Άρθρο 24 – Άσκηση καθηκόντων διαιτολόγου – διατροφολόγου από αξιωματικούς του Υγειονομικού

1. Αξιωματικοί Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότητας ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φαρμακοποιού και νοσηλευτικής, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, εκ των περιγραφόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 133/2014 (Α´ 213) δύνανται, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, να ασκούν τα καθήκοντα του διαιτολόγου-διατροφολόγου, υπηρετώντας σε αντίστοιχα τμήματα στρατιωτικών νοσοκομείων, αποκλειόμενης της παράλληλης άσκησης καθηκόντων της γενικής τους ειδικότητας τους σε άλλες υπηρεσιακές δομές των ως άνω νοσοκομείων, κατά τον χρόνο της υπηρεσίας τους στα τμήματα αυτά.

2. Οι Διευθύνσεις Υγειονομικού των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ελέγχουν την πλήρωση της προϋπόθεσης της κτήσης του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, εκδίδοντας σχετική πράξη, αντίγραφο της οποίας τηρείται στον ατομικό φάκελο του Υγειονομικού αξιωματικού.

3. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται με την έκδοση διοικητικής πράξης τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης ή διάθεσης στα οικεία τμήματα στρατιωτικών νοσοκομείων ή με διαταγή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στις περιπτώσεις που ο Υγειονομικός αξιωματικός υπηρετεί σε άλλη θέση στο ίδιο στρατιωτικό νοσοκομείο, λαμβανομένων οπωσδήποτε υπόψη των αναγκών σε προσωπικό της κατεχόμενης γενικής ειδικότητας, σε συνδυασμό με τυχόν ειδικές εκπαιδεύσεις που έχουν παρακολουθήσει ή σχετικές εξειδικεύσεις που έχουν αποκτήσει οι εν λόγω αξιωματικοί σε αντικείμενα της γενικής τους ειδικότητας.

 • 10 Απριλίου 2016, 13:27 | Γιωργος Μ.

  Η επιλογή των στελεχων που μπορουν να στελεχώσουν τα διαιτολογικά τμήματα από τους Αξκους Υγειονομικού ήταν ορθοτατη.
  Οι Αξκοι Υγειονομικού ,ειδικότερα στην άσκηση της κλινικής διαιτολογίας, έχουν την εμπειρία και κυρίως την προϋπηρεσία στο χώρο της Υγείας και ειδικοτερα στο χωρο του νοσοκομείου ,όπου οι ιατρικές γνώσεις αλλά και η εξοικείωση, συνεργασία με τους νοσηλευτές και νοσηλευόμενους, κρίνονται απαραίτητες. Ήδη αξιοποιούνται και εργάζονται στα διαιτολογικά τμήματα εδώ και πολλά έτη προσφέροντας τα μέγιστα στο σημαντικό αυτόν χώρο ,ενώ έχουν ήδη αποκτήσει μια εξαιρετικά σημαντική και πολυετή εμπειρία στη κλινική διατροφή. Ετσι η υπηρεσία δε χρειαζεται να απασχολησει περισσοτερα άτομα από αλλους τομείς.Στα πλαίσια αυτά ορθά το αρθρο αναφέρεται σε στελεχη υγειονομικου ανώ είναι προς το συμφερον της υπηρεσιας, εκτός από τους έχοντες προπτυχιακο τίτλο ,να αξιοποιησει και τους αξκους υγειονομικου με μεταπτυχιακο στη κλινικη διατροφη ,κατά όπως εκεινη κρινει και πάντα σε συνταγματικα πλαισια.

 • 10 Απριλίου 2016, 08:44 | Γιώργος

  Σχετικά με την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 24 θεωρώ δίκαιο να προβλέπονται όλοι οι Αξιωματικοί Υγειονομικού κάτοχοι βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Η Υπηρεσία σε περιόδους που είχε ανάγκες στα διαιτολογικά τμήματα έχει χρησιμοποιήσει, σε ρόλο επικουρικό του Διαιτολόγου, Αξκους Υγειονομικού και χωρίς αυτοί να είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου στη διαιτολογία. Προφανώς και αυτές οι ανάγκες οδήγησαν στο να επιλεγούν κάποια από τα στελέχη Υγειονομικών ειδηκοτήτων για να πάρουν μεταπτυχιακό τίτλο στη διαιτολογία και είναι προς το συμφέρον της Υπηρεσίας να αξιοποιεί αυτά τα στελέχη (όπως άλλωστε ήδη το κάνει) ως Συμβούλους Διατροφής.

 • 9 Απριλίου 2016, 19:46 | Depy

  1. Κατά τη γνώμη μου οι Στρατιωτικοί όλων των ειδικοτήτων και απόφοιτοι όλων των σχολών(ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ) που έχουν τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στο Π.Δ. 133/2014 μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα διαιτολόγου-διατροφολόγου και όχι μόνο οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί.Δεν θα πρέπει να στερείται η υπηρεσία τα καθήκοντα του ιατρού, οδοντίατρου, φαρμακοποιού και ιδίως του νοσηλευτή όταν υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού αυτών των ειδικοτήτων στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
  2. Σε καμία περίπτωση ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν ισοδυναμεί με πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ άρα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν μπορούν να οριστούν ως διαιτολόγοι.
  3. Προτείνω να γίνεται διαδικασία επιλογής όλων όσων έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο Π.Δ. 133/2014 με κριτήρια επιστημονικής κατάρτισης (βαθμός πτυχίου, εξειδικεύσεις, μεταπτυχιακά, παρουσιάσεις, εργασίες κλπ)και να τοποθετείται αυτός που έχει τα περισσότερα μόρια.

 • 7 Απριλίου 2016, 20:36 | Panos

  Το άρθρο είναι νομικά βάσιμο και σε πλήρη αρμονία με τη νομοθεσία και τη νομολογία στη χώρας μας. Έρχεται δε να καλύψει κενά και να δώσει λύσεις όχι μόνο σε χρόνια αλλά και σύγχρονα προβλήματα. Προσφέρει καλές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας στους δικαιούχους, μέσα από υπαρκτούς διαύλους, δίχως να προσθέσει οικονομικά βάρη στο Σύστημα Υγείας και στο Ελληνικό Δημόσιο. Φυσικά υπηρεσίες Διαιτολογίας και Διατροφής δεν μπορεί και δεν είναι αποδεκτό να προσφέρονται από άτομα που δεν είναι κάτοχοι ανάλογου τίτλου σπουδών. Κάτι τέτοιο είναι συντριπτικά μη αποδεκτό για κάθε επάγγελμα και υπηρεσία, όποια και αν είναι αυτή. Π.χ. Ιατρική, Νομική, Φαρμακευτική κ.λ.π.

 • 5 Απριλίου 2016, 20:22 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Τα καθήκοντα του συμβούλου διατροφής δεν είναι νομικώς προσδιορισμένα. Η πιστοποίηση όμως μιας γνώσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι νομικώς κατοχυρωμένη. Άλλο πράγμα όμως η πιστοποίηση γνώσεων και άλλο η εκτέλεση ειδικών καθηκόντων για την οποία λαμβάνει κανείς αμοιβή από το ελληνικό Δημόσιο ως στρατιωτικός υπάλληλος και η οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένη βάσει νόμου με συγκεκριμένους τίτλους σπουδών. Προφανώς ο σύμβουλος διατροφής δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον διαιτολόγο-διατροφολόγο,σε ποιες πράξεις όμως νόμιμα μπορεί να προβεί ως τέτοιος και ποια νομική ευθύνη έχει για την εκτέλεση των πράξεων αυτών; Αν τέτοια καθήκοντα και τέτοιος τίτλος δεν υφίστανται για τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία-ιατρεία κατά συνειδητή επιλογή του Έλληνα νομοθέτη, εκτιμώ ότι η δημιουργία ενός νέου υβριδικού θεσμού (σύμβουλος διατροφής -κάτοχος μεταπτυχιακού στη κλινική διαιτολογία) στα στρατιωτικά νοσοκομεία θα προκαλέσει νέα προβλήματα. Ευχαριστώ.

  Μιλτιάδης Μακράκης
  Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

 • 4 Απριλίου 2016, 23:43 | Κωνσταντίνα Πετράκη

  Συμφωνώ με τον κύριο Χατζηγεωργίου σχετικά με την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 24 και για δυο επιπλέον λόγους:
  1. Θεωρώ δίκαιο να προβλέπονται όλοι οι Αξιωματικοί του Υγειονομικού (κάτοχοι βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου), δεδομένου ότι η υπηρεσία ήδη τους αξιοποιεί στα διαιτολογικά τμήματα στρατιωτικών νοσοκομείων. Εννοείται πως ο διαχωρισμός των καθηκόντων μεταξύ διαιτολόγων και συμβούλων είναι σαφής.
  2. Πιστεύω πως οι Υγειονομικοί που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο στην κλινική διατροφή, έχουν τα απαραίτητα προσόντα να στελεχώνουν τα διαιτολογικά τμήματα , με ρόλο Συμβούλου και με καθήκοντα επικουρικά του Διαιτολόγου .

 • 4 Απριλίου 2016, 05:47 | Χατζηγεωργίου Μιχαήλ

  Προτείνω την αντικατάσταση της παραγράφου 3 στο άρθρο 24 _η οποία είναι εξαιρετικά ασαφής και επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών- με μία η οποία να προβλέπει «θέσεις Συμβούλων διατροφής στα διαιτολογικά τμήματα των Νοσοκομείων των ΕΔ για τους Υγειονομικούς Αξκούς κατόχους MSc Κλινικής Διαιτολογίας – Διατροφής σε αριθμό κατά την κρίση και της ανάγκες της Υπηρεσίας και με ρόλο επικουρικό των Αξκων της παραγράφου 1».

  Συνοπτικά επισημαίνω ότι με την εν λόγω προσθήκη:
  1. Ρυθμίζεται νομοθετικά η αξιοποίηση στελεχών που ήδη υπηρετούν στις συγκεκριμένες θέσεις!
  2. Δεν εξομοιώνονται τα καθήκοντά των Διαιτολόγων με αυτά των εχόντων Μεταπτυχιακό Τίτλο Κλινικής Διαιτολογίας (MSc) αφού οι δεύτεροι θα ασκούν επικουρικά καθήκοντα μόνο Συμβούλου Διατροφής και όχι καθήκοντα Διαιτολόγου.
  3. Με το χαρακτηρισμό «Σύμβουλος Διατροφής» δεν αναφερόμαστε -επίτηδες- σε κανέναν υπαρκτό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΙΕΚ κλπ) παρά μόνο σε λειτουργικά καθήκοντα εντός της Υπηρεσίας μή διεκδικώντας έτσι κανένα επαγγελματικό δικαίωμα.
  4. Δε δεσμεύεται η Υπηρεσία ούτε ως προς την τοποθέτηση ούτε ως προς τον αριθμό των Αξκών που θα χρησιμοποιήσει στις εν λόγω θέσεις καθώς αποφασίζει «κατά την κρίση και τις ανάγκες της».

