Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 05 – Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π.

1. Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση που εγκεκριμένα αιτήματα φορέων του ετήσιου προγραμματισμού υλοποιούνται με την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί στα αρμόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία κατά κλάδους/ειδικότητες προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του ν. 2190/1994 για το τακτικό προσωπικό και 21 του ν. 2190/1994 για το εποχικό προσωπικό.
3. Σε περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), δεν εφαρμόζονται.

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 13:46 | Άντα Κ.

  Είναι παράλογο για την κάλυψη μιας θέσης στον ΑΣΕΠ να απορρίπτεται ένα πτυχίο που έχει ειδίκευση ακριβώς ίδια με την προκηρυσσόμενη θέση. Αυτό δείχνει καθαρά φωτογραφικές προκηρύξεις που αδικεί υποψηφίους και στην τελική ο λόγος ύπαρξης των ειδικοτήτων στον τίτλο του κάθε πτυχίου καταρρίπτεται. Θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος ούτως ώστε να ελέγχεται αν τα προσόντα των υποψηφίων αυτών είναι τελικά επαρκεί, για παράδειγμα η συνέντευξη.

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 12:55 | Γιωργος Λ

  Όταν προκυρησετε διαγωνισμος στο ΑΣΕΠ να περιλαμβανει ομαδες πτυχιων. Δεν μπορεί για παράδειγμα να ζητάει πτυχιο στατιστικής και να αποκλείονται οι πτυχοιύχοι μαθηματικών. Για να έχεις πτυχιο μαθηματικών έχεις κριθεί επιτυχώς και στα μαθηματα Στατιστικής. Το λιγότερο θα έπρεπε να γίνονται δεκτοί αυτοί που έχουν πτυχίο μαθηματικών με ειδικότητα Στατιστικής ή εκείνοι που έχουν πτυχίο Μαθηματικού με μεταπτυχιακό Στατιστικής

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 09:22 | Μαρίνα

  Η επάρκεια ενός πτυχίου θα πρέπει να προσμετράται με τρόπο αντικειμενικό διότι δεν είναι δυνατόν ένα πτυχίο λόγου χάρη μαθηματικού να θεωρείται ικανό μόνο για κάλυψη θέσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 08:04 | Ειρήνη Κ.

  Η επάρκεια προσόντων που δέχεται το ΑΣΕΠ είναι περιορισμένη. Μπορεί αυτή να βασίζεται σε προτάσεις του ΥΠΕΠΘ όμως δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται πτυχία που δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, όμως με αυτονόητο τρόπο αποδεικνύεται η επάρκεια των προσόντων αυτών για την κάλυψη της θέσης. Πχ πτυχίο Μαθηματικού με ειδίκευση Στατιστικής για θέση Στατιστικού (πρόσφατη προκήρυξη).

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 01:37 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΜΗΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Α.Μ.Ε.Α ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ,ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ.ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ…ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

 • 14 Δεκεμβρίου 2018, 12:50 | ΜΑΡΙΑ Π.

  Να υπάρχει και στις εποχιακές όπως και στις μόνιμες προσλήψεις ένα ποσοστό μόνο πολυτέκνων που καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές γιατί δεν μπορεί να μπει κανείς άλλος αν δεν είναι πολύτεκνος.Παίρνουν τόσο υψηλή μοριοδότηση που μένουν εκτός όλοι οι υπόλοιποι.Βλέπεις σε προκηρύξεις εποχιακών όλων των φορέων πάντα οι 15-20 πρώτοι να είναι πολύτεκνοι,τρίτεκνοι κλπ.
  Να μετράει περισσότερο ο βαθμός των πτυχίων.Είναι δίκαιο για όσους δεν είναι πολύτεκνοι κι έχουν ένα ή δύο παιδιά μόνο.Πρέπει κι αυτοί να έχουν δικαίωμα στην εργασία έστω και εποχιακή έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον.

  Επίσης έχει επιστρέψει το κριτήριο της εντοπιότητας στις μόνιμες προκηρύξεις αλλά δεν εφαρμόζεται για όλες τις περιοχές (π.χ.Κρήτη δεν έχει).Πώς γίνεται αυτό αποδεκτό;Ή θα ισχύει όπως παλιά για όλους ή για κανένα.

  Και η 10 ετής παραμονή σε νησιά και παραμεθόριους θα έπρεπε να μειωθεί.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 14:10 | ΜΑΡΙΑ Π.

  Να μην δέχεται το ΑΣΕΠ φωτογραφικά προσόντα και μόνο εξειδικευμένη εμπειρία σε συγκεκριμένους φορείς για να πάρει μέρος κανείς σε προκηρύξεις.Να μπορούν να συμμετέχουν όλοι με δίκαιο τρόπο και να μην αποκλείονται υποψήφιοι.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 08:52 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Ο Ασεπ είναι ανενεργός εδώ και χρόνια, οι εξετάσεις δε που έδιδαν ήταν επιπέδου δευτεροβάθμιας και δεν πέρναγαν. Οι φυσικοί, μαθηματικοί κ.α. διαγωνίζονταν σε αυτά που καλούνταν να διδάξουν , δηλαδή Σε ύλη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Να χαίρεστε τα πανεπιστήμια μας, βγάζουν άξιους «επιστήμονες».