Άρθρο 11: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών, καθώς και στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.

2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως :
α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις θεματικές ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται από ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και τομέα, εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας, της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Περιβάλλον Εργασίας, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο γενικός βαθμός της Α’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας, εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο γενικός βαθμός της Β’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

5. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας, εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Ο γενικός βαθμός της Γ’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

Ο βαθμός του απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από το μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής του μαθητή.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:33 | Χατζηιερεμίας Συμεών

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
  – ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 50% ΚΑΙ 50% ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ.

 • Σε ότι αφορά τις τράπεζες θεμάτων θα πρέπει να διαθέτουν διαβαθμισμένα θέματα, εφ’όλης της ύλης, έγκυρα, αξιόπιστα, σταθμισμένα καθώς και Φύλλο Απαντήσεων ώστε να εξασφαλισθεί ενιαία βαθμολόγηση των γραπτών. Ζητήματα που απαιτούν χρόνο προετοιμασίας, όπως και αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα, βιβλία κλπ. Από τα προαναφερθέντα δεν φαίνεται να επαρκεί ο χρόνος για έναρξη της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης από το επόμενο σχολικό έτος όπως προωθείται από το Υπουργείο χαρακτηρίζοντας το Σ/Ν ως κατεπείγον για ψήφιση. Επίσης δεν έχει γίνει κατανοητό το 50% από τράπεζα θεμάτων και όχι το 100%.

 • 19 Αυγούστου 2013, 14:51 | Μαρία.Κ

  Αν λαμβάνεται ο βαθμός του σχολείου θα είναι μεγάλη αδικία καθώς δεν υπάρχει αντικειμενικότητά

 • 19 Αυγούστου 2013, 14:02 | Γαβριήλ Ζώτος

  Η αξιολόγηση «πολλών ταχυτήτων» που προτείνεται για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. πραγματικά δεν καταλαβαίνω πάνω σε ποια παιδαγωγικά κριτήρια στηρίζεται.Άλλος τρόπος στην Α΄τάξη, άλλος στη Β΄τάξη και άλλος στη Γ΄τάξη. Κατά τη γνώμη μου η αξιολόγηση και στις τρείς τάξεις θα πρέπει να γίνεται μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις και σε θέματα που θα επιλέγει ο διδάσκοντας ή οι διδάσκοντες το μάθημα γιατί αυτοί και μόνο αυτοί γνωρίζουν απο κοντά την προσπάθεια που καταβάλει ή δεν καταβάλει ο μαθητής ή η μαθήτρια και ακόμη κάτω απο ποιες συνθήκες καταβάλει αυτή την προσπάθεια ( οικογενειακό και οικονομικό περιβάλλον,κάτοικος ακριτικής περιοχής/νησιού,μετανάστης/τρια κ.α.)
  Ακόμη θα πρέπει, διακριτά, να αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου( πράγμα το οποιο δεν υπάρχει καθόλου στο προτεινόμενο σχέδο νόμου )γιατί απλά αποτελεί έναν ξεχεχωριστό τίτλο σπουδών. Νομίζω πως εκτός απο τη γενική βάση του δέκα (10) καλό θα ήταν να υπάρχει και κατώτατο βαθμολογικό όριο, π.χ. το οκτώ (08) που ισχύει σήμερα μόνο στα μαθήματα ειδικότητας ,όπου όποιος μαθητής ή μαθήτρια έχει, έστω και σε ένα μάθημα ειδικότητας κάτω απο αυτό το βαθμό δεν παίρνει πτυχίο.Τέλος η γνώμη μου είναι πως για τον βαθμό του απολυτηρίου ή για του πτυχίου να μην υπολογίζεται ο προφορικός βαθμός της γυμναστικής .

 • 18 Αυγούστου 2013, 17:51 | Eirini

  Ο στόχος είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι μαθητές, οι μαθητές που μένουν σε μικρές ακριτικές περιοχές, που δεν έχουν δυνατότητα στήριξης να μην παίρνουν απολυτήριο?
  (όπως ακούγαμε ότι γινόταν στο παρελθόν από τους παππούδες μας)

  Το σχολείο που διώχνει τους μαθητές, αντί να τους στηρίζει μήπως
  τελικά αδειάζει, συγχωνεύεται με κάποιο «γειτονικο», ή κλείνει?

 • 15 Αυγούστου 2013, 09:31 | Δημήτρης Δ.

  Στα ΕΠΑΛ, ο βαθμός του απολυτήριου τίτλου επηρεάζεται το ίδιο τόσο από εργαστηρικά μαθήματα όσο κι από μαθήματα γενικής παιδείας.
  Έτσι ένας μαθητής που «πιάνουν τα χέρια του» παίρνει π.χ. 16 ή 17 στο εργαστήριο (και ίσως δικαίως, αυτό δε το κρίνω) με αποτέλεσμα να παίρνει απολυτήριο ακόμα και μέσο όρο 4 σε μαθηματικά και γλώσσα (χωρίς υπερβολή).

  Γνώμη μου είναι πόσο όσο αφορά το απολυτήριο (δε μιλάω για το πτυχίο) αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί. Και χρειάζεται να διορθωθεί, γιατί το απολυτήριο του ΕΠΑΛ είναι ισοδύναμο με του Γενικού. Έτσι, λοιπόν πρέπει ο μαθητής που παίρνει απολυτήριο με βαθμό 15 του ΕΠΑΛ να είναι «ισάξιος» αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, με αυτόν που παίρνει 15 στο γενικό. Αξίζει να σκεφτεί κανείς, από την πείρα του, αν αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα ή όχι.

  Τώρα, πώς θα μπορούσε να διορθωθεί αυτό:
  Με αυξημένους συντελεστές βάρους στα μαθήματα γενικής παιδείας, για το βαθμό του απολυτηρίου μόνο (αντίστοιχα μειωμένους, για το βαθμό πτυχίου);
  Με την εξαίρεση των βαθμών κάποιων μαθημάτων από τον υπολογισμό του βαθμού απολυτηρίου;
  Με την εξαγωγή δύο διαφορετικών μέσων όρων, έναν για γενική παιδεία, και έναν για μαθήματα ειδικότητας, που θα πρέπει και οι δύο να υπερβαίνουν το 10;

  Υπάρχουν τρόποι. Αρκεί κανείς να δει την αναγκαιότητα της παρέμβασης αυτής.

  Ευχαριστώ

 • 14 Αυγούστου 2013, 20:04 | Βαγγέλης

  Το προσχέδιο λέει: Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή ή την απόλυση του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).
  Δηλαδή αν πχ στη 2α Λυκείου έχουμε 10 μαθήματα, είναι δυνατόν ένας μαθητής να προαχθεί έχοντας 6 ή 7 μαθήματα κάτω από τη βάση, αρκεί να είναι αρκούντως καλός σε ένα ή δύο μαθήματα που θα του ανεβάσουν το μέσω όρο πάνω από το πολυπόθητο 10. Αυτό όμως οδηγεί στο να παίρνουν απολυτήριο και μαθητές που στερούνται βασικές γνώσεις σε αρκετά μαθήματα. Φέτος στο σχολείο που διδάσκω (ΕΠΑΣ) πήρε απολυτήριο μαθητής με 5 μαθήματα κάτω και μόνο ένα πάνω από τη βάση. Ντροπή και ξεφτίλα μαζί… Αυτό δεν είναι ούτε μόρφωση, ούτε αξιοκρατία, είναι δώσε και σε εμένα ένα χαρτί να φεύγω…
  Να υπάρχει όριο στον αριθμό μαθημάτων που μπορεί ένας μαθητής να έχει κάτω από τη βάση, πχ η εν λόγω διάταξη να γίνει:

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή ή απόλυση του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10), αρκεί τα μαθήματα που έχουν τελική βαθμολογία κάτω από δέκα (10) να μην υπερβαίνουν το 40% των διδασκομένων μαθημάτων.

 • 14 Αυγούστου 2013, 07:44 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 13 Αυγούστου 2013, 09:50 | D.A.T.

  (1) Τα θέματα να επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων κατα 75% με διαβαθμισμένη δυσκολία και 25% από επιτροπή στην οικία δευτεροβάθμια, η οποία δημιουργείται με ευθύνη του διευθυντή της δευτεροβάθμιας.
  (2) Στα γραπτά που δίνονται ενδοσχολικά να μην μπαίνει το όνομα του μαθητή αλλά ο Α.Μ.Κ.Α του μαθητή.
  (3) Τα γραπτά να πηγαίνουν στην οικία δευτεροβάθμια, στην οποία θα έχει δημιουργηθεί βαθμολογικό κέντρο και στο οποίο δύναται να βαθμολογούν όσοι καθηγητές επιθυμούν.
  (4) Τα γραπτά να βαθμολογούνται με βάση το 100.

 • 13 Αυγούστου 2013, 09:06 | Ντίνος

  Βαθμολόγηση των μαθητών από τους καθηγητές-φροντιστές τους;
  Βιομηχανία παράνομων ιδιαιτέρων; Παροχή και συμφωνία προς αποφυγή απεργιών, όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια;
  Πρόταση: Τα γραπτά δύο Λυκείων της ίδιας περιφέρειας να ανταλλάσονται και να βαθμολογούνται (φυσικά με κρυφά τα ονόματα των μαθητών), όπως γίνεται στις Πανελλαδικές.

 • 12 Αυγούστου 2013, 21:15 | Ιωάννης Τ.

  Η συμμετοχή της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων στην εξαγωγή του Βαθμού Πρόσβασης αποτελεί θετικό σημείο του νομοσχεδίου. Έτσι ενισχύεται και ο ρόλος της γενικής παιδείας του λυκείου και σταματά η απαξίωση των μαθημάτων που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στις πανελλήνιες. Ρωτήστε όσους διδάσκουμε μαθήματα στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, τα οποία ήταν εκτός πανελλαδικών εξετάσεων.
  Επιπλέον η εισαγωγή στα ΑΕΙ -ΤΕΙ δεν στηρίζεται μόνο σε μια προσπάθεια (πανελλαδικές εξετάσεις) του μαθητή αλλά συνυπολογίζεται και ο κόπος του όλων των τάξεων.
  Η επιλογή του 50% των θεμάτων στις εξετάσεις απο τράπεζα θεμάτων κάνει πιο υπεύθυνους και τους καθηγητές στον τρόπο και την ύλη που διδάσκουν. Γνωστές «εκπτώσεις» στην ύλη κατά βούληση του διδάσκοντος θα σταματήσουν.
  Τα ιδιαίτερα μαθήματα, παράνομα ως γνωστόν τοις πάσι ιδιαίτερα όταν γίνονται σε μαθητές που έχουμε και στις τάξεις του σχολείου μας, είναι αρρώστια που πρέπει να χειρουργηθεί! Αλλά η αρρώστια δεν μπορεί να γίνει κριτήριο για τον τρόπο βαθμολόγησης και προαγωγής των μαθητών!
  Και ας μην ξεχνάμε. Αν κάποιοι κοιτάζουν μόνο το πορτοφόλι των ιδιαίτερων μαθημάτων τους, υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν ΜΟΝΟ στο σχολείο τους.

 • 12 Αυγούστου 2013, 16:42 | Παφίτη Γεωργία

  Διαμένω σε μικρό νησί. Οι καθηγητές φυσικής, μαθηματικών καθώς και οι φιλόλογοι, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε όσους μαθητές μπορούν να τους πληρώσουν. Να υποθέσω ότι αυτοί θα περνούν στο πανεπιστήμιο ευκολότερα ε;

 • 12 Αυγούστου 2013, 14:12 | Μάρκος

  Ποιός μέσος ορος θα προκύπτει απο ένα μαθητή που τελείωσε την Α γενικού λυκείου και αποφάσισε να πάει στην Β ΕΠΑΛ.Ειναι δικαιο αυτό εαν γίνει τετοιος ανάμεικτος συμψηφισμός.Νομίζω οτι το σχέδιο νόμου του Τεχνολογικού λυεκίου είναι πιο άρτιος και τεκτμηριωμένος απο κάθε πλευρα και σε όλα τα δύσκολα σημεία.Τωρα αυτές οι αλλαγές του ποδαριού θα βγάλουν άλλα προβλήματα.

 • 12 Αυγούστου 2013, 13:13 | Κατερίνα Γρηγορίου

  Στην πόλη που μένω οι μισοί καθηγητές του Λυκείου κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στους μαθητές τους οποίους διδάσκουν και στο σχολείο.Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να κληθούν στη συνέχεια να τους βαθμολογήσουν αντικειμενικά;Τι θα τους εμποδίζει να τους δίνουν τα θέματα που θα βάλουν, πριν τις εξετάσεις; Και δεν είναι δυνατόν να σταματήσετε την κατάσταση αυτή, αφού φυσικά οι γονείς που θα πληρώνουν και θα επιτυγχάνουν με τον τρόπο αυτό την είσοδο των παιδιών τους στη σχολή που επιθυμούν, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να καταγγείλουν τον καθηγητή. Άρα όχι μόνο δεν χτυπάτε την παραπαιδεία αλλά θα κάνετε κάποιους πολύ πλούσιους και θα αδικήσετε κατάφωρα τους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν τις υπέρογκες αμοιβές που ζητούν οι συγκεκριμένοι επίορκοι καθηγητές. Δε νομίζετε επίσης ότι τα παιδιά φορτώνονται με υπερβολικό άγχος εμπλεκόμενα στη διαδικασία των εξετάσεων με διακύβευμα την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο,από τόσο μικρή ηλικία;