 • 2 Απριλίου 2016, 11:07 | Μαρία Τσιρώνη

  Απο το σχετικό έγγραφο από 16/11/2015,του υπουργειου Εθνικής Άμυνας (υποπ.1α(1)):
  «…Με τη Φ.300/1/77239/29 Νοε 01 απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Α.(Β 1679),ΔΊΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ σπουδων, στο αντικείμενο
  διαιτητικής-διατροφολογίας στους κτηνίατρους.Επειδή προκειται για διαφορετικης βαθμίδας τίτλου σπουδών, προτεινεται να επισημανθεί στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ότι, οι έχοντες ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ , ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ καθήκοντα συμβούλου διατροφής και όχι καθηκοντα διαιτολόγου-διατροφολόγου, όπως αναγράφεται.
  Για όλα τα υπόλοιπα, συγχαρητήρια για τη…..»συναδελφική αλληλεγγύη».

 • 1 Απριλίου 2016, 22:12 | Babis

  Όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των επιστημονων Διαιτολόγων θεωρώ ότι η καλυτερη λύση είναι να γινει κατι παρόμοιο που έγινε με τους Ψυχολόγους, δηλ. να εισαχθεί ως ειδικότητα στη ΣΣΑΣ ή ΣΣΑΝ, να θεσμοθετηθεί ειδικοτητα Διαιτολόγου Υγιειονομικού, δηλ. (ΥΔ) όπως υπάρχει ΥΟ (Υγειονομικού Οδοντιατρος) και ΥΚ (Υγειονομικού Κτηνίατρος). Να ξεκινήσει η αρχική επάνδρωση του Σωματος με προκυρηξη των θέσεων για όλο το στρατιωτικο προσωπικο που εχει τις προυποθεσεις του ΠΔ που αναφερθηκε για τα δικαιωματα των Διαιτολόγων.

 • 1 Απριλίου 2016, 22:58 | Babis

  Κατ’αρχην καιρός ηταν να θεσπισθουν Διαιτολογικά γραφεία (ή ιατρεία?, δεν εχω καταλαβει ακριβως καθοτι δεν ειμαι αξκος υγιειονομικου) διοτι πολλα στελεχη πλεον δεν ειναι απλως υπερβαρα αλλα εχουν προχωρήσει μαλλον στην «παχυσαρκία». Το επιθυμητό θα ειναι να λειτουργούν οπως οι ιδιώτες Διαιτολόγοι, δηλ. να σε παρακολουθούν να σε δινουν διαιτα κλπ.
  Επίσης οταν κατα την «ετησια υγιειονομικη εξέταση» διαπιστώνεται παχυσαρκία να παραπέμπεται το στελεχος υποχρεωτικά στο Διαιτολόγο και μεχρι την επομενη ετησια να εχει «προσαρμοσει» το υψος – βαρος, διαφορετικά να υπαρχουν κυρώσεις. Στο Γερμανικό Στρατό μετά τις 2 παραπομπές εφόσον υποτροπιάσεις –> αποστρατευεσαι!!
  Είναι ντροπή η εμφάνιση «παχυσαρκων» στρατιωτικών με στολή, σε οποιοδήποτε βαθμό!!

 • 1 Απριλίου 2016, 05:42 | Μαρία Καζαντζακη

  Αλλο Υπουργείο, άλλες οι ανάγκες, αλλος ο τρόπος λειτουργίας, διαφορετικό το νομοθετικό πλαίσιο. Διαφορετικά θα είχαμε εναν νομο για όλα τα Υπουργεία και ενα Π.Δ. που θα αφορούσε στο σύνολο των Δημόσιων Υπηρεσίων.
  Αφου το ΥΠ.ΕΘ.Α. νομοθετει με τις δικες του ιδιαιτεροτητες δε δύναται να επικαλούμαστε τις λειτουργίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
  Είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας λοιπόν, να αξιοποιήσει όπως αυτή κρινει δόκιμο και σκόπιμο τα στελέχη ΤΗΣ, που με την έγκριση της ηγεσίας ΤΗΣ, έλαβε την απόφαση να τα σπουδάσει για αυτον το συγκεκριμένο σκοπό.
  Ας μην συγχέονται παραϊατρικά και λοιπά, διακρίνοντας ενας ουδέτερος κριτής, τη «σπουδή» (!) να μην αξιοποιηθούν στελέχη κατοχοι μεταπτυχιακών τίτλων .Αραγε για ποιό λόγο τα οικεία Πανεπιστήμια έχουν αυτα τα προγράμματα; Kαι για ποιό λόγο τέλος, το Υπουργείο αποφάσισε να αποκτήσουν οι συνάδελφοι των Ε.Δ., αυτούς τους τίτλους;
  Οι απαντήσεις στα σχετικά Φ.Ε.Ε., που υπεγράφησαν απο την ηγεσία των Ε.Δ.

 • 31 Μαρτίου 2016, 22:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ

  Το συγκεκριμενο άρθρο δίνει λύσεις σε θέματα που απασχολούν το στρατιωτικό προσωπικό . Επιστήμονες που θα έχουν σχέση με το παραπάνω προσωπικό θα υποστηρίζουν το έργο τους.

 • 31 Μαρτίου 2016, 21:58 | Χρήστος Μπαζιώτης

  Ο μεταπτυχιακός τίτλος (διδακτορικό ή μεταπτυχιακό) έχει ως βάση τη διενέργεια μιας εργασίας σε ένα συγκεκριμένο θέμα που καλύπτει ένα μικρό πεδίο ενός υποσυνόλου μιας ευρύτερης επιστήμης. Σωστά λοιπόν ο νομοθέτης δεν έχει δώσει δικαιώματα σε άτομα που δεν διαθέτουν πτυχίο μιας επιστήμης αλλά ένα μεταπτυχιακό τίτλο σε κάποιο πεδίο αυτής. Η απόδοση τίτλων με έξοδα της υπηρεσίας αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιστημονικής επάρκειας των στελεχών στη βασική τους ειδικότητα και όχι στην αλλαγή της ειδικότητας και των καθηκόντων τους.
  Κατόπιν των παραπάνω θα πρότεινα την απόδοση των παραπάνω καθηκόντων και σε πτυχιούχους τμημάτων διατροφολογίας που είναι στελέχη άλλων Όπλων και Σωμάτων, όχι στα νοσοκομεία γιατί η κλινική διατροφή απαιτεί και γνώσεις ιατρικής, αλλά σε άλλες υπηρεσίες των ΕΔ όπως Βρεφονηπιακοί σταθμοί ή Επιτελεία για την βέλτιστη απόδοση διατροφικών προγραμμάτων στις ΕΔ.

 • 31 Μαρτίου 2016, 19:50 | Άννα

  Εφόσον η υπηρεσία έχει επιλέξει κάποια άτομα για να πάρουν ένα τίτλο που αφορά στη διατροφή – διαιτολογια, είτε είναι πτυχίο σχολής είτε μεταπτυχιακό, κατά τη γνώμη μου υποχρεούται στη συνέχεια να αξιοποιησει τα εν λόγω στελέχη! Τι σχέση έχει αν είναι το ένα ή το άλλο;; μπορούμε να εισηγηθουμε οι πρώτοι να έχουν καθήκοντα διατροφολογου και οι δεύτεροι συμβούλου διατροφής! Γιατί κολλάμε στο μεταπτυχιακό;; και το ότι κάτι δεν υφίσταται ως έννοια εκτός στρατού (εννοώ ενοπλων δυνάμεων) δεν σημαίνει τίποτα… Επίσης η απόκτηση ενός μεταπτυχιακου τίτλου δεν σημαίνει αλλαγή ειδικότητας, για αυτό μπαίνει ο όρος «σύμβουλος διατροφής» και όχι διατροφολογος! Δεν μιλάμε για μεταταξεις συνάδελφοι, για ουσιαστική βοήθεια σε κρίσιμα ποστα μιλάμε με ότι πιο χρήσιμο διαθέτουμε! Επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με τον όρο παραιτρικο επάγγελμα και βάζουμε μέσα ΑΠΌΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ! (άσχετο αυτό)

 • 31 Μαρτίου 2016, 15:38 | ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

  Σχετικά με το Άρθρο 24 «Άσκηση Καθηκόντων Διαιτολόγου – Διατροφολόγου από αξιωματικούς του Υγειονομικού» του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

  A) Στο Προεδρικό Διάταγμα 133/2014, στο Άρθρο 1 και ειδικότερα στις παραγράφους 1 και 2, είναι σαφής ως προς το ποιοί είναι αυτοί που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου – διατροφολόγου.

  B) Στα έχοντας υπόψη 3 & 4, γίνεται σαφής αναφορά ότι για την σύνταξη του εν λόγο προεδρικού διατάγματος, λήφθηκαν υπόψη τόσο απόφαση της ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), όσο και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επομένως γίνεται κατανοητό ότι η έκδοση του εν λόγο Προεδρικού Διατάγματος, ακολούθησε κάθε οδό που μπορούσε, προκειμένου να τηρεί με ακρίβεια κάθε προϋπόθεση για την διασφάλιση της Υγείας των Πολιτών (αφού όπως όλοι γνωρίζουμε η επιστήμη της διατροφής και διαιτολογίας αποτελεί επιστήμη υψίστης σημασίας και έχει άμεση σχέση με την υγεία του ανθρώπου) αλλά και την διασφάλιση του κλάδου των διαιτολόγων – διατροφολόγων.

  Γ) Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.Υ3β/Γ.Π.82140/11/8-2-12 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, αναφέρετε ότι «αρμόδιοι για θέματα διατροφής είναι οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι.»

  Δ) Το 133/2014 Προεδρικό Διάταγμα, εκδόθηκε μετά από πολλά χρόνια συνεχόμενων αγώνων των διαιτολόγων – διατροφολόγων για να προασπίσουν τα εν πολλών ετών κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, διότι επί σειρά ετών ήταν πολλοί αυτοί που έκαναν χρήση του τίτλου του «διαιτολόγου – διατροφολόγου» και ασκούσαν παρανόμως καθήκοντα διαιτολόγων – διατροφολόγων.

  Ε) Στην Ελλάδα, υπάρχουν τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα οποία αποφοιτούν επιστήμονες διαιτολόγοι – διατροφολόγοι, τμήματα στα οποία επί 4 έτη οι φοιτητές διδάσκονται το αντικείμενο της διατροφής και διαιτολογίας και ΟΧΙ επί 1-2 έτη που χρειάζεται κάποιος για να λάβει ένα μεταπτυχιακό τίτλο. Άλλωστε ο νομοθέτης δεν δύναται να είναι “ανώτερος” του Νόμου και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να ορίσει αρμοδιότητες του επαγγέλματος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου και της άσκησης αυτού σε μη κατέχοντες τον απαραίτητο βασικό τίτλο σπουδών 4 ετούς φοίτησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των τμημάτων διατροφής και διαιτολογίας (βλ. π.δ. 133/14).

  ΣΤ) Επιπλέον, ο ορισμός του επαγγέλματος του “Συμβούλου Διατροφής” δεν υφίστανται καν ως επάγγελμα στο Ελληνικό Κράτος και ως εκ τούτου ούτε τον τίτλο του συμβούλου διατροφής δεν μπορεί να έχει εκείνος που απλώς έχει στην κατοχή του ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, ή κάποια εξειδίκευση στον τομέα της Επιστήμης της Διαιτολογίας. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε σε κανένα νοσοκομείο του Ελληνικού Κράτους, δημόσιο ή ιδιωτικό δεν υφίσταται η ειδικότητα του “Συμβούλου Διατροφής”.

  Ζ) Στο άρθρο 24 του παρόντος σ/ν, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ρητώς ότι όσοι μέχρι τώρα ασκούν ιατρικό ή παραϊατρικό επάγγελμα (ιατρός, κτηνίατρος, νοσηλευτής κτλ) και κατέχουν παράλληλα ΚΑΙ τίτλο σπουδών του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, δηλαδή πτυχίο όπως αυτό ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 133/2014 ΚΑΙ άδεια άσκησης του επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, μπορούν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο να αναλάβουν τις αρμοδιότητες του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, με ταυτόχρονη παύση των καθηκόντων που είχαν με τη βασική τους ειδικότητα.

  Ως εκ τούτου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο σχέδιο νόμου, ΟΡΘΩΣ συνέταξε το άρθρο 24 και έπραξε σύμφωνα με τους προϋπάρχοντες νόμους και προεδρικά διατάγματα.

  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Σουπιός
  Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,
  Μέλος Κεντρικού ΔΣ Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος
  &
  Νίκη Ανδρουλάκη
  Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
  Μέλος Κεντρικού ΔΣ Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος

 • 31 Μαρτίου 2016, 15:51 | Αναστάσιος Παπαλάμπρου

  Αφού το Υπουργείο έκρινε σκόπιμη την (μετ)εκπαίδευση αυτων των συναδέλφων,με κάποιο σεβαστό ποσό και εισηγήθηκε αρμοδίως, γιατί να μην προβλέψει ο «νομοθέτης» στο συγκεκριμένο άρθρο και την νομοθετημένη ένταξή τους στο σύστημα (όπως και των συναδέλφων διατροφολόγων-διαιτολόγων), από τη στιγμη που διαπιστώνεται και η δική τους διάθεση να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους;

 • 31 Μαρτίου 2016, 12:56 | Γεώργιος μασαουτης

  Εφόσον υπαρχουν αξκοι υγειονομικοί οι οποίοι εχουν εκπαιδευτεί με πρωτοβουλία της υπηρεσίας προκειμένου να αξιοποιηθούν σε εναν χώρο (προφανώς γιατι υπαρχουν ανάγκες ) ας προβλεφθεί απο το νόμο η αξιοποίηση τους ώστε να μην ειναι εκτεθειμένοι.σιγουρα πρεπει να διαφοροποιηθούν απο τους έχοντες το πτυχίο του διαιτολόγου .αλλα ως υγειονομικοί αξκοι εχουν τις γενικές γνώσεις κ κάποιες πιο ειδικές λογω μεταπτυχιακού που θα τους καθιστούν χρήσιμους ως βοηθούς η ως συμβούλους διατροφής η οπως αλλιως ο νομοθέτης μπορει να τους δώσει εναν δόκιμο χαρακτηρισμό.

 • 31 Μαρτίου 2016, 12:16 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΣΠΕΣΕ

  Θεωρώ ότι το εν λόγω άρθρο κινείται σε σωστό δρόμο, καθόσον αρκετοί συνάδελφοι χρήζοντες ανάγκη της περιγραφομένης ειδικότητας θα εξυπηρετούνται απο τα αντίστοιχα τμήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων κερδίζοντας έτσι χρόνο και χρήματα τα οποία δαπανούν (και είναι αρκετά).

 • 31 Μαρτίου 2016, 11:30 | Χρήστος Μπαζιώτης

  Η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν αποτελεί τεκμήριο ειδικότητας. Είναι ένας τίτλος ενίσχυσης της γενικότερης ειδικότητας κάθε ένός από εμάς. Ως κτηνίατρος μπορώ να κάνω διδακτορικό είτε στην Ιατρική σχολή είτε στην οδοντιατρική. Αυτό θα μου δώσει περαιτέρω εφόδια στην επιστήμη μου και δεν θα μου δώσει το δικαίωμα να χειρουργήσω ή να ασκήσω την οδοντιατρική. Άλλωστε και στην Οδοντιατρική για να αποκτήσει κάποιος την ειδικότητα του Γναθοχειρουργού απαιτείται το πτυχίο της Ιατρικής. Αν κάποιος λοιπόν έχει κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο μπορεί να βοηθήσει στο έργο ενός διαιτολογικού τμήματος αλλά δεν μπορεί για κανένα λόγο να ασκήσει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα ενός πτυχιούχου. Καλή συνέχεια Συνάδελφοι

 • 31 Μαρτίου 2016, 06:57 | Κ.Τσουτσας

  Ας συμπεριλάβει λοιπόν ο νομοθέτης και τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, για να τελειώνουμε.

