ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Άρθρο 3: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 22 Μαρτίου 2017, 21:51 | Κίμων Παντελίδης

  Γενικά, άποψη μου είναι ότι ενώ έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ώστε να συμβαδίζουν τα πρότυπα με τους ευρωκώδικες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις που ως προς την φιλοσοφία και προσέγγιση των μέτρων πυρασφάλειας. Γενικά:

  Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εξελίξεις της πυρομηχανικής (fire-engineering) από παραδείγματα του εξωτερικού.

  Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τους στόχους συνέχισης επιχειρηματικότητας (business continuity objectives) για επιχειρήσεις.

  Προτείνονται μέτρα τα οποία δεν προβλέπονται πουθενά στο εξωτερικό, κάποια τα οποία είναι υπερβολικά π.χ. η υποχρέωση του ιδιοκτήτη στην εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης σε όλα τα υπνοδωμάτια.. (1.6 Μη επιτρεπόμενες ενέργειες – Τζάκια, ξυλόσομπες);;

  Δεν φαίνεται να υπολογίζονται ανθρώπινες συμπεριφορές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Άλλη αντίδραση θα έχουν χρήστες που γνωρίζουν τον χώρο, άλλη αυτοί που δεν τον γνωρίζουν, άλλη μεγαλύτερης ηλικίας κοκ. Oι χρόνοι ASET και RSET δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη καθόλου στην ενότητα ‘Οδεύσεις διαφυγής’. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται.

  Δεν υπάρχουν παραδείγματα των υπολογισμών (π.χ. για οδεύσεις διαφυγής κοκ) και η ανάλυση κάποιων σημείων είναι περίπλοκη με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων και μη-ορθή εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας.

  Αρκετά σημεία γράφονται με αόριστο τρόπο χωρίς παραπομπή σε σχετικές οδηγίες εφαρμογής EN. Δεν είναι ξεκάθαρο ας πούμε το γιατί χρειάζονται πυρανιχνευτές σε όλους τους χώρους μιας κατοικίας αλλά παράλληλα να μην χρειάζονται όλα τα σχολεία τουλάχιστον για την προστασία των οδεύσεων διαφυγής.

  Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να υπήρχαν οδηγοί για να βοηθήσουν τον εκμεταλλευτεί του χώρου στο πως θα τηρήσει τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας κατά την διάρκεια ζωής / χρήσης του κτηρίου, το οποίο θα γίνεται βάσει εκτίμησης ρίσκου πυρκαγιάς (fire risk assessment), όπως προβλέπεται από την 89/391/EEC. Π.χ. https://www.gov.uk/government/collections/fire-safety-law-and-guidance-documents-for-business.

  Έτσι εγγυάται η συνέχιση και διατήρηση των στόχων διοικητικής διαχείρισης των μέτρων πυρασφάλειας (fire safety management objectives).

 • 21 Μαρτίου 2017, 11:26 | Ρήγος Ιωάννης

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 5: Οδεύσεις διαφυγής
  5.3. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής
  5.3.1. Θεωρητικός Πληθυσμός
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Γενικά: Ως δάπεδο λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εμβαδόν δαπέδου, αφαιρουμένων των σταθερών επίπλων ή και εκθεμάτων, με εξαίρεση τα αεροδρόμια για τα οποία λαμβάνεται το μικτό εμβαδόν.
  Να γίνει:
  Γενικά: Ως δάπεδο λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εμβαδόν δαπέδου, αφαιρουμένων των σταθερών επίπλων ή και εκθεμάτων, ή των σταθερών μηχανημάτων, με εξαίρεση τα αεροδρόμια για τα οποία λαμβάνεται το μικτό εμβαδόν.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 9: Βιομηχανία – Βιοτεχνία
  Κατακόρυφες σκάλες (ανεμόσκαλες) που εξυπηρετούν τη στάθμη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται να αποτελούν τμήματα των οδεύσεων διαφυγής, εφόσον δεν εξυπηρετούν περισσότερα από 3 άτομα.
  Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις που για λίγα τετραγωνικά παραπάνω μπορεί να δημιουργούνται δυσκολίες στην αρχιτεκτονική επίλυση σύνθετων βιομηχανικών κατασκευών και γραδελάδων μηχανημάτων, να εξεταστεί η αύξηση των διαφευγόντων από ανεμόσκαλα στις περιπτώσεις που υπάρχει και δεύτερη διαδρομή διαφυγής.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 6: Δομική πυροπροστασία
  Πίνακας 9: Μέγιστο εμβαδό πυροδιαμερισμάτων
  Το όριο των 500Μ2 για υπόγεια garageείναι πολύ μικρό. Μέχρι σήμερα τηρούνταν μόνο αν υπήρχαν σε αυτό και αντλίες καυσίμων. Αυτό σημαίνει τεμαχισμό των υπογείων σε περισσότερα πυροδιαμερίσματα με αντίστοιχη αύξηση του κόστους για την πυροδιαμερισμάτωση των διαμερισμάτων.
  11.8.4. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
  Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στις παρακάτω περιπτώσεις:
  α. Σε όλους τους υπόγειους χώρους στάθμευσης, που η συνολική επιφάνεια ξεπερνά τα 500 τ.μ
  Η πιθανότητα πυρκαγιάς σε ένα υπόγειο δεν εξαρτάται από την επιφάνεια. Θα πρέπει να εγκατασταθούν sprinklers και κάτω από τα 500m2.
  Αλλιώς, αν αυτό συνδυαστεί και με το όριο πυροδιαμερίσματος των 500m2, γιατί να βάλουμε sprinklers όταν έχουμε υπόγειο >500, αφού θα το τεμαχίσουμε σε πυροδιαμερίσματα με ελαχιστοποιημένο τον κίνδυνο μετάδοσης από τo ένα πυροδιαμέρισμα στο άλλο λόγω του πυροδιαχωρισμού;