Άρθρο 43 – Αυτεπάγγελτη μεταφορά στρατευσίμων στους Κλάδους του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας

H παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 3421/2005 (Α´ 302) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μεταφέρονται αυτεπάγγελτα στο Πολεμικό Ναυτικό με πράξη της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στον κλάδο αυτόν. Με την ίδια διαδικασία, οι πτυχιούχοι χειριστές ελικοπτέρων και αεροπλάνων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.) ή άλλης σχολής του εσωτερικού εγκεκριμένης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μεταφέρονται αυτεπάγγελτα στην Πολεμική Αεροπορία, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στον κλάδο αυτόν. Σε περίπτωση επανακατάταξης, η μεταφορά επιτρέπεται μόνο εάν οι πτυχιούχοι των ως άνω σχολών δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία ενός μήνα.»

  • 30 Μαρτίου 2016, 19:58 | Andreas

    Να προστεθεί στην παράγραφο και η Αεροπορία Στρατού. Οι οπλίτες αυτοί μπορούν να βοηθήσουν σαν βοηθητικό προσωπικό με την ειδικότητα του γραφέα στους πύργους ελέγχου και στα γραφεία ενημέρωσης πτήσεων των τριών αεροδρομίων της ΑΣ.

  • 29 Μαρτίου 2016, 07:33 | JOHNja

    Θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη μέριμνα και γι αυτούς που διαθέτουν άδεια συντήρησης αεροσκαφών,ώστε να αξιοποιούνται είτε από την Πολεμική Αεροπορία ή από την Αεροπορία Στρατού ή την Αεροπορία του Ναυτικού.