 • 30 Μαρτίου 2016, 19:47 | OZ

  Θεωρώ οτι το άρθρο είναι ορθό ως έχει και ο λόγος που επιλέγονται στελέχη του Υγειονομικού είναι η εμπειρία και προϋπηρεσία στο χώρο της άσκησης επαγγέλματος υγείας. Θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να συμπεριληφθούν σε άλλη παράγραφο σύμβουλοι διατροφής με ρόλο επικουρικό, αν δεν υπάρχει απαραίτητος αριθμός στελεχών που να κατέχει τίτλο σπουδών Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

 • 30 Μαρτίου 2016, 17:40 | ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ

  Διορθώστε με αν κάνω λάθος αλλά δημόσια διαβούλευση= έκθεση απόψεων, σχολιασμός, αλληλεπίδραση, συζήτηση, διάλογος κλπ. Ας μην υποβιβάζουμε το χώρο και εαυτούς σχολιάζοντας τις απόψεις έτερων συναδέλφων ως chat. Επίσης, είναι δικαίωμα καθενός να παραθέτει την άποψή του είτε επώνυμα είτε ανώνυμα για τους δικούς προσωπικούς λόγους και φυσικά δεν είναι αυτό το θέμα της παρούσας διαβούλευσης.
  Θα συμφωνήσω με τον κο Χαντζαρίδη και να προσθέσω οτι ο νόμος που προστατεύει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διαιτολόγων είναι πρόσφατος. Επίσης, αν θεωρούμε οτι επειδή η υπηρεσία δαπάνησε πόρους για τη μετεκπαίδευση κάποιων στελεχών δεν πρέπει να αξιοποιήσει, εφόσον διακρίνει την ανάγκη να στελεχώσει κάποιες θέσεις, στελέχη που εκπαιδεύτηκαν στον προσωπικό τους χρόνο και με προσωπικά τους έξοδα τότε η συζήτηση οδεύει αλλού.

 • 30 Μαρτίου 2016, 15:01 | Δημήτριος Τσάκωνας

  Eκτιμώ πως καπου χανεται η ουσία .Τα διαιτολογικά τμήματα των στρ.νοσοκομείων λειτουργουν εδώ και χρόνια με Αξκους Υγιεινομικους που εχουν προπτυχιακους και μεταπτυχιακους τίτλους σχετικούς με τη διαιτολογία, που η ΙΔΙΑ η υπηρεσια επέλεξε και εκπαιδευσε με δική της μεριμνα.
  Αυτο σημαίνει ότι δεν χρειαζεται να πάρει άτομα με τίτλους από οπουδήποτε αλλού (πχ ΑΣΕΙ,ΑΣΣΥ ΕΜΘ κοκ) και όπως σωστα καταγράφηκε να στερηθει η Υπηρεσια αυτά τα ατομα από ζωτικους τομεις ,οπου είναι πιο χρησιμοι. Η ιδια η Υπηρεσία, εχει προγραμματίσει και υλοποίησε αυτό το project με τα ατομα τα οποια εκπαιδευσε να χρησιμοποιηθούν στα συγκεκριμενα τμήματα και ηδη τα χρησιμοποιεί. Η ολη ουσια είναι να το προβλεψει κιόλας και με το παρόν σ/ν, θα μπορουσε να το πραξει. Αυτο σχολιάζεται εδώ και δε καταγράφεται πως θα αποδυναμωθουν αλλα τμηματα –τομεις της Υπηρεσιας.
  Και κατι πολύ βασικο , αν καποιο στέλεχος πχ ΕΜΘ επελεξε να τελειωσει καποια σχολη ,αυτό το εκανε με δικη του ευθυνη .Δεν είναι υποχρεωση της Υπηρεσιας να το χρησιμοποιησει ,εφοσον δε το εστειλε αυτή.
  Ευθυνη της υπηρεσιας είναι να μεριμνησει να χρησιμοποιησει τα στελεχη που η ιδια επελεξε πλήρωσε και προγραμματισε να αξιοποιησει στα αντιστοιχα τμήματα.
  Νομιζω να εγινε πια σαφές ΄πλεον.

 • 30 Μαρτίου 2016, 08:56 | Στέλιος

  Γιατί πρέπει να είναι αποκλειστικά Αξιωματικοί Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότητας ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φαρμακοποιού και νοσηλευτικής;
  Εάν κάποιος είναι απόφοιτος ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ ή ΕΜΘ του Υγειονομικού ή άλλου Σώματος/Όπλου και είναι κάτοχος τίτλου σπουδών, εκ των περιγραφόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 133/2014 (Α´ 213), δεν θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του διαιτολόγου-διατροφολόγου;
  Δηλαδή οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι στα πολιτικά νοσοκομεία ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πολλοί απ’ αυτούς είναι άριστοι επιστήμονες είναι όλοι τους ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και νοσηλευτές;
  Γιατί να στερηθεί η υπηρεσία τα πολύ χρήσιμα και ανεκτίμητα καθήκοντα ενός ιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, φαρμακοποιού και νοσηλευτή όταν είναι λίγοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και θα δημιουργήσει έλλειψη προσωπικού σε πολύ σημαντικά τμήματα;
  Προτείνω να μπορούν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 133/2014 να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής διαιτολόγου-διατροφολόγου βάσει μορίων επιστημονοκής κατάρτησης και μόνο (βαθμός πτυχίου διαιτολόγου-διατροφολόγου, εξειδικεύσεις (μεταπτυχιακό), άρθρα, εργασίες) και να τοποθετούνται για 2 χρόνια. Νομίζω μοριοδότηση ξένων γλωσσών δεν χρειάζεται γιατί θέλουμε επιστήμονες διαιτολόγους-διατροφολόγους. Στο τέλος της διετίας να πραγματοποιείται νέα διαδικασία επιλογής βάσει μορίων με τη δυνατότητα να μπορούν να συμμετέχουν όλοι, δηλαδή και αυτοί που είναι ήδη τοποθετημένοι ως διαιτολόγοι-διατροφολόγοι. Αυτό θα οδηγήσει στο ότι ο καθένας θα προσπαθεί να γίνει καλύτερος επιστήμονας, δεν θα στηρίζεται σε κριτήρια μοριοδότησης πχ. στρατιωτικού βαθμού, ξένων γλωσσών οπότε και επανάπαυσης, και ότι δεν θα υπάρχουν φωτογραφικές θέσεις. Δηλαδή ο καλύτερος επιστήμονας κερδίζει!!!

