Άρθρο 20 – Μετατάξεις στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, βαθμού Λοχαγού μέχρι Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί βαθμού Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), μπορούν να μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων, ως Στρατιωτικοί Ιερείς, με αίτησή τους, που υποβάλλεται ύστερα από σχετική απόφαση πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

2. Όμοια δυνατότητα υφίσταται και για τους μονίμους εν ενεργεία υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη από την ονομασία αυτών ως υπαξιωματικών, οι οποίοι μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών, ως Στρατιωτικοί Ιερείς του εν λόγω Κοινού Σώματος, προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

3. Η μετάταξη ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αφού προηγηθεί η χειροτονία ως πρωτοπρεσβυτέρων, αυτών που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και θα κριθούν κατάλληλοι για το αξίωμα της Ιεροσύνης από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

4. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιεραρχία και εξέλιξη, τη στολή και τα διακριτικά βαθμού, τις διαμνημονεύσεις, τα παράσημα, τα μετάλλια και τις καταστάσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύουν και για τους μετατασσόμενους αξιωματικούς στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι μετατασσόμενοι αξιωματικοί διατηρούν το βαθμό τους και ο χρόνος που διήνυσαν σε αυτόν πριν από τη μετάταξη λογίζεται ως αντίστοιχος χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό αξιωματικού του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους ως αξιωματικών εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετάταξή τους στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων.

5. Ειδικά για την αρχαιότητα μεταξύ των μετατασσομένων αξιωματικών στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν μεταξύ τους οι μετατασσόμενοι προ της μετάταξης. Οι αξιωματικοί που μετατάσσονται καθίστανται νεότεροι όσων ομοιοβάθμων τους αξιωματικών του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων απέκτησαν το βαθμό που φέρουν κατά το ίδιο έτος.

6. Τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 59 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) ισχύουν αναλογικά για τους μετατασσόμενους στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

7. Οι μετατασσόμενοι κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου αξιωματικοί μεταφέρουν τις οργανικές τους θέσεις στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων.

 • 11 Απριλίου 2016, 12:27 | G

  Θεωρώ ότι είναι περιττό να εκθέσω και εγώ με τη σειρά μου τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού στα Στρατιωτικά Δικαστήρια, τόσο στη λειτουργία αυτών, όσο και στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των υπηρετούντων ήδη εκεί. Τα έχουν αναφέρει οι συνάδελφοι παραπάνω. Συμφωνώ στην ανάγκη εξέτασης της δυνατότητας είτε διενέργειας διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξκων ΣΔΓ είτε προσθήκης στο εν λόγω νομοσχέδιο διάταξης που να δίνει τη δυνατότητα μετάταξης στο συγκεκριμένο Σώμα.

 • 11 Απριλίου 2016, 12:04 | Δικαστικός Γραμματέας

  Το σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων έχει να ενισχυθεί με προσωπικό από το 2008, οπότε έγινε και ο τελευταίος διαγωνισμός, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να απαρτίζεται στο σύνολό του περίπου από 88 άτομα, αριθμός ο οποίος συνεχώς μειώνεται, αν αναλογιστεί κανείς και τον αριθμό των ατόμων που αποστρατεύεται ετησίως. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία των στρατιωτικών δικαστηρίων της χώρας. Είναι απολύτως αναγκαίο, είτε να γίνει διαγωνισμός για να καλυφθούν τα κενά, κι αν αυτό δεν είναι εφικτό, η λύση της μετάταξης από κάποιο άλλο σώμα είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ.

 • 10 Απριλίου 2016, 21:09 | ΔΓ

  θΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΝΤΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
  ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΣΜΟ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ.

 • 10 Απριλίου 2016, 13:31 | ΕΛΕΝΗ

  Προτείνω να διεξαχθεί διαγωνισμός για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 115/2013, άλλως να συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο διάταξη που να δίνει τη δυνατότητα μετάταξης στο Σώμα των ΣΔΓ σε στελέχη των Ε.Δ., που συγκεντρώνουν τα προσόντα της παρ. 2 του παραπάνω Π.Δ., ανεξαρτήτως βαθμού και προελεύσεως. Ευχαριστώ.

 • 8 Απριλίου 2016, 17:30 | Λουκάς

  Χαίρετε,
  η πρόταση μου είναι:
  οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών Θεολογικής ή Ανωτ. Εκκλησιαστικής Σχολής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Θεολογίας, όλα τα μέλη της οικογενειας υποψηφίου να είναι ΈλΛηνες και χριστιανοί ορθόδοξοι, χωρίς πειθαρχικές ποινές στην στρατιωτική τους πορεία, με σύσταση από τουλάχιστον δύο μητροπολίτες. Η ηλικία να είναι από 35 έως 50 ετών.
  Ευχαριστώ

 • 8 Απριλίου 2016, 13:53 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο διάταξη που να αφορά στη μετάταξη Στελεχών στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων,ως επίσης Κοινό Σώμα, καθόσον ο αριθμός των εν ενεργεία αξιωματικών που ανήκουν σε αυτό έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει ενισχυθεί από το 2008, οπότε και είχε διεξαχθεί σχετικός διαγωνισμός.

 • 7 Απριλίου 2016, 11:30 | Δημήτρης

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου νόμου, επιδιώκεται η βελτίωση των ρυθμίσεων σταδιοδρομικής φύσεως, ιεραρχίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής αξιοποίησης στελεχών των Ε.Δ. Ελλείψει δυνατότητας προκήρυξης διαγωνισμού για πλήρωση θέσεων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, προφανώς εξαιτίας των δημοσιονομικών συνθηκών, προτείνεται η προσθήκη άρθρου 22 με αναρίθμηση των επομένων αναλόγως, ως εξής:
  «1. Μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και μόνιμοι εν ενεργεία υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές, που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη από την ονομασία αυτών ως υπαξιωματικών μπορούν να μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων με αίτησή τους, που υποβάλλεται ύστερα από σχετική απόφαση πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
  2. Οι μετατασσόμενοι, κατά τον χρόνο της μετάταξής τους, πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τα κριτήρια, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1β΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του Π.Δ. 115/2013. Η μετάταξη ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και στην περίπτωση των υπαξιωματικών και των ανθυπασπιστών, αυτοί προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού.
  3. Ειδικά για την αρχαιότητα μεταξύ των μετατασσομένων αξιωματικών στο Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν μεταξύ τους οι μετατασσόμενοι προ της μετάταξης. Τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 59 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167) ισχύουν αναλογικά για τους μετατασσόμενους στο Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
  4. Οι μετατασσόμενοι κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου αξιωματικοί μεταφέρουν τις οργανικές τους θέσεις στο Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.»

  Η πλήρωση θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων με μετάταξη είναι λύση μιας υπαρκτής ανάγκης, η οποία όμως προϋποθέτει και ένα ενδιάμεσο, όμως πλέον ουσιώδες, στάδιο, ήτοι την κτήση του αξιώματος της Ιεροσύνης, που δεν εξαρτάται από τις Ε.Δ. Υπό αυτό το πρίσμα, αποτελεί οξύμωρο σχήμα να παραλείπεται η πρόβλεψη για το Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, που υπηρετεί τον νευραλγικό χώρο της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, την στιγμή που τα στρατιωτικά δικαστήρια αιμορραγούν λόγω υποστελέχωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χρονική καθυστέρηση καθαρογραφής και εκτέλεσης αποφάσεων με όποιες συνέπειες μπορεί αυτό να έχει και για την σταδιοδρομία των εμπλεκομένων στελεχών.
  Ζητώ ειλικρινώς συγγνώμη για το μέγεθος του σχολίου.

