Άρθρο 37 – Επιστροφή παρακρατηθεισών αποδοχών σε στρατιωτικούς που τέθηκαν σε δυνητική ή αυτοδίκαιη αργία

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.4325/2015 (Α ´47) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, όπως παρακάτω:

«Ειδικά για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που τέθηκε σε δυνητική ή αυτοδίκαιη αργία, κατ΄ εφαρμογή καταργούμενων διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, το σύνολο ή μέρος των εξ αυτής της αιτίας παρακρατηθεισών αποδοχών τους μπορεί να τους αποδοθεί, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον έχουν απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»

  • 29 Μαρτίου 2016, 14:20 | Άγγελος

    Επιτέλους το αυτονόητο μετά την αλλαγή του κατάπτυστου προηγούμενου νόμου που καταργούσε στην πράξη το τεκμήριο της αθωότητας από τον νόμο 4325/2015 του κ.Κατρούγκαλου.Στον οποίον όμως δεν υπήρχαν οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις για όσους είχαν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση.Θέλω να ρωτήσω αν το άρθρο αυτό περιλαμβάνει και όλους εμάς που επιστρέψαμε και ενώ περιμέναμε το πειθαρχικό για να αποφανθεί περί της επιστροφής των αποδοχών μας αυτό δεν έγινε ποτέ λόγω αλλαγής του νόμου