Άρθρο 28: Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων

1. Στην παράγραφο 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α’ 136) μετά από τη φράση «Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» προστίθεται το σημείο στίξης κόμμα (,) ακολουθούμενο από τη φράση «το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.)».

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152) αντικαθίσταται ως εξής : «7. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄146) και του ν. 4149/1961 (Α΄41), οι Ιερείς Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κώ και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης) και οι Ενορίες και οι Μονές τους καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου δεν υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 1611/1950 (Α΄ 304), του άρθρου 13 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138), του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75), του άρθρου 3 του ν. 2216/1994 (Α΄ 83) και του άρθρου 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38)».

  • 16 Αυγούστου 2013, 23:08 | Γιώργος Κανελόπουλος

    Αν καταλαβαίνω καλά η 1η παράγραφος αυτού του άρθρου αφορά στη δυνατότητα δημοσίων υπαλλήλων να συνάπτουν παράλληλα με την κανονική τους εργασία συμβάσεις με το ΙΠΕ, προφανώς με επιπλέον νόμιμη αμοιβή.

    Η ρύθμιση γίνεται προφανώς για το ΙΠΕ ανέλαβε ήδη πρόγραμμα επιμόρφωσης κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, καλά χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.

    Γιατί δεν αφήνουν και κανέναν άλλο να διδάξει τους επιμορφούμενους και θέλουν πάλι οι γνωστοί στους εκκλησιαστικούς κύκλους δημόσιοι υπάλληλοι να πάρουν και αυτό το έργο;

    Αν κάνω κάπου λάθος, ακούω σε τι άλλο στοχεύει η συγκεκριμένη παράγραφος.