Άρθρο 06 – Διάθεση προσωπικού και μέσων

Η σύμπραξη του ΥΠ.ΕΘ.Α. πραγματοποιείται με τη διάθεση μόνιμου προσωπικού και μέσων από τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται, διατίθενται προς τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης ή της κατασκευής του έργου που αναλαμβάνεται.