Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 24

Οι διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 60 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τις άδειες για επιμορφωτικούς λόγους και τις άδειες εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 13:19 | Γιώργος

  Το πολύ σοβαρό θέμα των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης θα ήθελα να αναφέρω. Από προσωπική εμπειρία και παρά το ότι η φοίτηση σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αφορούσε Ελληνικό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το ΕΚΠΑ (Ιατρική Αθηνών) το υπηρεσιακό συμβούλιο χωρίς κάποιον προφανή λόγο μου την αρνήθηκε. Και ενώ είχα αναφέρει αναλυτικά τους λόγους αίτησης για τμηματική υπηρεσιακή άδεια 2 ημερών ανά εβδομάδα (Υποχρεωτική φυσική παρουσία στα μαθήματα μέχρι 4 απουσίες στο εξάμηνο, Πρακτική εκπαίδευση σε φορείς δημοσίου για 2 εξάμηνα, Φοίτηση σε άλλο Νομό) εντούτοις η γραφειοκρατική διαδικασία της συνεδρίασης ενός υπηρεσιακού συμβουλίου εκτός από χρονοβόρα και δυσκίνητη ήταν και αρνητική στο πρόσωπό μου. Θα μπορούσε το θέμα να λυνόταν πολύ πιο εύκολα σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ενός Υπουργείου και πιο γρήγορα και πιο ανθρώπινα. Αν μπορείτε σας παρακαλώ δείτε αυτό το θέμα με τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο, είναι μια πολύ πονεμένη υπόθεση για πολλούς. Προστατέψτε τους υπαλλήλους που προσπαθούν με δικά τους μέσα να επιμορφωθούν σε αντικείμενα που βοηθούν και την υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Βοηθήστε μας…

 • 14 Δεκεμβρίου 2018, 12:18 | γεώργιος

  Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Σας παραθέτω την προσωπική μου εμπειρία….

  Έκανα αίτηση για εκπαιδευτική άδεια για 2ετές μεταπτυχιακό .Η αίτηση έγινε στο υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα που υπηρετώ. Την πολυπόθητη άδεια 1 ημέρας την εβδομάδα για την διάρκεια των σπουδών , την πήρα στην έναρξη του Γ εξαμήνου !!!!! Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήταν σε άλλο νομό από τον νομό που εργαζόμουν.

  Ως αποτέλεσμα ήταν , να καταναλώσω την κανονική μου άδεια (η οποία δεν έφτανε) για την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και γενικά να δημιουργείται πρόβλημα στην φοίτηση μου και στην εργασία μου.

  όλο αυτό το πρόβλημα δημιουργείται, διότι ο υπάλληλος δεν παίρνει την εκπαιδευτική άδεια αμέσως με την έναρξη των σπουδών. Τα υπηρεσιακά συμβούλια καθυστερούν χωρίς προηγούμενο.

  Μια πρόταση που κάνω είναι η εξής : Η εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση σε μεταπτυχιακό να δίνεται με την έναρξη των σπουδών απευθείας από την διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού του φορέα , μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Για μεταπτυχιακά που είναι σε άλλο νομό από τον νομό εργασίας , να δίνεται 2 ημέρες την εβδομάδα. Σε μεταπτυχιακά που είναι σε άλλη περιφέρεια από την περιφέρεια εργασίας να δίνονται 3 ημέρες άδεια για την διάρκεια των σπουδών.

  Επίσης δώστε στον υπάλληλο το σύνολο των ημερών εκπαιδευτικής άδειας για χρήση , από την έναρξη του εξαμήνου μέχρι την έκδοση της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου και όχι πέραν την λήξης των σπουδών. Αυτό να ισχύει για τους ήδη φοιτούντες.
  Για να μην πάθουν οι υπόλοιποι ότι έπαθα και εγώ.!!!!!

  Τέλος , θα ήθελα να ξεκαθαρίσετε ακριβώς εάν ο υπάλληλος δικαιούται να λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια και την περίοδο της συγγραφής της διπλωματικής του, στην οποία δεν παρακολουθεί μαθήματα , γιατί υπάρχει σύγχυση!!!!