Άρθρο 14: Ειδικά θέματα Μαθητείας

1. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από γιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
2. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των Επαγγελματικών Λυκείων, στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:28 | Δημήτριος Ηλιόπουλος

  Στο παρών σχέδιο νόμου δεν διευκρινίζεται πουθενά ρόλος των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.Ο σκοπός υπαρξης τους που είναι η κοινή χρήση των εργαστηρίων τους απο πολλές σχολικές μονάδες με σκοπό την οικονομία πόρων συμπλέει με το πνεύμα του νομοθέτη.Για αυτό προτείνεται η διατήρηση των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων σαν αυτόνομες σχολικές μονάδες όπως ήταν μέχρι τώρα και η μετονομασία τους σε Εργστηριακά Κέντρα για να μην υπάρχει μπέρδεμα με τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.
  Επίσης προτείνεται η εργαστηριακή ασκηση των μαθητών στη διάρκεια της μαθητείας να γίνεται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα καθώς και η αντικατάσταση της μαθητείας στην περίπτωση που ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων δεν καλύπτει όλους τους μαθητές, με κατάλληλες εργαστηριακές στα εργαστήρια των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων , ή η δημιουργία σχολικών συνεταιρισμών με την εποπτεία των καθηγητών των αντίστοιχων ειδικοτήτων που θα παρέχουν υπηρεσειες συντήρησης (αυτοκίνητα , καυστήρες ,συντήρηση κήπων, στήσιμο δικτύων) με τους (εργαζόμενους) μαθητές.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:44 | ELLIA

  Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΠΗ, ΦΘΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. ΜΗΠΩΣ ΔΕ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ;

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:58 | Τσίντζος Π.

  Προφανώς και οι 10 σειρές του άρθρου αυτού (Αρθρο 14) δεν επαρκούν να περιγράψουν και να οριοθετήσουν τον θεσμό της μαθητείας στα ΕΠΑΛ.
  Απαιτείται σοβαρή δουλειά και πλήρη περιγραφή.
  Προτείνεται η συμμετοχή των ΚΕΣΥΠ (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) να ενισχυθεί, έτσι ώστε να εμπλακούν στη σημαντική αυτή προσπάθεια στην τεχνική εκπαίδευση.
  Υπάρχει εμπειρία και πρέπει να αξιοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

  Τσίντζος Πέτρος
  Υπεύθυνος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Θέρμης

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Προτείνω να υπάρχει επιβλέπων καθηγητής επάλ στην τάξη της μαθητείας, με την πρόβλεψη ωρών απασχόλησης αφαιρούμενων από τις διδακτικές ή τις διοικητικές του υποχρεώσεις, προς αποφυγή εκμετάλλευσης των μαθητών από τους εργοδότες αλλα και την σωστη ασκηση των μαθητων.
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
  Στις επαρχιακές πόλεις είναι αδύνατο πρακτικά να βρεθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να απορροφήσουν όλους τους μαθητές που θα θελήσουν να συνεχίσουν στην «τάξη μαθητείας». Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη να κάνουν οι μαθητές εναλλακτικά την μαθητεία εντός των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, τα οποία έχουν την κατάλληλη υποδομή για να την υποστηρίξουν.Για τους παραπάνω λόγους, προτείνω στο προτεινόμενο νομοσχέδιο να υπάρχει πρόβλεψη για την συνέχιση της λειτουργία των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων τα οποία μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά στην Τεχνική εκπαίδευση με πάρα πολλούς τρόπους.

 • Προτείνω να υπάρχει επιβλέπων καθηγητής επάλ στην τάξη της μαθητείας, με την πρόβλεψη ωρών απασχόλησης αφαιρούμενων από τις διδακτικές ή τις διοικητικές του υποχρεώσεις, προς αποφυγή εκμετάλλευσης των μαθητών από τους εργοδότες.

 • 17 Αυγούστου 2013, 10:49 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

  Στις επαρχιακές πόλεις είναι αδύνατο πρακτικά να βρεθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να απορροφήσουν όλους τους μαθητές που θα θελήσουν να συνεχίσουν στην «τάξη μαθητείας».

  Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη να κάνουν οι μαθητές εναλλακτικά την μαθητεία εντός των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, τα οποία έχουν την κατάλληλη υποδομή για να την υποστηρίξουν.

  Για τους παραπάνω λόγους, προτείνω στο προτεινόμενο νομοσχέδιο να υπάρχει πρόβλεψη για την συνέχιση της λειτουργία των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων τα οποία μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά στην Τεχνική εκπαίδευση με πάρα πολλούς τρόπους.

 • 16 Αυγούστου 2013, 11:17 | Νικος

  Πουθενά δεν αναφέρεται τίποτα για την επαγγελματική κατάρτιση των καθηγητων. Θα πρέπει οι καθηγητές των επαγγελματικων λυκείων να εργάζονται για κάποιο διάστημα σε εταιρίες ώστε να αποκτούν επαγγελματική γνώση και εμπειρία. Πουθενά στον κόσμο δεν νοείται επαγγελματική εκπαιδευση χωρις διασύνδεση με ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει οι καθηγητές να ακούν μέχρι ενός ορίου τα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως οι πανεπιστημιακοί. Το νομοσχεδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση απλώς θέλει τα παραπάνω. Όσο αφορά τα εσπερινο λύκεια να μην υπάρχει ο φραγμός των 20 ετών γιατί υπάρχουν μαθητές που εργάζονται στις επιχειρήσεις των γονιών τους και έτσι δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν.

 • 16 Αυγούστου 2013, 09:20 | Γιάννης

  Αφού η μαθητεία έχει προαιρετικό χαρακτήρα,θα πρέπει ο χρόνος της μαθητείας να προσμετράται στον αριθμό των ημερομισθίων για την έκδοση άειας ασκήσεως επαγγέλματος. Θα πρέπει να είναι μικρότερος ο απαραίτητος αριθμός των ενσήμων για κάποιον που τελείωσε τη μαθητεία σε σχέση με κάποιον που δεν έκανε χρήση του θεσμού.

 • 14 Αυγούστου 2013, 07:56 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 14 Αυγούστου 2013, 02:26 | Sindy Tasoula

  Έχει κανείς τη παραμικρή αμφιβολία ότι η καλύτερη εφαρμογή της μαθητείας θα ήταν για τους Β. Νοσηλευτές;
  1. Έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία όταν επί ΤΕΕ έκαναν οι μαθητές 2 μέρες πρακτική στα Δημόσια Νοσοκομεία
  2. Είναι η μοναδική περίπτωση που το όφελος της μαθητείας θα επιστρέψει στο δημόσιο και όχι σε ιδιώτες
  Πρόταση: Επαναφορά του τομέα Υγείας στο επαγγελματικό Λύκειο με την ίδια ή όποια άλλη ονομασία κρίνετε σκόπιμο.