Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 45 – Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Στο άρθρο 10 του π.δ. 29/2018 (Α’ 58) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου δύναται να θεσπίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος Δ4 Μουσείου».

  • 16 Δεκεμβρίου 2018, 22:05 | Ioannis Biazis

    Η ειδικότητα πρέπει να επεκταθεί στα αυτονόητα αλλάζοντας σε «Φύλακας Μουσείων, Μνημείων, Αρχαιολογικών και Πολιτισμικών Χώρων» Επιπλέον στο μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου πρέπει να προσληφθούν απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής.

  • 16 Δεκεμβρίου 2018, 14:42 | ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

    Να στελεχωθεί το μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου με το απαραίτητο εξειδικευμένο φυλακτικό προσωπικό από το ΙΕΚ φυλάκων μουσείων (αρχείων) και αρχαιολογικών χώρων που είναι και οι πλέον αρμόδιοι για την συγκεκριμένη εργασία. Οι προσλήψεις να πραγματοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ.