Άρθρο 07: Τίμημα δικαιώματος χρήσης βοσκής

1. Για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 6, καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους τίμημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την Υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 11.

2.  Το ανωτέρω τίμημα κατατίθεται υπέρ του Δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό του, με την υποχρέωση διάθεσής του για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής της βοσκήσιμης γαίας, σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 • 9 Ιουνίου 2015, 07:00 | Γιαλαμάς Μιλτιάδης

  ΑΡΘΡΟ 7 : ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ
  Ως προς τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, μήπως πρέπει να εξετάσετε την περίπτωση με το πέρας της κατανομής των βοσκήσιμων εκτάσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ να αποστέλλει σε κάθε Δήμο συγκεντρωτική καταστάση (ΑΦΜ κτηνοτρόφων με το τίμημα καταβολής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση), για να μπορούν οι Δήμοι να βεβαιώσουν και να εισπράξουν τα αντίστοιχα ποσά;

 • 8 Ιουνίου 2015, 08:31 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Πρέπει να προστεθεί ότι το ανωτέρω τίμημα, κατατίθεται υπέρ του Δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό του, έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον και για την εκπόνηση ή/και επικαιροποίηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 • 3 Ιουνίου 2015, 08:02 | Αντώνιος Β. Καπετάνιος

  Στην παράγραφο 2, το τίμημα πρέπει να κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο (αντί του Δήμου) και να διατίθεται αποκλειστικά για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής του βοσκοτόπου, καθώς και για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

 • 1 Ιουνίου 2015, 09:38 | Γεώργιος Π.

  Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τις βοσκήσιμες γαίες ως δημόσιες και για το λόγο αυτό προβλέπει τίμημα στο δικαίωμα χρήσης της βοσκής τους. Τι γίνεται όμως με τις ιδιόκτητες εκτάσεις; Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των βοσκοτόπων δεν είναι λυμένο έναντυ του δημοσίου. Πώς λοιπόν θα υπολογιστεί το τίμημα χωρίς να λυθεί το βασικό αυτό ζήτημα;