Άρθρο 17 – Διορισμός Αρχηγών Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν.2292/1995 (Α΄ 35), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, ως εξής:

«Ο διορισμός του Α/ΓΕΕΘΑ γίνεται για χρονική διάρκεια τριών ετών, που μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη έτος. Ο Α/ΓΕΕΘΑ μπορεί να αποστρατευθεί και πριν από την πάροδο της ανωτέρω χρονικής διάρκειας, με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για σοβαρούς λόγους.»

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.2292/1995 (Α΄ 35), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, ως εξής:

«Ο διορισμός του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου γίνεται για χρονική διάρκεια δύο ετών, που μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη έτος. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου μπορεί να αποστρατευθεί και πριν από την πάροδο της ανωτέρω χρονικής διάρκειας, με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για σοβαρούς λόγους.»

 • 7 Απριλίου 2016, 20:51 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ

  Επειδή όπως είναι διατυπωμένο το υπόψη άρθρο και στις δύο παραγράφους «…σοβαρούς λόγους», αφήνει περιθώρια αοριστιών, παρερμηνειών, αδιαφάνειας και κυρίως αναιτιολόγητων ενεργειών που μπορεί να πάρει το ΚΥΣΕΑ. Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και επιπλέον έχοντας υπόψη τα όσα ισχύουν σε σύγχρονους συμμαχικούς στρατούς να απαιτείται ακρόαση και έγκριση – γνωμοδότηση από την επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων. Δεν είναι δυνατόν οι Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ΔΕΚΟ κλπ κρατικών οργανισμών να εγκρίνονται από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και να μην εγκρίνονται οι διορισμοί του Α/ΓΕΕΘΑ και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
  Ως εκ τούτου, το άρθρο 17 θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν.2292/1995 (Α΄ 35), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, ως εξής:
  «Ο διορισμός του Α/ΓΕΕΘΑ γίνεται για χρονική διάρκεια τριών ετών, που μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη έτος. Ο Α/ΓΕΕΘΑ μπορεί να αποστρατευθεί και πριν από την πάροδο της ανωτέρω χρονικής διάρκειας, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και σχετική ενημέρωση και γνωμοδότηση – έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων.»
  2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.2292/1995 (Α΄ 35), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, ως εξής:
  «Ο διορισμός του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου γίνεται για χρονική διάρκεια δύο ετών, που μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη έτος. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου μπορεί να αποστρατευθεί και πριν από την πάροδο της ανωτέρω χρονικής διάρκειας, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και σχετική ενημέρωση και γνωμοδότηση – έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων.»

 • 31 Μαρτίου 2016, 11:51 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  Να αναλυθεί στο Άρθρο 17, στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.2292/1995 (Α΄ 35), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο τέταρτο εδάφιο – Διορισμός Αρχηγών Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, επισταμένως ο όρος «σοβαροί λόγοι». Επίσης, στο νομοσχέδιο να προστεθεί νέο εδάφιο πέντε, το οποίο θα γράφει «Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα πρέπει να παρουσιάζονται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων».
  Τέλος, επισημαίνεται ότι ο «ΝΟΜΟΣ 2472/1997 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕ∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ», στο Άρθρο 5 «Προϋποθέσεις Eπεξεργασίας» και στην παράγραφο (δ) γράφει : «Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα».

 • 29 Μαρτίου 2016, 21:57 | Γεωργιος Π.

  Τρια έτη είναι πολλά για το ΓΕΕΘΑ και η δικαιολογία της ενδεχόμενης νωριτερης αποστρατείας για…σοβαρους λογους από τον εκάστοτε ΥΕΘΑ αφηνει υπονοούμενα για ασχημα πράγματα ! !