 • 30 Μαρτίου 2016, 06:16 | Στ.Καράμπελας

  Αντιγραφω απο την αιτιολογική έκθεση : «…εν όψει της ανάθεσης τέτοιων καθηκόντων σε όσους υγειονομικούς αξιωματικούς κατέχουν σχετικό τίτλο σπουδών, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε προσωπικό της
  κατεχόμενης γενικής ειδικότητας,σε συνδυασμό με τυχόν ειδικές εκπαιδεύσεις που έχουν παρακολουθήσει οι εν λόγω αξιωματικοί
  ή σχετικές εξειδικεύσεις που έχουν αποκτήσει οι ίδιοι σε αντικείμενα της γενικής τους ειδικότητας, ώστε να μην ανατρέπεται άκριτα ο
  επιχειρησιακός σχεδιασμός της κατά προτεραιότητα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών στην κατεχόμενη ειδικότητα…..»
  Από τη στιγμή λοιπόν που οι αρμόδιοι φορείς του Υπ.ΕΘ.Αμυνας, ενέκριναν και τεκμηρίωσαν την ανάγκη, Αξιωματικοί του Υγειονομικού να σπουδάσουν και να αποκτήσουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τίτλο (στη σχετική εισήγηση θα επιλυθουν και οι απορίες κάποιων, που σχολιάζουν στο παρόν «εν είδη chatting» και ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων & ανεπιθέτως μάλιστα), δεν γίνεται κατανοητός ο λόγος που δεν πρέπει να συμπεριληφθουν και αυτοί οι Αξιωματικοί, σε αυτό το άρθρο (αφού γινεται λόγος & για σχετικες εξειδικεύσεις). Εξάλλου το Π.Δ. που επικαλειται το άρθρο δεν έχει συνυπογραφεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ας μην μας διαφέυγει της προσοχής το γεγονός πως κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες,ανάγκες, κανόνες λειτουργίας και νομοθετεί (παντα σε συνταγματικά πλαίσια) σύμφωνα με τις δομές του και τις ανάγκες του(εξ ου και η διαφορετική λειτουργία των Στρ. Νοσοκομείων).

 • 29 Μαρτίου 2016, 21:50 | Πέτρος Χαντζαρίδης

  Κε Αθηνόδωρε, εύλογη η απορία σας…πραγματικά δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ Διατροφολόγου-Διαιτολόγου και Συμβούλου Διατροφής. Αν αύριο τυπώσετε κάρτες ως Σύμβουλος Διατροφής, δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Δεν είναι απαραίτητο κανένα πτυχίο για να φέρετε τον τίτλο αυτό. Αν χρησιμοποιήσετε όμως τον τίτλο του διαιτολόγου θα υπάρχουν νομικές συνέπειες. Κάποιοι προσπαθούν να ανοίξουν κερκόπορτα για την στελέχωση των Διαιτολογικών Τμημάτων με Συμβούλους κάθε είδους.

  Κα Λαίνα σας σέβομαι ιδιαίτερα και αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σας. Το γεγονός ότι κάποιοι μεταπτυχιακοί τίτλοι αποκτήθηκαν με έξοδα της Υπηρεσίας, δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται η εξίσωση των Διαιτολόγων με Συμβούλους Διατροφής και η υποκατάστασή τους από αυτούς. Αν θέλει ένα νοσοκομείο να δημιουργήσει στον ΠΟΥ του θέσεις Συμβούλου Διατροφής ως βοηθούς των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, φυσικά και μπορεί να το κάνει. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των θέσεων των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων που πρέπει να στελεχώνουν ένα τμήμα. Σε κανένα νοσοκομείο ελληνικό ή ξένο δεν υπάρχουν περισσότεροι σύμβουλοι διατροφής από Διαιτολόγους.

  Εν πάσει περιπτώσει οι θέσεις μου έχουν καταγραφεί. Δεν έχω κανένα σκοπό να αντιπαρατεθώ με συναδέλφους.
  Λυπάμαι αν στενοχώρησα κάποιον με την άποψη μου. Θεωρώ ότι αυτή είναι η ουσία της διαβούλευσης

 • 29 Μαρτίου 2016, 20:17 | ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ

  Θέλω μόνο να προσθέσω ότι υπάρχει συνάδελφος με πτυχίο Διαιτολογίας-Διατροφής τον οποίο η υπηρεσία δεν αξιοποιεί σε διαιτολογικό τμήμα νοσοκομείου. Γι’αυτό ας μη γκρινιάζουμε τόσο πολύ μόνο για τα μεταπτυχιακά. Καλό θα ήταν, πρωτίστως για την υπηρεσία, να αξιοποιεί τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού ώστε να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Οψόμεθα.

 • 29 Μαρτίου 2016, 20:04 | Αθηνόδωρος

  Από τα σχόλια φαίνεται να προτείνεται για όσους έχουν μεταπτυχιακό, αλλά όχι κύριο πτυχίο στη διατροφολογία-διαιτολογία, η άσκηση καθηκόντων του Σύμβουλου Διατροφής στα οικεία Τμήματα των ΣΝ. Τα καθήκοντα αυτά σχετίζονται με νομικά κατοχυρώμενο τίτλο κι αν ναι με βάση ποιες σπουδές? Ποια είναι η διαφορά του από τον διαιτολόγο-διατροφολογό? Γιατί το άρθρο αναφέρεται μόνο στην κατηγορία του διαιτολόγου-διατροφολόγου, για την απόκτηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος του οποίου απαιτείται κατά νόμο τίτλος κύριου πτυχίου οπωσδήποτε. Αν κάποιος γνωρίζει ας συνεισφέρει στη διαβούλευση. Ευχαριστώ.

 • 29 Μαρτίου 2016, 19:51 | ΛΑΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Καποια σχόλια επι του αρθρου 24:

  1. Στην 1η παράγραφο του άρθρου 24 θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν και οι Υγιεινομικοί Αξκοι που έχουν μεταπτυχιακο τίτλο σπουδων (εξειδίκευση ) στη κλινικη διατροφή ασκώντας καθήκοντα συμβούλου διατροφής .

  2. Διαφορετικά θα μπορουσε η παραπάνω προσθήκη να γινει στην παράγραφο 3η ..Ειδικότερα όσον αφορα το αντικείμενο στη 3η παράγραφο , να αναφερεται με σαφήνεια και ρητά η κατοχή μεταπτυχιακου τιτλου (εξειδικευσης ) στο αντικειμενο της κλινικης διατροφής-διαιτολογίας.

  3. Στα διαιτολογικα τμήματα των στρατιωτικών νοσοκομειων ,πάνω από μια πενταετία , εργαζονται Αξκοι Υγειονομικοί με προπτυχιακο και μεταπτυχιακο τίτλο σπουδων στη κλινικη διατροφη. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν με απόφαση των ΔΥΓ και με έξοδα και μέριμνα της υπηρεσίας και των αρμόδιων διευθύνσεων ,ώστε να καλυφθούν πληρως οι αναγκες των διαιτολογικών τμημάτων . Τέσσερις τουλάχιστον εξ αυτών των υγειονομικών καλύπτουν πλήρως το διαιτολογικο τμήμα της Π.Α Πρόσφατα προβλέθηκαν οι εν λογω Αξκοι στους υπο αναθεώρηση ΠΟΥ και Οργανόγραμμα του στρατιωτικου νοσοκομείου.

  Λογω των ανωτέρω θα ήταν υπηρεσιακό και δίκαιο να συμπεριληφθούν και οι έχοντες μεταπτυχιακό στη κλινική διαιτολογία ,Αξκοι Υγειονομκοί στο παραπάνω νομοσχέδιο με καθήκοντα Συμβούλου Διατροφής που θα καθορισθούν από τους αντίστοιχους ΚΟΛ των νοσοκομείων, όπως και ζητήθηκε αρχικά από την αρμόδια Δνση του ΥΠΕΘΑ.

 • 29 Μαρτίου 2016, 19:28 | Μαρία Λεοντη

  Να μάθουμε να διαβάζουμε σωστά κυριε Χαντζαρίδη. Άλλα τα καθήκοντα του διατροφολόγου και αλλα του συμβούλου διατροφολογίας. Άλλωστε αυτος ήταν και ο σκοπός που Αξιωματικοι του Υγειονομικού, έλαβαν αυτον τον μεταπτυχιακό τίτλο, με μέριμνα του Υπουργειου Εθνικης Άμυνας.

 • 29 Μαρτίου 2016, 17:14 | Πέτρος Χαντζαρίδης

  Μα τι λέτε αγαπητοί φίλοι? Η λήψη μεταπτυχιακού τίτλου να ισοδυναμεί με τετραετούς φοίτησης πτυχία διατροφής-διαιτολογίας όσον αφορά την άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων διαιτολόγου?
  Ο νομοθέτης είναι ξεκάθαρος στο ΠΔ 133/2014. Απορώ και μόνο με την ιδέα που έχουν κάποιοι ότι μπορεί να ασκήσουν καθήκοντα διαιτολόγου μέσω λήψης ΜΟΝΟ μεταπτυχιακού!
  Το Υ.ΕΘ.Α δεν μπορεί να νομοθετήσει ενάντια σε ισχύοντες νόμους άλλων υπουργείων.
  Εκτος αν θέλετε με ένα μεταπτυχιακό στο διαβήτη να γίνουμε ενδοκρινολόγοι.
  Ευχαριστώ

 • 29 Μαρτίου 2016, 12:03 | Μαρία Λεοντη

  Στo ΠΔ 133/04 (ΦΕΚ Α’133) αναφέρονται μονο οι κατοχοι εξειδεκευμένων τιτλων για την ασκηση επαγγέλματος. Οι κατοχοι μεταπτυχιακού τιτλου, αυτης της ειδικότητας,πως θα αξιοποιηθούν άραγε από τις Ε.Δ.; ή το παραπέμπετε στις καλένδες;

 • 29 Μαρτίου 2016, 08:26 | Jihm Gerothod

  Υπάρχουν και κάτοχοι μεταπτυχιακού τιτλου διαιτολόγου-διατροφολόγου και τον απέκτησαν με έξοδα του Υ.ΕΘ.Α.

 • 29 Μαρτίου 2016, 08:20 | Δημητρης Κουτσακος

  Και όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο διατροφολόγου και δεν υπάγονται στο ΠΔ 133/2014, μένουν «μετέωροι»; Δεν μπορούν να συμπεριληφθουν στις διατάξεις της πρωτης παραγραφου, του άρθρου 24;

 • 29 Μαρτίου 2016, 08:29 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  Πρέπει να προβλεφθεί στην 1η παράγραφο του άρθρου 24 και η δυνατότητα των Αξιωματικών του Υγειονομικών που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλοδιαιτολόγου-διατροφολόγου (πολλές φορές με μέριμνα της ίδιας της Υπηρεσίας), να ασκούν καθήκοντα συμβούλου διατροφολόγου , όπως προβλέπεται και στους οικείους Οργανισμούς Λειτουργίας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και ζητήθηκε υπηρεσιακώς απο τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.