαχισμός ειδικοτήτων – τεμαχισμός εκπαιδευτικών – τεμαχισμός θεσμών και ρόλων. Ο ΠΑΣΑΤΕΕ θα είναι δίπλα σας όποτε αυτό του ζητηθεί ώστε να συζητήσει τα προβλήματα του νέου σχεδίου – του νέου σχολείου.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι:
  • Δεν είμαστε Καθηγητές Γυμνασίου
  • Οι ΤΕ01 και ΔΕ01 είναι Απόφοιτοι Γενικού ή Πολυκλαδικού Λυκείου
  • Οι ΤΕ01 και ΔΕ01 έχουν παιδαγωγική επάρκεια από την ΑΣΠΑΙΤΕ
  • Οι ΤΕ01 και ΔΕ01 υπάρχουν βάσει νόμων του Υπουργείου Παιδείας – Ν.1566/85
  • Οι ΤΕ01 και ΔΕ01 Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί διοριστήκαν σύμφωνα με τους δικούς σας πάντα νόμους
  • Υπάρχουν ΤΕ01 – ΔΕ01 Αδιόριστοι Εκπαιδευτικοί από την σχολική χρονιά 2009-2010 που κατέχουν την τρίμηνη παιδαγωγική επάρκεια από την ΑΣΠΑΙΤΕ βάσει του νόμου 3687/2010, ως προσόν διορισμού που ανήκουν στους πίνακες του 30μηνου και 24μηνου και περίμεναν διορισμό βάση των οργανικών κενών
  • Υπάρχουν ΔΕ01 εκπαιδευτικοί που βάση νόμου «έπρεπε» να παραβρίσκονται στα εργαστήρια, όπως στα ΤΕΙ, στα ΑΕΙ και σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα που διδάσκονται ακόμα και στο εξωτερικό, ενώ εσείς τους καταργείτε από το Νέο Σχολείο.
  • Υπάρχουν ΤΕ01 και ΔΕ01 που αποδεδειγμένα έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 (τριών) ετών στον ιδιωτικό τομέα (100% οι ΔΕ01 και πάνω από το 70% οι ΤΕ01), αφού είναι υποχρεωτικό προσόν διορισμού η τρίχρονη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον για τους ΔΕ01.

  Γιατί Κύριοι, μας ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΥΣ μόνο για τα ιδιωτικά ΙΕΚ; Εκεί δηλαδή είμαστε εκπαιδευτικοί, ενώ στην Δημόσια Δωρεάν Τεχνική Εκπαίδευση όχι;

  Θα είμαστε σύμμαχοι για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αρκεί να μην υπάρξει:

  • Καμία Κατάργηση Ειδικότητας ανεξαρτήτου κλάδου και
  • Καμία Απόλυση Μόνιμου Συναδέλφου.

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ –
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Αναλογιστείτε έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, ότι εκτός των μονίμων εκπαιδευτικών, υπάρχουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που περιμένουν να εργαστούν ώστε να ζήσουν την οικογένεια τους, σε τόσο δύσκολες μέρες λόγω οικονομικής κρίσης.

  Η Εκπαιδευτική μας Ταυτότητα,
  δεν γράφει υπάλληλος διοικητικής θέσης – δεν γράφει υπέρογκους μισθούς, αλλά μεράκι γι΄ αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια –
  Εκπαίδευση Εργαστηριακών Μαθημάτων.

  Το προσωρινό Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Α.Τ.Ε.Ε.
  ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  ΝΤΟΜΠΡΟΒΙΤΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΟΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΠΑΣΑΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΣΦΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ01-ΤΕ01
  e-mail: pasatee2013@gmail.com
  Μάγειρας Στέργιος
  e-mail: mageirasstergios123@yahoo.gr

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:43 | Θρασύβουλος Καραϊσαρλής

