Άρθρο 15: Υποτροφίες

Στους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ή βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2158/1993 (Α΄109), όπως ισχύουν κάθε φορά. Για τη σύνταξη των σχετικών προγραμμάτων σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2158/1993 λαμβάνονται υπόψη εκπαιδευτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια, όπως είναι η σχολική επίδοση, η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα και οι επαγγελματικοί τομείς, ειδικότητες και εξειδικεύσεις, που χαρακτηρίζονται από το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν 3879/2010 (Α΄ 163) ως ιδιαιτέρως σημαντικοί για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας .

 • Αξιότιμε κε Υπουργέ,

  θεωρώ ότι ο διαχωρισμός σε μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κ.ά. τύπου λυκείων είναι παντελώς άστοχος. Ένας από τους πολλαπλούς σκοπούς του σχολείου είναι και να ενώνει και όχι να χωρίζει. Σας παρακαλώ λοιπόν να τροποποιήσετε κατάλληλα τις διατάξεις ώστε να εμπεριέχονται μαθητές από κάθε τύπου λυκείου στις μαθητικές υποτροφίες.

  Επίσης, μαθητές οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης που διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς πανευρωπαϊκού ή παγκοσμίου επίπεδου αξίζουν και τη δική μας αναγνώριση και καταξίωση και καλό θα ήταν να θεσπιστούν ανάλογα βραβεία και υποτροφίες σύμφωνα με την κατάταξή τους και το είδος του διαγωνισμού (πανελλήνιος, πανευρωπαϊκός, παγκόσμιος).

  Τέλος, μαθητές τις Γ’ τάξης λυκείων που πετυχαίνουν πολύ υψηλές επιδόσεις και κατάξη εντός των τριών πρώτων κάθε κατεύθυνσης (νυν πεδίου) είτε στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε σε διεθνείς διαγωνισμούς χρήζουν της προσοχής μας και καταξίωσης μας για υποτροφία. Δεν θεωρείται σκόπιμο και θεμιτό να κοσμούν τα ελληνικά πανεπιστήμια και να αποφεύγεται η μετανάστευσή τους στο εξωτερικό;

  με εκτίμηση

 • 18 Αυγούστου 2013, 17:35 | Ιωάννης Ε. Τ. – Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

  Η χορήγηση υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ. στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. θα συντελέσει ως κίνητρο στην ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ από το Γυμνάσιο, αρκεί να γίνεται έγκαιρα, π.χ. μαζί με την επίδοση των σχολικών βραβείων κατά τη σχολική εορτή του Οκτωβρίου κι όχι μετά από χρόνια (όπως συνέβαινε παλαιότερα).

 • 14 Αυγούστου 2013, 07:59 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!