Άρθρο 49 – Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 17 συγκαταλαμβάνουν τους διορισμένους στη θέση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 16 και 21 του άρθρου 18 συγκαταλαμβάνουν τους αξιωματικούς, οι οποίοι τίθενται σε αποστρατεία κατά το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 • 31 Μαρτίου 2016, 09:59 | NEKTARIOS

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ σας παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο η παραμονή στο στράτευμα των Αξιωματικών εξ υπαξιωματικών και μετά τα 35 χρόνια μέχρι τα 40 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Στις 15/12/2015 σας είχα στείλει προσωπικά e-mail για το συγκεκριμένο θέμα και η απάντησή σας με e-mail ήταν ότι ΄΄Ετοιμάζω νομοθετική ρύθμιση για να μπορέσετε να παραμείνετε στο στράτευμα΄΄. Δυστυχώς στο καινούργιο νομοσχέδιο η συγκεκριμένη διάταξη δεν υπάρχει.

 • 30 Μαρτίου 2016, 18:50 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Προτείνω όπως συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο η παραμονή στο στράτευμα των Αξιωματικών εξ Υπαξιωματικών μέχρι και τα 40 έτη πραγματικής υπηρεσίας, μετά από κατ΄έτος αναφορά του ενδιαφερόμενου.

 • 30 Μαρτίου 2016, 07:48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Προτείνω όπως συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο,η παραμονή στο στράτευμα των Αξιωματικών εξ υπαξιωματικών στα 40 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Από ότι γνωρίζω το συγκεκριμένο άρθρο υπήρχε για διαβούλευση αλλά για άγνωστο προς εμένα λόγο αποσύρθηκε.

 • 29 Μαρτίου 2016, 15:47 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ

  Προτείνω όπως συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο, το θέμα της θεσμικής αναγνώρισης των ενώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών