Άρθρο 19 – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.δ 1400/1973 (Α´ 233)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α´ 114), η οποία προστέθηκε στο ως άνω άρθρο με το άρθρο 11 του ν.1848/1989 (Α´ 112), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι ιπτάμενοι ανθυποσμηναγοί, που κατά την πτητική εκπαίδευση στο αρχικό, βασικό, προχωρημένο – επιχειρησιακό στάδιο κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις, λόγω υγείας ή πτητικής ανεπαρκείας, παραπέμπονται στο Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται, ανάλογα με τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, την ένταξή τους σε ειδικότητες εδάφους, εκτός από ειδικότητες τεχνικών. Η αλλαγή της ειδικότητας γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»

 • 5 Απριλίου 2016, 11:03 | Χάρης

  Παρακαλώ να επανεξεταστεί η διατύπωση του άρθρου 19 σχετικά με την ένταξη σε ειδικότητες εδάφους των ανθυποσμηναγών, που κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις λόγω υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας. Συγκεκριμένα, ενώ στο άρθρο προβλέπεται το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο να εισηγείται ανάλογα με τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, η προσθήκη του περιορισμού «…εκτός από ειδικότητες τεχνικών», μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετες ερμηνείες (π.χ. ένταξη σε ειδικότητα Νοσηλευτή ή Ψυχολόγου αφού δεν περιλαμβάνεται στον περιορισμό), καθιστώντας την διατύπωση του άρθρου 19 προβληματική. Επιπλέον, επειδή η φράση «ειδικότητες τεχνικών» είναι αόριστη εισηγούμαι, είτε να διαγραφεί τελείως ο παραπάνω περιορισμός, είτε να αναφερθούν αναλυτικά οι ειδικότητες (με παραπομπή στο άρθρο 3 του ν.3883/2010) στα οποία δύνανται να ενταχθούν οι ανθυποσμηναγοί με εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.
  Ευχαριστώ.

 • 30 Μαρτίου 2016, 20:41 | Στέλιος

  Με βάση τις αρχές της ισονομίας οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3554/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 16 του Ν.3938/2011, οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση παθόντων αστυνομικών,συνοριακών φυλάκων & ειδικών φρουρών, λιμενικών & πυροσβεστών, που μετετάσσονται σε υπηρεσία γραφείου,λόγω τραύματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, πρέπει να τύχουν εφαρμογής και στο αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων(άρθρο 14 & 16 ΝΔ.1400/1973).

 • 28 Μαρτίου 2016, 23:19 | Ηλίας Λάππας

  Στην τέταρτη γραμμή προτείνεται διόρθωση του όρου ‘τεχνικών’ με τον ακριβή όρο ‘Μηχανικών’