Άρθρο 26 – Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974 (Α´ 160)

Η παράγραφος 9 του άρθρου 53 του ν.δ. 445/1974 (Α´ 160), αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής άμυνας, καθορίζεται η διαδικασία για την πρόσληψη των εθελοντών οπλιτών, τα κριτήρια, τα απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος επιλογής τους, οι θέσεις που καταλαμβάνουν και οι ειδικότητες που τους απονέμονται.»

  • 3 Απριλίου 2016, 01:12 | κωνσταντινος

    Η παράγραφος 1 περίπτωση (β) του άρθρου 1 του ν.δ. 445/1974 (Α´ 160), αντικαθίσταται ως εξής: Προέλευσις Μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών. β)Εκ μονιμοποιήσεως εθελοντών η έφεδρων υπαξιωματικών ή Εθελοντών Μακράς θητείας ή Επαγγελματιών Οπλιτών.

  • 29 Μαρτίου 2016, 20:34 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Η παράγραφος 1 περίπτωση (β) του άρθρου 1 του ν.δ. 445/1974 (Α´ 160), αντικαθίσταται ως εξής:

    Προέλευσις Μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.

    β)Εκ μονιμοποιήσεως εθελοντών η έφεδρων υπαξιωματικών ή Εθελοντών Μακράς θητείας ή Επαγγελματιών Οπλιτών.