 • 7 Απριλίου 2016, 08:47 | Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

  Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι τα στρατιωτικά δικαστήρια αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα στελέχωσης με Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς (ΣΔΓ),το οποίο έχει θέσει με πρόσφατο (από 29/3/2016) έγγραφό της στον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μεταξύ δε των επιλογών που προτείνονται είναι και αυτή της μετάταξης. Η διάταξη του άρθρου 20 δεν μπορεί βεβαίως να εφαρμοστεί και για τους ΣΔΓ, καθώς απαιτούνται προσαρμογές, ωστόσο μπορεί και πρέπει να εξεταστεί με την ευκαιρία του προκείμενου σχεδίου νόμου.

 • 6 Απριλίου 2016, 11:38 | Αντώνης

  Επανέρχομαι και σας παρακαλώ όπως επανεξετάσετε, όποιος έχει πτυχίο Θεολογίας,να μετατάσσεται αυτομάτως από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται,είτε είναι της Σχολής, είτε είναι μη Παραγωγικής Σχολής!!!Πιστεύω πως αυτό είναι το ποιό δίκαιο τουλάχιστον!!! Μου φαίνεται αδιανόητο να μην συμπεριληφθούν τουλάχιστον οι Πτυχιούχοι!!! Αν δεν αλλάξει αυτό τότε λυπάμαι, όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη!!! Σας ευχαριστώ αν προσέξετε την επισήμανση μου!!!

 • 4 Απριλίου 2016, 21:13 | ΣΔΓ

  Εφόσον στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα μετατάξεων για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων δεν βρίσκω λόγο γιατί να μην συμπεριληφθεί αντίστοιχη διάταξη για τους Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς, Σώμα στο οποίο επίσης υπάρχουν πολλά κενά, δεδομένου ότι ο τελευταίος διαγωνισμός έγινε το 2008, έκτοτε δε έχουν μεσολαβήσει αποστρατείες, παραιτήσεις και μετατάξεις στελεχών στο Σώμα ΣΣΝΣ, σε ποσοσστό περίπου 30%.Η συντριπτική πλειοψηφία των Στρατιωτικών Δικαστηρίων λειτουργούν υποστελεχωμένα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 20% έως 60%, οι δε ΣΔΓ που υπηρετούν σε αυτά ασκούν διπλά και τριπλά καθήκοντα.Παρακαλώ να εξετασθεί η δυνατότητα είτε διενέργειας διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξκων ΣΔΓ είτε προσθήκης στο εν λόγω νομοσχέδιο διάταξης που να δίνει τη δυνατότητα μετάταξης στο Σώμα, ανάλογης με αυτή των Στρατιωτικών Ιερέων.

 • 3 Απριλίου 2016, 01:02 | κωνσταντινος

  Οι Υπαξιωματικοί μη παραγωγικών σχολών γιατί εξαιρούνται από την δυνατότητα αυτή; Καθόλα άξιοι υπαξιωματικοί μη παραγωγικών σχολών με αρκετά χρόνια υπηρεσίας και θεολογική κατάρτιση δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αντίθεση με συναδέλφους άξιους επίσης αλλά με καμία θεολογική κατάρτιση. Γιατί να μετράει η προέλευση και όχι η θεολογική κατάρτιση; Οι Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ουδεμία θεολογική κατάρτιση προσφέρουν και αυτό είναι κοινά αποδεκτό και φυσικό. Γιατί η προέλευση από αυτές να είναι το κριτήριο επιλογής;

 • 1 Απριλίου 2016, 10:59 | Αντώνης

  Θα συμφωνήσω και ‘γω με την σειρά μου πως είναι καταφανώς άδικο ΕΠ.ΟΠ. με Πτυχίο Θεολογίας να εξαιρούνται για μετάταξη!Υπάρχουν κάποιοι με όλα τα νόμιμα προσόντα από τις τάξεις των ΕΠ.ΟΠ. οι οποίοι μπορούν να μεταταχθούν στο Θρησκευτικό Σώμα!!! Θα παρακαλούσα όπως εξεταστεί το θέμα αυτό όπως επίσης και να δοθεί η δυνατότητα και σε Μή Μονιμοποιηθέντες ΕΠ.ΟΠ. να μεταταχθούν στο Σώμα,διότι με την υπάρχουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται και δίδεται γενικώς η εικόνα πως οι ΕΠ.ΟΠ. δεν μπορούν να έχουν καμμία ίση μεταχείριση!

 • 30 Μαρτίου 2016, 20:17 | Σωτήριος

  Οι Υπαξιωματικοί μη παραγωγικών σχολών γιατί εξαιρούνται από την δυνατότητα αυτή; Καθόλα άξιοι υπαξιωματικοί μη παραγωγικών σχολών με αρκετά χρόνια υπηρεσίας και θεολογική κατάρτιση δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αντίθεση με συναδέλφους άξιους επίσης αλλά με καμία θεολογική κατάρτιση. Γιατί να μετράει η προέλευση και όχι η θεολογική κατάρτιση; Οι Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ουδεμία θεολογική κατάρτιση προσφέρουν και αυτό είναι κοινά αποδεκτό και φυσικό. Γιατί η προέλευση από αυτές να είναι το κριτήριο επιλογής;

 • 30 Μαρτίου 2016, 17:10 | Κώστας

  ΕΜΘ και ΕΠΟΠ γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται; Ίσως επειδή θεωρούν κάποιοι ότι στερούνται προσόντων. Ακόμη κι αν κατέχουν τίτλο ΑΕΙ.
  Ανεπίτρεπτο και «συμπλεγματικό». Πρόταση να συμπεριληφθούν ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, τα οποία ονόματα είναι δηλωτικά του τρόπου εισαγωγής στις Ε.Δ.

 • 30 Μαρτίου 2016, 08:28 | Θανάσης

  Παρακαλώ πολύ, στο με ημερομηνία 29/03/16 σχόλιο που συνέταξα επί του άρθρου 20, διορθωθεί η φράση : «χωρίς να προοδεύει το ένα και να παραγκωνίζεται το άλλο» σε «χωρίς να εξελίσσεται το ένα και να παραγκωνίζεται το άλλο». ευχαριστώ πολύ

 • 29 Μαρτίου 2016, 22:16 | Θανάσης

  Είναι αδιαμφισβήτητο πως με την πάροδο των ετών και τις αποστρατείες αξκων, είτε λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας είτε λόγω καταληκτικού βαθμού, έχουν κενωθεί πολλές οργανικές θέσεις στο σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων, οι οποίες δεν καλύπτονται λόγω αδυναμίας διενέργειας σχετικού διαγωνισμού. Συνεπώς, η πρόταση πλήρωσης των κενών αυτών με μετατάξεις από άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός πως οι ίδιες – αν όχι επιτακτικότερες – ανάγκες υφίστανται και στο Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, το οποίο ανήκει ομοίως στα κοινά σώματα. Τα στελέχη του εν λόγω σώματος καλύπτουν θέσεις πρωτίστως στα στρατιωτικά δικαστήρια και δευτερευόντως σε διοικητικές θέσεις. Τα υφιστάμενα κενά αγγίζουν σήμερα ποσοστό περίπου 30% του συνόλου των οργανικών θέσεων, με την πλειονότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων να είναι υποστελεχωμένα έως και 50%. Σημειωτέον δε πως δεν έχουν εισαχθεί νέα στελέχη στο εν λόγω σώμα επί οκτώ έτη, με τον τελευταίο διαγωνισμό να έχει λάβει χώρα το έτος 2008. Αποτέλεσμα των ως άνω είναι να προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στη δομή και στη λειτουργία του σώματος, αλλά και στην ουσιαστική και αποτελεσματική εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, τα οποία άπτονται του κρίσιμου και ευαίσθητου τομέα της δικαιοσύνης. Δεδομένου του ότι με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα για μετατάξεις στο κοινό σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων (καθώς επίσης και αλλαγές στο επίσης κοινό σώμα των Στρατολόγων-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων), είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να συμπεριληφθεί σε αυτό αντίστοιχη πρόβλεψη για το έτερο κοινό σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, όχι μόνο προς επίλυση των δυσλειτουργιών που έχουν ανακύψει, αλλά και προς το ενιαίο της αντιμετώπισης των κοινών σωμάτων στο πλαίσιο μιας πολιτικής ισότιμης μεταχείρισης αυτών, χωρίς να προοδεύει το ένα και να παραγκωνίζεται το άλλο. Κατ’ αντιστοιχία, λοιπόν, προς την αφορώσα στους Στρατιωτικούς Ιερεις διάταξη, η προτεινόμενη ρύθμιση, αφού συμπληρωθεί με τις επιμέρους αναγκαίες λεπτομέρειες, θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή: «Μόνιμοι εν ενεργεία Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη από την ονομασία αυτών ως υπαξιωματικών, κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούν, με αίτησή τους ύστερα από σχετική απόφαση πρόσκλησης ενδιαφέροντος του ΥΕΘΑ, η οποία εκδίδεται κατόπιν πρότασης του ΣΑΓΕ, να μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του ΥΕΘΑ.»

 • 29 Μαρτίου 2016, 19:07 | Διονύσιος Μπάστας

  Στις τάξεις των ΕΜΘ/ΕΠΟΠ υπάρχουν εν ενεργεία Υπαξιωματικοί που διαθέτουν τη Θέληση και τα Προσόντα, γιατί να μη δίνεται η δυνατότητα;;
  Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις μελλοντικές ανάγκες σε αριθμό ατόμων και το πως προσδοκούμε αυτές να καλυφθούν;;
  Είναι τόσο δεδομένο πως οι ανάγκες του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων μπορούν καλυφθούν μόνο με εισροές απο τις τάξεις των αποφοίτων απο Ανώτατες/Ανώτερες Σχολές;;

 • 29 Μαρτίου 2016, 15:51 | Νικολαος

  Θα έπρεπε είτε να καταργήσουμε το σώμα των στρατιωτικών ιερέων καθώς προσβάλει την ελευθερία πίστης του καθενός είτε να έχουμε ιερείς για όλες τις γνώστες εν ελλάδι θρησκείες.

 • 29 Μαρτίου 2016, 14:03 | Δημητρης

  Να έχουν δικαίωμα και εν ενεργεία μεγαλύτερης ηλικίας που πλησιάζουν στην αποστρατεία . Μπορούν να προσφέρουν αργότερα και αυτοί με την προϋπόθεση βεβαια μετά την αποστρατεία να ενσωματωθούν σε μητροπόλεις που χρειάζονται ιερείς και να εξυπηρετούν εκκλησιες σε Χωριά, Κωμοπόλεις.

 • 29 Μαρτίου 2016, 14:08 | Γιάννης

  Είναι δυνατόν να μην μπορούν να μεταταχθούν στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων ως Στρατιωτικοί Ιερείς, Υπξκοι μη Παραγωγικών Σχολών, κάτοχοι Πτυχίων ΑΕΙ και Μεταπτυχιακών; Πόσο δε μάλλον όταν κατέχουν τίτλους Θεολογικών Σπουδών.

 • 29 Μαρτίου 2016, 11:01 | Παναγιώτης

  Θα ήταν καλό να προστεθεί ως απαραίτητο προσόν η κατοχή πτυχίου θεολογίας, με κατεύθυνση στον ποιμαντικό τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί η θεωρητική κατάρτηση των υποψηφίων.

 • 28 Μαρτίου 2016, 22:20 | Νίκος

  προτείνω να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους οι ΕΜΘ και οι ΕΠΟΠ διότι έχουν αποκλειστεί χωρίς ουσιαστικό λόγο.