  Η σύνδεση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι σωστή. Πρέπει όμως να γίνεται με σωστό τρόπο. Γι΄ αυτό υπάρχουν προγράμματα και θεσμοί, όπως εικονικές επιχειρήσεις (με παρουσία μέντορα από εταιρία), μέρες σταδιοδρομίας με συμμετοχή επαγγελματιών, κ.α.
  Στα πλαίσια όμως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι λάθος η εμπλοκή του ΟΑΕΔ και η εφαρμογή της μαθητείας, η οποία δεν έχει και κανένα όφελος για τους μαθητές, πέραν της συμμετοχής (μετά από προπαρασκευαστικά πρόγραμμα πιστοποίησης – ευθύνη ποιου άραγε;) σε εξετάσεις πιστοποίησης την επόμενη χρονιά.
  Προσπάθεια μαθητείας έγινε και φέτος, για τους αποφοίτους, με όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τι προβλέπεται αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες θέσεις μαθητείας;
  Θα πρέπει λοιπόν, αντί να γίνει η τάξη Μαθητείας σε εργασιακό χώρο, να γίνεται στα σχολικά εργαστήρια, με τη βοήθεια επαγγελματιών σε ρόλο μέντορα όμως και όχι «αφεντικού». Άλλωστε έχουν τόσο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όσο και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης ενσωμάτωση των προπαρασκευαστικά πρόγραμμα πιστοποίησης μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα, και όχι πασάλειμμα σε 15 μέρες του Σεπτέμβρη. Προγράμματα μαθητείας μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα για αποφοίτους, με ισχυρά κίνητρα για τις επιχειρήσεις.

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:38 | Αντώνιος Πλ.

  Θεωρώ λάθος τον περιορισμό στα εσπερινά ΕΠΑΛ και στις ΣΕΚ το όριο των 20 ετών.
  Τα σχολικά εργαστηριακά κέντρα θα πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν ως ανεξάρτητες μονάδες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
  Ο τομέας Ηλεκτρολογίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από αυτόν της Ηλεκτρονικής.
  Θα πρέπει στις ΣΕΚ να κατοχυρωθούν οι οργανικές των εκπαιδευτικών από τις ΕΠΑΣ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 20:43 | τριανταφυλλος

  Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ενήλικες οι οποίοι δουλεύουν με μερική απασχόληση ή άνεργοι που μπορούν να πάνε σε πρωινό κύκλο σπουδών σε τεχνολογικά λύκεια τους στερείτε το δικαίωμα ,παράλληλα η παρουσία τους βοηθά τους νεώτερους και στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στο τι σημαίνει πειθαρχία γιατί αυτοί έχουν την ωριμότητα

 • 19 Αυγούστου 2013, 19:55 | Θανάσης Μιτζιφίρης

  Το όριο ηλικίας για φοίτηση σε εσπερινό ΕΠΑΛ αν υπάρξει τελικά θα έπρεπε να είναι τα 18 έτη. Ωστόσο πιστεύω ότι τουλάχιστον για τα εσπερινά ΕΠΑΛ δεν πρέπει να υπάρχει όριο ηλικίας για τη φοίτηση.

 • 19 Αυγούστου 2013, 19:51 | KAΛΛΙΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Η ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ. ΤΑ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΟΥΣ ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ. ΟΤΑΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ -ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΑ 18- ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΡΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗς ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ? ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!!!

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:58 | Παυλάκος Μαυροειδής

  Από την παράγραφό 4 να εξαιρούνται οι μαθητές των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων.

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:56 | Ανθη

  Είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι μαθητές κάτω των είκοσι (20) ετών να αποκλείονται να φοιτήσουν στα σχολεία της Τεχνικης – Επαγγελματικής Δημόσιας Εκπαίδευσης.

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:51 | Βασιλεία Νατσιού

  -Να καταργηθεί το όριο ηλικίας εγγραφής των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Δεν είναι δυνατόν ανήλικοι μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ημερήσια σχολεία να αποκλείονται από την επαγγελματική εκπαίδευση.
  -Η Τάξη μαθητείας να αποτελέσει συνέχεια της εκπαίδευσης των μαθητών υπό την στέγη του Υπουργείου Παιδείας,και υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών του.

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:48 | Αγγελική Κοσμάτου

  Το πρώτο έτος του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει να είναι κοινό για όλους τους μαθητές, πρέπει δε να έχει χαρακτήρα γενικό, προσανατολιστικό και προεπαγγελματικό. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται άστοχο και παιδαγωγικά ανεπίτρεπτο να αρχίζει η ειδικότητα από την πρώτη τάξη. Οι μαθητές της ηλικίας αυτής (15 ετών) δεν κρίνεται παιδαγωγικά σωστό, κατά τη φάση μετάβασης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, να υποχρεώνονται να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες καθώς και να πάρουν κρίσιμες για τη ζωή τους εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις.

 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κομμωτικής ΤΕ01.19-ΔΕ01.17 «ΠΑΣΕΚΟΜ» αποφάσισε να μην δημοσιεύσει ΚΑΜΙΑ πρόταση στην διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας. Οι λόγοι είναι τρεις:
  ************************
  ΠΡΩΤΟΝ γνωρίζετε πολύ καλά την ειδικότητα της Κομμωτικής Τέχνης:
  •Ειδικότητα που πάντα ήταν το δεκανίκι της Τεχνικής Εκπαίδευσης
  •Έχει και δεν λέμε είχε, τους λιγότερους πανελλαδικά μόνιμους 84 ΤΕ01.19 και 35 ΔΕ01.17 (119).
  •Έχει άρτιες υλικοτεχνικές υποδομές και εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό εκατομμυρίων
  •ΧΡΗΜΑΤΑ του ελληνικού λαού που τώρα θα τεθούν σε καταστροφή
  •Πανελλαδική κάλυψη σε 82 Επαγγελματικές Σχολές
  •Κανέναν υπεράριθμο και συνταξιοδοτούμενο εκπαιδευτικό
  •200 οργανικά και λειτουργικά κενά κάθε χρόνο
  •Καταχωρημένα επαγγελματικά δικαιώματα βάσει Προεδρικού Διατάγματος
  •Πέντε ενεργές Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος
  •ΑΜΕΣΗ επαγγελματική αποκατάσταση, ως ενεργοί φορολογούμενοι πολίτες
  •Μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν σε όλα τα πανελλαδικά και διεθνή προγράμματα και επιμορφώσεις.
  •Μαθητές που τώρα θα υποστούν το οικονομικό κόστος των ιδιωτικών σχολών
  •Γονείς που έστελναν τα παιδιά τους, στην Δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση, έτσι πίστευαν τουλάχιστον, ενώ τώρα τους θυσιάζετε στον βωμό της οικονομικής κατασπάραξης.
  •Γονείς που οι περισσότεροι έχουν ελάχιστο έως μηδενικό φορολογικό εισόδημα ή είναι άνεργοι.
  Και είχαν ένα όνειρο … να κάνουν ότι αγαπούν …
  ************************
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ τα δυο τελευταία χρόνια έχουμε στείλει τις προτάσεις μας:
  •Στις 29 Ιουνίου 2011 παραδόθηκε ολοκληρωμένη πρόταση (αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – αναθέσεις μαθημάτων ) στο Υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με Αρ. Πρωτ. 72378/82,
  •Στις 20 Οκτωβρίου 2011 – Πρόταση προς τον κ. Μπαλλίνη Νικόλαο στο Υπουργείο Παιδείας για το μάθημα επιλογής προσανατολισμού Α΄ τάξης του Ν.Τ.Λ.
  •2 Δεκεμβρίου 2011 – Πρόταση αναλυτικού προγράμματος σπουδών προς τους κυρίους: ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤ. Διευθυντής Δ’ Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Δ’ και κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ Ν. Προϊστάμενος Δ’ Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Δ’
  •12 Δεκεμβρίου 2011 – Κοινή Εισήγηση – Πρόταση από τους συλλόγους Σ.Α.Α.Τ.Ε. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ) και ΠΑ.Σ.Ε.ΚΟΜ.
  •2 Ιανουαρίου 2012 αποστολή κοινής πρότασης προς τα μέλη της διακομματικής επιτροπής όλων των κομμάτων για θέματα παιδείας.
  •Προς τον κ. Βιολέτη Αναστάσιο αποστολή βελτιώσεων: Σεπτέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2012.
  •Έχουμε κάνει αμέτρητες επαφές με όλα τα αρμόδια τμήματα (κ.ΚΟΥΛΑΙΔΗ-κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-κα.ΜΑΡΙΝΟΥ-κ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ-κ.ΜΠΑΛΛΙΝΗ-κ.ΒΙΟΛΕΤΗ-κ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ-κ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ-κ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ…) και αμέτρητα υπομνήματα και αιτήματα για συναντήσεις (κα.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- κ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ-κ.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ-κ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-κ.ΓΚΛΑΒΑ-κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ-κ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ …)
  •Έχουμε καταθέσει στο «ΙΕΠ», προτάσεις-αναλυτικά προγράμματα σπουδών και αναθέσεις μαθημάτων (λάβαμε απάντηση: «Τα αναλυτικά προγράμματα που παραδόθηκαν, «πληρούν» όλες τις προϋποθέσεις, κρίθηκαν «ΑΞΙΟΛΟΓΑ» και συνιστάται να σταλούν-μελετηθούν από τις «επιτροπές έρευνας» για το ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ».
  ************************
  ΤΡΙΤΟΝ και ο σημαντικότερος λόγος της απόφασης μας αυτής, είναι ότι θεωρούμε:

  • «ΑΔΙΚΗ» την απόλυση όλων των συναδέλφων, όλων των ειδικοτήτων χωρίς να υπάρξει πριν καμία ενημέρωση και κανένας διάλογος.
  • «ΑΔΙΚΗ» την πρόθεση του Υπουργείου, να παίζει με τόσες ανθρώπινες ζωές κατά πλειοψηφία γυναίκες εκπαιδευτικούς, χωρίς να έχει φροντίσει να μετακινηθούν ως μόνιμοι στους νέους φορείς.

  Για τον τρίτον λόγο «ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ», αλλά από το βήμα αυτό, σας ζητάμε δημόσια, εφόσον όλες οι ειδικότητες, είδατε και διαβάσατε μέσα από την Διαβούλευση σας, ότι εκπροσωπούνται από συλλόγους, να διαθέσετε λίγο χρόνο, ώστε να μιλήσουμε στο γραφείο σας…σε ημέρα και ώρα που εσείς θα μας κοινοποιήσετε.

  «ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟ» μετά από 15 χρόνια προσφοράς στην Δημόσια Εκπαίδευση, ότι μας «ΑΞΙΖΕΙ» τουλάχιστον, μια συνάντηση και ένας «Διάλογος»!!!
  .
  ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ:
  Η πολύτεκνη οικογένεια αδυνατεί να ζήσει τα μέλη της.
  Ο γονιός πλήττεται από την οικονομική κρίση.
  Οι αλλοδαποί μαθητές πίστευαν σε ένα «καλύτερο μέλλον», όπως τους έλεγαν οι γονείς τους.
  Τα ναρκωτικά είναι δίπλα στους εφήβους μας.
  Η βία αυξάνει τα ποσοστά της.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
  Δεν πρέπει να μας πάει 30 χρόνια πίσω.
  Δεν πρέπει να δημιουργεί σχολεία «αρρένων».
  Δεν πρέπει να «Σπρώχνει» το γυναικείο μαθητικό πληθυσμό σε αδιέξοδο, που μόνο σε λάθους δρόμους μπορεί να τους οδηγήσει.
  Μην αναγκάζει τον Έλληνα γονιό να τον κατασπαράξουν τα Ιδιωτικά ΙΕΚ με τα υπέρογκα δίδακτρα.
  Μην μιλάμε μόνο, για τους τρόπους και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε, ώστε να εξαλειφθεί η ανισότητα των δυο φύλων, ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός στα σχολεία αλλά να τους εφαρμόζουμε ΚΑΙ στην πράξη.
  «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ» το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει, άνεργους και ανεπάγγελτους.
  Οι μαθητές μας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, είναι παιδιά σαν όλα τ΄ άλλα.
  Έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν και να επιλέγουν.

  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ:
  Για ισότητα
  Για αξιοκρατία
  Για εκπαίδευση

  Σας ευχαριστούμε και πιστεύουμε, την ύστατη αυτή στιγμή, να σκεφτείτε την πρόταση μας!
  Κάντε πράξη το
  ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ – ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΤΑΜΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΘΑ