Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 22

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) πέραν των ανωτέρω διευκολύνσεων, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των ανωτέρω διευκολύνσεων, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος άρθρου, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 καταργείται και η παρ. 5 αναριθμείται σε παράγραφο 4.

  • 14 Δεκεμβρίου 2018, 09:29 | παπαδοπουλος

    μηπως πρεπει να υπαρχει μεριμνα και για το αντιστοιχο αρθρο του κωδικα δημοτικων και κοινοτικων υπαλληλων ν.3584/2007?

  • 14 Δεκεμβρίου 2018, 07:58 | ΜΑΡΙΑ

    ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΟΙ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ(ΠΑΤΕΡΑΣ-ΜΗΤΕΡΑ) ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